Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

5. Eettinen vastuullisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "5. Eettinen vastuullisuus"— Esityksen transkriptio:

1 5. Eettinen vastuullisuus
2. Taidot 3. Itsetuntemus * Minäkuva, arvot, asenteet 4. Kriittinen ajattelu * Vertailu, arviointi, johtopäätökset… 5. Eettinen vastuullisuus * Arvopohdinta, eettiset periaatteet, moraali… 1. Tiedot * Arkitieto * Tieteellinen tieto Terveys-osaamisen osa-alueet s. 28

2 Terveysosaamisen osa-alueet - TIEDOT
Perustiedot terveydestä  terveyden yleissivistys

3 Terveysosaamisen osa-alueet - TAIDOT
T = Tieto esim. riskistä, haitasta A = Asenne tyytymättömyys nykytilanteeseen, halu muutokseen M = Muutos käyttäytymisessä terveellisempi valinta / elämäntapa Terveystaidot = valmius ja kyky toimia terveyttä vahvistavasti Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden taidot TAM-malli - epäterveellisen elämäntavan muuttaminen terveelliseksi

4 Terveysosaamisen osa-alueet - ITSETUNTEMUS
Elämäntapa lepo, ravinto, liikunta Omat ja yhteisön arvot luottamus, rehellisyys… Mieli positiivinen minäkuva, uskomukset itsestä, kyvyt ja taidot Tunteet tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja hallinta Itsetuntemuksen avulla voi ohjata käyttäytymistään havaintojen ja tietojen avulla

5 Terveysosaamisen osa-alueet - KRIITTINEN AJATTELU
Oleellisen tiedon havaitseminen, erotteleminen Kysyminen, kyseenalaistaminen Tiedon arviointi, tulkinta, suhteuttaminen Tiedon järjestely, luokittelu, vertailu Pohtiminen, yhteenveto, johtopäätökset, päätöksenteko Väitteen esittäminen, perustelu Tiedon soveltaminen  Tärkeää kaikenlaisen terveysviestinnän tulkinnassa

6 Terveysosaamisen osa-alueet – EETTINEN VASTUULLISUUS
Arvoristiriidan tunnistaminen oikein >< väärin, etu >< haitta, myönteistä >< kielteistä, puolesta >< vastaan, oikeus >< velvollisuus Mitkä arvot, periaatteet, säännöt, normit tai lait toimintaa ohjaavat? Pohdi, ketä kaikkia teko/toiminta koskee ja koskettaa – tekijä, lähiyhteisö, ympäristö, yhteiskunta, globaali, media Mikä merkitys ja mitä seurauksia teolla on eri kohderyhmille, eri ikäisille? Miten käytännölliset tai taloudelliset seikat vaikuttavat? Eettisen vastuullisuus auttaa tunnistamaan eri näkökulmia ja on apuna päätöksissä


Lataa ppt "5. Eettinen vastuullisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google