Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaalialan tietoteknologiahanke"— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaalialan tietoteknologiahanke
Ajankohtaista Tikesos-hankkeesta elokuu 2008

2 Arkkitehtuurikehys Reunaehdot Tavoitteet Lainsäädäntö
Hyvä hallintotapa Yhteiskuntapoliittiset tavoitteet Hallitusohjelma, HSA, strategia EU-ohjeistus IT-strategia Näkökulmat Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Kuvaustasot Julkishallinto / kokonaisuus Julkishallinnon palvelukartta Arkkitehtuuriperiaatteet Yhteiskunnalliset skenaariot Standardisalkku Poikkihallinnolliset prosessit Ydinsanasto Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiasalkku Prosessikartta Strategiset tietovarannot Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Kohdealueluettelo Klusteri / kohdealue Kohdealueen palvelukartta Kohdealuekohtaiset standardit Kohdealueen skenaariot Informaatiosalkku Tietojärjestelmäsalkku Teknologiasalkku Prosessikuvaukset Tietovarastot Järjestelmät tiedot matriisi Viitearkkitehtuurit Prosessikartta Sanastot Järjestelmät prosessit matriisi Rajapinnat Sidosryhmät Osa-alueluettelo Integraatiotarpeet Integraatioratkaisut Virasto / osa-alue Osa-alueen palvelukartta Osa-aluekohtaiset standardit Osa-alueen skenaariot Informaatiosalkku Tietojärjestelmäsalkku Teknologiasalkku Sidosryhmät Tietovarastot Järjestelmät tiedot matriisi Viitearkkitehtuurit Prosessikartta Prosessit tiedot matriisi Järjestelmät prosessit matriisi Rajapinnat Prosessikuvaukset Tiedot palvelut matriisi Sanastot Integraatiotarpeet Integraatioratkaisut

3 Kuvausnäkökulmat Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri
Palvelut ja toimintaprosessit eri toimijoiden näkökulmista sekä eri toimijoiden tietotarpeet Tietoarkkitehtuuri Toiminnassa käytettävät käsitteet ja niiden väliset suhteet, käsitteitä vastaavat tiedot ja tietojen rakenteet sekä suhteet prosesseihin ja palveluihin

4 Kuvausnäkökulmat (2) Järjestelmäarkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri
Tietojärjestelmäpalvelut ja niiden toiminnalle tuottama tuki sekä tietojärjestelmien ja tietojen väliset suhteet Teknologia-arkkitehtuuri Tietojärjestelmien rakenteet ja tekniset ratkaisut, joilla tietojärjestelmät toteutetaan

5 Tikesos-kehittämisalueet
Kokonaisarkkitehtuurinäkökulmat Toiminta-arkkitehtuuri Tieto-arkkitehtuuri Järjestelmä-arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Prosessikuvaukset Sanasto Arkistointi Standardit Palvelukohtaiset tietosisällöt Tietomallit Kansalliset tietojärjestelmä-palvelut Viestinvälitys Ydintiedot Asiakirjatyypit Asiakirjarakenteet Metatiedot Luokitukset ja koodistot Säilytysajat

6 Prosessikuvaukset Osahanke 1.9.2008 – 31.3.2009
Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos ja Shiftec-tutkimusyksikkö Tavoitteena kuvata keskeisten työprosessien tavoitetila Toimii tieto- ja asiakirjamääritysten tukena Paluu 

7 Sanasto Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmiä varten
Yhtenäistää kielenkäyttöä asiakirjoissa Noin 400 yleiskäsitettä sosiaalihuollosta Liittymä informaatiohierarkiaan Jatk.

8 Paluu 

9 Arkistointi Esiselvitys Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi valmistuu 10/2008 Vaihtoehtoiset arkistointiratkaisut Eri vaihtoehtojen vertailu ja arviointi Esitykset jatkotoimista Jatk.

