Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elämäni Sankari ry ”Kiihkotonta valistustyötä jo vuodesta 1998-”

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elämäni Sankari ry ”Kiihkotonta valistustyötä jo vuodesta 1998-”"— Esityksen transkriptio:

1 Elämäni Sankari ry ”Kiihkotonta valistustyötä jo vuodesta 1998-”

2 Elämäni Sankari ry •Ehkäisevää alueellista ja paikallista päihdetyötä vuodesta 1998 - •Toiminnassa yhdistyvät liikunta ja valistustyö •Keskeinen toimintatapa on ihmisten kohtaaminen kasvotusten •Olemme erikoistuneet kouluissa tehtävään työhön ja järjestö-kunta yhteistyöhön •Yhdistys järjestää myös erilaisia tapahtumia ja valmistaa materiaalia •www.sankarit.netwww.sankarit.net •www.terveenatyoelamaan.fiwww.terveenatyoelamaan.fi •Löydät meidät myös facebookista

3 Järjestön perustehtävät 1) Ehkäisevän päihdetyön sisältöjen suunnittelu ja toteutta- minen (hankeyhteistyö Hyvinkää ja Lappeenranta) 2) Nuorille suunnattujen tapahtumien järjestäminen (kesäleirit, sankarisählyt, kerhotoiminta) 3) Materiaalin tuottaminen ehkäisevään työhön (mm. lyhytelokuvat ja lautapelit) Missiomme: ”Päihteiden käytön vähentyminen ja hyvinvoinnin lisääminen”

4 Järjestö mukana eri ohjelmissa •Valtakunnallisessa alkoholiohjelmassa •Savuton Suomi kampanjassa o Savuton työpaikka •Ehkäisevän päihdetyön verkostossa (35 keskeistä päihdealan järjestöä) ja EHKÄPÄ verkostossa •Kouluissa ehkäisevää työtä tekevien järjestöjen verkostossa •RAY:n ”Paikka auki” avustusohjelmassa 2014- •Koulutussäätiön ARTSI ohjelmassa 2014- (arviointi ja tiedon tuottaminen systemaattiseksi)

5 Yhteistyöverkostoa Hyvinkäällä 2014 ka Elämäni Sankari ry Päihdekupla 6. lk:t Kaupungin sivistystoimi Kaupungin nuorisotoimi Urheiluseuroja Ysiltä elämään tapahtuma 9. lk:t ”Operaatio ILO” alakoulut ”Terveenä työelämään” projekti 2013-2014 Hyria II aste Lukiovierailut Kesäleirit 2 kpl Liikuntapalvelut Jäsenyhdistykset Koulujen päättäritapahtuma IP-yhteistyö Seurakunta leiriyhteistyö Media ”Valitsen Itse” yläkoulut Erityiskoulut

6 Painopisteet Hyvinkäällä 2014 ka Elämäni Sankari ry ”Operaatio ILO” elämänhallinta projekti alakouluilla (3 koulua) ”Terveenä työelämään” projekti 2013-2014 Hyria II aste Kesäleirit 2.-6.6. 9.-13.6. ”Valitsen Itse” päihdekasvatusohjelma yläkouluilla (5 koulua + erityiskoulut)

7 •Ohjelma syntyi pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena Lappeenrannan kaupungin raittiustoimiston ja alueen yläkoulujen kanssa vuosina 2005- 2008 •Hyvinkään kaupungin yläkoulujen kanssa ohjelmaa aloitettiin toteuttaa vuonna 2009. Vuonna 2014 pääyhteistyökumppanimme ovat Hyvinkään ja Lappeenrannan kaupungit - yhteensä 20 koulua •Vuonna 2011 päihdekasvatusohjelmaan liittyvä ehkäisevän työn vuosikello nimettiin ensimmäiseksi hyväksi käytännöksi THL:n kouluterveystutkimusten jalkauttamisessa •Ohjelman referenssit Lappeenrannan kaupunki/raittiustoimi, Hyvinkään kaupunki/sivistystoimi, THL, Opetushallitus, Hyria koulutus Oy, Saimaan ammattiopisto Sampo, Etelä-Suomen rotarypiiri ja Raija ja Ossi Tuu- liaisen säätiö ”Valitsen Itse” -päihdekasvatusohjelma

8 •Ohjelman tarkoituksena on toteuttaa suunnitelmallista ehkäisevää päihdetyötä kouluissa ja oppilaitoksissa •Ohjelma sisältää seuraavat toiminnot; o tietoperustana ja seurannassa käytettävän hyvinvointikyselyn o tiedon lisäämiseen ja arvokeskusteluun tähtäävät päihdeoppitunnit o vanhempainillan o opettajainfon o oppilashuoltoryhmä yhteistyön ja o liikuntatapahtuman •Toiminnot ovat räätälöitävissä kuntien ja koulujen yksilöllisten tarpeiden mukaan ”Valitsen Itse” -päihdekasvatusohjelma

