Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Matkapuhelinten sähkömagneettisiin kenttiin kohdistuneiden terveystutkimusten uusimpia havaintoja Tutkimusprofessori Maila Hietanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Matkapuhelinten sähkömagneettisiin kenttiin kohdistuneiden terveystutkimusten uusimpia havaintoja Tutkimusprofessori Maila Hietanen."— Esityksen transkriptio:

1 Matkapuhelinten sähkömagneettisiin kenttiin kohdistuneiden terveystutkimusten uusimpia havaintoja Tutkimusprofessori Maila Hietanen

2 Sähkömagneettinen spektri

3

4 Tutkimusohjelmat Suomessa on vuosina 1994-2012 toteutettu viisi
tutkimusohjelmaa, joilla on pyritty vastaamaan kansalaisten huoliin matkapuhelinten ja tukiasemien mahdollisista terveyshaitoista Päärahoittajat Tekes ja tutkimusyhteisöt Osarahoitusta valmistajilta ja operaattoreilta Tekesin kautta

5 Matkapuhelinten terveysvaikutukset – tutkimus vv. 1994-1997
Tutkimuslaitokset Työterveyslaitos Säteilyturvakeskus Kuopion yliopisto Valtion teknillinen tutkimuskeskus EU yhteistyö EU/COST Action 244 "Biological Effects of Electromagnetic fields" COST= European Co-operation in Scientific and Technical Research

6 Tutkimusalueet selvitettiin koehenkilötutkimuksen avulla vaikutuksia aivosähkökäyrään (EEG) kännykän käytön aikana kehitettiin radioaaltojen tutkimukseen soveltuvia solubiologisia menetelmiä sekä solujen ja koe-eläinten altistuslaitteistoja tutkittiin kokeellisesti ja mallintamalla radioaaltojen absorboitumista biologisiin kohteisiin

7 Matkapuhelinten terveysvaikutukset- jatkotutkimus vv. 1998 - 2000
Tutkimuslaitokset Työterveyslaitos Säteilyturvakeskus Kuopion yliopisto Valtion teknillinen tutkimuskeskus Suomen Syöpärekisteri EU yhteistyö EU/COST Action 244bis

8 Matkapuhelinten käytön yhteys aivosyöpäriskiin
Rekisteripohjainen tapaus-verrokkitutkimus Teleoperaattoreiden asiakasrekisterin ja Suomen Syöpärekisterin datojen linkkaus Ei havaittu yleisesti kohonnutta syöpäriskiä Pieni kasvu NMT-puhelinten käyttäjien gliomariskissä

9 Matkapuhelinten käyttäjien subjektiiviset oireet
Sähköyliherkiksi epäiltyjä koehenkilöitä (20 kpl) Koettuja oireita selvitettiin todellisen ja valealtistuksen aikana Kaksoissokko-testit sähköttömissä mökeissä maaseudulla Tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä NMT tai GSM (900 ja 1800 MHz) puhelinten ja subjektiivisten oireiden välillä

10 Langattoman viestinnän terveysriskien arviointi (LaVita) vv. 2000-2003
Tutkimuslaitokset Työterveyslaitos Säteilyturvakeskus Kuopion yliopisto Valtion teknillinen tutkimuskeskus Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto EU yhteistyö EU/COST Action 281: Potential Health Implications from Mobile Communication Systems"

11

12 Matkapuhelinten vaikutus sydäntahdistimen toimintaan
30 tahdistinpotilasta 15 defibrillaattoripotilasta Altistuslähteinä GSM 900 ja 1800, TETRA 380 Ei häiriövaikutuksia normaalilla käyttöetäisyydellä

13 Health Risk Assessment of Mobile Communications (HERMO)-ohjelma vv
Tutkimuslaitokset Työterveyslaitos Säteilyturvakeskus Kuopion yliopisto Valtion teknillinen tutkimuskeskus Helsingin yliopisto Tampereen teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto EU yhteistyö EU/COST Action 281bis

14 HERMO-ohjelma 13 osaprojektia tavoitteena
tutkia RF-kenttien vaikutuksia pään alueen verenkierron säätökeskuksiin ja aivojen toimintaan tutkia vaikutuksia nuoriin koe-eläimiin arvioida virhelähteitä syöpäriskiä selvittävässä epidemiologisessa Interphone-tutkimuksessa kehittää SAR-dosimetriaa tutkia RF-kenttien amplitudi-modulaation biologista merkitystä tuottaa tietoa RF-kenttiä koskevaa riskiviestintää varten

15 Matkapuhelinten vaikutukset verenkiertoelimistöön
34 tervettä koehenkilöä 900 ja 1800 MHz GSM-altistus ja valealtistus ei todettu muutoksia verenpaineessa, pulssissa tai hengitysparametreissa

16 Langattoman viestinnän RF-kenttien terveysvaikutuksia koskeva tutkimushanke (WIRECOM) vv. 2008-2012
WIRECOM = Wireless Communication Devices and Human Health Tutkimuslaitokset Työterveyslaitos Säteilyturvakeskus Turun yliopisto EU yhteistyö EU/COST BM 0704 "Emerging EMF Technologies and Health Risk Management"

