Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Prídavné mená Mgr. Mária Dargajová.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Prídavné mená Mgr. Mária Dargajová."— Esityksen transkriptio:

1 Prídavné mená Mgr. Mária Dargajová

2 Prídavné mená plnovýznamové ohybné (dajú sa skloňovať)
pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat a vecí pýtame sa na ne aký?/ čí? viažu sa na nadradené podstatné meno, s ktorým majú rovnaké gramatické kategórie (rod, číslo, pád): s dobrou mamou – s mamou – žen. rod, sg. I, dobrou - žen. rod, sg. I

3 Rozdelenie prídavných mien
Akostné teplý milý svieži dobrý Vzťahové paradajkový mestský americký daňový Privlastňovacie Individuálne dedov, učiteľkin Druhové vraní, včelí, holubí

4 Akostné prídavné mená dajú sa stupňovať (dlhý – dlhší - najdlhší)
dajú sa k nim tvoriť antonymá (dlhý - krátky) patria sem aj farby napr. čistý, studený, nový, pohodlný, mäkký

5 Stupňovanie akostných prídavných mien Priame stupňovanie
1. pozitív vesel-ý tepl-ý 2. komparatív –ší/ -ejší vesel-ší tepl-ejší 3. superlatív naj + 2. stupeň naj-veselší naj-teplejší

6 Stupňovanie akostných prídavných mien Stupňovanie opisom
veselý – viac veselý – najviac veselý veselý – menej veselý – najmenej veselý usmievavý – viac usmievavý – najviac usmievavý usmievavý - menej usmievavý - najmenej usmievavý veselý teplý múdry 1. pozitív viac veselý viac teplý viac múdry menej veselý menej teplý menej múdry 2. komparatív viac + pozitív menej + pozitív najviac veselý najviac teplý najviac múdry najmenej veselý najmenej teplý najmenej múdry 3. superlatív najviac + pozitív najmenej + pozitív

7 Stupňovanie akostných prídavných mien Nepravidelné stupňovanie
Dobrý lepší najlepší Zlý horší najhorší Malý menší najmenší Veľký väčší najväčší Pekný krajší najkrajší

8 Vzťahové prídavné mená
nedajú sa stupňovať nedajú sa k nim tvoriť antonymá majú „vzťah“ k podstatnému menu, sú vždy odvodené, napr. fazuľový, papierový, srdcový, telesná, olejová, štrešné, divadelný, včerajší

9 Tvorba vzťahových prídavných mien
Ak sa sltv. základ končí na -n/ -ň, pridaním prípony –ný sa n zdvojí, napr. čin – činný, súhrn – súhrnný, kameň – kamenný, deň – denný, vina – vinný (ale: sklo - sklený). Od vlastných podstatných mien (Francúz, Egypt) sa pridaním prípony –(s)ký tvoria vzťahové prídavné mená, píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. francúzsky, egyptský.

10 Akostné a vzťahové prídavné mená
pýtame sa na ne aký?/ aká?/ aké? platí zákon o rytmickom krátení: pek-ný, dl-hý, múd-ry, krás-ny, svie-ži, ho-rú-ci, smieš-ny skloňujú sa podľa vzorov pekný/ cudzí vzor pekný – základ končí na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, napr. detský, celá, mladé vzor cudzí - základ končí na mäkkú spoluhlásku, napr. svieži, horúci, rýdzi (patria sem aj všetky vystupňované prídavné mená – milší, krajší, najvyšší)

11 Skloňovanie, pravopis Vzor pekný (ten) pekný (1)
pekných, pekným, peknými (skryté) (tí) pekní (žiaci) Vzor cudzí Vždý mäkké i/í: cudzí cudzích cudzím cudzími

12 Privlastňovacie prídavné mená
Privlastňovanie: 1. individuálne (v. matkin, otcov) - privlastňujú jednotlivým živým bytostiam 2. druhové (v. páví) - privlastňujú celému zvieraciemu/ ľudskému druhu

13 Individuálne privlastňovanie Vzor matkin/ otcov
(tá) matka matkin, teta tetina (ten) otec (G: otca) otcov, murár murárova, sused susedovo, ujo ujove, starosta starostove

14 Vzor matkin a otcov matkin, matkinho, matkinmu, matkin, matkinom, matkiným matkini, matkiných, matkiným, matkiných, matkiných , matkinými otcov, otcovho, otcovmu, otcov, otcovom, otcovým otcovi, otcových, otcovým, otcových, otcových, otcovými

15 Vzor matkin a otcov v N sg. stredného rodu je prípona -ovo/ -ino: (to) susedkino (auto), otcovo (remeslo), líškino (mláďa), krtovo (videnie) neplatí pravidlo o rytmickom krátení - posledná slabika je krátka – otcova rodina, mamine kolegyne, bratovo auto prídavné meno si zachováva také začiatočné písmeno, aké malo podstatné meno, z ktorého vzniklo: Jano – Janova, učiteľka - učiteľkin, Hevier – Hevierova, Anka – Ankine

16 Druhové privlastňovanie Vzor páví
privlastňujú celému zvieraciemu/ ľudskému druhu medvedí, labutia, slonie, rybí, blší, včelia, orlí, človečí, božie, obrí, trpasličia sg.: páví, pávieho, páviemu, páví, pávom, pávím pl.: pávie, pávích, pávím, pávie, pávích, pávími

17 Vzor páví v príponách vždy mäkké i/ í, napr. kobrím, rybích, tigrími)
neplatí pravidlo o rytmickom krátení, posledná slabika je dlhá: kohútí, líščia ak sa základ slov končí na ď/ ť/ ň/ľ, v L a I si prídavné meno zachováva mäkkú koncovku, napr. o haďom jede, kohúťom, sloňom, včeľou, pred motýľou


Lataa ppt "Prídavné mená Mgr. Mária Dargajová."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google