Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomalainen asianajajakunta Kuka on asianajaja? Asianajaja on asiakkaidensa asioiden hoitamiseen erikoistunut kokenut lakimies. Vain Asianajaja- liittoon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomalainen asianajajakunta Kuka on asianajaja? Asianajaja on asiakkaidensa asioiden hoitamiseen erikoistunut kokenut lakimies. Vain Asianajaja- liittoon."— Esityksen transkriptio:

1

2 Suomalainen asianajajakunta

3 Kuka on asianajaja? Asianajaja on asiakkaidensa asioiden hoitamiseen erikoistunut kokenut lakimies. Vain Asianajaja- liittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja. Asianajaja on turvallinen valinta oikeudellisten kysymysten ratkaisemiseen. Asianajopalveluiden laatua seurataan ja kehitetään jatkuvasti.

4 Asianajajakunta lukuina • Asianajajia on noin 2 000. • Noin 200 julkisesta oikeusavustajasta asianajajia on 98 • Asianajajista 28 % naisia, 72 % miehiä • Asianajajakunta muodostaa runsaat 10 % Suomen lakimiehistä • Ammattikuntaan uusia asianajajia vuosittain noin 130 • Asianajotoimistoissa toimii asianajajien lisäksi noin 600 lakimiestä • Asianajotoimistojen lukumäärä on noin 800 (lakiasiaintoimistoja arviolta 500–550)

5 Mikä on asianajajakunnan olemassaolon tarkoitus (missio)? • Asianajaja turvaa oikeusvaltion. Oikeusvaltiossa on aina valtiovallasta riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityisille henkilöille ja yrityksille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut.

6 Mitä asianajajakunta tavoittelee (visio)? • Kaikki luottavat asianajajaan. Yksityiset ihmiset ja yritykset mieltävät asianajajat ammattitaitoisiksi oikeudellisten palveluiden tarjoajiksi. Yhteiskunta tunnustaa laajasti asianajajakunnan merkittävän roolin oikeusolojen kehittäjänä. Asianajajakuntaan kuuluminen koetaan hyödylliseksi ja sitä arvostetaan.

7 Asianajajien toiminta pohjautuu perusarvoihin • Lojaalisuus • Riippumattomuus • Esteettömyys • Luottamuksellisuus • Kunniallisuus Arvot on kirjattu hyvää asianajajatapaa koskeviin ohjeisiin. Arvojen noudattamista valvotaan tehokkaasti.

8 Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliiton tehtävinä on • säännellä ja valvoa asianajotoimintaa • edistää asianajopalveluiden laatua • kouluttaa ja tukea asianajajia • kehittää oikeusoloja. Asianajajaliitto on lailla perustettu julkis- oikeudellinen yhteisö. Asianajajaliitto ei ole rekisteröity yhdistys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö.

9 Mitä Asianajajaliitto tekee? (1/2) • Sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa: Laki velvoittaa asianajajia toimimaan hyvän asianajajatavan mukaisesti. Asianajajaliitto määrittelee itsenäisesti hyvän asianajajatavan sisällön ja valvoo asianajajien toimintaa. Asiakas voi maksutta kannella itsenäiselle valvontalautakunnalle asianajajan epäasiallisesta toiminnasta. Liitto hyväksyy asianajajaksi vain kokeneita lakimiehiä. Vain Asianajajaliiton jäsen saa käyttää nimikettä asianajaja. • Edistää asianajopalveluiden laatua: Asianajajaliitto huolehtii siitä, että kaikkialla Suomessa yksityisten henkilöiden ja yritysten saatavilla on korkealaatuisia asianajopalveluita.

10 Mitä Asianajajaliitto tekee? (2/2) • Kouluttaa ja tukee asianajajia: Liitto järjestää asianajajakunnalle runsaasti koulutusta. Asianajajilta edellytetään vuotuista täydennyskouluttautumista ja sen toteutumista valvotaan. Liitto tukee asianajajien toimintaa esimerkiksi antamalla ammatillisia toimintamalleja. • Kehittää oikeusoloja: Asianajajat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä lainsäädäntöä työryhmien jäseninä ja lausuntojen antajina. Liiton oikeuspoliittisen toiminnan tavoitteena on kehittää yleistä oikeudenhoitoa ja oikeusturvaa maassamme.

11 Asianajajia valvotaan tehokkaasti* • Vireille 511 uutta valvonta- ja palkkioriita-asiaa • Valvontalautakunta ratkaisi 487 tapausta • Keskimääräinen käsittelyaika 7 kk 13 pv • Kanteluista 32 % johti kurinpidolliseen seuraamukseen: • 88 huomautusta (70 % seuraamuksista) • 29 varoitusta (23 %) • 2 seuraamusmaksua • 2 erottamista • Palkkioriita-asioista 17 % johti suositukseen palkkion alentamisesta * Valvonnan tunnusluvut vuodelta 2013

12 Itsenäinen valvontalautakunta • Lautakunta vastaa itsenäisesti asianajajiin, julkisiin oikeusavustajiin ja luvan saaneisiin oikeudenkäynti- avustajiin kohdistuvien kanteluiden käsittelemisestä • 12 jäsentä, joista 5 asianajajakunnan ulkopuolelta • Ulkopuoliset jäsenet ovat tuomarin tehtävissä tai oikeustieteel- lisen tutkimuksen parissa toimivia henkilöitä sekä luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien edustajia • Kokoontuu täysistunnossa ja neljässä jaostossa • Lisätietoa: www.valvontalautakunta.fi

13 Ota yhteyttä! Liiton toimisto • Minna Melender, pääsihteeri(09) 6866 1212 • Pirkko Kivikari, apulaispääsihteeri (09) 6866 1213 • Janne Laukkanen, kehitys- ja viestintäpäällikkö (09) 6866 1225 • Johanna Kainulainen, viestintäasiantuntija(09) 6866 1233 • Heidi Enne, tiedottaja (09) 6866 1221 puhelinvaihde: (09) 6866 120 www-sivut: asianajajaliitto.fi sähköposti: info@asianajajaliitto.fi

14 www.asianajajaliitto.fi www.advokatforbundet.fi


Lataa ppt "Suomalainen asianajajakunta Kuka on asianajaja? Asianajaja on asiakkaidensa asioiden hoitamiseen erikoistunut kokenut lakimies. Vain Asianajaja- liittoon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google