Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Aleksis Klap.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Aleksis Klap."— Esityksen transkriptio:

1 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Aleksis Klap

2 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys • Hankkeen toteutusaika 5/2010-5/2011 • Rahoitus pääosin YM:ltä • Tarve hankkeelle hallituksen energiavelvoitepaketista ja uuden tuuliatlaksen myötä • Työ tehdään kokonaisuudessaan liiton omana työnä • Varsinais-Suomen aiemmat tuulivoimaselvitykset kohdistuneet meri- ja rannikkoalueille

3 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys • Selvitysalue sisämaa ja rannikon suuret saaret • Selvitettävien tuulipuistojen koko vähintään noin 10 voimalaa • Tarkoitus selvittää parhaiten soveltuvat alueet, ei kaikkia mahdollisia • Hankkeen tulokset tulevat toimimaan vaihemaakuntakaavan taustaselvityksenä

4 Aluerajauksiin vaikuttanut • Aiheeseen liittyvät julkaisut ja tapauskohtaiset tutkimukset • Neuvottelut alueellisen ELY:n, luonnonsuojeluliiton ja lintutieteellisen yhdistyksen kanssa • Keskustelut sähköverkonhaltijoiden kanssa • Tuulivoimatuottajien haastattelut toteutuneista projekteista ja toteuttamiskelpoisista tuulipuistoista sekä mielipiteet tuulivoimatuotannon kehityksen suunnasta • Kyselyt puolustusvoimien eri osastoille • Kunnille esitelty tarkemmin selvitettäviä alueita ja keskusteltu kuntien intresseistä tuulivoimatuotantoon

5 Alueiden rajaus ja valinta • Asutus- ja loma-asutukseen minimietäisyys 600 metriä ja 1000 metriä (YKR:n tiedot 250 m hilalla) • Luonnonsuojelu-, luonnonsuojeluohjelma-, Natura- ja Finiba-alueilla ei soveltuvia alueita, vaikutukset ja mahdolliset puskurit aluekohtaisesti • Merikotkien pesiin 2 kilometrin puskuri • Liito-oravien pesistä alueilla mainittu • Etäisyys 110 kV:n linjaan maksimissaan noin 10 km • Alueiden läpi kulkeviin suuriin teihin puskurointi 250 m

6 Paikkatietomenetelmin valikoituneet alueet • Alueita kaikkiaan noin 1500 • Näistä pieniä (alle 1 km 2 ) tai merialueilla sijaitsevia suurin osa • Osa alueista alueen ”repaleisuuden” suhteen soveltumaton 10 voimalan puiston alueeksi • Osalla rakennettavuus huono (pääosin suoalueet) • Osalla muita teknisiä rajoitteita, kuten puolustusvoimien intressit • Jatkoselvityksiin valikoitui noin 35 aluetta

7 Jatkoselvityksiin valitut alueet • Alueilta tarkemmin selvitetty: • Maisemavaikutukset • Suojaetäisyydet lähialueen luontoarvoiltaan arvokkaille alueille • Liityntäpaikka ja –tapa sähköverkkoon (110 kV:n verkonhaltijoiden tietojen pohjalta) • Näkyvyysanalyysi (viewshed), jossa korkeusmallissa huomioitu metsäalueet • Kuvasovitteet • Maakuntakaavan merkinnät

8 Varsinais-Suomen alue

9 Huomioitavat asutus- ja loma-asutustiedot, suojelualueet ja kaavamerkinnät

10 Puskurointien mukaiset ”tyhjät” alueet

11 Hankkeen jatko • Viimeiset kuvasovitteet ja maisema-analyysit • Raporttiluonnos kommenteille helmikuun aikana • Valmis raportti toimitetaan YM:lle toukokuussa • Tavoite vaihemaakuntakaavan aloittamisesta kesällä 2011


Lataa ppt "Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Aleksis Klap."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google