Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vastuullisen kaivosteollisuuden elementit case talvivaara Harri Natunen / 4.6.2013 Kuopion Hiippakunnan hiippakuntavaltuusto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vastuullisen kaivosteollisuuden elementit case talvivaara Harri Natunen / 4.6.2013 Kuopion Hiippakunnan hiippakuntavaltuusto."— Esityksen transkriptio:

1 Vastuullisen kaivosteollisuuden elementit case talvivaara Harri Natunen / Kuopion Hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

2 Kaivoksen tuotteiden käyttökohteita ”Se mitä ei voi kasvattaa täytyy kaivaa”
NIKKELI Nikkeli kestää hyvin syövyttäviä aineita ja siksi monia metalliesineitä yleensä nikkelöidään. Nikkeli sopii muutenkin hyvin erilaisiin metalliseoksiin Ruostumatonta terästä käytetään mm. sairaaloissa sen antibakteeri- ominaisuuksien vuoksi. KOBOLTTI Kobolttia käytetään metalliseoksissa ja värjäykseen KUPARI Kuparia käytetään paljon arkkitehtuurissa, kuten talojen kattoja. Tärkein kuparin käyttäjä on elektroniikkateollisuus Kuparia käytetään mm. sairaaloissa sen antibakteeriominaisuuksien vuoksi. SINKKI Messinki = sinkki + kupari Sinkillä suojataan rautaa korroosiolta

3 Malminetsinnän ja kaivostoiminnan erityispiirteitä
Väkiluvun kasvu, elintason nousu ja teknologian kehitys lisäävät väistämättä kaivostoimintaa globaalisti Malmin löytymisestä yleensä vuosikymmeniä kaivostoimintaan Kaivosteollisuus edustaa paikkaan sidottua toimintaa. Uusi kaivos edellyttää aina sekä malmin löytämistä että hyödyntämiseen soveltuvaa teknologiaa Malminetsintä on kallista ja kaivostoiminta pääomaintensiivistä ” Kaikki kaivokset ovat erilaisia”

4 Talvivaara lyhyesti Arvioitu vuotuinen tuotanto täydessä mittakaavassa* Nikkeli t Sinkki t Kupari t Koboltti t Uraani t * Edellyttää tarvittavien lupien myöntämistä Kansainvälisesti merkittäväperusmetallien tuottaja Nikkelikaivoksen ylösajo käynnissä – täyden mittakaavan tuotantotaso t nikkeliä vuodessa Pitkä toiminta-aika ja yksi suurimmista tunnetuista sulfidisen nikkelin varannoista Euroopassa Biokasaliuotus todistetusti kustannustehokas tuotantomenetelmä Noin miljardin euron investoinnit tähän mennessä – jäljellä olevat investoinnit liittyvät lähinnä pullonkaulojen poistamiseen ja normaaliin ylläpitoon

5 METAllien talteenotto
Talvivaaran kaivosalue Kuusilammen louhos Sekundääri Liuotus MUrskaus Primääri LIUOTUS METAllien talteenotto 5

6 Talvivaara – merkittävä työllistäjä
Talvivaara työllistäjänä Rakentamisvaihe n henkilötyövuotta Suora työllistävä vaikutus tällä hetkellä Talvivaaran oma henkilöstö 588 henkilöä (2012) Talvivaaran kaivos työllistää eniten kainuulaisia, osuus työntekijöistä on 76 % (kajaanilaisia 44 % ja sotkamolaisia 24%) Palkat 23,1 Me (2012), sotkamolaisten palkkakertymä noin 6 miljoonaa euroa henkilöä urakoitsijoiden palveluksessa Myös kaivoksen urakoitsijoista valtaosa, lähes 60 %, asuu Kainuussa Talvivaaran kaivoksen suora kokonaistyöllisyysvaikutus yli henkilöä Talvivaaran suorat hankinnat kainuulaisilta toimittajilta + 20 Me/vuosi Henkilöstömäärä (kpl) Lähde: Määttä, Reini & Törmä, Talvivaaran kaivoksen jalostusketjun ja siihen liittyvien investointien aluetaloudelliset vaikutukset, H:gin yliopiston Ruralia-instituutti, Raportteja 73. * Lisäksi yhtiö työllistää n. 70 kesäharjoittelijaa 2013

7 Kainuun taloudelle kuuluu hyvää
Tilastokeskus: Kainuun toimialojen liikevaihdon kasvu yht. +10% ja henkilöstö- lisäys +4% Kainuussa yritysten liikevaihto jo 4% korkeammalla kuin ennen 2008 alkanutta taantumaa Muun Suomen kasvu hitaampaa. Matkailun indikaattorit ja investoinnit positiivisia Kainuussa ja Vuokatissa Vuokatin matkailussa ennätys yöpymisten kasvussa + 7,6% (2012) Koko maan kasvu 6,4 % Kainuun hotellien käyttöaste toiseksi korkein Lapin jälkeen (3/2013): Kainuu 62,2%, koko maa 52,8 %

8 Talvivaara ja kestävä kehitys
Vastuullisuus on keskeinen osa Talvivaaran kaikkea tekemistä Talvivaara pyrkii vastuullisen kaivostoiminnan edelläkävijäksi Toimintamme taloudellinen menestyminen, operatiivinen tehokkuus, sosiaalinen vastuullisuus ja ympäristöstä huolehtiminen kulkevat käsi kädessä Ympäristövastuumme Teollisesta toiminnasta aiheutuu aina ympäristövaikutuksia… …Talvivaaran toiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, että Päästöt minimoidaan Luonnonvarojen käyttö on tehokasta Pysyvät vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä Yhteistyö sidosryhmien kanssa on aktiivista

9 Parannusohjelma 2013 Kehitämme turvallisuus-kulttuuriamme
Vähennämme jatkuvasti toimintamme turvallisuusriskejä, lisäämme turvallisuushavainnointia ja kehitämme työympäristöämme Pienennämme vesipäästöjä merkittävästi Parannamme vesitaseen hallintaa, lisäämme veden sisäistä kiertoa ja vähennämme raakavedenottoa Vähennämme edelleen hajuhaittoja Selvitämme, paikallistamme ja eliminoimme jatkuvasti metallitehtaan hajulähteitä Rajoitamme kaivoksen pölyämistä Jatkamme louhinnasta, rakentamisesta ja liikenteestä aiheutuvan pölyämisen ehkäisyä kaikkialla kaivosalueella Parannamme ympäristö-viestintäämme Kerromme kaikista ympäristöasioista välittömästi – usein jo etukäteen – suurelle yleisölle, medialle ja ennen kaikkea lähialueen asukkaille 9

10 Vastuullista kaivostoimintaa pitkälle tulevaisuuteen – yritysten vastuu
Lainsäädäntö antaa raamit toiminnalle Aktiivinen lähialueyhteistyö ja yhteiskuntasuhteet Innovaatiot T&K Osaaminen Parhaat käytännöt Vapaaehtoiset toimet 10

11 Kiitos mielenkiinnosta!
Lisätietoja:


Lataa ppt "Vastuullisen kaivosteollisuuden elementit case talvivaara Harri Natunen / 4.6.2013 Kuopion Hiippakunnan hiippakuntavaltuusto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google