Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteisöpedagogit työelämässä Tilanteita ja kokemuksia työllistymisestä ja työurien rakentumisesta Tuhti 2013 Elina Kivinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteisöpedagogit työelämässä Tilanteita ja kokemuksia työllistymisestä ja työurien rakentumisesta Tuhti 2013 Elina Kivinen."— Esityksen transkriptio:

1 Yhteisöpedagogit työelämässä Tilanteita ja kokemuksia työllistymisestä ja työurien rakentumisesta Tuhti 2013 Elina Kivinen

2 Vuosina 2004-2008 valmistuneet Vuosina 2001-2004 valmistuneet Tutkimuksen tavoiteTyöelämään sijoittuminenTyöuran rakentuminen, ”urakehitys” N346147 Vastaus %55,539,2 SukupuolijakaumaNaisia 80 % (277) Miehiä 20 % (69) Naisia 80 % (117) Miehiä 20 % (30) Nuorten koulutuksesta valmistuneita 80,5 % (273)65 % (95) Aikuisten koulutuksesta valmistuneita 19,5 (66)33 % (49) Yhteisöpedagogit työelämässä: taustalla 2 selvitystä

3 Työllistyminen tehokasta ja nopeaa… Vuosina 2004-2008 valmistuneet Vuosina 2001- 2004 valmistuneet KaikkiNuoretAikuiset Palkkatyössä84 %82 %91 %86 % Opiskelemassa3 %4 %2 % Työttömänä6 %8 %-1,4 % • Välittömästi valmistumisen jälkeen työllistyneitä 70 % (nuorista 64 %, aikuisista 96 %)

4 •Työttömyysjaksoja noin 41 %:lla vastanneista (nuorista 50 %, aikuisista 9 %) •Työttömänä keskimäärin 1 kerran, työttömyysjaksojen keskipituus noin 4,5 kuukautta •Nuorten koulutuksesta valmistuneet ja naiset kohdanneet enemmän työttömyyttä kuin aikuiskoulutuksesta valmistuneet ja miehet •Työttömyyden syitä: tutkinnon huono tunnettuus, työkokemuksen puute, suhdeverkostojen puute •Urakehitys: työttömyydestä johtuvia urakatkoksia 27 %:lla …vaikka epäkohtiakin on. Työttömyys on yleistä.

5 •Täysin koulutusta vastaaviin tehtäviin työllistyi 58 % (nuorista 53 %, aikuisista 77 %) •Läheisesti alaan liittyvään työhön työllistyi 30 % (nuorista 34 %, aikuisista 15 %) •Muulle alalle 12 % (nuorista 13 %, aikuisista 6 %) • Ei sukupuolten välisiä eroja •Alan vaihtajia vain vähän (12 %) • Alaa vaihtaneet työskentelevät lähialoilla (sote, opetus) Oman alan töitä löytyy niin hyvin, ettei vihreämpää ruohoa juuri etsitä

6 •84 % työskenteli koulutusta vastaavalla alalla •Töitä tehdään vastavalmistuneina paljon myös lastensuojelun tehtävissä ja muussa lähikasvatustyössä (esim. kouluavustajan tehtävät) • Vastaajat näkivät lastensuojelutyön usein täysin omaa alaa vastaavaksi •Eri toimialojen rajapinnat ovat häilyviä ja kertovat toimialoilla tapahtuneesta verkottumisesta Oma ala on laaja

7 •72 %:n mielestä työtehtävien vaatimustaso vastasi koulutusta •Toimialan työt ovat ohjaus- ja kasvatustehtäviä sisältäviä asiantuntijatöitä • Suoritustaso 60 % (nuoret 66 %, aikuiset 26 %) • Johto- ja/tai asiantuntijatehtävät 28 % (nuoret 18 %, aikuiset 61 %) •Vastaajat kokivat tekevänsä: • Nuorisotyötä 33 % (nuoret 31 %, aikuiset 42 %) • Lastensuojelutyötä 21 % (nuoret 25 %, aikuiset 11 %) • Järjestötyötä 14 % (nuoret 11 %, aikuiset 23 %) Duunari vai asiantuntija?

8 •Nuorten koulutuksesta valmistuneilla ja naisilla useampia työsuhteita kuin aikuiskoulutuksesta valmistuneilla ja miehillä •Työsuhteista vakinaisia puolet (51 %), määräaikaisia 37 %. • Aikuisilla (83 %) enemmän vakituisia työsuhteita kuin nuorilla (41 %) •Määräaikaiset työsuhteet eivät välttämättä tarkoita katkonaista työuraa: niiden avulla työllistytään hyvin vakituisiin työsuhteisiin työuralla. Työuran alussa on pätkiä…

9 Vuosina 2004- 2008 valmistuneet Vuosina 2001-2004 valmistuneet Valmistumisen aikaan Kevät 2008 Tulevaisuus Kunta48 %55 %52 %48 % Yksityinen sektori20 %12 %18 %12 % Järjestö tai kolmas sektori23 %24 %19 %15 % Valtio4 %5 % 3 % Monista tulee kunnan virkamiehiä ja työntekijöitä • Kunnat suurin työnantaja työuran alussa, tutkimushetkellä ja tulevaisuuden suunnitelmissa • Urien aikana järjestösektorin osuus supistui, yksityisen sektorin kasvoi

10 Palkkaus 2004-2008 valmistuneet2001-2004 valmistuneet Keskiansio2004 €2250 € Nuoret 1848 € Aikuiset 2539 € Nuoret 2060 € Aikuiset 2641 € Työuran vaiheXX SukupuoliX Asema organisaatiossaXX TyönantajasektoriX AlueXX

11 Yhteisöpedagogien työuria kuvaavia tekijöitä •Ammatillinen liikkuvuus yleistä • Suurin osa työurista liikkuvia, joskin suhteellisen vakaita • Uran alkuvaiheen liikkuvuutta kohtasi n. 90 % vastanneista • Urakatkoksia (työttömyys, opiskelu, perhevapaa) kohtasi yli 40 % vastaajista • Urat kehittyvät horisontaalisesti • Ammatillinen kehittyminen työssä oli yleisempää kuin eteneminen hierarkiassa ylöspäin • Urakehitys tapahtuu tehtävien, vastuun ja ammatillisen monipuolistumisen kautta

12 Yhteisöpedagogien työuria kuvaavia tekijöitä •Työtehtävät usein ”asiantuntijatöitä” • suunnittelu, organisointi, hallinto, moniammatillisuus, kehittäminen, ongelmanratkaisu •Työuran aikana palkkataso kohentui, mutta matalapalkkaisuus alalla näkyy erityisesti nuorten koulutuksesta valmistuneiden kohdalla •Uria suunnitellaan paljon ja usko etenemiseen on vahva

13 KIITOS! elina.kivinen@sovatek.fi


Lataa ppt "Yhteisöpedagogit työelämässä Tilanteita ja kokemuksia työllistymisestä ja työurien rakentumisesta Tuhti 2013 Elina Kivinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google