Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapsen ja nuoren itsetunnon tukeminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapsen ja nuoren itsetunnon tukeminen"— Esityksen transkriptio:

1 Lapsen ja nuoren itsetunnon tukeminen
Raisa Cacciatore Lastenpsykiatri, Väestöliiton asiantuntijalääkäri, tietokirjailija OPO-päivät Grand Marina, Helsinki

2 Lapsen kohtaaminen Mitä sinulle kuuluu? Miltä sinusta tuntuu? Mitä sinä tarvitset? Empatia ja myötätunto

3 Itsetunnon rakennustyö on jatkuvaa
Anna mahdollisuuksia, tietoa ja usko lapseen ja nuoreen. Ole mallina: Ole itse itsesi paras ystävä! Puhu itse itsellesi arvostavasti Itse olet itsesi kanssa vuorovaikutuksessa jatkuvasti. Olkoot omat pohdinnat sinulle itsellesi arvostavia ja ystävällismielisiä!

4 Päivähoidon, koulun ja muiden aikuisten merkitys
Opettajan antama huomio Koululuokan sosiaalinen tuki Onnistumisen elämykset Ystävyyssuhteiden tuoma ilo …ovat lasta kannattelevia tekijöitä EL Liisa Pietilä, SLL 40/2005:

5 Voit vaikuttaa paljon toisten itsetuntoon
Kun olet vuorovaikutuksessa, vaikutat joka tapauksessa suuntaan tai toiseen. Mieti, mitä tarkoittaa: ”pysy aikuisena”? Voit tehdä tietoisen päätöksen alkaa olla myönteisesti vuorovaikutuksessa eri ihmisten kanssa.

6 Voit vaikuttaa paljon toisten itsetuntoon
Voit tehdä tietoisen päätöksen alkaa olla myönteisesti vuorovaikutuksessa eri ihmisten kanssa.

7 RIITTÄVÄN HYVÄ * MIELIKUVA * ITSETUNTO ITSEARVOSTUS
Sisäisiä, päällekkäisiä, muuttuvia

8 Voiko itsetuntoa vahvistaa?
Ennaltaehkäisy Nuoruus ei ole vain joku välivaihe lapsuuden ja nuoruuden välissä, vaan merkittävän rakentumisen aikaa, jolloin kerätään – toivottavasti tukvia – rakennuspalikoita aikuisuuteen. + MERKKISET TEOT !

9 Mitä lapsi / nuori tarvitsee
Kuulluksi, nähdyksi tulemista ´ Aitoja kohtaamisia. Välittävää, innostuvaa aikuista / aikuisia. Kehitysportaiden tuntemusta Aivot kehittyvät hitaasti , ymmärrys myös. Mitä voi vaatia? Missä täytyy suojata? Kehityksen / itsetunnon tukea Tekoja. Oikeaa toimintaa. Turvallisuutta. Iloisuutta. Itse koettu kasvatus ei aina parasta. Pysyvyyttä. Ennakoivuutta.

10 Mitä lapsi / nuori tarvitsee
Kuulluksi, nähdyksi tulemista JARRUTA, HILJENNÄ Kehitysportaiden tuntemusta TUTUSTU, OPISKELE Kehityksen, itsetunnon tukea TOIMI NYT

11 Lapset ovat kodin ilmapiirin mittareita
Jo kävelemään opetteleva lapsi tietää, mitä vanhempien parisuhteeseen kuuluu. Tunteiden hallinta ja itsetunto Koti-ilmapiiri Iloisia tekoja! Läsnäoloa

12 MENESTYS KUNNIOITUS Aikuisten malli! NEUTRAALI Kunnioitus tarttuu – syrjäytyminen ja menestys ovat usein mallioppimisen tulosta KOMMUNIKAATION TUNNEILMASTO HALVEKSUNTA SYRJÄYTYMINEN

13 KUNNIOITUS - Ei väkivaltaa Myönteiseen keskittyminen Kiittämällä kasvattaminen Respektipisteitä, tarravihkoja Onnistumisen esiin nostamista Lapsen kokemusta arvostavaa puhetta Lapsi ei voi valita kasvuympäristöään – saako hän kokemuksia arvostavasta kanssakäymisestä, milloin, mistä? NEUTRAALI KOMMUNIKAATION TUNNEILMASTO Kielteiseen keskittyminen Moittiminen, iva, pelko Rankaisu, ankaruus, kuritus Epäonnistumisen esiin nostamista Vähättelevää, mitätöivää puhetta HALVEKSUNTA - Henkinen ja fyysinen väkivalta

