Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapsen ja nuoren kehitysportaat -  haastavat tunteet ja itsenäistyminen Aggression portaat -malli Raisa Cacciatore lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapsen ja nuoren kehitysportaat -  haastavat tunteet ja itsenäistyminen Aggression portaat -malli Raisa Cacciatore lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri."— Esityksen transkriptio:

1 Lapsen ja nuoren kehitysportaat -  haastavat tunteet ja itsenäistyminen Aggression portaat -malli
Raisa Cacciatore lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri Väestöliitto

2 Aggression portaat Haastavien tunteitten kasvatusmalli terveystietoon ja muille ammattilaisille Aggressionens trappsteg

3 Aggressiokasvatusopas 0-7-vuotiaan vanhemmille
KIUKKUKIRJA Aggressiokasvatusopas 0-7-vuotiaan vanhemmille KAPINAKIRJA Aggressiokasvatusopas 7-18-vuotiaan vanhemmille

4 Ennaltaehkäiseviä aggressionhallintamalleja .
EU:n Daphne II –ohjelma ”Aggression hallinnalla väkivallan ennaltaehkäisyyn” Ennaltaehkäiseviä aggressionhallintamalleja . Tuo positiivisen tavan nähdä lapsen ja nuoren itsenäistyminen, uhma ja haastavat tunteet. Portaittaista, lapsen ja nuoren kehitysvaiheeseen soveltuvaa ja jatkuvaa väkivallan ennaltaehkäisyä kasvatuksen keinoin. Ei ole kyse väkivaltaisten lasten tai nuorten hoidosta.

5 Aggression portaat on työkalu aikuisen / ammattilaisen avuksi
Auttaa kohtaamaan lapsen kasvuhaasteet, ymmärtää lasta ja nuorta Lisätä ymmärrystä lapsen kehitykseen: ”uhmaikä joka vuosi”. Auttaa kasvattajaa antamaan aikuisen, kypsän ja rakentavan mallin tunteiden hallintaan Auttaa olemaan vastaamatta vihalla (tai väkivallalla) lasten ja nuorten normaaliin kehitykseen

6 Aggression portaat on työkalu lapsen / nuoren avuksi
Tarjota lapsille ja nuorille tietoa harkittujen valintojen tueksi Opettaa haastavista tunteista lapsille ja nuorille silloin, kun aihe ei ole akuutti Taistella väkivallan ihannointia vastaan Opettaa, että tunteita on ja saa olla Opettaa, että vastuu oman tunnetilan säätelystä on jokaisella itsellään Opettaa rakentavia tapoja purkaa tunne-energiaa Opettaa, että jokainen on vastuussa teoistaan

7 MITÄ AGGRESSIO ON? Aggressio ≠ Väkivalta

8 RAIVO PELKO AHDISTUS VIHA KATEUS AGGRESSIO HÄPEÄ UHO KOSTON- HIMO
TOIVOTTO- MUUS VOITON- TAHTO Siellä on paljon muutakin: Tunteet saa olla, jokainen päättää itse, mitä niillä tekee. PETTYMYS MUSTASUK- KAISUUS

9 Aggressio on muutosvoima
Aggressio ei ole väkivaltaa. Se on voima, pelkkä tunne, ei vielä teko. Sen voiman tarkoitus on johtaa terveeseen itsetuntoon ja itsenäistymiseen. Ilman lapsuuden uhmaa ja murrosiän kuohuntaa nuori ei itsenäistyisi vanhemmistaan ja kodistaan

10 Aggressiokasvu on kehityksellinen pakko - ei ilkeyttä tai pahuutta!
Itsenäistyminen: Ketä seuraten pysyn hengissä? Laumaan liittyminen: Miten saan aseman? Miten saan kavereita? Miten saan puolison? Maailman valloittaminen: Mitkä ovat valtani rajat? Olenko hyvä?

11 Aggression portaat –malli lähtee siitä, että kaikki tunteet ovat sallittuja
Kyse on vain sen (jatkuvasta) opettelusta, mitä niillä tunteilla tehdään. Miten riidellään rakentavasti ja hallitusti? Miten selvitään arjen kahnauksista? Miten selvitään niin omista, kuin toistenkin tunteista?

12 Koulun merkitys on suuri
Lasta kannattelevia tekijöitä ovat mm: Opettajan antama huomio Koululuokan sosiaalinen tuki Onnistumisen elämykset Ystävyyssuhteiden tuoma ilo EL Liisa Pietilä, SLL 40/2005:

13 Tue, älä tuomitse! Jos lapsi tuntee, ettei hän ole sellainen ”kuin pitää”, hän tulee epätoivoiseksi. Epätoivoinen lapsi tekee epätoivoisia tekoja. Toivottomuus, huono itsetunto ja unelmien puute ovat tavallisimmat syyt riskikäyttäytymiseen.

14 Väkivalta & yläaste, (STAKES)
Joka neljäs (25%) pojista on ollut tappelussa viimeksi kuluneen vuoden aikana ja 5-6 % yli neljä kertaa. Tyttöjen luvut vain kolmanneksen poikien luvuista. Noin joka viides kahdeksannen luokan oppilas kokee väkivallan uhan ainakin jonkin verran haittaavaan koulutyötä.

