Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erityisopetuksen hallinnollinen päätösprosessi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erityisopetuksen hallinnollinen päätösprosessi"— Esityksen transkriptio:

1 Erityisopetuksen hallinnollinen päätösprosessi
Anttila Pauli aik. EHA1 EHA2,EMU,ESY,EO,EKU,EDY,ENÄ,EVY,ELA Erityisopetuksen hallinnollinen päätösprosessi

2 Pelkistettyä päätöstä
Anttila Pauli Oman näkemykseni ja kokemuksen pohjalta; - Luokanopettaja, Oulusta - Erityisopettaja, Helsingistä - Tarvittaessa nihilisti, joka paikassa Mutta sanokoon; ---Ken tietää hyvän yhteisen käytännön ?

3 Laiskuutta vai oppimisvaikeutta
Anttila Pauli Erityisopetus ei saa olla lääke laiskuuteen! Kesätöitä, vaikka pienellä ope-korvauksella Luokan kertaaminen (ei luokallejäänti) Tosiasioiden esiin nostamista oppilaan eteen

4 Kun oppiminen ei suju Anttila Pauli Opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille yleisopetuksen oppilaille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen yhteydessä

5 Väliaikaista Tukiopetusta
Anttila Pauli Tukiopetusta Ei toisten aineiden kustannuksella, eli välituntisin tai muuten kouluajan ulkopuolella. Ei ”matkapoissaolojen” korvaajana Klinikkaopetusta (osa-aikainen) Erityisopetusta ilman erityisopetus päätöstä -- ilmoitus kuitenkin koteihin! Ei systemaattisen erityisopetuksen korvaajana

6 Onko oltava oppimissuunnitelma?
Anttila Pauli Vastakkain hieno (ja halpa) visio ja toisaalta -- opetuksen järjestäjän halajamat resurssit, sekä opetuksen suorittajien ja heidän ammattijärjestöjensä kanta asiaan. Ei siis sitä että; ”kaikestako pitää maksaa”? Vaan; eikö tämä työ ole -- ”tarpeeksi arvokasta korvattavaksi”?

7 Kun tarvitaan järeämpää toimintaa
Anttila Pauli Aloitteen tekijä voi olla opettaja, erityisopettaja, oppilas tai hänen huoltajansa Rehtorin vastuulla on koota erityisopetukseen ottamis- tai siirtämispäätöstä varten tarvittavat asiapaperit. Esitys tulee perustua koulun oppilashuoltoryhmän (OHR) käsittelyyn.

8 Portti erityisopetukseen
Anttila Pauli Rehtorin esitys, jossa liitteinä: Koulun selvitys järjestetyistä tukitoimista: Oppimissuunnitelma, jos se on laadittu Muut suunnitelmat Huoltajien suostumus asiantuntijalausuntoihin

9 Salaisuus ei ole sanahelinää
Anttila Pauli Erityisopetuspäätös ja HOJKS-päätös ovat aina salaisia. Annetaan tarvittaessa tiedoksi vain niille, jotka vastaavat oppilaan opetuksen järjestämisestä.

10 Kun alustustyö on tehty
Anttila Pauli NEUVONPITO, jossa paikalla: Oppilas ja hänen huoltajansa Lausunnon antava asiantuntija Koulun edustaja Koulutoimen asiantuntijat

11 Ratkaisuna -- Erityisopetussiirto
Anttila Pauli Asia etenee virkateitse Edessä on kaksi päätöstä 1. Erityisopetuspäätös 2. HOJKS päätös Johtosääntö määrittelee niiden tekijät

12 Mitä yhteistä? Erityisopetuspäätös HOJKS-päätös
Anttila Pauli Erityisopetuspäätös HOJKS-päätös Molemmat viranhaltija tai virkaelin päätöksiä, joissa valitusmahdollisuus

13 Missä kulkee päätösten raja ?
Anttila Pauli Yksinkertaista on erottaa erityisopetuspäätös ilman mitään sisältöä. (vrt lautakuntamenettelyt ja niiden negatiivinen sävy pikku paikkakunnalla). Tutkimusten pohjalta voidaan antaa samalla myös ensimmäinen HOJKS-päätös ja sen ensimmäiset suuntaviivat (kenelle se sitten päätöksenä kirjataankin). Jos rehtori ja on ollut koko ajan prosessissa mukana. Hän kykenee tietenkin myös heti kattavaan ensipäätökseen

