Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terhi Hakkarainen varanotaari, LTS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terhi Hakkarainen varanotaari, LTS"— Esityksen transkriptio:

1 Terhi Hakkarainen varanotaari, LTS
Webinaarin aikataulu: 10:05 Yhteyksien testaus 10:15 Aloitus 11:15 Lopetus Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää meille pikaviestinä koko webinaarin ajan. Perinnän faktat ja käytäntö – oikeudellinen perintä ja velallisen maksukyvyttömyystilanteet VINKKI: Mihin haluat saada vastauksen? Lähetä ennen aloitusta etukäteiskysymys pikaviestinä! Terhi Hakkarainen varanotaari, LTS © Opinahjo. Tallenteiden ja materiaalien jakaminen kielletty ilman Opinahjon kirjallista lupaa.

2 Asiat Oikeudellisen perinnän keinot
Perinnässä vastaan tulevia tilanteita Konkurssi, yrityssaneeraus ja velkajärjestely pähkinänkuoressa

3 ”Velkojayrityksen aktiivisuus perintätoimissa on perusteltua
oman maksuvalmiuden ja tuloksentekokyvyn varmistamisen kannalta, mutta myös siksi, että laiskuus perinnässä tarkoittaa lähes varmasti rahojen menetystä.” Heikki Koivula, Suomen Asiakastieto Oy Talouselämä Maksuhäiriöisiä henkilöitä on alkuvuonna 2016, jälleen uusi ennätys.  - Suomen Asiakastieto Oy Ennätyksellisen monella yrityksellä on maksuhäiriöitä. Joka toisella maksuhäiriöisellä yrityksellä merkintöjen taustalla on hoitamattomia verovelkoja. - Suomen Asiakastieto Oy Pitkittyneet maksuvaikeudet näkyvät luonnollisesti myös pidentyneinä maksuaikoina. -Elinkeinoelämän Keskusliitto

4 Oikeudellisen perinnän vaihtoehdot ja keinot
Käydään läpi perintäkeinoja, joissa tarvitaan viranomaisen (käräjäoikeus, ulosottovirasto) apua Summaarinen haastehakemus Täytäntöönpanohakemus ulosottoon Jälkiperintä Konkurssiperintä (konkurssiuhkainen maksukehotus) Tärkeä huomio: vapaaehtoisen perinnän vaiheessa kotiutetaan suurin osa saatavista, mutta peli ei ole menetetty, vaikka siirrytään ns. oikeudelliseen perintään

5 Perinnän vaiheet, kuluttajasaatava (B2C)
Lasku erääntyy Maksu- muistutus (5 eur) Maksuvaatimus (perintäkulu x eur) Puhelinperintä, maksuneuvottelut Oikeudellinen perintä Ulosotto ja jälkiperintä Jos velkoja haluaa periä 5 euron muistutuskulun, laskun maksuehdon tulee olla 14 vrk 14 vrk laskun erääntymisen jälkeen, yksikin maksumuistutus riittää, lisäksi harkintaan soitto asiakkaalle 14 vrk kulunut maksumuistutuksen lähettämisestä, maksuvaatimuksen kulut säännelty laissa Puhelinperintä ja maksuneuvottelut voivat tehostaa saatavan kertymistä Lisäksi vaikuttaa: velkajärjestely Haastehakemus käräjäoikeuteen, käräjäoikeuden yksipuolinen tuomio Yksipuolinen tuomio ulosottoon, huolehditaan vanhenemisen katkaisusta

6 Perinnän vaiheet, yrityssaatava (B2B)
Lasku erääntyy Maksumuistutus Perinnän aloitus, trattaperintä Astetta kovemmat perintäkeinot Oikeudellinen perintä Ulosotto ja jälkiperintä Sopivan nopeasti: B2B 5-7 vrk laskun erääntymisen jälkeen, yksikin maksumuistutus riittää, lisäksi harkintaan soitto asiakkaalle Trattakirje, vaihtoehtoisesti maksuvaatimus, myös puhelinperintää, maksuneuvotteluja Tratan protestointi, aikaisintaan 10 vrk tratan lähettämisestä, käytettävissä myös konkurssiperintä Lisäksi vaikuttavat mm.: konkurssi yrityssaneeraus Haastehakemus käräjäoikeuteen, käräjäoikeuden yksipuolinen tuomio Yksipuolinen tuomio ulosottoon, huolehditaan vanhenemisen katkaisusta