15 Kasvu ja kehitys - aggression hallinnan opettelua

16 "Kylmät" proaktiivisesti reaktiivisesti "Kuumat" TEMPERAMENTTI

17 Lapsi tarvitsee: Tietoa itsenäistymisen ja aggression kehitysportaista
Menetelmiä aggression rakentavaan kanavointiin: Miten pettymyksestä selviää? Vahvan kanssakulkijan tunteidensa portaille

18 VIHA VIHAn taustalla on monta muuta Tunnetta: hätä pelko turhautuminen
turvattomuus umpikuja

19 Aggression syvin olemus, eli kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia
Tunteet on! Mitä kaikkea aggressio on? Mitä tapahtuu aivoissa? Onko aggressio hyvä vai paha?

20 AGGRESSIO FYSIOLOGISENA ILMIÖNÄ

21 P A N I I K K I H Y S T E R I A R A I V O

22 Aggressio muuttaa mieltä…
Aivoissa tapahtuu toimintatilan muutos, kun ihminen menee pois tolaltaan YLÄTIE ALATIE Daniel J. Siegel: The Developing Mind 1999

23 Aggression synty YLÄTIE ALATIE AMYGDALA TUNNEREAKTIOT
PREFRONTALCORTEX EMPATIA MORAALI OIKEUDENMUKAISUUS SYY / SEURAUS VASTUUNTUNTO MUISTI AMYGDALA TUNNEREAKTIOT TÄMÄN HETKEN TAJUNTA PAKOTTAVA TARVE TOIMIA

24 ALATIE / YLÄTIE LIIPASIN: Tapahtuma Ärsyke

25 Voimakkaan toiminnan tila
Empatia Kronologinen muisti Vastuuntunto Syy-seuraus Moraali Rationaalisuus Oikeudenmukaisuus Tässä hetkessä Aika pysähtyy Kontrolli häviää Yksilölliset reaktiot Tunnereaktiot Hälytystila Voimakkaan toiminnan tila Daniel J. Siegel: The Developing Mind 1999

26 ALATIE / YLÄTIE LIIPASIN: Tapahtuma Ärsyke
Tunnista laukaisevat tekijät! Opettele ottamaan aikalisä! Selvittele vanhan traumat! Vahvista ylätitetä! ALTISTAA / HERKISTÄÄ Väsymys Matala verensokeri Stressi Omat ”mustelmat” / traumat Alkoholi Jotkin lääkkeet Perimä

27 MENESTYS KUNNIOITUS Aikuisten malli! Kunnioitus tarttuu – syrjäytyminen ja menestys ovat usein mallioppimisen tulosta KOMMUNIKAATION TUNNEILMASTO NEUTRAALI HALVEKSUNTA SYRJÄYTYMINEN

28 KUNNIOITUS - Ei väkivaltaa Myönteiseen keskittyminen Kiittämällä kasvattaminen Respektipisteitä, tarravihkoja Onnistumisen esiin nostamista Lapsen kokemusta arvostavaa puhetta Kunnioitus tarttuu – syrjäytyminen ja menestys ovat usein mallioppimisen tulosta KOMMUNIKAATION TUNNEILMASTO NEUTRAALI Kielteiseen keskittyminen Moittiminen, iva, pelko Rankaisu, ankaruus, kuritus Epäonnistumisen esiin nostamista Vähättelevää, mitätöivää puhetta HALVEKSUNTA - Henkinen ja fyysinen väkivalta

29 Älä jää halveksunnan ilmapiiriin. Hakeudu arvostaviin ihmissuhteisiin!
MENESTYS KUNNIOITUS - Ei väkivaltaa Myönteiseen keskittyminen Kiittämällä kasvattaminen Respektipisteitä, tarravihkoja Onnistumisen esiin nostamista Arvostavaa puhetta Älä jää halveksunnan ilmapiiriin. Hakeudu arvostaviin ihmissuhteisiin! KOMMUNIKAATION TUNNEILMASTO NEUTRAALI Kielteiseen keskittyminen Moittiminen, iva, pelko Rankaisu, ankaruus, kuritus Epäonnistumisen esiin nostamista Mitätöivää puhetta HALVEKSUNTA - Henkinen ja fyysinen väkivalta SYRJÄYTYMINEN

30 Aggression energialla rakentuvat
Itsearvostus Itsetunto Erillisyys, omat rajat Kyky pitää puoliaan Kyky ilmaista mielipitei-tään, toiveitaan ja tarpeitaan Sosiaaliset taidot Tunnetaidot Halu suojata itseään Kyky sanoa EI!

