Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metsäsäätiön esittely 05/2010

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metsäsäätiön esittely 05/2010"— Esityksen transkriptio:

1 Metsäsäätiön esittely 05/2010

2 METSÄSÄÄTIÖ ON SUOMALAISEN PUUN PUOLESTAPUHUJA.
Suomen metsäsäätiön tavoite on puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä metsätalouden ja metsäteollisuuden toiminnan turvaaminen. Säätiön perustivat vuonna 1995 metsänomistajat, metsäteollisuus, Metsähallitus, Suomen Sahat sekä muut metsätaloudesta toimeentulonsa saavat ryhmät yhdessä.

3 METSÄSÄÄTIÖN TOIMINTA ON MONIPUOLISTA.
Suomen Metsäsäätiön rahoituskohteita ovat hankkeet, joiden tavoitteena on puun käytön lisääminen ja puurakentamisen edistäminen suomalaisen metsätalouden ja -teollisuuden vastuullisuudesta kertovat kotimaiset ja kansainväliset hankkeet, jotka edistävät metsäelinkeinon hyväksyttävyyttä ja markkina-asemaa metsäalan sosiaalinen ja taloudellinen tutkimus sekä selvitykset

4 METSÄSÄÄTIÖN PÄÄTÖKSET OVAT RIPEITÄ JA PUHEENVUOROT REIPPAITA.
Metsäsäätiön varat ovat nopeasti ohjattavissa uusiin hankkeisiin ja säätiön hallitus saadaan tarvittaessa pikaisesti koolle. Tämä mahdollistaa nopean päätöksenteon uusien projektien toteuttamisesta uusien kysymysten noustessa esiin. Metsäsäätiön taustalla on vahva ja laaja tukijoukko. Tämä antaa säätiölle oikeuden toimia koko elinkeinon puolestapuhujana.

5 METSÄSÄÄTIÖN JÄSENET Varojen keruu Muut taustatahot MTK Metsähallitus
Metsäteollisuus ry Suomen Sahat ry METO – Metsäalan  asiantuntijat ry Metsänhoitajaliitto ry Koneyrittäjien liitto Metsäalan Kuljetusyrittäjät Puu- ja erityisalojen liitto Suomen metsätilanomistajien  liitto ry

6 Varojen keruu

7 METSÄSÄÄTIÖN TOIMINTA RAHOITETAAN VAPAAEHTOISELLA MENEKINEDISTÄMISMAKSULLA.
Kun metsänomistaja päättää olla mukana rahoittamassa Metsäsäätiön toimintaa, sitoutuu ostaja maksamaan saman summan säätiölle. Tällöin menekinedistämismaksu kaksinkertaistuu. Menekinedistämismaksua peritään puukaupan loppusummasta pystykaupoissa 0,2 % ja hankintakaupoissa 0,1 %. Maksu on metsänomistajalle verovähennyskelpoinen. Esimerkki: x 0,2 % = 20 € - verovähennys 29 % = 14,2 € euron pystykaupassa vapaaehtoisen menekinedistämismaksun todellisiksi kustannuksiksi jää 14,2 euroa. Metsähallitus maksaa menekinedistämismaksun kaikesta myymästään puusta.

8 MENEKINEDISTÄMISMAKSU ON KESKIMÄÄRÄISESSÄ PUUKAUPASSA YHDEN TUKKIPUUN VERRAN RAHAA.
Varoja menekinedistämismaksuista on kertynyt viime vuosina noin 1,7 – 1,9 milj. euroa vuodessa. Kerätyistä varoista käytetään vuosittain noin 80 % hankkeisiin, apurahoihin ja avustuksiin. Säätiön varoja ei käytetä yksittäisten yhtiöiden tai tuotteiden markkinointiin. Säätiö ei tuota voittoa eikä harjoita liiketoimintaa.

9 MENEKINEDISTÄMISMAKSUT KUNNITTAIN, 2009
%-osuus yksityismetsien puukauppojen lukumääristä kunnittain 1.1.– (Lähde: Metsäteollisuus ry ) %-osuudet 50 – 100 (106) 35 – 50 (90) 20 – 35 (86) 10 – 20 (54) 0 – 10 (96)

10 MENEKINEDISTÄMISMAKSUT METSÄKESKUKSITTAIN, 2009
%-osuus yksityismetsien puukauppojen lukumääristä metsäkeskuksittain 1.1.– (Lähde: Metsäteollisuus ry ) Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa 40,4 43,0 43,8 32,8 50,0 37,8 34,9 38,9 41,8 39,1 26,5 23,4 46,1 38,1% 46,1 26,5 23,4 40,4 41,8 34,9 39,1 38,9 37,8 50,0 43,0 43,8 32,8 40,4

11 Varojen käyttö

12 METSÄSÄÄTIÖN RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN KOHDERYHMÄT
Suomessa Maailmalla Päättäjät, vaikuttajat, asennemuokkaajat, rakennusmääräysten laatijat, materiaalien käytön suunnannäyttäjät Nuoriso ja koululaiset koulujen kautta sekä nuorison omissa  medioissa Päättäjät, vaikuttajat, asennemuokkaajat, rakennusmääräysten laatijat, materiaalien käytön suunnannäyttäjät Yleisökampanjat puun puolesta muiden maiden Metsäsäätiötä  vastaavien toimijoiden kanssa

