Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KOULUKURAATORI VERKOSTOSSA Prosessin kuvaus 1

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KOULUKURAATORI VERKOSTOSSA Prosessin kuvaus 1"— Esityksen transkriptio:

1 KOULUKURAATORI VERKOSTOSSA Prosessin kuvaus 1
Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät Prosessin kuvaus Koulukuraattori Marjukka Nurro, Laajasalon peruskoulu, Helsingin kaupunki Sosiaaliohjaaja Camilla Peltola, Itäluotsi, Helsingin kaupunki Liina ja Petra, Laajasalon peruskoulu 1

2 viranomainen ihmiselle on vaikeaa olla ihminen ihmiselle. Ei liene
Ollessaan viranomainen ihmiselle on vaikeaa olla ihminen ihmiselle. Ei liene kuitenkaan mahdoton sitä yhdistää. (mn/85)

3 Mikä helmi Tässä yhteistyössä tulevat eläviksi monet minulle koulukuraattorityön tärkeät asiat
voin vaikuttaa lapsen/nuoren kasvuympäristöön koulussa, alueella ja palvelurakenteissa voin olla osana lapsen/nuoren arkea/ arkiympäristöä voin kohdata lapsen/nuorej ja hänen kotiväkensä yhdessä muiden lasta lähellä olevien aikuisten kanssa mahdollisuus havaita/tunnistaa mahdollisia lapsen /nuoren elämäntilannetta vaikeuttavia asioita jo melko aikaisessa vaiheessa mahdollisuus ohjata oikeanlaisen tuen piiriin oikeaan aikaan mahdollisuus olla ”rinnallakulkijana” lapsen / nuoren kouluasioissa myös silloin, kun hänen asioitaan selvitellään /hoidetaan muualla kuin koulussa voin olla osana lapsen/nuoren elämää myös silloin kun asiat ovat hyvin

4 HUOLI NUORESTA HERÄÄ Mitä koulussa tapahtuu ennen Luotsi-prosessin
alkamista? - opettaja on tärkein oppilashuoltaja - OHR - oppilaan tilanteen kartoitus - arviointi - ohjaus Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät 4

5 Yhteydenoton syyt ja työn kohteet kuraattorityössä
5

6 YHTEYDENOTON SYYT LUOKKA-ASTEILLA 6-9

7 LUOTSITOIMINTA VARHAISTA TUKEA
Monihallinnollinen ja -ammatillinen työmuoto / kohdennettua nuorisotyötä Helsingissä: Toiminnanjohtajat ja nuoriso-ohjaajat Sosiaaliohjaajat ja terveydenhoitajat Asiakkuuden syyksi riittää, että nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen on huolissaan nuoren tilanteesta. - Nuorella on turvaverkoston luomista vaativia erityistarpeita. - Nuoren oireilu on muuta kuin normaalia murrosiän ailahtelua. - Nuori asuu määritellyllä alueella Itä-, Koillis- tai Länsi-Helsingissä. - Nuori on 12–15 -vuotias (6.–9. luokkalainen). - Nuori on erityisen tuen tarpeessa ja on tuettavissa moniammatillisen luotsitoiminnan, kohdennetun nuorisotyön keinoin. Nuoret valikoituvat mukaan toimintaan koulujen, oppilashuoltoryhmien, lastensuojelun tai muiden nuorten kanssa toimivien ammattilaisten kautta. Tavoitteena tukea nuoren kasvua ja kehitystä, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tarjota nuorelle ja perheelle moniammatillista ja varhaista tukea. Itäluotsi, Koillisluotsi, Länsiluotsi, Spinnu ja Skanssi Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät 7

8 TUKIVERKOSTO JA TUKIOHJELMA
Nuori saa oman ohjaajan, jonka kanssa he tapaavat säännöllisesti. Nuoren ympärille kootaan hänen kasvuaan tukeva, sitoutunut aikuisten tukiverkosto, joka kokoontuu säännöllisesti (koti, koulu ja vapaa-aika + muut mahdolliset toimijat). Jokaiselle nuorelle laaditaan yhdessä verkoston kanssa yksilöllinen tukiohjelma, joka huomioi kodin, koulun ja vapaa-ajan toimintaympäristöt. Nuori osallistuu omien tavoitteidensa asettamiseen sekä sitoutuu niihin. Verkosto toteuttaa, seuraa ja arvioi yhdessä sopimiaan, nuoren arkielämän rytmiä tukevia toimenpiteitä. Nuori on tarkoitus sitouttaa alueen palveluihin. Nuori saa olla toiminnassa noin vuoden. Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät 8

9 LUOTSITOIMINNAN KUMPPANUUDET JA RAJAPINNAT
MUIHIN PALVELUIHIN (HUOM! ORGANISAATIOMUUTOS )‏ Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät 9