7 Summaarinen haastehakemus
Riidattomissa velkomusasioissa lähetetään summaarinen haastehakemus käräjäoikeuteen Riita-asia tulee vireille, kun kantajan lähettämä kirjallinen haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan Oikeudellinen perintä ja sitä seuraava ulosotto varmimpia tapoja katkaista velan vanheneminen

8 Haastehakemuksen tiedot
Ilmoitettava: tuomioistuimen nimi, asianosaisten eli kantajan ja vastaajan (ja mahdollisten todistajien) sekä heidän asiamiestensä nimet ja yhteystiedot Mitä vaaditaan: pääoma, korko, perimiskulut, oikeudenkäyntikulut, korkovaatimus kuluille Millä perusteella: laskujen yksilöinti (laskun numerot, kuukausivuokrat tms.), korkovaatimus (liikesuhteeseen tai sopimukseen perustuva tai laillinen), peruste kuluille Oikeudenkäyntikulut (tavanomainen asia) Perimiskulut

9 Esimerkki haastehakemuksesta

10 Haastehakemus ja kuluttajasaatava
Korkovaatimuksena aina laillinen korko Korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen korko koron määrä on 7,00 %, vaihtuu puolivuosittain Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava ei saa vaatia kuluttajasaatavasta maksua tuomioistuimessa ennen kuin maksuvaatimus on annettu tai lähetetty ja siinä mainitut saatavan maksamiselle ja huomautusten esittämiselle asetetut määräajat ovat päättyneet (paitsi jos painava syy) Kuluttajavelallisista olisi hyvä tietää vähintään syntymäaika, mieluiten koko henkilötunnus

11 Haasteperintä ja tiedoksianto
Tiedoksiannon jälkeen vastaajalla 14 päivää aikaa tehdä vastine tai maksaa Jos ei vastausta -> tulee yksipuolinen tuomio, joka on ulosottokelpoinen Jos vastaus -> asiaa ei ratkaista yksipuolisella tuomiolla, vaan asiassa pyydetään vastinetta ja edessä on mahdollinen käsittelyistunto Jos maksu -> haastehakemus voidaan peruuttaa vastaajalle ei aiheudu maksuhäiriötä, jos maksu tapahtuu ennen 14 päivän määräajan kulumista ja haastehakemus peruutetaan Lisäaikapyynnöt Käräjäoikeuksien käsittelyajat vaihtelevat

12 Oikeudellisen perinnän prosessi
Suuri määrä haastehakemuksia (Pieni) Osa riitauttaa kirjallisesti Osa ottaa yhteyttä tai maksaa tiedoksiannon jälkeen Suurimmasta osasta yksipuolinen tuomio Pyydetään yksipuolisen tuomion täytäntöönpanoa ulosottoviranomaiselta Käräjäoikeus

13 Pohdintakysymys Kannattaako oikeudellinen perintä hoitaa itse vai käyttää yhteistyökumppania?

14 Kannattaako haastehakemus laatia itse?
Teknisesti helppoa, löytyy malleja ja myös käräjäoikeudesta voi kysyä neuvoa haastehakemuksen tekemiseen Mahdollista tehdä myös sähköisesti lomakkeella MUTTA Hankaluuksia saattaa tulla vastaan, jos velallinen riitauttaa saatavan - > täytyy reagoida ja vastata oikealla tavalla ja oikeassa ajassa sekä miettiä riskejä Jos kaikki menee hyvin ja saa oikeuden päätöksen, työt eivät kuitenkaan pääty siihen: Täytäntöönpanohakemus Valvonta, että saatava ei pääse vanhenemaan Asiakirjojen säilytys

