Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Moduuli 4.3: Logistiikan tietojärjestelmät ja telematiikka

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Moduuli 4.3: Logistiikan tietojärjestelmät ja telematiikka"— Esityksen transkriptio:

1 Moduuli 4.3: Logistiikan tietojärjestelmät ja telematiikka
TIETOTEKNIIKKA 5 ov Moduuli 4.3: Logistiikan tietojärjestelmät ja telematiikka Tietotekniikka 5 ov

2 Logistiikan tietojärjestelmät
Informaatiotekniikalla (IT-tekniikka) on nykypäivänä ratkaiseva merkitys logistiikan alalla Kuljetusten suunnittelu ja toteutus tehokkaasti Tekniset ratkaisut helpottavat myös kuljetuspalvelun ostajaa merkittävästi Jokaisesta tämän päivän raskaanliikenteen autosta löytyy IT-tekniikkaa -> Mitä? Tietotekniikka 5 ov

3 Logistiikan tietojärjestelmät
Kuljetuksia ohjataan kuljetusten hallintaohjelmilla Pyritään tehostamaan fyysisen liikenneverkon käyttöä ja suorituskykyä Edellyttää yhteistyötä yritysten ja viranomaisten välillä Yleisesti logistiikan ohjausjärjestelmiä ovat mm. myynnin, tuotannon ja hankinnan suunnittelun sekä varaston ja jakelun ohjausjärjestelmät Tietotekniikka 5 ov

4 Kuljetusten ohjausjärjestelmät
Kuljetusten ohjaukseen liittyvät tietojärjestelmät voidaan jakaa kolmeen osaan: Suunnittelu Reaaliaikainen ohjaus Seuranta Tietotekniikka 5 ov

5 Kuljetusten ohjausjärjestelmät
Kuljetusten suunnittelun tarkoituksena on selvittää: kuljetettavan tavaran paino, tilavuus ja pakkaus yms. osapuolet: lähettäjä, huolitsija, alihankkija, vastaanottaja yms. mistä mihin: nouto-osoite, toimitusosoite, laskutusosoite miten: käsittelyohjeet, toimitusohjeet yms. milloin: nouto- ja toimitusajat tai aikaikkunat. Tietotekniikka 5 ov

6 Kuljetusprosessi ja sen sähköiset toimijat
Tietotekniikka 5 ov

7 Kuljetusalan sähköinfo (TIEKE 2010)
Sähköistä tiedonsiirtoa käytettään eniten lähetystietojen toimittamiseen -> Sähköposti, Internet Kuljetustilaukset tehdään vielä useimmiten puhelimella, pieni osuus sähköisesti Internet-tilauspalvelut ovat kasvattamassa osuuttaan Suurimpina haasteina tiedon ja järjestelmätuen puute Useat yritykset eivät näe tarvetta sähköisille palveluille -> pienet volyymit -> paljon pieniä yrityksiä Sähköisiä tilauspalveluja käyttävät yritykset ilmoittavat palvelun nopeaksi ja virheettömäksi Tietotekniikka 5 ov

8 Sähköisen tiedon siirron etuja
Kuljetustoimiala Suomessa maaliikenteen puolella hyvin hajanainen -> Muutamia suuria toimijoita ja lukuisia pieniä yrityksiä vähentää virheitä ja manuaalisia työvaiheita tehostaa logistiikkatyötä ja alentaa kustannuksia mahdollistaa kuljetusketjut ja kuljetusten yhdistelyn tehokkaan hallinnan ja seurannan luo perustaa logistiikka-alan palvelujen kehittymiselle tulevaisuudessakin Tietotekniikka 5 ov

9 Sähköisen tiedon siirron etuja
edistää sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tehostaa (kuljetus)yritysten välistä yhteistyötä ja kehittää logistiikkapalvelutarjontaa parantaa suomalaisten kuljetusyritysten ja Suomen logistista kilpailukykyä ehkäisee harmaata taloutta vähentää kuljetusten ympäristöhaittoja ja hillitsee ilmastonmuutosta Tietotekniikka 5 ov

10 Telematiikka Telematiikalla tarkoitetaan tietojenkäsittelyn ja tiedonsiirtotekniikan samanaikaista käyttöä Liikenteen telematiikan hyödyntäminen kuljetustuotannon eri vaiheissa tarjoaa mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen Tietotekniikka 5 ov

11 Telematiikka Esimerkkejä kohteista, joissa telematiikka on hyödynnetty tai voidaan hyödyntää: palo-pelastustoiminta tavaroiden toimitus ja logistiikka, vaarallisten aineiden kuljetus, jakeluketjut, mainosjakelu puhelinlinjojen ja sähkölinjojen ylläpito ja rakennus vene- ja merenkulku ilmailu metsäteollisuus, metsänhoito nopeudenvalvonta, liikenne maanmittaus ja kartoitus vartiointi viihde ja vapaa-aika autonvalmistus vakuutustoiminta kodinhoito Tietotekniikka 5 ov

12 Telematiikka Suuremmissa yrityksissä telematiikan järjestelmien hyödyntäminen on yleensä järkevää; pienemmille yrityksille riittää yleensä matkapuhelin autossa yhteydenpitoon ja tietokone toimistolla taloushallintoon. Toisaalta esimerkiksi raakapuun kuljetuksissa kaiken kokoisilla yrityksillä on käytössään pitkälle kehitettyjä telemaattisia järjestelmiä. Tietotekniikka 5 ov

13 Telematiikka Käytössä olevia telematiikan sovellutuksia nyt ja tulevaisuudessa kuljetusalalla: matkapuhelimen käyttö ajoneuvojen ja toimistojen välillä EDI/OVT:hen perustuvat järjestelmät ja palvelut ajoneuvojen, kuljetusyksiköiden ja tavaralähetysten tunnistamiseen ja paikantamiseen perustuvat seurantajärjestelmät ja palvelut Tietotekniikka 5 ov