31 Kun portailta lipeää… Miten pääsee takaisin?
Pahaksi leimaaminen ei auta Rajanveto, suunnan osoittaminen, oikeille raiteille palauttaminen auttaa Neuvo aina: miten tästä mennään eteenpäin! Aikuisen silmistä lapsi lukee, onko hänellä mahdollisuus onnistua

32 1. Ole minun! LÄHEISYYS, KIINNITTYMINEN Kuka välittää minusta?
0-1 vuotta Kuka välittää minusta? Kenet saan paikalle? Olenko tärkeä? Olenko jotakin? Kannattiko tänne ollenkaan syntyä? Selviydynkö hengissä? Kiintymyssuhteiden rakennus LÄHEISYYS, KIINNITTYMINEN

33 Tutkimusmatkailija 2. TURVALLISUUS, ETENEMINEN
1-2 vuotta Tutustun maailman joka kolkkaan! Kaikki uusi on ihanaa, uskallan mitä vaan! Kerro, mikä on turvallista! Tule perässä, ole paikalla turvaa minua, jaksa! Toimi rajana, ole turvana, ethän satuta? Oletko sinä turvallinen minulle? TURVALLISUUS, ETENEMINEN

34 3. Tahdon tahtoa! TAHTO, TUNNE, UHMA 2-3 vuotta
Periaatteessa EI ja EN, Minulla on merkitystä! Saanko olla Minä Itse? Tahdon, koska osaan tahtoa. En hallitse hurjaa tunnetta. Onko tahtominen paha? En itsekään tiedä mitä tahdon! Tärkeää on, että kuulet ja hyväksyt sen, että tahdon. Hallitsetko sinä tunteesi? Oletko turvallinen, vaikka minä en ole? Saatko sinä käyttää väkivaltaa? Saanko minä käyttää sitä? TAHTO, TUNNE, UHMA

35 Vastaa mulle! VUOROVAIKUTUS, ITSESÄÄTELY 4. 3-4 vuotta
Sanankäytössä on mahti! Haen valtaa kysyen ja kyseenalaistaen. Auttaako puhuminen ahdistukseen siitä, että olen pieni? Perustele miksi, mitä, missä. Selitä kaikki! Ovathan sanani tärkeitä, jaksathan minua? Onneksi tukena on mielikuvituskaveri, joka ON totta!

36 5. Super Star MINÄKUVA, PIENUUS Katso minua! Katso mitä osaan!
4-5 vuotta Katso minua! Katso mitä osaan! Haluan olla ihana ja hyvä! Haluan olla katseittenne keskipiste! Saanko huomiota hyvällä vai pahalla? Onko iso maailma oikeasti kohdattava omin voimin? Pelkään olevani liian pieni jättiläisten maailmassa! Älkää jättäkö yksin! Olen supermies, dinosaurus, prinsessa ja ballerina! Elän sadussa, siellä voin pärjätä. Äidin ja isin silmäterä MINÄKUVA, PIENUUS

37 6. Kaveriksi lapsi YSTÄVYYS, IHMISSUHDE
5-6 vuotta Haluan toisen lapsen lähelleni. Miten houkutan luokseni ja pidän luonani ystävän? Saako kavereita kiusata, alistaa tai pakottaa? Saako lyödä? Onko oltava oikeudenmukainen? Miten hylkään ja miten kestän kun minut hylätään? YSTÄVYYS, IHMISSUHDE

38 Ystävyyden säännöt Ole kohtelias Ole ystävällinen Älä petä
Älä puhu pahaa Ole reilu ja rehellinen Ole siisti Osoita, että välität

39 7. Salainen - julkinen YKSITYISYYS, OMATUNTO
6-7 vuotta Keskustelen omantuntoni kanssa. Onko kaikki kerrottava muille? Voinko pitää salaisuuden? Onko oltava rehellinen? Ovatko ajatukset tai salaa tehdyt teot salaisia? Voiko omaatuntoa vaientaa? Haluan olla myös yksin ja ajatella omia juttujani. Saako minulla olla yksityisyyttä? Ethän hylkää, vaikka en jaa kaikkea kanssasi? YKSITYISYYS, OMATUNTO

40 8. Osa laumaa SOSIAALISUUS, RYHMÄTOIMINTA Haluan kuulua lapsiryhmään!
7-9 vuotta Haluan kuulua lapsiryhmään! Vanhempien suosio ei ole tärkein. Mitä kuuluu tehdä ja miten olla, että minut hyväksytään mukaan? Kuka määrää säännöt? Ovatko säännöt kaikkialla samat? Määrääkö se, joka käskee kovimmin? En tahdo tulla kiusatuksi! SOSIAALISUUS, RYHMÄTOIMINTA

41 9. Näytön paikka VOITONHALU, OSAAMINEN Haluan näyttää, että pärjään!
9-10 vuotta Näytön paikka Haluan näyttää, että pärjään! Missä asiassa olen hyvä? Miten pääsee huipulle? En saa hävitä! Tavoittelen tähtiä ja toisten lasten ihailua! VOITONHALU, OSAAMINEN

42 HIDASTAMINEN, HÄMMENNYS
10-12 vuotta Kehu minua! Epävarmuus ja hämmennys: En tiedä miten pitää olla! Kaikki muuttuu, minä muutun, mitä tästä tulee? Mitähän minusta ajatellaan? Olisinpa vielä pieni! HIDASTAMINEN, HÄMMENNYS

