Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo Industrikonstförbundet Ornamo | Finnish Association of Designers Ornamo Ornamo 100 –vuotta 2011 Juhlavuosiprojektin 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Teollisuustaiteen Liitto Ornamo Industrikonstförbundet Ornamo | Finnish Association of Designers Ornamo Ornamo 100 –vuotta 2011 Juhlavuosiprojektin 1."— Esityksen transkriptio:

1 Teollisuustaiteen Liitto Ornamo Industrikonstförbundet Ornamo | Finnish Association of Designers Ornamo Ornamo 100 –vuotta 2011 Juhlavuosiprojektin 1. valmisteluvuosi 26.11.2008 Outi Raatikainen, Lena Strömberg 26.11.20081outi.raatikainen@pinkeminence.fi

2 Juhlavuosiprojekti vuonna 2008 • Hallituskeskustelut –alustavat tapahtumaideat v. 2007-08 • Projektikoordinaattori mukaan vuoden 2008 alussa • Juhlavuoden tavoitteiden, teemojen, viestien ja kohderyhmien kirkastaminen Ornamon vision 2012 mukaan • Juhlavuoden tärkeimmät kumppanit - keskustelut ja info • Näyttelyhankkeet ja Studia Generalia • Juhlavuoden kirjaprojektin aloitus • Ohjelmaideat TV:lle, jatkokeskustelu tulossa • Turku 2011 kulttuuripääkaupunkihankkeet • Tiedotus juhlavuodesta museot, instituutit, jne • Varainhankinta, apurahat • Kansainväliset hankkeet • Jatkotoiminnan organisointi 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi2

3 Juhlavuoden tavoitteet Ornamo 100 –vuotta on valtakunnallinen markkinointiviestintäkampanja, jonka kaikkien tekojen, tapahtumien media- ja yritysyhteistyön sekä niihin liittyvien viestien vaikuttavuuden osalta tavoitteita ovat: Ulkoinen viestintä: • Ornamolaisten muotoilijoiden osaamisen tunnetuksi tekeminen kotimaassa ja ulkomailla (kulttuurivienti!) • Ornamo on halutuin muotoilualan kumppani • Ornamon merkitys kansallisena mielipidevaikuttajana, alan elinvoimaisuus ja uudistusmiskyky Jäsenistön sisäisen viestinnän tavoitteet • Yhteisöllisyyden vahvistaminen ammattikunnassa ”Ornamon me-henki” • Ornamon merkityksellisyys jäsenkunnalle • Jäsenrekrytointi 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi3

4 Tapahtumien kohderyhmät • Keneen halutaan vaikuttaa – kohderyhmät: – Toimeksiantajat kotimaassa ja ulkomailla, teollisuus, kauppa jne. – Yhteiskunnan vaikuttajat, elinkeinoelämä, koulutus ja tutkimus – Suuri yleisö muotoilun käyttäjänä, ostajana ja myös tilaajana (huom. myös näyttelyleisö) – Taiteen ostajat – Media – muotoilun tunnetuksi tekijänä ja ornamolaisen viestin välittäjänä • Amppari -tapahtumat lapsille, koululaisille, nuorille • Ornamon sisäiset tapahtumat ja juhlinta, opiskelijat, rivijäsenet 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi4

5 Juhlavuoden näyttelyprojektit • Taidehalli: tammi-maaliskuu 2011, esityö Studia Generalia ”UTOPIA” • Designmuseo: kesä tai syksy. Ajankohta avoin – riippuu Kaj Franck näyttelyjen koordinaatiosta. Museon kanssa neuvoteltava sisältökuvauksesta. • Taiteilijat O: Oulun Taidemuseo, Suomen Käsityön museo, päänäyttely pääkaupunkiseudulla avoin - Retretti(?) • Galleristit Ry, yksittäiset näyttelyt • Fiskars - näyttelymahdollisuus olemassa makasiinissa, avoin • Muu valtakunnallisuus (Museoliitto) • Kiertonäyttelyosuudet myös ulkomaille (esim. Taidehalli ja Designmuseo) • DFF - Taideteollisuusyhdistys – Triennale Milano? • Kulttuuri-instituutit informoitu. Kiinnostusta laaja-alaisiin tapahtumiin. • Näyttelyissä oheistapahtumaohjelma 26.11.20085outi.raatikainen@pinkeminence.fi