14 Älä jää halveksunnan ilmapiiriin. Hakeudu arvostaviin ihmissuhteisiin!
MENESTYS KUNNIOITUS - Ei väkivaltaa Älä jää halveksunnan ilmapiiriin. Hakeudu arvostaviin ihmissuhteisiin! NEUTRAALI KOMMUNIKAATION TUNNEILMASTO HALVEKSUNTA - Henkinen ja fyysinen väkivalta SYRJÄYTYMINEN

15 Keskustelu itsensä kanssa
Ihmiset keskustelevat mielessään jatkuvasti itsensä kanssa. Kommentoivat ja suunnittelevat tekemisiään tai vatvovat menneitä tapahtumia. Se voi olla kannustavaa tai halveksivaa. Omat pohdinnat vaikuttavat, eli se pään sisäinen puhe. Itse olet eniten itsesi kanssa. Se alkaa rakentua lapsuudessa. Myös pitkä ihmissuhde vaikuttaa. Mitä puhetta lapsuuden kotona jäi pääsi sisään? Omat pohdinnat vaikuttavat. Pään sisäinen puhe. Itse olet eniten itsesi kanssa. 1) Se alkaa rakentua lapsuudessa. Mitä puhetta lapsuuden kotona jäi pääsi sisään? 2) Pitkä ihmissuhde vaikuttaa.

16 Ihmiset saattavat moittia itseään jatkuvasti
Ihmiset saattavat moittia itseään jatkuvasti. Tai he antavat itselleen kannustusta, yllyttävät tekoihin tai rauhoittavat itseään. Opettele kuulemaan sisäinen keskustelusi ja ohjaamaan sitä! Kiitä myös itseäsi aina, kun olet toiminut oikein.

17 Mielen näyttämön näyttelijät
-HEI, AIKA MONESTA MAANANTAISTA ON SELVITTY! ONNISTUMINEN ON MAHDOLLISTA! TAHDON SELVITÄ! TAHDON KOETTAA! MÄ EN PYSTY! MÄ EN OSAA! MÄ EN EHDI! MÄ KUOLEN! TUNNE JÄRKI TAHTO OHJAAJA Åsa Nilssonne: Kuka ohjaa elämääsi

18 Tunne on sinussa, mutta olet eri asia kuin tunteesi
Hankalat ajatukset aktivoivat tunteita. Tunteet nostavat kehossa reaktion. Pelko, pettymys tai syyllisyys ovat usein signaaleja, jotka auttavat meitä toimimaan oikein. Kielteiset ajatukset ja tunteet voivat myös riistäytyä hallinnasta tai lukkiutua päälle ja vallata mielen ja kehon.

19 Pään sisäinen puhe Mä oon idiootti! Miksen mä ikinä opi… Tyhmä!
Eihän tästä tule yhtään mitään… Ihmiset saattavat moittia itseään jatkuvasti. Tai he antavat itselleen kannustusta, yllyttävät tekoihin tai rauhoittavat itseään. Opettele kuulemaan sisäinen keskustelusi ja ohjaamaan sitä! Kiitä myös itseäsi aina, kun olet toiminut oikein. Ei kannata yrittää, en mä koskaan onnistu… Parasta etten mokaa enempää...

20 Aggressio on MUUTOSVOIMA
Aggressio ei ole väkivaltaa. Se on voima, pelkkä tunne, ei vielä teko. Sen voiman tarkoitus on johtaa terveeseen itsetuntoon ja itsenäistymiseen. Ilman lapsuuden uhmaa ja murrosiän kuohuntaa nuori ei itsenäistyisi van-hemmistaan ja kodistaan

21 Opiskelun tyhjyys / tyhmyys uuvuttaa
Mikä on suunta, missio, syy miksi opiskelet? Mikä estää sinua elämästä arvojesi mukaista elämää? Mitä haluat elämältä?

22 Et voi olla onnellinen, jos asiat joihin uskot, ovat erilaisia kuin asiat, joita teet
Freya Madeline Stark

23 Arvot ja asenteet Ei kannata vähätellä / mitätöidä lasten ja nuorten tavoitteita, arvoja ja pystyvyyskokemuksia. Haluaminen ja yrittäminen on tärkeää. Ei pidä tehdä kaikkea liian helpoksi lapsen tai nuoren puolesta. Käy arvokeskustelua: Mikä on tärkeää? Mikä on kaikkein tärkeintä elämässä? Minkä asian takia olisit valmis hiukan kärsimäänkin? Miksi tsempata?

