Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 ETIIKAN PERUSTEET FI02 LAJM.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 ETIIKAN PERUSTEET FI02 LAJM."— Esityksen transkriptio:

1 1 ETIIKAN PERUSTEET FI02 LAJM

2 Etiikan peruskäsitteitä
Moraali käytännön elämän pohdintaa, ratkaisuja ja toimintaa oikean ja väärän suhteen Etiikka hyvän elämän sekä oikean ja väärän tutkimusta

3 Etiikan peruskäsitteitä
TUTKII ETIIKKA MORAALI

4 Etiikan peruskäsitteitä
Arvo ominaisuus, jonka takia jotain pidetään hyvänä ja tavoittelemisen arvoisena toiminnan päämäärä ohjaa moraalista toimintaa

5 Etiikan peruskäsitteitä
Perustava arvo arvo, johon nähden muuta arvot eivät saa olla ristiriidassa tarjoaa pohjan muiden arvojen toteuttamiselle

6 Etiikan peruskäsitteitä
Itseisarvo arvokas sinänsä Välinearvo arvo, jolla tavoitellaan jotain vielä arvokkaampaa

7 Etiikan peruskäsitteitä
Arvohierarkia arvojen keskinäinen tärkeysjärjestys Arvokonflikti kahden tai useamman arvon välinen ristiriita

8 Etiikan peruskäsitteitä
Normi käyttäytymissääntö, joka pitää yllä arvoa Sanktio normin toteutumiseen tai toteutumattomuuteen liittyvä palkkio tai rangaistus

9 Etiikan peruskäsitteitä

10 TEHTÄVÄ Lue oppikirjan sivut 12–17 ja tee sivun 21 tehtävä 2:
a) Mitä yhteistä on tavoilla, laeilla ja moraalilla? b) Miten ne poikkeavat toisistaan?

11 TEHTÄVÄ Kuvassa on Rosa Parks (1913–2005)
Lue oppikirjan sivun 17 taitolaatikosta, miten hän omalla toiminnallaan vaikutti USA:n lainsäädäntöön Miten tavat, lait ja moraali ilmenivät hänen tapauksessaan?

12 TEHTÄVÄ Miten tavat, lait ja moraali Etsi esimerkkejä a) ja b) kohtiin
a) vaihtelevat eri maissa? b) ovat muuttuneet aikojen saatossa? Etsi esimerkkejä a) ja b) kohtiin

13 Relativismi Moraali on suhteellista
ei ole olemassa yhteisiä arvoja eikä arvojen tärkeysjärjestystä

14 Kulttuurirelativismi
(P1) Moraalikäsitykset vaihtelevat eri kulttuurien välillä (P2) Meillä ei ole keinoa, jonka avulla voisimme ratkaista mikä kulttuuri on oikeassa (JP) Kaikille yhteistä oikeaa moraalia ei ole

15 TEHTÄVÄ Millaisia vasta-argumentteja voidaan esittää relativismia vastaan?

16 Relativismin ongelmia
(1) Vaikka yhteistä keinoa ratkaista moraalisia erimielisyyksiä ei ole vielä löydetty, se ei tarkoita, etteikö keinoa voisi olla (2) Relativisti ei voi ottaa yleispätevästi kantaa mihinkään, vaan joutuu myöntämään, että sama asia voi olla sekä oikein että väärin

17 Relativismin ongelmia
(3) JOS relativismia puolustetaan suvaitsevaisuuden nimissä, silloin suvaitsevaisuus asetetaan muita arvoja korkeammaksi arvoksi ristiriita relativismin määritelmän kanssa (4) Äärimmillään relativismi voi johtaa välinpitämättömyyteen, koska mikään ei ole oikeasti oikein tai väärin

18 Arvomonismi On olemassa yhteisiä arvoja ja ainoa oikea arvojen tärkeysjärjestys voi johtaa suvaitsemattomuuteen

19 Aito moraalisuus Toteutuu kaiken sallivan relativismin ja yhden totuuden arvomonismin välissä mahdollisuus järkiperäiseen argumentaatioon

20 TEHTÄVÄ Lue oppikirjan sivut 23–27 ja selvitä mitä moraalisen toimijuuden ehdot tarkoittavat

21 => MORAALINEN VASTUU MAHDOLLISTUU

22 Moraalinen teko Akti Omissio tietoinen teko
tietoinen tekemättä jättäminen

23 Moraalinen teko Ei ole yksiselitteistä tapaa määritellä moraalisen teon luonnetta teon moraaliseen arviointiin vaikuttaa se, mitä seikkoja otetaan huomioon

24 Moraalin kohde Moraalin kohde on se jota tai mitä on kohdeltava moraalisesti moraalin kohteina on pidetty historiallisesti ja eri kulttuureissa eri olentoja ja asioita

25 Moraalin kohde

26 Moraalin kohde Biosentrismi Antropsentrismi
kaikkea elollista on kohdeltava moraalisesti Antropsentrismi moraalista hyvää on mahdollista arvioida vain ihmisen mittapuulla

27 Kuvalähteet Right and wrong kyltti1 < Luettu Arvojen tienviitta < Luettu Terve sydän < Luettu Tukku dollareita < Luettu Kivien tasapaino < Luettu Arvot ja normit. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali. Dignity < Luettu

28 Kuvalähteet Taparatas < Luettu Rosa Parks < Luettu Kaksi tapaa < Luettu Anything goes < Luettu Kulttuurikäsi < Luettu Ihmisuhri < Luettu Kim Jong Un < Luettu Moraalinen kompassi <

29 Kuvalähteet Moraalinen toimija < Luettu Moraalinen toimija kaavio. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali. Sivustakatsoja sarjakuva < Luettu Enkeli ja demoni rataspään kimpussa < Luettu Hahmo puun takana. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali. Moraalin kehät. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali. Polku koivikossa < Luettu


Lataa ppt "1 ETIIKAN PERUSTEET FI02 LAJM."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google