6 Ornamon juhlakirja • Työnimi: Muotoilua ilman rajoja. 100 vuotta suomalaista muotoilua. • Alustavia teemoja: – Yli kansallisten rajojen – Yli tuotteen rajojen – Yli ammattikuvarajojen – Faktaosuus historiasta tiivistettynä ja muotoilijoiden esittelyt (S.Hovila) • Laajuus 280 sivua, koko 200x250, 4-väri, 2000 kpl su, 500+500 ru+engl., 150 kuvattavaa kuvaa+ 150 kuvaa tekijänoikeuksilla • Kustannusarvio 168 000 euroa /c. á 40-50 e • Kustantamoneuvottelut (4 kpl) käyty ja tarjouspyynnöt saatu • Raha-anomukset tällä hetkellä SKR ja SKR jätetty • Valmis tammikuussa 2011 • Päätoimittajan valinta – tavattu ja kontaktoitu yli 10 henkilöä 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi6

7 Turku 2011 kulttuuripääkaupunkisäätiö • Turku 2011 –säätiölle kesäkuussa tehty idea ”Muotoilijan kädenjäljet Turussa” meni läpi hankekisassa syksyllä 2008 ja pääsi jatkoneuvotteluihin. Hanketta voidaan laajentaa halutessa myös muualle, esim. Helsinkiin ja Tallinnaan. • Jatkoneuvottelut Turussa tammikuussa 2009. • Sisältö: missä ovat muotoilijan kädenjäljet turkulaisen ihmisten arjessa, lähiympäristössä, kaupunkitiloissa, kuljetusvälineissä ja työpaikoilla? • Muotoilijan kädenjäljet –projekti yhdistää turkulaisen muotoilun historiaa ja nykyisyyttä (100 kohdetta), viestintävälineet (printtimedia, internet ja mobiiliteknologia/ubiikki jokapaikan tietotekniikka) sekä ihmisten omat havainnot. Kustannusarvio 150 000 euroa. • Voidaan yhdistää Virtuaalinen Turku 2011 -ajatteluun. • Turku on kovin kiinnostunut keskustelemaan Ornamon mukaantulosta myös muuhun kulttuurivuoden ohjelmistoon. Varsinais-Suomen taidetoimikunnan kanssa neuvoteltu. • Jatkossa tärkeää: Turun ornamolaisten integroiminen projektiin, jos kiinnostusta löytyy. Ensimmäinen paikalliskokous ED:ssä oli 8.3. klo 16. 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi7

8 Juhlavuoden muut painotuotteet • Juhlavuoden ilme: • Tarjouskilpailu vuonna 2009, ilme valmis julkistettavaksi 2010 alussa/keväällä sopivassa tapahtumassa • Muut painotuotteet: – Ornamon taiteilijoiden kirja, Studiot – Uusi MUOTO-lehti juhlanumerot (tila-muotoilu-taide) – kalenteri/matrikkeli – muut painotuotteet: esim. juhlapostimerkkisarja • YLE -Kulttuuri, YLE- Teema -ohjelmatuotantomahdollisuus – kiinnostus olemassa – muotoilun suuret nimet näkyvän ja tuntuvan hyvinvoinnin luojana 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi8

9 Oheistapahtumat ja vaikuttaminen • Seminaarit ja muut oheistapahtumat: – suunnittelu vuosina 2009-2010 – tavoite: vaikuttaminen kohdennetuissa tapahtumissa eri teemoin • Juhlavuosi olemassa olevissa tapahtumissa: – Esim. Habitare, Helsinki Design Week, ARMI, TaiK 140 v, Kaj Franck, Turku 2011, vuonna 2011 • Juhlavuosi ulkomailla järjestettävissä tapahtumissa mukana • Juhlavuosi valtakunnallisesti maakunnissa 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi9

10 Juhlavuosi kansainvälisesti • Pohjoismainen yhteistyö näyttelyjen ympärille – Esim. Fiskars workshop • Instituuttiyhteistyö • Tallinnan kulttuurikaupunkivuosi – vaihtonäyttely? • TEM, DFF – tapahtumayhteistyö • KV-seminaarit Suomessa, Turku-Tallinna tai Itämeren alueella 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi10