43 MUUTTUMINEN, TASAPAINOTTELU
11. o L e N k O oUtO ?! 11-14 vuotta Olen väärän kokoinen ja näköinen… En tunnista kehoani! Mihin pääsee piiloon? Kaikki haukkuu… Olen ihan pihalla! OLENKO OUTO? SAKO: kömpelyys ja kolhut 13,5v Suhde kehoon: kehuminen ja haukkuminen kaveriryhmässä  pahimmillaan uusi tapa kiusata Etenkin tyttöjä kiinnostaa ovatko he tarpeeksi viehättäviä  kuvia otetaan ja näytetään irc –galleriassa ja MySpace:ssa Nuorta ei tässä vaiheessa pitäisi PAKOTTAA uimaan tai pesulle muiden nuorten kanssa  koko liikunta tai harrastus saattaa saada niin kielteisen leiman, ettei siitä innostu enää ikinä RC (hygienia, napapaita, lyönti) MUUTTUMINEN, TASAPAINOTTELU

44 Vallankumous USKALLUS, RAJAT Tunteeni on vahvin ja tärkein.
En tottele! Otan, minkä halua, ja haluan paljon. Vanhat arvot joutavat roskiin! Teen vallankumouksen, hylkään entisen! Rakastan jännitystä! Pysähtyminen on pahinta! Isä-mies inhottaa, äiti-nainen ällöttää. Haluan olla iso! USKALLUS, RAJAT

45 * Kosminen yksinäisyys *
13-16v * Kosminen yksinäisyys * Olen aivan yksin. Joudun yksin kohtaamaan elämän ja kuoleman. Vanhemmillani on omat ongelmansa. Ihmisillä on rooleja. Olen yksin vieraalla maalla. Huomaavatko muut, että olen erilainen? Kaipaan sielunveljeä, jotta voisin olla aito. IDENTITEETTI, IRRALLISUUS

46 H U U M O R I ! Kaveriryhmän tuki auttaa Huumori auttaa
Minäkuvaa työstetään peilit ja kamerat auttavat Riskialtis vaihe: jos liikaa pettymyksiä: itsetuho, masennus, virhevalinta -> syrjäytyy Ole hereillä, tarkkaile, tue ja rohkaise!

47 Provokaatio KUOHUNTA, ARVOKRIISI Haastan, häiriköin ja provosoin!
14-17 vuotta Provokaatio Haastan, häiriköin ja provosoin! Testaan onko teistä vastusta ja turvaa! Etäännyn vanhempieni toiveista, koska tahdon olla oma itseni! Peitän hämmennyksen ja epävarmuuden uhoon! Hallitsen väkivallan ja vallan: Olen aikuisempi kuin aikuiset itse. KUOHUNTA, ARVOKRIISI

48 YHTEISÖLLISYYS, LUOTTAMUS
14-18 vuotta Joukossa vahva Kavereiden kanssa olen kokonainen ja pärjään. Tie on auki taivaaseen, mahtavaa! Kaverit ymmärtävät ja huolehtivat minusta. Hyväksyn, että ryhmän arvot ohittavat yksilön arvot. Me menemme, tulemme, elämme tässä ja nyt! Testaan arvoja ja rajoja. YHTEISÖLLISYYS, LUOTTAMUS

49 IRROTTAUTUMINEN, TASA-ARVO
Vaadin arvoni vuotta Suunnittelen tulevaisuutta, teen päätöksiä. Minua ei kohdella enää kuin lasta! Olen saman arvoinen kuin sinä. Ellet arvosta minua, hylkään sinut! IRROTTAUTUMINEN, TASA-ARVO

50 Lennän pesästä ROHKEUS, LÄHTÖ
17-25v Lennän pesästä Kotona en koe olevani aikuinen! En halua olla enää perheessäni. Katson suuntani ja lähden. Pärjään paremmin ilman teitä. ROHKEUS, LÄHTÖ

51 ITSENÄISYYS, RIIPPUMATTOMUUS
OMIN JALOIN Kysyn itseltäni, millainen haluan olla. Rakennan ehjemmän identiteetin. Alan uskoa itseeni ja selviytymiseeni. Rakennan perustan tulevaisuudelle itseni varaan. Rohkenen ottaa vastuun oman kodin ja elämän rakentamisesta. ITSENÄISYYS, RIIPPUMATTOMUUS

52 IRTI KOTOA

53 Aggressio positiivisena voimavarana
Pidän puoleni! Sanon mielipiteeni! Taistelen oikeudenmukaisuuden puolesta! Olen samanarvoinen kuin muut! Siedän tunteita ja pärjään niiden kanssa. Nautin elämästä! Kotiläksynä tunnepäiväkirja

54 Väkivaltaa voi ehkäistä
Mikä on väkivaltaa Kasvata jo ennen konflikteja Tunteita voi purkaa myös rakentavasti…

55 Kuinka aggressiota voi purkaa?
Mikään ei saa mennä rikki Keneenkään ei saa sattua Mitään peruuttamatonta ei saa tapahtua Estää saa, muttei kostaa Aikuisen vastuulla auttaa niin, että hepuleista (alatiekokemuksista) tulee mahdollisimman pieniä.

56 Tunteet menevät ohi Opeta että kaikki tunteet menevät ohi ja iloinen nauru jälleen yhdistää. Tunteita ei tarvitse ratkaista tai poistaa Ne voi elää, antaa tulla ja sitten mennä.

57 Tunne on sinussa, mutta olet eri asia kuin tunteesi
Hankalat ajatukset aktivoivat tunteita Pelko, pettymys tai huono omatunto ovat usein signaaleja, jotka auttavat meitä toimimaan oikein. Kielteiset ajatukset ja tunteet voivat myös riistäytyä hallinnasta tai lukkiutua päälle ja vallata mielen ja kehon.

