Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajatuksia ja käytännön kokemuksia ihmisten johtamisesta ja esimiestyöstä Päivi Jäkälä 11.4.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajatuksia ja käytännön kokemuksia ihmisten johtamisesta ja esimiestyöstä Päivi Jäkälä 11.4.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Ajatuksia ja käytännön kokemuksia ihmisten johtamisesta ja esimiestyöstä
Päivi Jäkälä

2 Luennon aiheet Oma esittäytyminen Lyhyt info Eekoosta
Omia kokemuksia esimiestyöstä ja Eekoon toimintatapoja eri osa-alueittain Päivi Jäkälä

3 Oma koulutustausta Lukion jälkeen vuosi tradenomiopintoja
KTM Lpr teknillinen yliopisto 1/2006 Kaupallinen kenttäkoulutus 2/ /2008, tutustuminen Eekoon eri toimipaikkoihin ja toimialoihin alkaen käytännön tekemisistä Sen jälkeen erilaisia lyhyitä kursseja ja koulutuksia vuosittain Viimeisin Syväjohtamisen valmennuskokonaisuus, erityisesti esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä asioita sekä vuorovaikutuksen ja oman itsetuntemuksen kehittämistä Päivi Jäkälä

4 Oma työhistoria Erilaisia kesätöitä 15-v. lähtien mansikanpoimija keittiöapulainen kotipalvelutyöntekijä museo-opas lasten kerhonohjaaja tarjoilija, kahvilatyöntekijä siivooja toimistotyöntekijä jne.. Työt opettaneet monia tärkeitä nykyisessäkin työssä tarvittavia asioita Opettaneet minulle myös työn arvostusta ja nöyryyttä, mikään työ ei ole vähemmän tärkeää kuin toinen! Tämä heijastuu myös esimiestyöhöni ja tapaani toimia Päivi Jäkälä

5 Työtehtävät nykyisellä työnantajalla
S-Marketpäällikkö, polttoainemyynnistä vastaava, ABC Viipurinportti 3/2008 – 7/2009 Tulosvastuullinen esimies, paljon käytännön työtä, ihmisten johtaminen vuorovaikutustaidot korostuvat Hyvä pohja vastuullisempiin tehtäviin 8/2009 henkilöstöpäällikkö uusi tehtävä yrityksessä, olen itse saanut vaikuttaa paljon työnkuvaan ja sen sisältöön paljon kehittämistyötä, ohjeistusta, vuorovaikutusta sekä toimintaa eri sidosryhmien kanssa Lisäksi vuosien aikana tullut lisävastuita, mm. työsuojelupäällikkö, vastuu henkilöstölehdestä, esimiesvastuu HR-tiimistä Päivi Jäkälä

6 Oma työnkuva Henkilöstöpäällikkö Rekrytoinnit, perehdyttäminen
Yhteistyö työterveyshuollon kanssa Koulutukset (suunnittelu ja koordinointi yhteistyötahojen kanssa) Työsuhdeasiat, luottamusmiesyhteistyö Eekoon ohjeistus hk-eduista, palkitseminen Esimiesten tuki ja neuvonta (noin 75 esimiestä johto mukaan lukien) Henkilöstölehden päätoimittaja SOK:n verkosto tärkeä sidosryhmä Työsuojelupäällikkö Yrityksen työsuojeluasioista vastaaminen ja niiden kehittäminen, työsuojelutoimikunta tärkeä yhteistyötaho Päivi Jäkälä

