Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Onko yksikään työllisyyskokeilu onnistunut Suomessa?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Onko yksikään työllisyyskokeilu onnistunut Suomessa?"— Esityksen transkriptio:

1 Onko yksikään työllisyyskokeilu onnistunut Suomessa?
Dos. Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi Helsinki

2 Esityksen sisältö Lähtökohta ja työllisyyskokeilujen ominaispiirteitä
Potentiaalisten työllisyysvaikutusten jäsennys Kokeilujen ryhmittely ja alustavia tuloksia Päätelmät – onko yksikään kokeilu onnistunut? Perustuu julkaisuun: Heikki Räisänen: Onko yksikään työllisyyskokeilu onnistunut Suomessa? TEM-analyyseja 47/2013

3 1. Lähtökohta ja työllisyyskokeilujen ominaispiirteitä
Kataisen hallituksen ohjelmassa edellytetään jo toteutettujen ja käynnissä olevien työllisyyskokeilujen toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointia. -osa kokeiluista arvioitu perusteellisesti, osasta vain hajanaista hallinnollista seurantatietoa -tarve erilaisten kokeilujen yhtenäiseen meta-arviointiin Kokeilujen ominaispiirteistä: -ominaista rajattu kesto ja pyrkimys työllisyyden edistämiseen ja/tai työttömyyden vähentämiseen -ajatus tiedon ja kokemusten hankkimisesta pienemmässä mittakaavassa toiminnan mahdollista yleistä käyttöön ottoa varten -kokeilu voidaan toteuttaa määräaikaisen lainsäädännön avulla tai hankkeena/projektina vallitsevan lainsäädännön ja mahdollisesti määrärahojenkin puitteissa

4 Meta-arvioinnissa mukana olevat kokeilut (12 kokeilua)
VEROTUET: Sosiaaliturvamaksukokeilu Ikääntyneiden matalapalkkatuki Kotitaloustyön verotuki SUORAT TUET Työpankkikokeilu Yksinyrittäjätukikokeilu Starttirahakokeilu Työnetsijäkokeilu Vuorotteluvapaakokeilu Paltamon työllisyyskokeilu 6+6 –työaikakokeilu KAMPANJAT Sanssi –kortti Imatran nuorten kesätyökokeilu

5 2. Potentiaaliset työllisyysvaikutukset
Suorat vaikutukset Välilliset vaikutukset Työvoiman kysyntävaikutukset Kysynnän määrä tai rakenne muuttuu 1. -paikalliset nuorten työllisyyskokeilut -yksinyrittäjätuki-kokeilu (-kotitaloustyön tuki) -starttirahakokeilu 2. -sotu-maksukokeilu -matalapalkkatuki -kotitaloustyön tuki -6+6 –kokeilu (-starttirahakokeilu) (-vuorotteluvapaa-kokeilu) Työvoiman tarjontavaikutukset Tarjonnan määrä tai rakenne muuttuu 3 -vuorotteluvapaa-kokeilu 4 Työmarkkinoiden tasapainovaikutuk-set Kysynnän ja tarjonnan yhteen-sopivuus muuttuu 5 -työnetsijäkokeilu -työpankit -Paltamon kokeilu 6 -Sanssi –kortti Työllisyyden nettovaikutukset 7 (= 1 & 3 & 5) 8 (= 2 & 4 & 6)

6 Havaintoja vaikutuskehikosta
Työmarkkinoiden tarjontapuoleen liittyviä kokeiluja on ollut vain yksi (vuorotteluvapaa) (on useita ryhmiä, joille kokeilu voisi olla hyödyllinen testaamaan mahdollista yleistä politiikkaa) Verotukien potentiaalinen vaikutusmekanismi toimii etenkin välillisten kysyntävaikutusten kautta, ts. työn hintaan vaikuttamalla pyritään välillisesti kasvattamaan kysyntää Paikalliset nuorten työllisyyskokeilut, yksinyrittäjätuki ja starttiraha suoria kysyntätoimia Muut ovat yhteensovitustoimien luonteisia

7 3. Kokeilujen ryhmittely ja alustavia tuloksia
Kokeilut voidaan ryhmitellä ajallisesti: jo toteutuneisiin sotu-maksukokeilu, matalapalkkatuki, yksinyrittäjätuki, starttirahakokeilu, työnetsijä, 6+6 –työaikakokeilu, Imatran nuorten kesätyökokeilu käynnissä oleviin kotitaloustyön verotuki (ei enää kokeilu), työpankit, vuorotteluvapaa (ei enää kokeilu), Paltamo, Sanssi –kortti Sekä sisällön puolesta verotukiin suoriin tukiin kampanjoihin

8 Verotukia koskevia tuloksia
Pohjoisen ja saariston sotu –maksukokeilu Ei työllisyysvaikutuksia, palkat nousivat vertailualuetta nopeammin (VATT, STM, useita julkaisuja) Ikääntyneiden matalapalkkatuki Työllisyysvaikutus noin 2000 henkeä. Uudet työpaikat julkisella sektorilla. Yli 40 % työpaikoista työttömille. Tuki ei siirtynyt palkkoihin tai voittoihin (TEM) Kotitaloustyön verotuki Työllisyysvaikutus yli 3500 htv:tä eli n työpaikkaa (aiempi arvio n työpaikkaa) (TM)