14 Erityisopetuspäätös Vain päätös pelkästä erityisopetussiirrosta
Anttila Pauli Vain päätös pelkästä erityisopetussiirrosta ”Uniikki”, ei voida tehdä moneen kertaan! Voidaan purkaa tarvittaessa (Rehtori taas toimeenpanijana) Käytännön syistä ei mielellään löysää purkua vaan kokeilu uusin tavoittein (HOJKS-päätös) yleisopetuksen mukaan ja sitten varmalta pohjalta purku

15 Ensimmäinen HOJKS-päätös
Anttila Pauli Ensimmäinen HOJKS-päätös Peruskysymys Määrää erityisopetuksen muodon (vrt vanhat ESY,EMU,EVY,EHA…) Määrää erityisopetuksen paikan ja ryhmän Määrää tavoitteet

16 HOJKS-päätös -- HOJKS-asiakirjat
Anttila Pauli HOJKS-päätös -- HOJKS-asiakirjat Päätös on eri kuin HOJKS asiakirjat ja seuranta. Molemmat tosin toteutuu JOKAISEN ERITYISOPPILAAN KOHDALLA ! Päätöksessä tehdään raamit – seurannassa tehdään työ, jota evaluoidaan jatkuvasti. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen oppimäärään, mikä oppilaalle on asetettu HOJKSissa.

17 HOJKS-päätös yleisopetukseen
Anttila Pauli HOJKS-päätös yleisopetukseen Yleisopetuksen tavoitteet kaikissa oppiaineissa Jos ei oppimisvaikeudet ole määräävin tekijä! (vrt vanhat ESY, EVY,EHA…) Tukitoimet käytökseen tai aisti- yms. ongelmaan EI SIIS YKSILÖLLISTETTYJÄ AINEITA. Opetus voi toki olla hyvinkin yksilöllistä HOJKSin mukaan

18 HOJKS-päätös; yksilöllistetään
Anttila Pauli Opetusmuodon selkiytyessä oppimisvaikeuk-sien hoitamiseen (vanhaan EMUUN) --- on ratkaistava: YKSILÖLLISTÄMINEN ja sen laajuus (PS. Integraatio, inkluusio… jne kuuluvat toiseen luentoon)

19 HOJKS-päätös; yksilöllistetään paljon
Anttila Pauli HOJKS-päätös; yksilöllistetään paljon Kokonaan tai pääosin yksilöllistäminen Opetus useimmiten pienluokassa, pääosin omassa erityisryhmässä Tavoitteet yksilölliset, mutta varsin yhtenevät jos ryhmä homogeeninen Ryhmäytyminen toimii kunhan opetus ei ole yksityisopetusta!

20 HOJKS-päätös; yksilöllistetään vähän
Anttila Pauli HOJKS-päätös; yksilöllistetään vähän Osittain yksilöllistäminen Mitkä aineet (vrt 2 ainetta ja mitkä) Missä opetus (integraatio, pienryhmä?) Tavoitteet näissä aineissa yksilölliset Ryhmäytyminen omassa kotiluokassa

21 Montako HOJKS-päätöstä
Anttila Pauli Montako HOJKS-päätöstä Siis ainakin yksi ! -- valitusosoitteineen ja momenttinumeroineen Jos opintojen suorittamispaikka muuttuu Jos yksilöllistämisen määrä muuttuu Jos tavoitteet selkeästi muuttuvat Onkohan maksimi kuitenkin kolme -- riittääkö yksi? vrt pienluokka omine linjoineen

22 HOJKS-säilyy pitkään……
Anttila Pauli HOJKS-säilyy pitkään…… HOJKS säilytetään arkistointisäännösten mukaan xx vuotta koulun arkistossa.

23 HOJKS arviointi yksilöllistettynä
Anttila Pauli Voiko enemmän oppinut saada huonomman numeron? Jos tavoitteet asetettu eri tasolle ja niiden saavuttaminen ollut hyvin erilaista -- periaatteessa.

24 EMU vai ESY, muna vai kana? Voiko MAMU olla EMU?
Anttila Pauli POHDINTOJA EMU vai ESY, muna vai kana? Voiko MAMU olla EMU? Pitäisikö olla rinnakkaiskoulujärjestelmä? Onko oppilashuollolla ja holhouksella ero? Erityiskoulut vai pienluokat? Kykykurssit vai heteroa? Aineiden kilpajuoksua vai kasvatusta? Opetusta vai oppimista? Kaikille kaikkea vai jokaiselle jotain -- miten?


Lataa ppt "Erityisopetuksen hallinnollinen päätösprosessi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google