Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VIIKIN NORSSIN TIEDEPALKINTO

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VIIKIN NORSSIN TIEDEPALKINTO"— Esityksen transkriptio:

1

2 VIIKIN NORSSIN TIEDEPALKINTO
”SAMMON SIRU”

3 Helsingin yliopiston rehtorin myöntämä tiedepalkinto
Kaksi 500 euron stipendiä Hakuaika maalis- ja huhtikuu

4 Viikin norssin tiedepalkinnon tarkoitus on
edistää oppilaiden kiinnostusta tieteelliseen tutkimukseen ja tukea omakohtaisia tutkimusharrastuksia sekä tieteellisiä opintoja.

5 Palkinto on luonteeltaan yleinen eikä se kohdistu mihinkään ennalta määrättyyn tieteenalaan.

6 Palkinto jaetaan vuosittain lukuvuoden päättyessä kevätjuhlassa ensisijaisesti
peruskoulun luokkien ja lukion oppilaille.

7 Ehdotuksen palkinnon saajiksi tekee opettajakunnan valitsema eri oppiaineita edustava työryhmä opettajien tai oppilaiden laatimissa vapaamuotoisissa hakemuksissa esitettyjen perustelujen pohjalta. Mikäli hakemuksia ei ole, työryhmä voi tehdä oman esityksensä. Päätöksen palkinnon jakamisesta tekee opettajakunta työryhmän ehdotuksen pohjalta.

8 Palkinto voidaan antaa yksittäiselle oppilaalle tai työryhmille tieteeseen liittyvistä opintosuorituksista tai harrastusnäytteistä, joita ei ole aikaisemmin muussa yhteydessä palkittu ja jotka osoittavat tieteellistä harrastusta tai omakohtaisen tiedon keruun ja -käsittelyn kypsyyttä. Palkinto voidaan jakaa myös kilpailun pohjalta. Palkintoa ei jaeta pelkän hyvän koulumenestyksen perusteella.

9 Voit arvioida aihe-ehdokastasi esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
Kiinnostaako aihe sinua? Opettaako aiheen tutkiminen sinulle jotain? Onko aihe tärkeä? Löydätkö työlle ohjaajan? Pystytkö tekemään työn kohtuullisessa ajassa? Onko aiheesta saatavissa tarpeeksi tietoa? Pystytkö toteuttamaan tutkimuksen käytännössä: mitkä ovat kustannukset, tarvitaanko erikoislaitteita jne.? Pääsevätkö kykysi esiin työssä?

10 Tutkielman ominaisuuksia
Tutkielman aihe Pääongelmat, johon etsit vastausta Tutkimuksen kohde, aineisto ja tarkoitus Käytetyt tutkimusmenetelmät Keskeiset tutkimustulokset Johtopäätökset Arvio tehdystä tutkimuksesta

11 Sammon siru palkitut keväällä 2007
1. Vilhelmiina Kaikkonen 7E Pakastamisen vaikutus basilikan ja kesäkurpitsan siementen itämisnopeuteen. Itsenäisesti suoritettu tutkielma. 2. Anu Ruotsalainen 9B ja Carita Lehtola 9B Kärpäsestä tulikin härkänen? Tutkimus juoruilemisesta. 3. Milja Heikkinen 2C Naiset Mika Waltarin teoksessa Sinuhe, egyptiläinen. 4. Salli Lindstedt 3A ja Noora Happonen 3B Kolmasluokkalaisten rooleista. Sosiaalipsykologian tutkielma. 5. Eveliina Tanskanen 3C ja Sari Hakala 3B Kokemuksia kroonisesta kivusta ja sen vaikutuksesta sosiaaliseen elämään. Sosiaalipsykologian tutkielma.

12 Sammon siru palkitut keväällä 2008
1. Vilhelmiina Kaikkonen 8E, Jasmiina Kauriola 8B, Anni Kröger 8B ja Nana Stenius 8B Katso Peiliin! –ryhmätutkielma ulkonäön vaikutuksesta asenteisiin ja ennakkoluuloihin. 2. Maria Oksa III B Kipulääkkeiden käyttö lukion 1. vuosikurssilla. 3. Niklas Ilkka III D Kurkun kotisäilytys; Miten kasvihuonekurkkua kannattaa säilyttää kotona.

