Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SAK:n toiminta-ajatus Saana Siekkinen 28.3.2012 1 Suomen menestys edellyttää työikäisten osaamistason nostamista Kehittämisjohtaja Saana Siekkinen 28.3.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SAK:n toiminta-ajatus Saana Siekkinen 28.3.2012 1 Suomen menestys edellyttää työikäisten osaamistason nostamista Kehittämisjohtaja Saana Siekkinen 28.3.2012."— Esityksen transkriptio:

1 SAK:n toiminta-ajatus Saana Siekkinen 28.3.2012 1 Suomen menestys edellyttää työikäisten osaamistason nostamista Kehittämisjohtaja Saana Siekkinen 28.3.2012

2 2 Työelämän kehityssuuntia  1995- 2008 joka kymmenes työpaikka yksityisellä sektorilla tuhoutui vuosittain ja saman verran syntyi uusia  Joka neljännes työntekijä vaihtoi vuosittain työpaikkaa  Tehtävärakenteiden muutos organisaatioiden sisällä  Vähäistä koulutusta ja osaamista vaativien työpaikkojen määrä on vähentynyt rajusti  Työn tuottavuuden kasvu on ollut teollisuudessa nopeaa, mutta kasvu on hidastunut koko kansantalouden tasolla  Hidas tuottavuuden kasvu monilla palveluvaltaisilla aloilla Saana Siekkinen 28.3.2012

3 3 Suomalaisen työelämän laatu vuonna 2011  Suomi kärjessä mitattaessa työn vaatimien uusien asioiden oppimista ja mahdollisuuksia kehittää tähän tarvittavaa osaamista  Uusia prosesseja tai teknologiaa paljon käyttöön  Organisaatioiden uudistaminen yleistä  Keskimäärin paremmat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön  Joustavat työaikajärjestelyt  Kiire, nopea työtahti ja tiukat aikataulut yleisiä kokemuksia  Työelämän laatu melko hyvää tasoa Saana Siekkinen 28.3.2012

4 Työnantajan kustantamia koulutuspäiviä SAK:n jäsenille v. 2009, % Saana Siekkinen 17.3.2012 4

5 Miten tärkeää työssä: Korkea ammattitaito, % Saana Siekkinen 28.3.2012 5

6 Miten tärkeää työssä: Uusien asioiden oppimisvalmius, % Saana Siekkinen 28.3.2012 6

7 Miten tärkeää työssä: Useiden työtehtävien hallitseminen, % Saana Siekkinen 28.3.2012 7

8 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan, % Saana Siekkinen 28.3.2012 8

9 Voisi ajatella toista koulutusta itselleen, % Saana Siekkinen 28.3.2012 9

10 10 Meneillään olevia hankkeita työssäolevien osaamisen parantamiseksi  Raamisopimuksen jatkovalmistelu, koulutus- ja työhyvinvointivähennys yrityksille  Työryhmän tehtävänä on 31.5. mennessä:  Määritellä minkälaiseen koulutukseen ja työhyvinvointitoimintaan osallistuminen voisi oikeuttaa työnantajan tekemään verovähennyksen  Määritellä verovähennyksen pohja  Määritellä yritysverotuksessa tehtävän vähennyksen suuruus  Selvittää millä tavoin koulutukseen ja työhyvinvointitoimintaan osallistumisesta tulisi säätää Saana Siekkinen 28.3.2012

11 11 Meneillään olevia hankkeita työssäolevien osaamisen parantamiseksi  Koulutustilejä koskeva selvitystyö  OKM on asettanut kaksi selvityshenkilöä laatimaan esityksen kansalaisten henkilökohtaisten koulutustilien muodosta ja käyttöönotosta. Raportin tulee sisältää esitykset tilien toteuttamistavasta ja käytön laajuudesta, rahoituksesta ja rahoituksen kohdentamisperiaatteista sekä käyttöönoton aikataulusta. Selvitys keskittyy koulutustilimallien osalta julkiseen rahoitukseen.  Selvitystyön tukena toimii ohjausryhmä.Selvityshenkilöiden on toimittava yhteistyössä kaikkien keskeisten aikuiskoulutuksen sidosryhmien kanssa.  Selvityshenkilöiden on jätettävä eri vaihtoehtoja esittelevä väliraportti 31.5.2012 mennessä ja loppuraportti 15.11.2012 mennessä. Saana Siekkinen 28.3.2012

12 12 Meneillään olevia hankkeita työssäolevien osaamisen parantamiseksi  Raaminsopimuksen jatkovalmistelu koskien Koulutusrahaston tehtäviä  Opintovapaalain uudistus Saana Siekkinen 28.3.2012