17 Wirecom- tutkimushanke
sisälsi pään alueen lämpövaikutuksiin kohdistuvan hankekokonaisuuden ja epidemiologisen seurantatutkimuksen kohdistui WHO:n priorisoimiin tutkimuskohteisiin (mm. lapset) ja tuki siten WHO:n radiotaajuisten kenttien terveysriskien arviointityötä

18 WIRECOM osaprojektit Työterveyslaitoksen osaprojektissa selvitettiin aiheuttaako koehenkilöiden altistuminen RF-kentille lämpövaikutuksia pään alueen kudoksissa. Turun yliopiston osaprojektissa tutkittiin RF-kenttä altistukseen liittyviä aineenvaihdunnallisia muutoksia aivokudoksessa sekä kognitiivisiin toimintoihin liittyviä muutoksia. STUKin vastuulla koehenkilöiden altistumislaitteiston rakentaminen ja altistumisen arviointi (dosimetria). STUK jatkoi matkapuhelimen käyttäjien seurantatutkimusta osana COSMOS-hanketta.

19 Ominaisabsorptionopeus (SAR)
Ominaisabsorptionopeus eli SAR-arvo (Specific Absorption Rate) kuvaa kehoon tai sen osaan absorboituvaa radiotaajuus (RF)-tehoa yksikkönä W/kg. SAR-arvo määritetään 10 g kuutiomaisen kudosmassan keskiarvona. Kuution sivun pituus riippuu jonkin verran kudostyypistä, tyypillinen arvo on noin 2,2 cm.

20 SAR m = 10 g kudosmassa P = kudosmassaan lämmöksi
absorboitunut RF-teho

21 Paikallinen SAR Biologinen vaikutus
< 1 W/kg Ei todettuja terveyshaittoja 2 W/kg Kudosten lämpötila nousee noin 0.3 °C 4 W/kg Kudosten lämpötila nousee noin 1 °C, lievä lämpöaistimus 50–100 W/kg Lämpötilan nousu aiheuttaa kudosvaurioita (palovamma, harmaakaihi)

22 TTL osaprojektin tuloksia
59 koehenkilöä: 26 poikaa (14-15 v) ja 33 aikuista nuorta miestä Koehenkilöt altistettiin 2 W/kg tai 4 W/kg RF-kentille. Teini-ikäisten poikien osatutkimuksessa ei havaittu muutoksia aivojen verenvirtauksessa 15 minuutin aikana. Nuorilla aikuisilla todettiin 20 min altistuksessa (4 W/kg) otsalohkon verenvirtauksessa laskeva suuntaus. Korvakäytävän lämpötila kohosi 0,5 °C altistuksen aikana.

23 Turun yliopiston osaprojektin tuloksia
Matkapuhelimen RF-säteilyn vaikutusta aivojen glukoosiaineenvaihduntaan ja aivojen verenvirtaukseen (CBF) tutkittiin positroniemissiotomografia (PET)-tutkimuksella. 16 koehenkilöä: v miehiä Aivojen glukoosiaineenvaihdunnan väheni merkittävästi altistuneella (oikealla) aivopuoliskolla. Ristiriitaisia raportteja RF-kenttien vaikutuksista glukoosiaineenvaihduntaan on julkaistu äskettäin.

24 Glukoosimuutokset aivoissa
Koehenkilön testaustilanne

25

26 Tutkimusten nykytilanne
Tutkimukset ovat tuottaneet tärkeää tietoa langattoman viestinnän RF -kenttien riskinarviointiin Monia avoimia kysymyksiä – EU mukana rahoituksessa edelleen Rahoitus Suomessa vaikeutunut IARC -luokitus RF-säteily 2B (mahdollisesti karsinogeeninen) – kiistanalainen äänestyspäätös

27 Matkapuhelimet ja terveysriskit
Tähänastisten tutkimusten perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä, että matkapuhelimet aiheuttaisivat riskiä terveydelle. Väestötason tutkimuksia matkapuhelimen käyttöön liittyvästä kasvainriskistä on tehty yli 20. Eräät useita tutkimuksia yhdistäneet analyysit ovat antaneet viitteitä siitä, että matkapuhelinta yli 10 vuotta käyttäneillä saattaa olla suurentunut aivokasvaimen riski. Tutkimuksiin liittyy epävarmuustekijöitä, kuten muistiharha: useita vuosia sitten tapahtuneiden puheluiden kestoa ja puhelimen käyttöpuolta on vaikea muistaa.

28 Solututkimukset Soluviljelmillä tehdyissä kokeissa, on saatu viitteitä siitä, että matkapuhelinten säteily voisi aiheuttaa joitakin tilapäisiä muutoksia solujen toiminnassa, kuten geenien toiminnassa, proteiinien aktiivisuudessa ja solun sisäisten kemiallisten viestien välityksessä. Näiden muutosten syntymekanismia ei tunneta.

29 Kiitos! Esittäjän nimi


Lataa ppt "Matkapuhelinten sähkömagneettisiin kenttiin kohdistuneiden terveystutkimusten uusimpia havaintoja Tutkimusprofessori Maila Hietanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google