9 •Syyskausi o Toimintojen suunnittelua o Kalenteroinnit o Hyvinvointikyselyt + ana- lyysit niistä o Opeinfot o Kohtaamiset luokittain •Kevätkausi o Tuloksista tiedottaminen o OHR yhteistyö o Kohtaamiset luokittain o Vanhempainillat o Toimintojen arviointia Suunnitelmallisuudella jäntevyyttä toimintaan

10 •Monipuolinen ja ajankohtainen sisältö, joka nojaa ehkäisevän päihde- työn laatukriteereihin sekä Sankareiden omaan laatukäsikirjaan (2011) •Oppituntien sisältöjä ohjaa ennakkoon toteutettu hyvinvointikysely koulun oppilaille (ajankohtaisuus, painotukset) •Koulutetut ohjaajat pitävät niitä (Sankariohjaajaverkosto) •Oppitunneilla käytettävissä interaktiivinen äänestyslaitteisto ja omat lyhytelokuvamme Päihdeoppitunnit

11 Käytätkö alkoholia tosihumalaan asti? Lähde: Hyvinvointikyselyt 2013 8.lk keskiarvot H:kää-LPR 2013 (n. 800 vastaajaa)

12 Ohjelman talous: •Sankareiden RAY rahoitusosuus •Yhteistyökumppanin omavastuu osuus •Yhteistyökoulujen omavastuu osuus (ei aina) •Mahdolliset muut paikalliset tukijat (rotary- ja lionsklubit, yritystukijat, säätiöt) ”Valitsen Itse” -päihdekasvatusohjelma

13 Ohjelman sovellukset: * ”Terveenä työelämään” toimintamalli (amm.oppilaitokset) 2009- * ”Operaatio ILO” elämänhallinta projekti alakouluilla 2012- * Pilotointeja tehty myös lukioissa (mm. Hyvinkää, Lappeen- ranta, Helsinki,Tampere jne.) 2008- ”Valitsen Itse” -päihdekasvatusohjelma

14 •Toteutettu Hyria Koulutus Oy:n ja Saimaan ammattioppilaitos SAMPON kanssa vuodesta 2009-. Helmi liiketalousoppilaitos on myös ollut mukana yhteistyössä jo pitkään •RAY:n projektirahoitus vuosina 2010-2014 •Projektista ilmestynyt vuosiraporttien lisäksi loppuraportti 2010-2012, toimenpidesuositus ja toimintatutkimus vuonna 2014 projektin toimin- tamallin soveltuvuudesta II asteelle •Materiaalit löytyvät osoitteesta www.terveenatyoelmaan.fiwww.terveenatyoelmaan.fi •Toimintamalli esillä Päihdepäivillä Helsingissä 13.-14.05.2014 ”Terveenä työelämään” -toimintamalli II asteella

15 Internetissä toteutettavat hyvinvointikyselyt Ryhmäinterventiot (I vuosikurssin) opiskelijoille Vanhempainillat Liikuntatapahtumat, muut tapahtumat Opiskelijahuoltoryhmän tuki Henkilökunnan valmennus Tupakasta irtautumisryhmät yms. ”Terveenä työelämään” -projektin toiminnot

16 Ryhmäinterventio on luonteeltaan tietoa lisäävä ja päihdearvoja ja –asenteita ravisteleva. Sisältöteemat karkeasti: •Opiskelijoiden oma alkoholinkäyttö, käytön vähentäminen ja muutokseen motivointi •Päihteidenkäytön haitat, riskikäyttäytyminen  alkoholi ja liikenne, alkoholi ja seksi •Kannabis, muut huumausaineet, muuntohuumeet ja sekakäyttö •Suojaavat tekijät ja itsetunnon vahvistaminen •Huolen puheeksiotto ja hoitoonohjaus ”Terveenä työelämään” –projektin 2010-2012 ryhmäinterventioihin osallistuneista 71 % ilmoitti saaneensa tilaisuuksista uutta tietoa (vrt. ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit) Ryhmäinterventiot

17 •Kuntakumppaneiden muuttuvat ja haastavat tilanteet (talous, kuntaliitokset yms.) •Koulujen ja oppilaitosten sitoutuneisuus pitkäjänteiseen työhön •RAY rahoitusten tulevaisuus ja epävarmuus •Uusien yhteistyötahojen löytäminen •Ehkäisevän työn vaihteleva arvostus •Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen korostuu entisestään lähivuosina •Koulujen ja eri toimijatahojen yhteistyö tulee korostumaan Tulevaisuuden haasteita ohjelmatyön näkökulmasta

18 •Ohjelmatyö on kehitetty lähinnä yläkouluihin ja II asteelle. Parhaillaan ”pilotoimme” ja luomme toimintamallia alakouluihin •Vuodelle 2015 haemme ohjelmatyömme toteutukseen yhteistyötahoja… o alakoulut o yläkoulut o ammatilliset oppilaitokset o lukiot Tulevaisuuden näkymiä ohjelmatyön näkökulmasta

19 KIITOS! www.sankarit.net


Lataa ppt "Elämäni Sankari ry ”Kiihkotonta valistustyötä jo vuodesta 1998-”"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google