Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuopio Sari Turunen-Zwinger ja Virpi Pikkuaho

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuopio Sari Turunen-Zwinger ja Virpi Pikkuaho"— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä – ECVET
Kuopio Sari Turunen-Zwinger ja Virpi Pikkuaho ECVET Expert –hanke / CIMO & OPH Esityksen lähdemateriaali: Opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki OPH, Sari Turunen-Zwinger, Virpi Pikkuaho

2 ECVET pähkinänkuoressa
ECVET-järjestelmän avulla muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyödyntää osana tutkintoja yhdenmukaisella tavalla Euroopan alueella Lähtökohtana oppimistuloksiin perustuva järjestelmä Linkittyy Eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen (EQF); tutkinnot sijoitetaan viitekehyksen eri tasoille ja oppimistulosten kuvailua käytetään myös EQF:n ja kansallisten tutkintojen viitekehysten lähtökohtana Oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja pätevyyksinä Kattaa virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen Jokaista tutkintoa ja tutkinnon osaa voidaan kuvata opintopisteiden määrällä

3 Miksi ECVET? ECVET tukee / vahvistaa edelleen pedagogista muutosta
Osaamisperusteisuus Työelämälähtöisyys ECVET edistää laatua ja läpinäkyvyyttä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Joustavat / yksilölliset opinto- ja tutkintopolut Kansainvälinen liikkuvuus ECVET tukee tutkintojen ja opetussuunnitelmien läpinäkyvyyttä kotimaassa ja Euroopassa ”Edistetään rajat ylittävää elinikäistä oppimista”

4 AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
ECVETin toimeenpano ja yhteydet koko tutkintojärjestelmän kehittämiseen yhteistyössä työelämän/ sidosryhmien kanssa AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Tutkintojen ja tutkintotyyppien kriteerien määrittely Tutkintojärjestelmän kokonaisuus Tutkinnon osien kokonaisuus Tutkintojen joustavuus NQF ECVET TUTKE 2 ohjausryhmä ja työryhmä (OKM:n asettama Koulutuksen järjestäjien ja opetushallinnon yhteistyöryhmä

5 ECVET ja oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutuksenjärjestäjä vastaa oppisopimuksen järjestämisestä ja laadun varmistuksesta myös ECVET-prosessissa. Oppimistulokset /osaamisperusteisuus aidosti lähtökohdaksi opetuksen toteuttamiseen, heijastuu myös oppisopimuskoulutukseen. Toimintaperiaatteista ennakkoon sopiminen selkeyttää arviointi- ja osaamisen tunnustamiskäytänteitä tutkintotoimikunnan ja näyttöjen toimielimen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tutkintojen kansainvälisen vertailtavuus edistää ammattitaidon ja osaamisen tulkintaa työpaikoilla.

6 ECVET ja oppisopimuskoulutus
Muutoksia näyttötutkintojen järjestämissopimuksiin ja - suunnitelmiin sekä opetuksen toteuttamissuunnitelmiin Valmistavan koulutuksen suunnitelma ja opiskelija-arviointi Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyt Työelämän edustajien ja oppisopimusopiskelijoiden/ tutkinnon suorittajien ohjaus huomioitava. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitelmat ja tietopuolisen opetuksen suunnitelmat uudistuvat. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen opetuksen ja tutkintojen hankinnoissa määritellään pisteytyksellä laajuudet ja sisällöt. Oppisopimustiedotukseen muutoksia; esitteet ja uudistustarpeita. Opintohallintoon, lomakkeisiin ja hankinta-asiakirjoihin tarvitaan päivityksiä.

7 Hyödyt työelämälle Ammatillinen koulutus vastaa entistä paremmin yritysten osaamis- ja koulutustarpeisiin Yritysten osallistuminen ja merkitys koulutusprosesseissa kasvaa (mm. työelämälähtöisyys, osaamisperusteisuus) Aikaisempi osaaminen on koulutuksen lähtökohtana Vahvistaa mahdollisuuksia räätälöidä tutkintoja yritysten osaamistarpeisiin Yrityksillä mahdollisuus kehittää liiketoimintaa lähettämällä ja vastaanottamalla työntekijöitä liikkuvuusjaksoilla Työnantajat saavat osaavia työntekijöitä ja henkilöstön rekrytointi ulkomailta helpottuu

8 Hyödyt työelämälle: case kiinteistöpalveluala
Palvelualoilla työllistyy esim. virolaisia työntekijöitä pitkäkestoisesti Suomeen - Aiemmin hankitun ja arvioidun osaamisen tunnustaminen osana suomalaista tutkintojärjestelmää edistää heidän työllistymistään Kiinteistöpalvelujen tutkintotoimikunta Suomessa ja siivousalan Kutsekomisjon Virossa ovat sopineet ECVETin periaatteiden mukaisesta tunnustamisesta: Viron alin siivousalan tutkinto ”Puhastusteenindaja I kutse” vastaa erittäin tarkasti Suomen kiinteistöpalvelujen pt:n tutkinnon osaa ” Ylläopitosiivous” Tutkinnon järjestäjä voi laatia esityksen tutkintotoimikunnalle tutkintosuorituksen tunnustamisesta Esitys tehdään arvosanalle kiitettävä. Esitykseen on liitettävä kopio Puhastusteenindaja I kutse todistuksesta. Työnantajat saavat osaavia henkilöitä ja henkilöstön rekrytointi ulkomailta helpottuu

9 ECVETin työkaluja kansainväliseen vaihtoon
Tutkintotoimikuntien erilaiset toimintatavat ulkomailla arvioidun osaamisen tunnustamisessa on tullut esille FINECVET hankkeissa; ECVET tarjoaa mahdollisuuden yhtenäistää tunnustamiskäytänteitä ECVET- järjestelmä sisältää välineet ja menettelytavat opintosuoritusten siirtoon Tutkintojen kuvaus tutkinnon osina, oppimistuloksina ja pisteinä Yhteiset opintosuoritusten siirtoon liittyvät menettelytavat Kansainvälisessä liikkuvuudessa käytettävät asiakirjat Memorandum of Understanding / Kumppanuussopimus Learning Agreement / Oppimissopimus ”Luottamus ei synny vain sopimuksin, vaan siihen tarvitaan aina tiedonvaihtoa ja läpinäkyvyyttä.”


Lataa ppt "Kuopio Sari Turunen-Zwinger ja Virpi Pikkuaho"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google