58 Hyväksy ajatuksesi / tunteesi, mutta älä lähde joka junaan
Toivota hankala tunne tai ajatus tervetulleeksi, kuin hankala naapuri Kutsu peremmälle, tarjoa teetä, hyväksy Lähetä lempeästi matkoihinsa, taputa olalle: Kiitos, kun kävit! Juhani Laakso: Mielen taito. Vapauta ajatuksia, kehitä tunteita. Kirjapaja 2009

59 Alati muuttuvat tunteet
Kaikki ajatukset ja tunteet tulevat ja menevät kuin meren aallot, kuin pilvet taivaalla. Mitä enemmän yritämme välttää epämiellyttäviä tunteita tai ajatuksia, sitä voimakkaampia ne ovat ja sitä kauemmin ne kestävät. Nils Holmberg, Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2005, 2. Zen, mindfulness ja vaeltava mieli.

60 Hyviä tapoja / paikkoja opetella haastavien tunteiden hallintaa
Taito- ja taide aineet Musiikki; Bändi, yksilösoittaminen, musiikin tekeminen Tanssi, teatteri, muu ilmaisu Kuvataiteet Urheilu harraste Kilpailu Sosiaaliset tilanteet

61 Mitä on pienten lasten aggressiokasvatus?
Aggressio on villipeto, sisuuntuminen on kuin karhu Se on tärkeä ominaisuus Sen voi kesyttää Oikein käytettynä ja hallittuna se suojaa ja puolustaa Hallitsemattomana sisuuntuminen voi vahingoittaa muita tai itseä

62 Tunnetaitoja

63 AGGRESSION PORTAAT MATERIAALI SISÄLTÄÄ LISÄKSI MM.
Materiaalia ja harjoituksia: Suuttumuksen fyysisten reaktioiden ymmärrys ja suuttumuksen vaiheet Malleja vihan ja pelon hallintaan Suuttumuksen ja raivon ilmaiseminen rakentavasti Vihaisen / raivostuneen henkilön kohtaamismallin Mielikuvaharjoituksia rauhoittumiseen Teoriaa, tilastoja, oppituntimalleja jne.

64 Suuttumisen vaiheet ÄRSYKE REAKTIOT Järki Tunne Biologia KÄYTÖS

65 REAKTIOT Järki Tunne Biologia ajatukset muuttuvat:
kiihtyneitä ja kielteisiä tai rauhoittumaan pyrkiviä, hillitseviä… Tunne herää ärtymys ja viha tai paniikki ja pelko tai tuska ja hätä… Biologia kehossa tapahtuu: sydän alkaa hakata, kädet puristuvat nyrkkiin, lihakset jännittyvät… Pyydä nuoria kuvaamaan miltä suuttuminen tuntuu ja mitä silloin näkyy ja tapahtuu!

66 Fyysiset reaktiot Fyysisen kiihtymyksen vuoksi suuttumusta on vaikeampi hallita Elimistö on täynnä adrenaliinia ja muita stressihormoneja Fyysistä kiihtymystä voi oppia estämään ja rauhoittamaan

67 Fyysiset reaktiot Sopeuttavat kehon hälytystilaan
Mahdollistavat voiman käytön pakenemiseen tai taisteluun sydän hakkaa hikoiluttaa, etenkin kämmenissä lihakset jännittyvät kädet ja jalat kylmenevät punoitus kasvoille leuat pureutuvat yhteen ääni muuttuu (kireäksi, kovaksi, ärjyväksi tai käheäksi) verenpaine nousee kädet pusertuvat nyrkkiin lihakset jännittyvät, etenkin hartioissa vapina aistit terävöityvät pupillit laajenevat

68 KÄYTÖS A. Alistuva, passiivinen, lannistunut
koittaa olla reagoimatta, salaa tunteet, vähättelee omaa kokemustaan. Tulee helposti nöyryytetyksi ja hyväksikäytetyksi. Mielipiteet ja toiveet ohitetaan. B. Uhkaava, aggressiivinen ilmaisee tunteet täysillä, muita nöyryyttäen, pyrkii jyräämään toisten yli. Yrittää saada tahtonsa läpi väkipakolla, muita alistamalla. Ei välitä miltä muista tuntuu. C. Jämäkkä ilmaisee tunteet avoimesti ja rehellisesti mutta muita nöyryyttämättä. Määrätietoinen ja rakentava: etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja pohtii niiden seurauksia itselle ja muille. Kohtelee itseään ja muita reilusti. Sovellettu aineistosta Suuttumuksen hallinta, Ison-Britannian vankeinhoitolaitos 1995, Paula Aution käännös, Maarit Suomelan täydentämä 2005

69 Jämäkkyys Jämäkkyys tarkoittaa, että ihminen pyytää vilpittömästi, määrätietoisesti ja suoraan toista muuttamaan käytöstään. Älä käytä loukkaavia tai uhkaavia sanoja. Ne vain yllyttävät toista vihaan. Usein moitimme ja syytämme: ”Olet törkeä! Olet väärässä! Sinä teet aina noin!” Tämä loukkaa. Sen sijaan kannattaa käyttää minä-viestejä: ”Olen eri mieltä. Tuo tuntuu epäoikeudenmukaiselta.” Sovellettu aineistosta Suuttumuksen hallinta, Ison-Britannian vankeinhoitolaitos 1995, Paula Aution käännös, Maarit Suomelan täydentämä 2005