14 Telematiikka ohjelmistot, joiden avulla käsitellään tulevia tietoja ja integroidaan ne esimerkiksi tilausten käsittelyyn, laskutukseen, kustannuslaskentaan tai teknisiin palveluihin liikennettä, nopeusrajoituksia, keliä sekä tie- ja katuolosuhteita koskevat tiedot; palvelu on tarkoitettu kaikille tiekäyttäjille, ja siitä hyötyvät myös kuorma- ja pakettiautoilijat Tietotekniikka 5 ov

15 Telematiikan hyödyt ja haitat
Tehostaa toimintoja -> tuo säästöä Tietoturva ja luottamuksellisuus Ajan säästö Laitteiden käytettävyys -> kuormittaa käyttäjää Toiminnan nopeutuminen ”Vastuu koneella” -> esim. liukkauden varoitusjärjestelmä luo turhaa luottoa Eksymisen välttäminen Tuo lisäturvallisuutta Tietotekniikka 5 ov

16 Paikannusjärjestelmät
Paikannusjärjestelmien avulla saadaan tarvittaessa selville ajoneuvon sijainti Tarkoituksena on ohjata kuljetus mahdollisimman nopeasti, turvallisesti ja pienin kustannuksin määräpaikkaansa Tietotekniikka 5 ov

17 Paikannusjärjestelmät
Käyttökohteita ovat esimerkiksi: nouto- ja jakelukuljetukset lähettipalvelut vaarallisten aineiden kuljetukset arvokkaiden kuormien seuranta hälytysajoneuvojen ohjaus onnettomuuspaikalle monenlaiset huolto- ja palvelutehtävät. Tietotekniikka 5 ov

18 Paikannusjärjestelmät
Voidaan jakaa kahteen pää luokkaan: Itsenäinen paikannus (tarvittavat laitteet ajoneuvossa) -> kallis ja ei niin yleinen Ei-itsenäinen paikannus (sijaintieto lasketaan ajoneuvon ulkopuolisten laitteiden avulla, esim. radio-, puhelin- ja satelliittipaikannus) -> Satelliittipaikannuksen ja -tiedonsiirron etuja ovat käyttöalueen laajuus ja tarkkuus sekä monipuoliset käyttömahdollisuudet. Yleisimmin käytetty menetelmä on GPS (global position system). Tietotekniikka 5 ov

19 Tiedonsiirto Tietoa voidaan siirtää ajoneuvon ja toimiston välillä mm. seuraaviin tietotekniikkaan perustuvin menetelmin: puhelut matkapuhelimilla langaton tietosiirto radioverkkojen välityksellä - esim. GSM tai Mobitex langaton tiedonsiirto satelliittijärjestelmän välityksellä - esim. Inmarsat tai Euteltracs Tietotekniikka 5 ov

20 Tiedonsiirto Radioverkon välityksellä toimiston tietojärjestelmä voidaan yhdistää ajoneuvon päätelaitteeseen tai tietokoneeseen -> Normaali kannettava tietokone hyvin yleinen Ajoneuvon laitteistoon voi kuulua myös esimerkiksi tulostin, GPS- paikannuslaitteistoa, viivakoodin lukulaite, lämpötila-antureita tai muita tiedonkeruujärjestelmiä Tietotekniikka 5 ov

21 Tiedonsiirto Suomessa suurimmat satelliittipaikannuksen ja -tiedonsiirron käyttäjät ovat UPM:n ja Metsäliiton raakapuunhankintaorganisaatiot Ne edellyttävät usein järjestelmän käyttämistä myös kuljetusyritysten autoissa Myös lähinnä itään liikennöivät ulkomaanliikenteen kuljetusyritykset käyttävät satelliittinavigointia Tietotekniikka 5 ov

22 Esimerkkejä ajoneuvopäätteistä
teet/ aspx Tietotekniikka 5 ov

23 Ohjelmistot Kuljetusten telematiikkajärjestelmiä hallitaan erilaisilla ohjelmistoilla, kuten taloushallinnon sovelluksilla, tietoliikenne-, paikkatieto-, reitinsuunnittelu- ja optimointiohjelmistoilla Tietotekniikka 5 ov

24 Ohjelmistot Reitinsuunnitteluohjelmistoilla ratkaistavia tehtäviä ovat esimerkiksi: paikkojen välinen lyhin, nopein tai halvin reitti paras usean määriteltävän pisteen kautta kulkeva reitti usean paikan kautta kulkevan reitin pituus, matka- aika tai nopeus kustannusten muutokset reitin ja ajoneuvon muuttuessa aikataulutus kartassa esiintyvän paikkakunnan etsiminen Tietotekniikka 5 ov

25 Ohjelmistot Yhdistelemällä reitinsuunnitteluun tiedot asiakkaista, tilauksista, ajoneuvoista, kuljettajista ja kuormansuunnittelusta päästään kokonaisvaltaiseen kuljetusten optimointiin Tuloksena voidaan saada esimerkiksi jokaiselle ajoneuvolla ajoreitti ja -järjestys, käyttöaste tilavuuden tai massan mukaan ja työaika Tietotekniikka 5 ov

26 Linkkejä aiheeseen liittyen
htaista/Keslog-kouluttaa-500-kuljettajaa- taloudelliseen-ajotapaan/ benz.fi/content/finland/mpc/mpc_finland_ website/fi/home_mpc/passengercars/hom e/servicesandaccessories/accessories/new s/telematik/overview.flash.html rat/ Tietotekniikka 5 ov


Lataa ppt "Moduuli 4.3: Logistiikan tietojärjestelmät ja telematiikka"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google