15 Täytäntöönpanohakemus ulosottoon
Ulosoton toimenpiteet käynnistyvät velkojan täytäntöönpanohakemuksella, jonka perustana on jokin ulosottoperuste (esim. käräjäoikeuden yksipuolinen tuomio) Velallisesta mahdollisimman täydelliset tiedot, y-tunnus, henkilötunnus Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat mm. maksukehotuksen lähettäminen, palkan ja omaisuuden ulosmittaus sekä ulosmittauksen jälkeen realisointi pakkohuutokaupalla tai vapaalla myynnillä

16 Ulosoton palvelut Normaali ulosotto Suppea ulosotto
rekisteriperintä pieniin massavelkoihin vain velkojan pyynnöstä, ei yhteisvastuullisiin velallisiin Passiivirekisteröinti estemerkinnän jälkeen mahdollista pyytää kahdeksi vuodeksi estetodistuksen päivämäärästä vain hakijan pyynnöstä esim. normaalin ulosottohakemuksen yhteydessä, erillinen maksu ulosotolla ei aktiivista etsimisvelvollisuutta, mutta jos omaisuutta löytyy toisen normaaliulosottoasian yhteydessä, otetaan passiivirekisterissä oleva asia viran puolesta uudelleen esille veronpalautukset tarkistetaan

17 Ulosoton todistukset pyynnöstä
Varattomuustodistus ilman ulosottoperustetta kulujen minimointi tai konkurssiperintä velkojalla oltava saatava ja varattomuuseste todettu pyyntöä edeltäneen 6 kuukauden aikana Todistus ulosottorekisteristä kenellä tahansa mahdollisuus saada, esim. täydentämään luottotietoja yksilöidystä velallisesta (y-tunnus, henkilötunnus) todistuksessa viimeisen 2 vuoden tiedot kysyjän nimi rekisteröidään myös ”ei velkoja ulosotossa” -todistus

18 Yhteistyö sujuvaksi Ulosotosta asiaa hoitavalta kihlakunnan ulosottomieheltä tietoa puhelimitse tai kirjallisesti, kun oma asia vireillä nykyisessä järjestelmässä vastaava ulosottomies ja velalliskohtainen asioiden käsittely asianosaiselle pyynnöstä annettava tuloste Jos velkojalle tulee lisätietoa velallisesta, kannattaa ilmoittaa (jo hakemuksessa tai myöhemmin) esim. työpaikan vaihdos, kuolinpesäosuus, omaisuus Ilmoitus suorituksista, jos velallinen maksaa suoraan alkuperäiselle velkojalle summa, maksupäivä, mihin kohdistettu velallinen voi myös ehdottaa esim. (osan) korkojen anteeksiantoa, velkojan harkittavissa, suostuuko

19 Konkurssiperintä (B2B)
Kohteena voi olla liiketoiminnasta kirjanpitovelvollinen velallinen Käynnistetään lähettämällä käräjäoikeuteen haastemiesten tiedoksi annettavaksi konkurssiuhkainen maksukehotus 7 päivää tiedoksiannosta aikaa hoitaa maksu Jos ei maksua, mahdollisuus vaatia velallisen asettamista konkurssiin määräajassa

20 Malli konkurssiuhkaisesta kirjelmästä

21 Konkurssiperinnän teho
Tehokas perintäkeino, jos yritys haluaa jatkaa toimintaansa Tavoitteena maksun saaminen eikä yrityksen asettaminen konkurssiin Haastemiehen tiedoksianto voi saada passiivisen tai pakoilevankin velallisen reagoimaan ”pakon” edessä Konkurssiperintää voidaan tehostaa puhelinperinnällä Kertamaksulla, järkevällä maksuohjelmalla ja/tai vakuudella yritys voi välttää konkurssiin asettamisen

