Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Satakunnan lapsi- ja nuorisopolitiikan foorumi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Satakunnan lapsi- ja nuorisopolitiikan foorumi"— Esityksen transkriptio:

1 Satakunnan lapsi- ja nuorisopolitiikan foorumi 21.5.2014
Kasvatusohjaaja Maarit Koski

2 Kiva Koulu KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ( ; ; ). KiVa Koulu - ohjelman käyttäjiksi on Suomessa rekisteröitynyt noin 2500 koulua. Tämä vastaa noin 90 % Suomen perusopetuksesta vastaavista kouluista.

3 Ohjelman tavoite Lisätä kaikkien lasten tietoisuutta ryhmän merkityksestä kiusaamisessa ja sen lopettamisessa Pyritään herättämään empatiaa kiusattuja koulukavereita kohtaan sekä tarjoamaan turvallisia keinoja tukea ja auttaa heitä Pyritään vaikuttamaan oppilaisiin niin, että he kiusaajan kannustamisen sijaan asettuisivat tukemaan kiusattua ja osoittavat, etteivät hyväksy kiusaamista Kiusaamisen loppuminen perustuu yhteisen vastuuntunteen heräämiseen ja koko ryhmän normeissa tapahtuviin muutoksiin Tavoitteena auttaa lasta ratkaisemaan kiusaamistilanteisiin liittyvä pulma: teenkö sen, minkä itse tiedän oikeaksi vai sen, mitä muut minulta ryhmässä odottavat

4 Toteutus Keskeinen osa oppitunnit
Ala - ja yläkouluikäisille on suunniteltu ikäkausiin soveltuvat tavat käsitellä kiusaamista Alakoululaisille on kehitetty 10 kaksoistunnin mittaiset opetuskokonaisuudet sekä niihin kiinteästi liittyvä kiusaamisen vastainen tietokonepeli, Kiva-peli Oppitunnit pidetään n.kuukauden välein yhden lukuvuoden aikana. Oppitunneista sekä pelistä on omat versiot pienemmille ( 1.luokka ) ja hiukka isommille ( 4.luokka ) alakoululaisille. Tunnit sisältävät keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja roolileikkiharjoituksia Kootaan luokan kiusaamisen vastaiset säännöt. Säännöistä muodostuu KiVa-sopimus, jonka kaikki allekirjoittavat Oppilaat saavat KiVa-vihkon oppitunteja varten

5 1.Vuosiluokan oppitunnit
Tutustutaan! Tunnetunti Meidän luokka – kaikki mukaan Erilaisuus on rikkaus Kivassa Koulussa ei kiusata Emme mene mukaan kiusaamiseen Kiusattu tarvitsee sinun tukeasi Minua ei kiusata! Kirjallisuustunti KiVa-sopimus

6 4.Vuosiluokan oppitunnit
Kunnioitus kuuluu kaikille Ryhmässä Tunnista kiusaaminen Kiusaamisen piilossa olevat muodot Kiusaamisen seuraukset Ryhmä ja kiusaaminen Kiusaamisen vastavoimat ryhmässä Mitä teen, jos joudun kiusatuksi? KiVa Koulu – tehdään se yhdessä! Mitä meille kuuluu?

7 Yläkoulun teemat Startti Kiva Koulu – ohjelmaan
Teema 1: Vuorovaikutus ryhmässä ( suositus 3-6 oppituntia ) Motto : Älä ole vietävissä Teema 2: Minä ja muut ( suositus 2-4 oppituntia ) Motto: Saan olla, saat olla Teema 3: Kiusaamisen muodot ja mekanismit ( suositus 2- 5 oppituntia ) Motto: Kukaan ei ansaitse kiusaamista Teema 4: Kiusaamisen seuraukset ja vastavoimat ( suositus 2-4 oppituntia ) Motto: Se on meistä kiinni! Yhteenveto ( suositus 1 oppitunti )

8 KiVa Street Virtuaalinen oppimisympäristö
Tarjoaa tietoa, testejä ja monenlaista työskentelyä kiusaamisteeman parissa mm. lyhyt elokuvia Tavoitteena tietoa, taitoa ja motivaatiota kartuttamalla muuttaa oppilaiden suhtautumista kiusaamiseen

9 Kohdennetut toimenpiteet
Tarkoitetaan aikuisten puuttumista esiin tulleeseen kiusaamiseen sekä avun ja tuen tarjoamista kiusatulle oppilaalle Koulun KiVa-tiimin jäsenet selvittävät esiin tulevia tapauksia yhdessä luokanopettajien/luokanvalvojien kanssa KiVa-tiimin jäsenet ( mielellään kaksi tiimin jäsentä yhdessä ) käyvät yksilö- ja pienryhmäkeskusteluja kiusaamiseen osallistuneiden ja kiusatuksi joutuneen lapsen kanssa, kun taas luokanopettaja/ luokanvalvoja tapaa muutaman kiusatun oppilaan luokkatoverin ja haastaa heidät miettimään, miten he voisivat jatkossa tukea kiusattua luokkatoveriaan


Lataa ppt "Satakunnan lapsi- ja nuorisopolitiikan foorumi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google