70 Suuttumuksen hallinta Tällä luennolla käsitellään:
Suuttumuksen hallinta kannattaa Liikennevalomalli Rauhoittavat ajatukset Mielikuvat ja ankkuritekniikka Rentoutuminen

71 Hallitse käytöksesi On mahdotonta olla suuttumatta joskus. Suuttumisen ilmaiseminen on terveellistä ja hyödyllistä, kunhan se tapahtuu tavalla, joka ei loukkaa. Ei myöskään kannata lietsoa riitaa. Suuttumuksen tunne on normaalia. Tapa, jolla sitä ilmaiset on sinun vastuullasi. Sen voi valita. Vaikka olet vihainen, ei silti tarvitse käyttäytyä aggressiivisesti. Voit korottaa ääntäsi, säilyttää ilmeesi tyynenä ja tuoda suuttumuksesi selvästi ilmi uhkaamatta tai loukkaamatta toista. Sovellettu aineistosta Suuttumuksen hallinta, Ison-Britannian vankeinhoitolaitos 1995, Paula Aution käännös, Maarit Suomelan täydentämä 2005

72 Jämäkkyys Jämäkkyys tarkoittaa, että ihminen pyytää vilpittömästi, määrätietoisesti ja suoraan toista muuttamaan käytöstään. Älä käytä loukkaavia tai uhkaavia sanoja. Ne vain yllyttävät toista vihaan. Usein moitimme ja syytämme: ”Olet törkeä! Olet väärässä! Sinä teet aina noin!” Tämä loukkaa. Sen sijaan kannattaa käyttää minä-viestejä: ”Olen eri mieltä. Tuo tuntuu epäoikeudenmukaiselta.” Sovellettu aineistosta Suuttumuksen hallinta, Ison-Britannian vankeinhoitolaitos 1995, Paula Aution käännös, Maarit Suomelan täydentämä 2005

73 Asento Jämäkkä ihminen istuu tai seisoo rentona mutta suorassa, ruumiin paino tasapainossa, ilman kireyttä. Jämäkkyys asennossa kertoo että olet vilpitön ja varma asiastasi. Hän katsoo muita osapuolia pää pystyssä. Hän katsoo avoimesti ja muualle vilkuilematta henkilöä, jonka kanssa puhuu. Välimatkan on oltava sopivan pitkä. Liian lähelle tuleva koetaan helposti uhkaavana tai hyökkäävänä. Sovellettu aineistosta Suuttumuksen hallinta, Ison-Britannian vankeinhoitolaitos 1995, Paula Aution käännös, Maarit Suomelan täydentämä 2005

74 Suuttuneena tehty teko eli suuttumuksen hallinta kannattaa
Hyödyt Haitat

75 LIIKENNEVALOT VIHAN JA PELON HALLINTAAN
Ulpu Siponen PUNAINEN: STOP! Pysähdy! Rauhoitu. Älä tee mitään ennen kuin rauhoitut. KELTAINEN: ODOTA! Ajattele, mikä nyt on ja miten asian esität. Miltä minusta tuntuu? Miksi tunnen näin? Mitä vihan takana on? Miten voisin ilmaista itseäni rakentavasti? Mitä vaihtoehtoja on toimia? Mikä niistä olisi paras? VIHREÄ: AJA! Toimi. - Valitse rakentavin vaihtoehto ja kokeile sitä. Ulpu Siposen kehittämä malli ja muistisääntö siitä, miten pitää opetella ajattelemaan kun raivo tai pelko täyttää mielen. PUNAINEN: Pysähdy! Rauhoitu. Älä tee mitään ennen kuin rauhoitut. KELTAINEN: Ajattele…Miltä minusta tuntuu? Miksi tunnen näin? Mitä vihan takana on? Miten voisin ilmaista itseäni rakentavasti? Mitä vaihtoehtoja on toimia? Mikä niistä olisi paras? VIHREÄ: Toimi. Valitse rakentavin vaihtoehto ja kokeile sitä. Liikennevalot on Ulpu Siposen kehittämä malli ja muistisääntö siitä, miten pitää opetella ajattelemaan kun raivo tai pelko täyttää mielen. Malli opettaa odottamaan pahimman tunnekuohahduksen ohi, ennen kuin toimii. Liikennevalomalli voidaan opetella, harjoitella näyttelemällä ja suosittaa otettavaksi käyttöön myös todellisissa tilanteissa.

76 SEIS! Voimakas, juuri noussut tunne = PUNAINEN VALO
Jos on pakko purkaa painetta: hypi tasajalkaa, huuda, juokse talon ympäri, laske sataan, juo lasi vettä.. Keksi lisää esimerkkejä, joilla voit pärjätä pahimman tunteen yli, tekemättä mitään tuhoavaa tai pahaa!