9 Suoria tukia koskevia tuloksia
Työpankit V työllistettiin 274 hlöä, joista 67 välitetty muille työnantajille (STM) Yksinyrittäjätuki Rohkaisi rekrytointeihin ja ohjaa vakinaisiin, kokoaikaisiin työsuhteisiin. Järjestetty osaksi palkkatukea. (TEM) Starttirahakokeilu Liki 2/3 ei-työttömänä aloittaneista olisi perustanut yrityksen ilmankin tukea, poisti teennäistä työttömäksi siirtymistä, myönteisiä välillisiä vaikutuksia Työnetsijät Hallinnollisten tietojen perusteella volyymit jäivät vähäisiksi, kokeilu lopetettiin. (tiedossa ei julkaisua) Vuorotteluvapaakokeilu Työllisyysvaikutus vuorottelijoille kielteinen, sijaisille myönteinen Paltamo Arviointi kesken. Siirtymiä avoimille työmarkkinoille vertailukuntaa vähemmän. Ei vaikutuksia kunnan toimeentulotukimenoihin tai asiakasmääriin. (THL, 4 väliraporttia) 6+6 työaikakokeilu V Osallistujia 1300, 580 työtöntä työllistyi. Kokeiluja yrityksissä ja 19 kunnassa. (Jyväskylän yliopisto)

10 Kampanjoita koskevia tuloksia
Sanssi –kortti Työllisyysvaikutuksista ei näyttöä, myönteisiä asennetason vaikutuksia (TEM) Imatran nuorten kesätyökokeilu Mukana olevat yritykset tarjosivat kesätyötä yhdelle nuorten kohortille. 232 nuorta sai kesätyötä, 27 ei ottanut sitä vastaan. Työpaikka tarjottiin jokaiselle sitä haluavalle nuorelle (julkaisua ei tiedossa, Imatran Kehitysyhtiön verkkosivuilla seurantatietoja)

11 4. Päätelmät – onko yksikään kokeilu onnistunut?
Kokeilujen ongelma jo valmistelussa Kokeiluja vähän ja niistäkin vain osa on aitoja kokeiluja Hyvä esimerkki arviointiasetelman rakentamisesta mukaan jo kokeiluun on SOTU –maksukokeilu, joka on perusteellisesti arvioitu Ohut kokeilukulttuuri Esim. brittiläinen työvoimapalvelujen vaikutusarvio ohensi palveluja ja katsoi, oliko niillä vaikutusta. Suomessa vastaava kokeilu olisi tn. toteutettu palveluja tehostamalla Kokeiluille on lainsäädännöllisiä, poliittisia ja asenteellisia esteitä (esim. perustuslain yhdenvertaisuuden tulkinnat, hallinnollinen vastustus)

12 Kokeilujen ja toistaiseksi voimassa olevien politiikkamuutosten vertailua
työllisyyskokeilu Muu politiikkamuutos lähtökohta Tiedon hankinta Epäkohdan korjaus tiedonsaanti Voi jäädä puutteelliseksi Kokeilua parempaa Kohderyhmän toiminta Ei ehkä sopeuta toimintaansa Todennäköisesti sopeuttaa toimintaansa kustannukset Kohderyhmä määräajaksi Kohderyhmä toistaiseksi Hallinnollinen taakka Voi olla suuri suorissa, lyhytkestoisissa tuissa Suorissa tuissa voi olla suuri, pysyvyys lieventää Vaikutusten ilmeminen kokeilujaksolla Kerrallisia tai pitemmän ajan kuluessa sivuvaikutukset Verotuissa kohdennus vaikeaa, määräaika rajaa Verotuissa kohdennus vaikeaa Arviointi ja sen vaikutus Yleensä tehty, on vaikutusta Ei kattavia arviointeja, monet tekijät vaikuttavat politiikkapäätöksiin

13 Työllisyysvaikutukset?
Kotitaloustyön verotuki tuottaa jopa suhteellisen laajoja työllisyysvaikutuksia Arviointi olisi jo aiheellista uudistaa Ikääntyneiden matalapalkkatuki sisälsi ainakin osittain myönteisiä työllisyysvaikutuksia Kokeilu ei kuitenkaan täyttänyt ainakaan yhteiskuntapoliittisia kriteerejä, koska se lakkautettiin Työpankit ovat lupaava, joskin vielä näytöiltään suppea kokeilu Muut kokeilut eivät tuottaneet olennaisia todennettavia työllisyysvaikutuksia, mutta asian selvittäminen kokeilun avulla saattoi olla onnistunutta

14 Työpajatoiminta kokeiluna?
Työpajatoiminta lähti Suomessa liikkeelle kokeiluluontoisina kunnallisina projekteina Nyt toiminta laajempaa ja vakiintuneempaa, rahoitus ollut edelleen lyhytkestoista Työpajatoiminnassa mahdollisuus oppia työllisyyskokeilujen tuloksista Osallistujien työmarkkina-aseman parantaminen ja koulutus- ym. valintojen selkeyttäminen tärkeää


Lataa ppt "Onko yksikään työllisyyskokeilu onnistunut Suomessa?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google