7 Tyypillinen työpäivä Päivät vaihtelevat tosi paljon ja tulee yllättäviä tilanteita (aamulla ei tiedä, mihin päivä kuluu ja harvoin kuluu siten kuin suunnittelen..) Mukana erilaisissa työryhmissä S-ryhmässä, lisäksi alueen toiminnassa mukana (erilaiset työryhmät) Paljon aikaa kuluu sähköpostin ja puhelimen ääressä asioiden selvittelyyn ja käytännön tilanteiden ratkaisuun (hyvät ongelmanratkaisutaidot korostuvat) Esimiestyö Omassa työryhmässä kolme jäsentä, joiden esimiehenä, lisäksi luottamusmiehet ja työsuojeluhenkilöt vastuulla Esimiehenä olen helppo lähestyä, tasapuolinen, avoin, olen läsnä, en anna valmiita vastauksia vaan mietimme ratkaisuja yhdessä Asiantuntijoiden johtaminen vaatii erilaista lähestymistapaa kuin aiempi johtaminen liiketoiminnan parissa Päivi Jäkälä

8

9 Liiketoimintarakenne
Marketkauppa Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa Matkailu- ja ravitsemiskauppa Auto- ja autotarvikekauppa

10 Päivi Jäkälä

11 Henkilöstö

12 Eekoon johtamiskulttuuri
Matala organisaatio, kaikki vahvasti arjessa mukana, myös johto Rento tekemisen meininki Nopea päätöksenteko, selvät roolit jokaisella Vaikutusmahdollisuudet, jokaisen mahdollisuus tehdä aloitteita ja hyvistä aloitteista palkitaan Toiminnan jatkuva parantaminen ja kehittäminen, kehityskohteiden etsintä yhdessä henkilöstön kanssa Hyvä yhteishenki eri yksiköissä Yhteistyö eri yksiköiden välillä (mm. työntekijöiden ristiinkäyttö) Työntekijän elämäntilanteiden huomioiminen johtamisessa (paljon nuoria, perhevapailla olevia, toisaalta myös pitkiä työuria ja ikääntyneiden erityistarpeiden huomioimista) Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus, tehtyjen päätösten perustelu Päivi Jäkälä

13 Mitä on esimiestyö ja johtaminen käytännössä?
Johtajaksi ei synnytä vaan siihen kasvetaan ja opitaan (edellyttää halua johtaa ihmisiä) Kasvua ja oppimista tapahtuu joka päivä ja ikinä et ole valmis esimiehenä ja johtajana Päivi Jäkälä

14 Monipuolinen tehtävänkuva, henkilöstö- sekä asiajohtamista
Vuorovaikutus Työsuojeluvastuu Työkyvyn johtaminen Sidosryhmät Esimiestyö Tulosvastuu Työyhteisö Palkitseminen Viestintä Palaute Monipuolinen tehtävänkuva, henkilöstö- sekä asiajohtamista Päivi Jäkälä

15 Lähde: Pekka Järvinen Päivi Jäkälä

16 Onko hyvällä / huonolla johtamisella merkitystä organisaation menestykseen?
Päivi Jäkälä

17 Kyllä on… Miten?  Esimiestyö ja johtaminen äärimmäisen tärkeää!
Vaikuttaa voimakkaasti yrityskuvaan ja sitä kautta mm. työvoiman saatavuuteen (suosittelu, negatiivinen julkisuus, huonot kokemukset jaetaan helpommin kuin hyvät) Työtyytyväisyys heijastuu myös asiakastyytyväisyyteen (hyvä fiilis näkyy ulospäin) Vaihtuvuus suurempaa niissä organisaatioissa, joissa johtaminen ei toimi (huono olo työpaikalla vaikuttaa vaihtohalukkuuteen) Sairauspoissaolot suuremmat niissä organisaatioissa, joissa huonoa esimiestyötä (kynnys jäädä pois töistä suurempi, passiivisuus työtä kohtaan)  Esimiestyö ja johtaminen äärimmäisen tärkeää! Päivi Jäkälä

18 Johtamisen ja esimiestyön taustalla yrityksen arvot
Näihin sitouduttava ja toimittava itse näiden mukaan Arvot antavat työlle merkitystä ja ohjaavat toimintaa oikeaan suuntaan Arvot oltava käsitelty ja jokaisen tiedossa, mitä tämä arvo tarkoittaa minun työssäni? Tärkeää, että yrityksen johto toimii arvojen mukaisesti Päivi Jäkälä