24 Mistä elämään voi saada motivaatiota ja mielekkyyttä?
Välitön tarvetyydytys: nautinto, hyvä olo Lyhyen tähtäimen tavoitteet ja tämän hetken jutut Onko kivaa vai tyhmää? Arvojen mukainen elämä: tunnistaa arvonsa Elämällä on kompasseja ja suuntaviittoja Arvoja toteuttaakseen ihminen on valmis sietämään pettymyksiä, jopa kärsimään

25 Kiitollisuus lisää tyytyväisyyttä, terveyttä, hyvinvointia
Keskitytään siihen, mitä jo on, ei siihen mitä ei ole Kiitollisuus jopa siitä, että asiat eivät ole huonommin. Optimistisuus, toiveikkuus. Kiitollisuudesta puhuminen ääneen, sen hämmästely ja ihastelu, mitä elämä tarjoaa. Jos lasta kiittää, hän toistaa tekonsa. KIITOLLISUUS - Minulla on! Kiitollisuus lisää tyytyväisyyttä, terveyttä, hyvinvointia Osaamattomuuteen, puutteisiin keskittyminen. Nähdään kaikki se, mitä ei ole. Vertaaminen muihin jotka osaavat, joilla on taito. Lasten annetaan luokitella ja arvottaa toisiaan, ihmisiä. Harmittelu, katkeruus, mustasukkaisuus, kateus. Jos lasta moittii, hän kokee olevansa huono(mpi) KATEUS - Minulla ei ole, ei kai sinullakaan!

26 Terveyden uusi määritelmä?
“Health is what it takes to make life worth living” Bengt Lindström: The Hitchhiker’s Guide to the Salutogenesis. Salutogenic pathways to health promotion. Folkhälsan 2010

27 ITSETUNNON KAHDEKSIKKO
1. Näkemys omasta merkityksestä 5. Mielikuva sukupuoliroolista 2. Käsitys omasta kehosta 6. Käsitys seksuaalisuudesta 3. Oman reviirin rajat 7. Käsitys aggressiosta 4. Käsitys ympäristön turvallisuudesta 8. Mielikuva omasta elämänkaaresta

28 Neljä pöydänjalkaa KUMPPANUUS YKSITYISYYS YHTEISÖLLISYYS VANHEMMUUS
Elämän tukipylväät, elämäntaso ja vakaus. Kokonaisvaltaisuus. Nähdä koko potilas ihottuman / kohdunkaulan takaa. Hyvä tsekata aika ajoin. Yhtä tärkeitä.

29 Neljä pöydänjalkaa Vanhemmuus Yhteisöllisyys Kumppanuus Yksityisyys
Yksilön elämän tasapaino Yksityisyys Vanhemmuus Elämän hallinta? Yhteisöllisyys Kumppanuus Seksi kukoistaa vain jos …nesteet pursuavat maljasta, varret sojottavat pystyssä…

30 Minä osana yhteisöä ja yhteiskuntaa
Olenko tärkeä ja tarpeellinen? Minä osana yhteisöä ja yhteiskuntaa Olenko mukana Huomataanko minut Yhteisöllisyys Työttömyys ja pitkäaikaisten sitoumuksien mahdottomuus. Pikkulapsen äiti. Opiskelija.

31 YKSITYISYYS Kykyä viihtyä itsensä kanssa
Itsearvostus, positiivinen minäkäsitys Psyykkinen ja fyysinen terveys. YKSITYISYYS Psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen terveys. Itsearvostus, positiivinen minäkäsitys

32 KUMPPANUUS YSTÄVYYS / Tuntuu ettei ole yksin
Hyvä ystävä sinun itsesi takia. Sielunveli, luotettu, joskus joku rakastettukin.

33 Nuorellekin välttämätön
VANHEMPI - LAPSI-SUHDE Toimiiko vanhemmuus, pärjäätkö siinä? Vanhemmuuden on muututtava koko ajan. Kokeeko lapsi sinut turvallisena? Myös nuori tarvitsee vahaa vanhemmuutta!

34 Tue, älä tuomitse Jos nuori tuntee, ettei hän ole sellainen, kuin pitää, hän tulee epätoivoiseksi. Epätoivoinen nuori tekee epätoivoisia tekoja. Toivottomuus, huono itsetunto ja unelmien puute tavallisimmat syyt riskikäyttäytymiseen Etsi pärjäämistä, arvoja, myönteistä asennetta, toivoa

35 Positiivinen Minäkuva
Olen hyvä! Minua kannattaa suojata! Minun kannattaa tsempata!

36 Kaikkien aikuisten vastuulla jokainen lapsi ja nuori

37 Ammattilaisille, Nuorille, vanhemmille, Poikien puhelin ym.

38 TIETOFINLANDIA -ehdokas!

39 Arvostavaa, asiallista, hauskaa ja herkkää tietoa pojille

40 Terveystietoa yläkouluun

41

42 UUTUUS Ansaitsevat hyvää ja korkeatasoista, monipuolista tietoa, muuten kasvattavat toinen toisiaan. Myytit, tabut ja uskomukset rehottaa.

43 Kaikkien aikuisten vastuulla jokainen lapsi ja nuori.


Lataa ppt "Lapsen ja nuoren itsetunnon tukeminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google