10 Vaihtoehtoiset toteutustavat
Kanta-palvelut sosiaalihuoltoon? Sosiaalihuollon kansallinen arkisto? Kanta-määritysten pohjalta / omista lähtökohdista Eri toimialojen yhteinen kansallinen arkisto? Hajautetut tietovarastot? kansallinen rekisteri / nykytilan pohjalle rakennettu Kansallinen asiakastietojärjestelmä? Jatk.

11 Ratkaisuvaihtoehtojen arviointi
Perusvaatimukset Arkiston perustoiminnot, tiedon saanti, tiedonkäsittelyn prosessien yhtenäistäminen, asioinnin, tutkimuksen ja johtamisen tukeminen Säilytettävät tiedot ja niiden hallinta Tietojen muoto, asiakirjojen elinkaaren hallinta Laatuominaisuudet Tietojen käyttö, palvelun saatavuus, eheyden tarkistus Arkkitehtuuri Avoimuus, laajennettavuus, modulaarisuus Kustannukset Toteutus-, liittymis- ja käyttökustannukset Paluu 

12 Standardit Asiakirjastandardi Metatietostandardi Tietostandardit
Sosiaalihuollon XML PDF/A Metatietostandardi JHS 143 Kela: Kanta-määritykset Tietostandardit Tiedonsiirtostandardit Paluu 

13 Ydintiedot Asiakkaan perustiedot Palvelun antajan perustiedot
Kaikille palveluille yhteisiä tietomäärityksiä Paluu 

14 Asiakirjatyypit ”Geneeriset” sosiaalihuollossa käytettävät asiakirjatyypit Hakemus, päätös, suunnitelma, ilmoitus jne. Määrityksiä valmisteilla noin 20 Määrityksiin liittyy asiakirjatyyppien luokitus Jatk.

15 Asiakirjatyypit 2 Asiakirjojen rakenne yhtenäistetään
Asiakirjojen tiedot harmonisoidaan Paluu 

16 Asiakirjarakenteet Jatk. Hallintopäätös Hakemus Laskelma
Yleiset asiakirjatyypit Hallintopäätös Hakemus Laskelma Palvelu 1 asiakirjat Palvelu 2 asiakirjat Palvelu 3 asiakirjat Toimeentulotukipäätös Toimeentulotukihakemus Toimeentulotuen laskelma Jatk.

17 Asiakirjarakenteet 2 Palvelukohtaiset tietosisällöt Ydintiedot Paluu 

18 Metatiedot Paluu 

19 Luokitukset ja koodistot
ISO-OID yksilöinti (objektien identifiointi) ISO –luokitukset (kieli, sukupuoli jne.) Kansalliset yleiset luokitukset (siviilisääty, perhesuhdetiedot jne.) Toimialakohtaiset / Sosiaalihuolto Tehtäväkohtaiset / Toimeentulotuki jne. Rakennekoodistot Koodistopalvelu Paluu 

20 Säilytysajat Asiakirjahallinnon työryhmä / Kuntaliitto
Sosiaalihuollon määräaikaisesti säilytettävien asiakirjojen säilytysajat Laki / asetus Paluu 

21 Palvelukohtaiset tietosisällöt
Paluu 

22 Tietojärjestelmäpalvelut
Kansallisesti toteutettavat komponentit Sähköinen asiointi Asiakirjojen säilytys ja hävittäminen Asiakirjojen rekisteröinti, haku ja jakelu Asiakirjapalvelin Suostumuksenhallinta Varmennepalvelut Käyttäjien tunnistaminen Paluu 

23 Tietomallit Käsitemallit perustiedoista ja asiakirjakohtaisista tiedoista Yhteys sanaston kehittämiseen ja informaatiohierarkiaan Paluu 

24 Viestinvälitys Tiedonsiirrossa käytettävä arkkitehtuuri
Viestinvälitysstandardi Käytettävä tekniikka Paluu 


Lataa ppt "Sosiaalialan tietoteknologiahanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google