19 Eekoon arvot Toiminnan tarkoitus
Eekoon tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille kannattavasti. Visio Edullisuutta, laatua ja parasta palvelua omasta kaupasta. Arvot – Olemme asiakasta varten – Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti Uudistumme jatkuvasti Teemme tulosta

20 Omia kokemuksia onnistuneesta esimiestyöstä ja johtamisesta, tunnusmerkkejä
Oman johtajanroolin kirkastaminen tärkeää (olenko asiantuntija vai esimies? Miten johdan? Miksi haluan olla esimies?) Esimerkillä johtaminen tärkeää, johdetaan joukkoja edestäpäin Yhdessä tekeminen, toisaalta pitää myös osata delegoida Uskaltaa tehdä päätöksiä, vaikeitakin ja seisoa päätöstensä takana Työn arvostaminen ja sen merkityksellisyyden korostaminen Avoimuus Palautteen anto tärkeää (rakentava sekä kannustava) Antaa myös itsestään työryhmälle (ei liian etäinen) Vuorovaikutus jatkuvaa Vastuunjako Päivi Jäkälä

21 Omia kokemuksia onnistuneesta esimiestyöstä ja johtamisesta, tunnusmerkkejä
Jokaisen rooli työryhmässä selvä Ei pelkää tehdä itseään tarpeettomaksi Huumoria pitää olla mukana arjessa Läsnäolo, ei passiivista johtamista Luotettavuus, pitää lupaukset ja muistaa vaitiolovelvollisuuden Empatia Tasapuolisuus Yhteiset pelisäännöt selvillä ja kaikilla samat Päivi Jäkälä

22 Miten johtamista arvioidaan meillä?
Eekoon työtyytyväisyys 2013 Miten johtamista arvioidaan meillä? TYT-tutkimus vuosittain (osana esimiehen tulospalkkausta) - jokainen toimipaikka - jokainen esimies saa oman raportin - kehittämissuunnitelmat, joita seurataan Työsuojelun työpaikkakäyntien kyselyt Sairauspoissaolot toimipaikoittain Vaihtuvuus Päivi Jäkälä

23 Eekoossa onnistuttu erityisesti (TYT 2013)..
Päätöksenteko tehokasta (matala organisaatio) Palkitseminen koetaan oikeudenmukaiseksi Muutokset toteutettu hyvin Yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta Valmius suositella Eekoota työnantajana Päätöksiä tehtäessä kuullaan henkilöstöä Ammatilliseen kehittymiseen panostetaan Päivi Jäkälä

24 Johtamisen keinoja ja välineitä
Tärkeintä jokapäiväinen johtaminen arjessa, läsnäolo ja asioihin puuttuminen tarvittaessa, viestintä sekä palautteen anto Säännölliset palaverit (tiedonkulku yleensä ongelmana) Lisäksi 1-2 krt vuodessa kehityskeskustelut (yksilö- sekä ryhmässä) sekä oman työryhmän että oman esimiehen kanssa Osa johtamisjärjestelmäämme Selkeät tavoitteet ja teemat, joita käsitellään (ei palkkakeskustelu) Suunniteltua ja dokumentoitua, ei korvaa ”epävirallista päivittäistä vuorovaikutusta” Käsitellään toimenkuva ja tavoitteet, osaamista ja kehittymistä, työskentelyolosuhteita ja työhyvinvointia sekä palautetta ja palkitsemista Päivi Jäkälä

25 Miten työryhmää motivoidaan?
Rahallinen palkitseminen yksi perinteinen keino  ei riitä yksin, mutta oltava läpinäkyvää ja selkeää Ei-rahalliset asiat tärkeitä Palautteen anto! Hyvä keino motivoida ja saada entistä parempia työsuorituksia Selvät tavoitteet (mitä minulta odotetaan?) Etenemismahdollisuudet yrityksessä Koulutusten tarjoaminen ja sitä kautta oman ammattitaidon kehittäminen Päivi Jäkälä