22 Perinnässä vastaan tulevia tilanteita

23 Saatavan vanhentuminen
Vanhentunutta tai lakannutta saatavaa ei saa periä Yleinen vanhentumisaika 3 vuotta Kun velasta annetaan lainvoimaiseksi tullut tuomio, alkaa kulua 5 vuoden vanhenemisaika Luottotappiokirjaus voidaan tehdä yritykselle sopivana ajankohtana riippumatta saatavan vanhenemisesta Esim. 60 päivää eräpäivästä/ kun aloitetaan oikeudellinen perintä/ kun velasta annetaan varattomuuseste täytäntöönpanosta Valittua linjaa noudatetaan johdonmukaisesti, ei esim. vaihdeta vuosittain

24 Riitautunut saatava Selvitä riitautuksen syy mahdollisimman nopeasti
Suositeltavaa, että prosessi on mietitty etukäteen valmiiksi Ns. vapaaehtoisen perinnän keinot eivät pääsääntöisesti ole käytettävissä Ei kannata kokeilla ”kepillä jäätä”! Ei trattaperintää, ei konkurssiperintää (jos yritysasiakas) Ns. laaja haastehakemus Käytännössä tarvitset avuksi lakimiehen, joka antaa suosituksen jatkotoimista ja hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin

25 Erikokoiset saatavat, miten toimia?
Pieni saatava ja maksumoraalin ylläpito Suuri saatava ja yhtäaikaiset perintäkeinot Toistuva saatava, lumipalloefekti ei ole toivottavaa

26 Velkajärjestely, yrityssaneeraus ja konkurssi pähkinänkuoressa

27 Yleistä maksukyvyttömyysmenettelyistä
Kun yritys tai henkilö päätyy maksukyvyttömyysmenettelyyn, on ennuste saatavan kertymiselle väistämättä heikko Konkurssien jako-osuudet pieniä Monet konkurssit raukeavat Velkajärjestely ja yrityssaneeraus menettelyt kestävät kauan Suurin riski on olemassa oleva asiakas! Nykyasiakkaiden säännöllinen seuranta on tärkeää Ennusmerkkejä voi olla, mutta joskus maksukyvyttömyys pääsee myös yllättämään TÄRKEÄÄ: huolehdi rullaavasti ja koko ajan säännöllisestä seurannasta ja perinnästä -> tällöin pääset ainakin puhtaalla omalla tunnolla, jos asiakkaan maksukyvyttömyystilanne tulee vastaan

28 Yleistä yksityishenkilön velkajärjestelystä
Velkajärjestelylaki, voimaan alun perin tarkoitettu maksukyvyttömän yksityishenkilön taloudellisen tilanteen korjaamiseen maksukyvyttömyyden pitää johtua hyväksyttävästä syystä, esim. sairaus, työttömyys tai työkyvyttömyys (sosiaalinen suorituseste), Muutokset alkaen Yksityisten elinkeino- ja ammatinharjoittajien (ns. toiminimi) velat voidaan jatkossa järjestellä, jos yritystoiminta on pienimuotoista ja perustuu pääasiassa yrittäjän omaan työpanokseen Maksuohjelma - vahvistettu maksuohjelma korvaa velkojen alkuperäiset ehdot, - voimassaoloajan velallinen käyttää maksuvaransa ja muun kuin perusturvaan kuuluvan omaisuutensa velkojen maksuun, - maksuohjelman toteuduttua velallinen vapautuu loppuosasta velkoja - voimassaoloaika: 3 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta

29 Velkajärjestelymenettelyn vaiheet
HAKEMUS ALOITTAMIS- PÄÄTÖS MAKSUOHJELMA-EHDOTUS MAKSUOHJELMAN VAHVISTAMISPÄÄTÖS OHJELMAN TOTEUTTAMINEN

30 Lyhyt toimintaohje velkojalle
Ilmoita velkojen saldotiedot velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelmaehdotuksen laatimista varten Seuraa määräpäiviä Rekisteröi ja seuraa velkajärjestelyn maksuohjelman määräpäiviä Seuraa mahdollisuuksien mukaan velallisen maksukyvyn muutoksia