77 Halu suuttua vahvistaa suuttumusta
HALLITSE AJATUKSET Halu suuttua vahvistaa suuttumusta Pahan olon purkamisen tarve Voimannäytön tarve Kielteisten ajatusten vahvistaminen: Se teki sen kyllä tahallaan! Nyt kaikki nauraa mulle! Mä vedän sitä turpaan! Kaikki tollaset on idiootteja! Mä annan kyllä sille opetuksen! Mulle ei käydä ryppyilemään! Toi on ihan pelle, en mä sitä pelkää! Mä näytän sille! Jos kiihdyttää ajatuksensa raivoon, antaa usein myös sen jälkeen itselleen luvan alkaa toimia uhkaillen ja hyökkäävästi. Sovellettu aineistosta Suuttumuksen hallinta, Ison-Britannian vankeinhoitolaitos 1995, Paula Aution käännös, Maarit Suomelan täydentämä 2005

78 Itsetuntemus johtaa itsehallintaan
Itsensä tunteminen ja omien reaktioiden tunteminen on aina hyödyllistä. Se lisää mahdollisuutta hallita omia reaktioitaan ja pärjätä omien tunteittensa kanssa. Suuttumistaan ei tarvitse tukahduttaa. Ihminen voi harkita ja päättää, mitä tekee omilla tunteillaan. Kuka olen? Mistä suutun? Sovellettu aineistosta Suuttumuksen hallinta, Ison-Britannian vankeinhoitolaitos 1995, Paula Aution käännös, Maarit Suomelan täydentämä 2005

79 RAKENTAVA RAJAN VETO SUTUHAKA-MALLI
Kuvaile miksi olet suuttunut (nöyryyttämättä, nöyristelemättä). Kun palautit cd-soittimeni, olit käyttänyt sen patterit loppuun. Kerro miltä sinusta tuntuu. Minusta se on todella ärsyttävää. Täsmennä, mitä haluat toisen tekevän. Haluan että hankit uudet patterit, jos käytät minun patterini loppuun. Kerro miksi yhteistyössä toimiminen kannattaa. Jos hankit uudet patterit, saat lainata soitinta jatkossakin. Keksikää esimerkkejä, vaikkapa kotitehtävänä! Sovellettu aineistosta Suuttumuksen hallinta, Ison-Britannian vankeinhoitolaitos 1995, Paula Aution käännös, Maarit Suomelan täydentämä 2005

80 Toinen esimerkki (Miksi olet suuttunut) - Olet ottanut elokuvan minun huoneestani kysymättä minulta lupaa. (Miltä sinusta tuntuu) - Olen tosi vihainen. (Mitä haluat) - Sinun täytyy pyytää minulta lupa jos haluat katsella minun elokuviani. (Miksi yhteistyö kannattaa) - Sitten lainaan niitä sinulle mielelläni, kun tiedän missä ne ovat. Lisää esimerkkejä: Sanoit, että toisit sen kirjan, kun tulet käymään, mutta et tuonutkaan. Olen todella harmissani, koska tarvitsen sitä kirjaa. Vastedes sinun on tuotava mitä lupaat. Silloin meillä on hauskempaa ja molemmille jää tapaamisesta hyvä mieli. Meidän piti jutella eilen iltapäivällä, mutta sinä et tullutkaan, etkä ilmoittanut minulle. Olen vihainen, kun et ilmoittanut. Vastaisuudessa, jos joudut tekemään muita töitä, ilmoita minulle, että et pääse nyt paikalle. Silloin en hermostu ja meidän on parempi työskennellä yhdessä. Sovellettu aineistosta Suuttumuksen hallinta, Ison-Britannian vankeinhoitolaitos 1995, Paula Aution käännös, Maarit Suomelan täydentämä 2005

81 Mielikuvat ja rauhoittavat ajatukset
Kuva: Petri Heimonen 2004 Mielikuvat ja rauhoittavat ajatukset Kuvittele joku tarina, kirja tai paikka, jossa voit hyvin tai ajattele jotain rauhoittavaa väriä. Mielikuvaa ei tarvitse kertoa muille. Tee sitten joku pieni liike kehossasi, purista vaikka peukalo ja etusormi yhteen, kipristä varvasta, laita sormet ristiin tms. Ajattele rauhoittavaa ajatusta ja tee samalla tuo valitsemasi pieni liike eli ankkuri. Voit oppia ikään kuin ”kutsumaan” paikalle rauhoittavan mielikuvan ja rauhallisen olon hankalassakin tilanteessa, tekemällä tuon valitsemasi ankkurin. Ankkurin toimivuutta kannattaa harjoitella omassa rauhassa. Vähitellen sen paikalle kutsuminen helpottuu.

82 Suuttumuksen hallinta
flow MIELIKUVAT JA RAUHOITTAVAT AJATUKSET KIIHTYMYKSEN HALLITSEMINEN RENTOUTUMINEN JÄMÄKKÄ VIESTINTÄ SUTUHAKA KIIHTYMYKSEN FYYSISET MERKIT Suuttumuksen hallinta

83 Ylä-asteen vanhemmat Olivatko esityksessä esitetyt asiat mielestäsi
1. Tärkeitä ja hyödyllisiä % 2. Melko hyödyllisiä % 3. Tuttua jorinaa % 4. Turhaa ja tarpeetonta %

84 Ala-asteen vanhemmat Olivatko seuraavat keinot mielestäsi käyttökelpoisia kotiin vietäviksi? 1=Käyttökelvoton, 2= jokseenkin käyttökelpoinen, 3= erittäin käyttökelpoinen ka. 1. Liikennevalomalli 2. Ankkurimenetelmä 3. Rakentava suuttumuksen ilmaisu 4. Jämäkkä käytös 5. Tunteet menevät ohi

85 Kolme sääntöä lapsen vihan ja raivon alta selviämiseksi
Älä raivostu itse. Muista että lapsi/nuori provosoi ja etsii mallia hallita omia tunteitaan: anna se. Koita pysyä asiallisena, ei ivaa, loukkauksia tai dramatiikkaa.