13 Sammon siru palkitut kevät 2009
1. Nina Koskeva III A ja Karita Heikkilä III B Millä tavoin lukiolainen käsittelee vastoinkäymisiä? Psykologian tutkielma. 2. Riikka Tikkanen III B Äideistä parhain sä oot? Psykologian tutkielma.

14 Sammon siru palkitut kevät 2010
1. Elisa Urjansson 7B Taivaan värin vaihtelut.  2. Venla Kieleväinen IB Mitä sieltä sormien välistä löytyy? Tutkielma käsien puhtaudesta eri käsienpesutapojen jälkeen. 3. Anastassia Kopoteva IC Hihitystä ja käkätystä: Tutkimus nauramisesta. 4. Pinja Nastolin IIA Partamonnien vaikutus akvaarion leväkantaan – biologian ja etologian tutkimustyö 5. Linda Kartano IIB Muotimainonnan rakenne ja tavoitteet. 6. Laura Kaikkonen IIIA Lukion 2. vuosikurssin oppilaiden matkapuhelimen käyttö koulutuntien aikana.

15 Sammon siru palkitut kevät 2011
1. Pauliina Alanko 7C, Emmi Kukkamäki 7C, Katriina Makkonen 7C ja Helmi Rantala 7C 7. luokkalaisten välituntien viettopaikat. 2. Sofia Hietikko 7C Onnistuneesti äidiksi. 3. Aleksander Kartalenko 7C Autotutkimus. 4. Emmi Kukkamäki 7C Murrosikä, nuoren arvomaailma. 5. Salla Lahdentausta 7C Missä maanosassa on ollut tappavimmat luonnonkatastrofit v. 1900–2011. 6. Sonja Helmi Rantala 7C 9-20 –vuotiaiden nuorten näkemyksiä maailmankartasta. 7. Hirvonen 7D ja Annina Hult 8D Miten ihminen havainnollistaa ympäristönsä ja muistaa sen tiedostamattaan.

16 8. Linda Id 8A, Terhi Palviainen 8A, Saara Punkari 8B ja Elisa Urjansson 8B
Viihde-elektroniikka ja nuoret. 9. Aurora Taira ID Kaksikielisenä Suomessa. 10. Ville Romanov IIB Tavallisen kahvin ja kofeiinittoman kahvin subjektiiviset vaikutukset kaksoissokossa: piristääkö myös kofeiiniton kahvi? 11. Atte Walden IIIB Menestyksellisesti suoritettuja matematiikan opintoja Helsingin yliopiston matematiikan laitoksella. 12. Pauliina Kallio IIIC Nuoren selviäminen yllättävästä halvaantumisesta.

17 SAMMON SIRU PALKITUT KEVÄÄLLÄ Anna Helppi 7B Voiko kasvissyönnillä pelastaa maailman?   Roosa Punkari 7B Istuminenkin vaarallista.   Emmi Kukkamäki 8C Kauneusihanteet.   Alfons Tallgren ID Tutkimus ruohon vihreyteen vaikuttavista tekijöistä.   Ville Romanov IIIB Menestyksellisesti suoritettuja fysiikan opintoja Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella.

18 SAMMON SIRU 2013 Anna Helppi, 8B Miten ruokamme tuotetaan
SAMMON SIRU Anna Helppi, 8B Miten ruokamme tuotetaan? Mitä vaikutuksia eri ruuantuotantotavoilla on? Mistä ruokamme tulee ja mitä siihen lisätään? Roosa Punkari, 8B Tutkimus silmien väristä.   Mariam Wehbe, 8C Mikä tekee tomaatista kauniin?   ChengXi Zhang, 9A Miten paljon musiikki vaikuttaa lukemisnopeuteen?   Tapani Koppinen, IIA Geenitutkimuksen mahdollisuudet ja riskit. Geenitutkimuksen käyttö ja opiskelijoiden ennakkoluulot sitä kohtaan.

19 Kevät 2014 Hakukaavakkeita saa kansliasta. Hakuaika päättyy 17.4.2014
Lisätietoja www-sivuilta ja opettajilta

20 Minustako tutkija? Onnea ja menestystä!


Lataa ppt "VIIKIN NORSSIN TIEDEPALKINTO"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google