11 Juhlavuoden organisointi 2009 Juhlavuosi on markkinointiviestintäkampanja, joka sateenvarjon alla on sekä itse tuotettuja, osatuotettuja että muita juhlakokonaisuuteen hyväksyttyjä tapahtumia, joille annetaan viestinnällistä tukea Ornamo 100 - kokonaisuudesta. • Ohjausryhmä: – Ornamon pj., Pekka Paikkari, Hannu Kähönen, Sari Anttonen, Tauno Tarna, Laura Sarvilinna, Tapani Hyvönen – aktiivinen, pitkäjänteinen toimijajoukko seuraa ja ohjaa – ulkopuolisia asiantuntijoita esim. Marco Steinberg, Katarina Siltavuori, Marko Mäkinen, Kaj Kalin, Krister Ahlström, Tuire Huhta, erityisesti viestinnän ja markkinoinnin, innovaatiotoiminnan alalta – edustaa hanketta • projektin johto: Ornamon pääsihteeri LS, projektin koordinointi: OR 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi11

12 Tarvittavat työryhmät 2009: • Näyttelyihin (päänäyttelyt) kuraattorin tueksi ydinryhmät max. 2-3 henkilöä • Juhlakirjan tukiryhmä (toimituskunta erikseen) max. 2-3 henkilöä – tehtävä: ornamolainen tietämys ja asiantuntijoiden tuominen keskustelukumppaneiksi • kv-tapahtumatyöryhmä: ideointi siitä, missä ammattikunnan kannattaa näkyä • alueelliset paikallistyöryhmät: Tampere, Lahti, Joensuu, Seinäjoki, Rovaniemi, Oulu, Turku? 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi12

13 Juhlavuoden yhteistyökumppanit • Designtoimijat: Design Forum, Designmuseo, Taideteollinen korkeakoulu/Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto ja amk:t, Design Partners, Suomen messut jne • Armi, Arkkitehtiliitto, Rakennustaiteen museo, Grafia • Mediayhteistyökumppanit –koko vuosi, erilliset tapahtumat ja teot • Yritysyhteistyökumppanit • Kaupungit, Helsinki, Lahti, Tampere, Oulu, Rovaniemi ? • Turku 2011 Kulttuuripääkaupunki • Kansainvälisyys: Finpro, TEM, OPM, UM, Suomi-instituutit, minne? • Tallinna kulttuuripääkaupunki 2011 / Itämeri –akseli • Pohjoismaiset tahot 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi13

14 Juhlavuoden rahoitus ja budjetti Rahoitussuunnitelma: • Koko juhlavuodella on yhteinen sateenvarjorahoitus kokonaisuutta palvelevalle osalle. • Kaikki tapahtumat projektirahoitetaan erikseen. • Julkinen rahoitus: säätiöt, kaupunki, Turku 2011, ministeriöt • Sponsorointi : vuoden kokonaisuuden sponsorit + erilliset tapahtumasponsorit, mediasponsorointi • Oma rahoitus 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi14

15 Vuonna 2009 on päätösten vuosi • Organisoituminen: ohjausryhmätyö käynnistyy, työryhmät aloittavat heti • Vuoden ohjelman pääpiirteet: – Näyttelyohjelman runko päätökseen (paikat, ajat, sisällöt, kuratointi, budjetointi, sopimukset, varainhankinta) – Seminaarit ja muut kotimaiset oheistapahtumat ja näkyminen olemassa olevissa tapahtumissa hahmotettava • Kirjaprojektin varsinainen käynnistys: – taustatutkimus /Soile Hovila – päätoimittajan työn aloitus ja artikkelitoimittajien valinta – kuvatoimituksen käynnistys • Kv-projektien osuus päätettävä • Kokonaisbudjetointi ja varainhankinnan käynnistys (julkinen tuki/sponsorit) • Viestintäsuunnitelmarunko, verkkosivusto hankkeelle ja visuaalinen ilme - hankintatapapäätös 26.11.2008outi.raatikainen@pinkeminence.fi15


Lataa ppt "Teollisuustaiteen Liitto Ornamo Industrikonstförbundet Ornamo | Finnish Association of Designers Ornamo Ornamo 100 –vuotta 2011 Juhlavuosiprojektin 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google