10 LUOTSITOIMINNASSA KÄYTETTÄVIÄ TYÖMUOTOJA
Seuraavat työmuodot ja -tavat kuuluvat tavalla tai toisella JOKAISEN ASIAKASNUOREN kanssa tehtävään työhön: Verkostot, kotikäynnit, vanhemmuuden tukeminen, henkilökohtainen keskustelu, yksilöllinen tuki, elämänhallinnan tukeminen Virikkeellinen vapaa-ajantoiminta Elämys- ja seikkailutoiminta Tarvittaessa harrastuksen etsiminen kiinnostuksen mukaan Huomion tarpeen tyydyttäminen, aikuisen aika Koulunkäynnin tukeminen Nuoren ja perheen positiivisten asioiden tukeminen ja kannustaminen TARKKAAVAISUUDEN SUUNTAAMISEN VAIKEUDEN KANSSA OIREILEVAT NUORET Keskittymiskykyä harjaannuttava toiminta Rajat / säännöt Ryhmätoiminta Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät KÄYTTÄYTYMISELLÄÄN OIREILEVAT NUORET Rajat/säännöt Toiminnallisuus Ryhmässä toimimisen harjoittelu Koulunkäynnin tukeminen: erityisesti tuntikäyttäytymiseen, lintsaukseen ja myöhästelyyn puuttuminen Puuttuminen näpistelyyn, päihteiden käyttöön, väkivaltaan ART-harjoitteet (sosiaalisten taitojen, moraalin ja itsehillinnän harjoittelu)‏ Empatian opettelu Vanhemmuuden tukeminen: rohkaisu mm. rajojen ja sääntöjen asettamiseen MASENTUNEEN OLOISET, SOSIAALISESTI ARAT NUORET Aktivointi turvalliset vertaisryhmät osaamisen ja onnistumisen kokemukset tutustuminen ja innostaminen uuteen Henkilökohtainen keskustelu ohjaaminen tarpeelliseen tukeen itsetunnon vahvistaminen Elämän hallinnan tukeminen unirytmin opettelua ruokatottumukset hygienia ja itsestä huolehtiminen 10

11 MITÄ LUOTSIPROSESSIN JÄLKEEN
Tavoitteena on, että nuoren elämässä on tapahtunut positiivista kehitystä: nuori, vanhemmat ja ammattilaiset ovat sitoutuneet verkostotyöskentelyyn ja siitä on tullut luonnollinen osa esim. koulun ja kodin yhteistyötä. nuorelle on löytynyt mielekästä tekemistä vapaa-ajalle ja koulunkäynnissä on tapahtunut positiivista muutosta. nuoren ja perheen vuorovaikutuksessa on tapahtunut positiivista muutosta Tarvittaessa jatko-ohjaus muihin tukipalveluihin mahdollisesti jo prosessin aikana. Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät 11

12 Koulussa Itäluotsivuoden jälkeen
opettajan tuki koulutyössä OHR koulukuraattorin tuki tarpeen mukaan yhteistyö muiden nuoren elämässä muakna olevien kanssa

13 LIINA & PETRA Minkä vuoksi olit mukana Luotsitoiminnassa?
Minkälaisia kokemuksia sinulla on toiminnasta? Millaisia kokemuksia sinulla on verkostoista? Oliko Luotsista sinulle hyötyä? Jos joo, niin minkälaista? Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät 13

14 LAINAUKSIA ARVIOINTI-TUTKIMUKSESTA
”Mut sit tällasia ihan selkeitä, jotka hyötyy… Et tällasia kaverittomia, jollain lailla kiusattuja, joilla on vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa, suhteissa, jotka on tosi epävarmoja koulussa, hiljaisia ja vetäytyviä, ni niistä näkee saman tien, jo Luotsin aikana voit nähdä sen hyödyn ja kuulla myös koululta ja vanhemmilta muutoksesta…” ”Näen, että koulu on tässä ensiarvoisessa asemassa, ei nää hiljaiset, vetäytyvät nuoret myöskään mihinkään nutille mee, ei jää lastensuojelun haaviin, kun hoitavat koulut ja asiat hyvin…” ”Tää x-luotsi on sellaisessa vaiheessa nuoren elämässä, että sillä voidaan aika pienelläkin toimenpiteellä saada se polku sinne toiselle puolelle.” ”…ennaltaehkäisevänä toimintana oon nähnyt ihan uskomattomia tarinoita, että se elämä loksahtaakin paikoilleen jollain tavalla.” ”Joskus tullut viestiä koulukuraattoreilta, että Luotsi-toiminnan vaikutus näkyy rauhoittavana tekijänä [koulutyöskentelyssä].” Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät 14

15 JATKUU ”Nuorille on tapahtunut jo aika paljon ennen Luotsiin tuloa, viesti yhteistyökumppaneilta on ollut se, että kun ei ole aikaa tarttua niihin nuoriin, jotka alkaa oireilemaan, vaan siellä on niin paljon niitä, jotka oireilee paljon ja joiden oireiden hoitamiseen menee paljon aikaa, että nää jotka vasta aloittelee, niin niihin ei keretä puuttumaan.” ”Tutkimukset kertovat, että kouluissa pärjätään hyvin, mutta viihdytään huonosti. Meille tämä näyttäytyy isona ryhmänä, vaikka PISA-tutkimuksissa pienenä. Tämän joukon pärjääminen, selviytyminen yläasteiän haasteista ja peruskoulun loppuun saattaminen ei menisi niin hyvin kuin nyt, jos tällainen toiminta Helsingistä puuttuisi…” ”Kouluissa on se kuri mukana ja opettaja voi tulla verkostoon kaiken negatiivisen palautteen kanssa. Luotsin erityisyys on se, että annetaan nuorelle myös positiivista palautetta, missä se nuori on hyvä ja mihin kannattaa panostaa ja mistä mikäkin johtuu. Koko kulttuurin muuttaminen sen nuoren kohdalla, että sitä ei nähtäisi niin pahana.” ”Kyl mä varmaan olisin ennakkoluuloisempi, jos mä en tietäis, et kyl tollasis jutuis voi oikeesti olla ihan hauskaaki ja et just niinku, on sellasta niinku ja seki et on niinku kodin ulkopuolelt tollasii ihmisiä, johon voi sit luottaa ja kaikkee tällasta.” ”Ja sit seki on hyvä, jos oli käyny hyvin kouluu, ni sit ne kehu sua paljon, tuli onnistumisen tunne.” Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät 15

16 Täytyy toimia myös siellä, missä pahoinvointi on mahdollista,
ei vielä todellista. Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät 16


Lataa ppt "KOULUKURAATORI VERKOSTOSSA Prosessin kuvaus 1"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google