13 RAHOITUSJAKAUMA PROJEKTIT KOTIMAISET/KANSAINVÄLISET, 2009
YHT. 1,31 milj. €

14 RAHOITUSJAKAUMA PROJEKTIT KOHDERYHMITTÄIN, 2005–2009
Tutkimukset ja selvitykset 6 % Viestintä suurelle yleisölle ja metsäalan sisällä 16 % Kouluyhteistyö ja nuorisotyö 17 % Metsien sertifiointi 24 % Viestintä päättäjille ja vaikuttajille 23 % Puun käyttö ja puurakentaminen 14 % YHT. 5,81 milj. €

15 MENEILLÄÄN OLEVAT PROJEKTIT 2010, YHT. 1,6 milj. €
Elinkeinon hyväksyttävyys, useita toimijoita, € Tutkimus: Metsien käyttörajoitusten vaikutukset puunhankinta-mahdollisuuksiin 4H koululaisten metsäpäivät PEFC-sertifioinnin markkinointi, € Suomi, Britannia, Hollanti. Sertifikaatin kansainvälinen hyväksyttävyys lisää suomalaisten puutuotteiden kysyntää Puun käytön lisääminen, € Viestintäkampanja päättäjille ja vaikuttajille kotimaassa, MTK + Metry Maakuntatason kampanja päättäjille ja vaikuttajille sekä rakennusalalle, Puuinfo Oy Puun käytön edistämiskampanja Ranskassa yhdessä Ruotsin ja Ranskan toimijoiden kanssa Spirit of Nature, kansainvälinen, arvostettu puuarkkitehtuuripalkinto, Young Spirit -palkinto, suomalaiselle puun käytön hallitsevalle arkkitehtiopiskelijalle Elinkeinon hyväksyttävyys, Suomen Metsäyhdistys, Koululaisten metsävisa forest.fi-verkkosivut Päättäjien metsäakatemia Koululaisten metsäpäivät ja opettajayhteistyö

16 Esimerkkejä rahoituskohteista

17 METSÄSÄÄTIÖ TUKEE NUORTEN METSÄKASVATUSTA.
Suomen Metsäsäätiö osallistuu esimerkiksi koululaisten metsäpäivien järjestämiseen, Metsävisan rahoittamiseen ja 4H-liiton ja partion erilaisten metsään liittyvien hankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi Metsäsäätiö tukee biologian ja maantieteen opettajien täydennyskoulutusta sekä teettää koulujen käyttöön opetusmateriaalia.

18 METSÄSÄÄTIÖ JAKAA TIETOA METSÄSEKTORISTA.
Metsäsäätiö rahoittaa vaikuttajille suunnattua Päättäjien Metsäakatemia -kurssia. Metsäakatemian rahoituksesta puolet tulee säätiöltä ja puolet Maa- ja metsätalousministeriöltä. Päättäjien Metsäakatemia on järjestetty vuodesta 1996 lähtien, osanottajia yhteensä 800. Säätiö rahoittaa forest.fi -verkkosivustoa, joka välittää metsätietoa ja alan uutisia sekä kotimaassa että ulkomaille.

19 METSÄSÄÄTIÖ TUKEE PEFC-SERTIFIOINNIN MARKKINOINTIA JA VIESTINTÄÄ.
Sertifioinnin avulla voidaan puolueettomasti ja luotettavasti osoittaa Suomen metsien käytön ja metsäluonnon hoidon kestävyys. Metsäsäätiö rahoittaa PEFC-sertifioinnin markkinointia kotimaassa sekä Britannian ja Hollannin ympäristökriittisillä markkinoilla. Tämä tukee sertifikaatin kansainvälistä hyväksyttävyyttä ja edistää suomalaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöä.

20 METSÄSÄÄTIÖ RAHOITTAA PUUN KÄYTTÖÄ JA PUURAKENTAMISTA EDISTÄVIÄ HANKKEITA.
Metsäsäätiö rahoittaa puun käyttöä rakentamisessa edistävää viestintää poliittisille päätöksentekijöille, vaikuttajille, rakennesuunnittelijoille ja arkkitehdeille. Lisäksi alueellisilla kohdennetuilla keräyksillä on rahoitettu mm. seuraavia kohteita: Luston Iso-Samperin halli Sibeliustalo Savonlinnasali Joensuu Areena (Suomen suurin puurakenteinen halli) Pyhän Henrikin ekumeeninen kappeli, Turku

21 METSÄSÄÄTIÖ RAHOITTAA METSÄALAN TUTKIMUKSEEN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ HANKKEITA.
Sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen tuloksena syntyy myös taustamateriaalia julkiseen keskusteluun, esimerkiksi säätiön teettämä, PTT:n selvitykseen perustuva esite ja kalvosarja metsäsektorin taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä Suomessa.

22 METSÄSÄÄTIÖ ON KOKO SUOMEN METSÄSEKTORIN PUOLESTAPUHUJA.
Ota yhteyttä: Suomen Metsäsäätiö Salomonkatu 17 A HELSINKI Puh. (09)


Lataa ppt "Metsäsäätiön esittely 05/2010"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google