26 Miten Eekoossa motivoidaan ja palkitaan?
Jokainen työntekijä kuukausittaisen kannustepalkkauksen piirissä (max. noin 1 kk palkka vuodessa), esimiehillä vuosittaiset mittarit Monipuoliset henkilökuntaedut, pitkistä työsuhteista palkitseminen, työterveyshuolto, liikuntasetelit, yhteiset tapahtumat Hyvät työsuoritukset huomioidaan heti toimipaikassa Vuoden esimiehen ja työryhmän valinta Erilaisia koulutuksia joka ammattiryhmille (mm. johtamiskoulutusta, kieliopintoja, ammatillisia opintoja, turvallisuuskoulutusta, laatukoulutus koko henkilöstölle vuosittain jne.) Hyvät etenemismahdollisuudet (mm. esimiehet koulutetaan pääosin omasta väestä) Päivi Jäkälä

27 Esimiestyön haasteita arjessa
Perehdyttäminen Resurssit, välineet  tärkeä osa hyvää yrityskuvaa Muutoksen johtaminen Miten saat kaikki innostumaan uudesta? Miten jalkautat uuden tiedon tasapuolisesti kaikille? Liian tiukat tulostavoitteet Voivat vaikuttaa negatiivisesti työtyytyväisyyteen ja henkilöstön jaksamiseen Esimiehen oma jaksaminen Aina tavoitettavissa (24h kulttuuri) Jatkuva kehitys ja parantaminen, miten pysyt mukana muutoksessa? Kaikesta pitäisi tietää vähän jotain Elinikäinen oppiminen Päivi Jäkälä

28 Esimiestyö ongelmatilanteissa
Erilaiset ongelmat ja ristiriidat tavallisia, ratkaisevaa niistä selviämisen kannalta on nopea reagointi Ongelmia ei lakaista maton alle Puututaan vaikeisiinkin asioihin Apuna HR ja työterveyshuolto sekä oma esimies Ongelmat voivat liittyä henkilösuhteisiin tai yksilöasioihin Henkilösuhteisiin ja työyhteisöön liittyviin ongelmiin puuttuminen helpompaa, yksilöasiat monesti vaikeita (päihteet, ongelmat kotona) Molemmat ongelmatilanteet heijastuvat myös toisiinsa Päivi Jäkälä

29 Miten johtaminen on muuttumassa?
Eri ikäisten johtaminen (nuoria paljon, toisaalta työurat pitenevät). Näitä Henkilöitä pitää osata johtaa samaan aikaan samassa työyhteisössä uudet sukupolvet (arvojen merkitys, palkka ei merkitsevä, vapaa-aika, esimiestyön tärkeys korostuu) nuoret vaativat erilaista johtamista kuin mihin ollaan totuttu Päivi Jäkälä

30 Miten johtaminen on muuttumassa?
Muutos on jatkuvaa, miten hallitsen muutoksen johtamisen sekä pysyn itse mukana muutoksessa? Sekä työyhteisö että ympäristö muuttuu voimakkaasti Työelämän paineet ja vaatimukset kasvavat koko ajan  henkinen kuormittuminen, esimiehen oma jaksaminen erilaisten vaatimusten ristitulessa, miten johdat tiukentuneet tavoitteet alaspäin? Työn ja vapaa-ajan tasapainon löytäminen myös itselle (24 h kulttuuri, johtaja usein tavoitettavissa koko ajan, sijaisjärjestelyt monesti haasteellisia) Päivi Jäkälä

31 Kysymyksiä? KIITOS JA HYVÄÄ KEVÄÄN JATKOA!
Päivi Jäkälä


Lataa ppt "Ajatuksia ja käytännön kokemuksia ihmisten johtamisesta ja esimiestyöstä Päivi Jäkälä 11.4.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google