13 13 Aiemmin tehtyjä uudistuksia  Aikuiskoulutustuen uudistaminen  Työttömien omaehtoisen koulutusmahdollisuuksien lisääminen  Oppisopimuskoulutuksen lisääminen Saana Siekkinen 28.3.2012

14 Nuorten yhteiskuntatakuu vihdoin todeksi? Saana Siekkinen 28.3.2012 14

15 Nuorten yhteiskuntatakuu  Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta  Jokaiselle peruskoulun päättäneellle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Perusasteen päättäneet ja ilman toisen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat hakijat valitaan ensi toisen asteen opiskelijavalinnassa. Saana Siekkinen 28.3.2012 15

16 Kenelle?  Vuosittain 4000- 5000 nuorta jää ilman koulutuspaikkaa  27 000 työtöntä alle 25- vuotiasta nuorta  TE-toimistoihin hakeutuu noin 55 000 nuorta työttömäksi työnhakijaksi  Noin 25 prosenttia koulutuksen aloittaneista keskeyttää ammatillisen koulutuksen  20-29- vuotiaista peräti 110 000 on perusasteen koulutuksen varassa  Arvioiden mukaan noin 35 000 nuorta ulkopuolella kokonaan Saana Siekkinen 28.3.2012 16

17 Koulutustakuu todeksi?  Ammatillista koulutusta lisätään niillä alueilla, joilla sitä nuorisoikäluokkaan nähden on muita vähemmän (1200 aloittajaa)  Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalinnan uudistaminen  Tutkinnon osaan tähtäävän oppisopimuksen koulutuskorvaus 800 euroa kuukaudessa koulutustakuun piirissä oleville nuorille  Maahanmuuttajanuorten opiskeluvalmiuksien ja kielitaidon parantaminen – opintosetelit kansanopistoille ja kansalaisopistoille  Nuorten aikuisten osaamisohjelma 2013-2016 ( ammatti- ja erikoisammattitutkinnot + 2500 aloittajaa ja oppisopimuksena + 1500 Saana Siekkinen 28.3.2012 17

18 Työttömien nuorten yhteiskuntatakuu todeksi?  TE-toimistojen ammatinvalinta- ja uraohjaus + 60 HTV  Lisätään ohjaavaa koulutusta ensimmäistä tai uutta uraa etsiville nuorille, maahanmuuttajanuorten työvoimapoliittista koulutusta sekä ammatillista työvoimakoulutusta  Työharjoittelu suunnataan ammattitaitoa vailla oleville nuorille urasuunnittelun tueksi  Koulutukseenhaun velvoittavuutta työmarkkinatuen ehtona lievennetään  Syksyn haun velvoittavuus pois ja kevään hakuvaihtoehtoja vähennetään kahteen  Työllistymissuunnitelman merkitystä korostetaan  Sanssi-kortin vakinaistaminen  Työhönvalmennuspalvelut ja työhönvalmentajat  Yrittäjyyden edistäminen Saana Siekkinen 28.3.2012 18

19 Kaiken ulkopuolella olevien nuorten yhteiskuntatakuu  Kunnille säädetään vastuu perusopetuksen päättävien nuorten ohjauksesta  Perusopetuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen liittyvän tiedon käytöstä säädetään lailla  Etsivän nuorisotyön laajentaminen koko maahan ja nuorten työapajatoiminnan laajentaminen Saana Siekkinen 28.3.2012 19

20 Mistä resurssit?  Yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi varataan lisämäärärahaa 60 milj euroa/ vuosi  Tämän lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelmaan tarvitaan 27 milj euroa 2012 ja 52 milj euroa 2014-2016  Riittääkö tämä? Saana Siekkinen 28.3.2012 20

21 Nuoria koskevat toimialakohtaiset työllistämissopimukset ensi syksynä?  Osana työurasopimusta sovittiin:  Keskusjärjestöt etsivät uusia keinoja nuorten työelämään pääsyn helpottamiseksi 30.9.2012 mennessä  Keskusjärjestöt kehottavat jäsenliittojaan tarkastelemaan toimialakohtaisesti, miten nuorten työelämään pääsyä helpotetaan. Tavoitteena on saada aikaan nuoria koskevat työllistämissopimukset 30.11.2012 mennessä. Saana Siekkinen 28.3.2012 21


Lataa ppt "SAK:n toiminta-ajatus Saana Siekkinen 28.3.2012 1 Suomen menestys edellyttää työikäisten osaamistason nostamista Kehittämisjohtaja Saana Siekkinen 28.3.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google