86 2. Määrittele kiistan tärkeys ja toimi sen mukaan (koppa A, B vai C):
A) Elintärkeä: puolusta kantaasi toiminnalla, hakemalla nuori, estämällä lyönti. B) Työstämisen väärtti: puolusta periaatteita väittelemällä ja seuraamuksilla, uudelleen ja uudelleen. C) Ei tärkeä: anna mennä toisesta korvasta ulos. Tunteita saa tuulettaa. Jaa ja lohduta.

87 mene vaikka terapiaan, keskustele ystävien tai ammattilaisten kanssa
3. Hoida jaksamisesi, mene vaikka terapiaan, keskustele ystävien tai ammattilaisten kanssa jotta jaksat uskoa siihen, mitä olet tekemässä, että olet järkevä ja normaali ja rakastat vaikka rajoitat.

88 Kuinka kiihtynyt henkilö kohdataan
Kuinka kiihtynyt henkilö kohdataan? Raisa Cacciatore: Aggression portaat ja Kiukkukirja KUKIPASO –malli KUuntele KIitä PAhoittele SOvi jotain Tavoitteena on selviytyä tilanteesta mahdollisimman rakentavasti ja kaikkien kannalta mahdollisimman helpolla tavalla.

89 KUuntele Keskity suuttuneeseen kohteliaasti ja anna hänelle aikaa kuvata asiaansa. Osoita kaikin tavoin, että haluat vilpittömästi kuunnella katsomalla häntä silmiin, nyökyttelemällä ja välttämällä keskeytyksiä. TAVOITE: SUUTUNUT TUNTEE, ETTÄ HÄN SAA KERROTTUA HÄNELLE TÄRKEÄN ASIANSA, HÄNTÄ KUULLAAN. HÄN ON KANTANUT SUURTA PAINETTA SISÄLLÄÄN, ON MAAILMAN TÄRKEIN ASIA, ETTÄ JOKU KUULEE TÄMÄN.

90 Kiitä Anna suuttuneelle tunnustusta. TAVOITE:
Jos voit sanoa ”Olet oikeassa”, sano se. Muussa tapauksessa kiitä siitä, että hän otti asian puheeksi  ”On hyvä että kerroit tästä” TAVOITE: SUUTTUNUT TUNTEE, ETTÄ HÄN ON TEHNYT OIKEIN: HÄN HALUSI PUHUA JA AVAUTUA. HÄNELLÄ OLI LUPA PUHUA.

91 PAhoittele Pahoittele tilannetta
Jos sinussa on vähänkin syytä, myönnä virheesi ja pyydä anteeksi ”Olen todella pahoillani että tässä kävi näin” ”On ikävää että sinun tekemisesi meni pieleen” ”Olen pahoillani, että olet pahoittanut mielesi” TAVOITE: SUUTTUNUT TARVITSEE AIKAA JA APUA RAUHOITTUAKSEEN. ANNA SITÄ. HÄN TARVITSEE JONKINLAISEN HYVÄKSYNNÄN SUURELLE TUNTEELLEEN.

92 SOvi jotain Älä jätä asiaa kesken
Älä vaihda puheenaihetta ennen kuin jotain on sovittu: Epäkohta on selvitetty Uusi tapaaminen on sovittu TAVOITE: SUUTTUNUT HENKILÖ USKOO SIIHEN ETTÄ HÄNEN SUUTTUMUKSENSA ON JOHTANUT JOHONKIN. HÄNEN EI TARVITSE LIETSOA ITSEÄÄN ENÄÄ UUDELLEEN RAIVOON.

93 Muista Harjoitella itsehillintää / pysy rauhallisena. Oma suuttumus ei edistä asiaa mitenkään. Älä puolustele, selitä. Sen aika tulee vasta kun ollaan ihan rauhallisia ja asiallisia. Vähättelevät tai alistuvat eleet tai ilmeet, tai hymy, voivat lisätä suuttumusta. Rauhallinen olemus viestittää, ettei tässä ole hätää, eikä tästä tule väkivalta-tilannetta. Luota pelkoosi, jos tilanne tuntuu liian pelottavalta, poistu paikalta ja hae apua.

94 Ohjeita kiukkuisen arjen varalle
Reilua riitelyä Koppa A, B ja C Alistuja, jyrääjä ja jämäkkä Sutuhaka, Kukipaso Liikennevalot Rauhoittavat ajatukset Toiminnalliset, elämyshakuiset, tulistuvan temperamentin lapset, pojat


Lataa ppt "Lapsen ja nuoren kehitysportaat -  haastavat tunteet ja itsenäistyminen Aggression portaat -malli Raisa Cacciatore lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google