Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2010 OPH:n koulutuksen seurantaraportit 2010:4 20.6.2014Matti Sippola1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2010 OPH:n koulutuksen seurantaraportit 2010:4 20.6.2014Matti Sippola1."— Esityksen transkriptio:

1 Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2010 OPH:n koulutuksen seurantaraportit 2010:4 20.6.2014Matti Sippola1

2 Ikäluokkien kehitys I • Suomessa syntyvyys on viime vuosina lisääntynyt lievästi • Maahanmuutto on ollut odotettua suurempaa • Vuonna 2009 Suomen väkiluku 5,4 milj. • Ennuste väkiluvuksi vuodelle 2029 5,8 milj. • Peruskouluikäisten (7-16 –vuotiaat) määrä kasvaa vuosina 2009-2029 yli 5 prosenttia 20.6.2014Matti Sippola2

3 Ikäluokkien kehitys II • Vuonna 2029 ennustetaan 7-vuotiaita olevan 6800 enemmän kuin vuonna 2009 • Samalla ajanjaksolla 16-vuotiaiden määrä pienenee 1700 nuorella • 60 vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa vuosina 2009-2029 yli 40 prosentilla > 2008 vajaa 1,3 milj. > 2029 noin 1,8 milj. 20.6.2014Matti Sippola3

4 Esi- ja perusopetus I • Perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 oli vuonna 2009 kaikkiaan 540 000 lasta • Esiopetuksessa peruskoulun yhteydessä oli 13300 lasta ja päivähoidon yhteydessä 44400 lasta • Perusopetuksen lisäopetuksessa oli 2300 nuorta 20.6.2014Matti Sippola4

5 Esi- ja perusopetus II • Perusopetuksen oppilasmäärä on vähentynyt noin 40 000 oppilaalla eli 7 prosentilla 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä • Vuonna 2009 peruskoulun aloitti 56 800 lasta, mikä on 8500 lasta vähemmän kuin vuosituhannen alussa • Perusopetuksen päättötodistuksen saaneita vuonna 2009 oli 65 100 20.6.2014Matti Sippola5

6 Esi- ja perusopetus III • Suomessa kokonaan oppivelvollisuutensa laiminlyöneitä oli vain muutamia kymmeniä > pienentynyt 39 oppilaaseen vuosina 2005-2009 * Kokonaan laiminlyöneiden lisäksi ilman perus- opetuksen päättötodistusta jäi oppivelvollisuusiän ohittaneina 150 oppilasta 20.6.2014Matti Sippola6

7 Esi- ja perusopetus IV • Peruskoulujen määrä on pienentynyt keskimäärin noin sadalla koululla vuodessa 2000-luvun aikana • Edelleen reilusti yli 40 % kouluista on alle 100 oppilaan kouluja > opiskelee vain 12 % oppilaista • Yli 500 oppilaan kouluissa opiskelee 18 % kaikista oppilaista 20.6.2014Matti Sippola7

8 Esi- ja perusopetus V • Nopeinta koulujen lakkauttaminen on ollut Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnissa > vuosina 1998-2009 näissä maakunnissa peruskoulujen määrä on pienentynyt puoleen 20.6.2014Matti Sippola8

9 Esi- ja perusopetus VI • Erityiskoulujen määrä on vähentynyt • Vuonna 2009 erityiskouluja oli 124 ja niissä opiskeli 7150 oppilasta • Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen määrä oli kasvussa ja heitä oli 47200 vuonna 2009 eli 8,5 % kaikista perusopetuksen oppilaista > vajaa kolmasosa kokonaan integroituna yleisopetukseen, noin neljäsosa osittain integroituna ja vajaa puolet oli erityisryhmässä tai -luokassa 20.6.2014Matti Sippola9

10 Esi- ja perusopetus VII • Peruskoululaisista 14 % aloittaa A1-kielen opiskelun ensimmäisellä tai toisella luokalla • Pääosin kaikki koululaiset opiskelevat vierasta kieltä kolmannella luokalla • 90 % kolmasluokkalaisista luki englantia ensimmäisenä vieraana kielenään • Suomea opiskeli noin 5 %, ruotsia 1 %, saksaa ja ranskaa molempia noin 1 % 20.6.2014Matti Sippola10

11 Esi- ja perusopetus VIII • Kielten opiskelu kaiken kaikkiaan on vähentynyt viime vuosina • Viidennen vuosiluokan oppilaista 23,5 % opiskeli A2-kieltä < vuonna 2005 A2-kieltä opiskeli vielä lähes 30 % viidesluokkalaisista 20.6.2014Matti Sippola11

12 Lukiokoulutus I • Lukion koko oppimäärän opiskelijamäärä on vähentynyt noin 18 000 opiskelijalla eli 14 %:lla 2000 –luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana • Vuonna 2009 lukioissa oli kaikkiaan 112 000 opiskelijaa, joista 9 700 opiskeli aikuisten opetussuunnitelman mukaan • Lukiopaikkoja on tarjolla enemmän kuin niihin hakeutuu nuoria 20.6.2014Matti Sippola12

13 Lukiokoulutus II • Vuonna 2009 noin 54 % lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneista oli opiskellut lukiokoulutuksen aikana vähintään kolmea vierasta kieltä • Vastaava osuus vuonna 2007 oli 58 % • B-kielistä suosituin oli saksa (11 %), ranska ( 7,5 %), espanja (4,5 %), venäjä (2,2, %) 20.6.2014Matti Sippola13

14 Lukiokoulutus III • Matematiikan pitkän oppimäärän opiskelijoiden osuus on noussut lievästi viimeisten vuosien aikana • Samoin naisten osuus pitkän matematiikan opiskelijoista on kasvanut, heitä on 48 % opiskelijoista 20.6.2014Matti Sippola14

15 Lukiokoulutus IV • Yli kolme opiskeluvuotta lukio-opintoihinsa käytti 14 % opiskelijoista • Osuus on pysynyt suurin piirtein samana 2006-2009 • Osuus oli ennen vuosina 2004-2005 pari prosenttia korkeampi • Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus keskimääräisestä 19-21 –vuotiaiden ikäluokasta putosi alle puoleen ensimmäisen kerran 2000-luvulla 2009 • Ylioppilastutkintoja oli 32 600 20.6.2014Matti Sippola15

16 Ammatillinen koulutus I • Vuosina 2000-2009 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien määrä supistui neljänneksellä ja oppilaitosten määrä kolmanneksella • Vuonna 2009 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiä oli 157 ja ne tarjosivat opetusta 223 oppilaitoksessa 20.6.2014Matti Sippola16

17 Ammatillinen koulutus II • Ammatillisessa peruskoulutuksessa oli vuonna 2009 165 300 opiskelijaa, joka oli 12 200 opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2006 • Ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen hakeneiden määrä kasvoi yli 4000 vuosina 2009-2010 • Ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen oli vuonna 2010 70 700 hakijaa (eri ikäisiä hakijoita) • Tarjolla oli 50 200 aloituspaikkaa 20.6.2014Matti Sippola17


Lataa ppt "Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2010 OPH:n koulutuksen seurantaraportit 2010:4 20.6.2014Matti Sippola1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google