31 Yleistä yrityssaneerauksesta
Laki yrityksen saneerauksesta, voimaan alun perin menettelyn on tarkoitus kohdistua elinkelpoiseen yritykseen, jolla on taloudellisia vaikeuksia Saneerausohjelma - korvaa velkojen alkuperäiset ehdot, - sisältää määräyksiä liiketoiminnan saneeraustoimenpiteistä ja velkojen järjestelystä, - saneerataan siis sekä velkoja että yhtiön toimintaa, - saneerausohjelmaa ei voida vahvistaa, jos saneeraukselle on olemassa lain mukainen esteperuste, - voimassaoloaika yleensä 5 – 10 vuotta

32 Yrityssaneerausmenettelyn vaiheet
Saneeraushakemus Väliaikaisten kieltojen määrääminen Saneerausmenettelyn aloituspäätös Saneerausohjelma-ehdotus Saneerausohjelman vahvistamispäätös Ohjelman toteuttaminen

33 Lyhyt toimintaohje velkojalle
Toimita saldoilmoitukset selvittäjälle Seuraa määräpäiviä Seuraa yrityssaneerauksen maksuohjelman toteutumista

34 Yleistä konkurssista konkurssilaki (120/2004)
Kohdistuu maksukyvyttömään velalliseen: velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin siten kuin konkurssilaissa säädetään Maksukyvyttömyyden kriteerit: velallinen on itse ilmoittanut olevansa maksukyvytön, eikä ilmene syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta tai velallinen on lakkauttanut maksunsa tai jonkun velkojan saatava on ollut 6 kk ulosotossa, eikä sitä kautta ole kertynyt suorituksia tai velallinen on jättänyt konkurssiuhkaisen maksukehotuksen maksamatta, tai muu näyttö

35 Konkurssihakemus A) velallisen konkurssihakemus
velallinen voi hakea itse itseään konkurssiin, asetetaan yleensä konkurssiin välittömästi B) velkojan konkurssihakemus hakijavelkojalla oltava lainvoimainen tuomio, tai maksusitoumus tai muu asiakirja, jota velallinen ei ilmeisen perustellusti kiistä (esim. velkakirja, vuokrasopimus, kauppakirja) tai muutoin selvä saatava esim. velallinen ei ole kiistänyt saatavaa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen yhteydessä (ei aina riitä)

36 Konkurssimenettelyn vaiheet
Konkurssihakemus Konkurssiin asettaminen Pesäluettelo ja velallisselvitys A) Pesänhoitaja määrää valvontapäivän, tai B) konkurssi raukeaa Jakoluettelo-ehdotus jakoluettelo Lopullisten jako-osuuksien maksaminen

37 Konkurssimenettely konkurssimenettely alkaa vasta tuomioistuimen konkurssiinasettamispäätöksestä, velallisen koko omaisuus käytetään tiedossa olevien velkojen maksuun ( = yleistäytäntöönpano), velkojan on valvottava saatavansa saadakseen jako-osuutta, omaisuuden hoitamisesta, realisoinnista ja konkurssipesän hallinnosta vastaa käytännössä pesänhoitaja, päätösvalta velkojilla (velkojainkokoukset), menettely päättyy, kun konkurssi voi peruuntua 8 päivän kuluessa asettamisesta, omaisuus on jaettu tiedossa oleville velkojille ja lopputilitys on hyväksytty tai konkurssipesä on määrätty raukeamaan varojen puutteessa (raukeamisen jälkeen lisää varoja > uusi konkurssi), huom. julkisselvitys

38 Valvontakirjelmän sisältö
Saatavan pääoma (ellei vielä tiedossa, ilmoitettava enimmäismäärä) Rahoitus- ja viivästyskorot per asettamispäivä Asettamispäivän jälkeen vaadittava korko Muut viivästymisseuraamukset (esim. oikeudenkäyntikulut) Saatavan peruste riittävästi yksilöitynä (esim. laskun nro) Koron peruste ja aika, jolta korkoa vaaditaan Vaaditaanko etuoikeutta ja jos, millä perusteella Tiedot velallisen antamasta pantista Velkojan yhteystiedot (kirjeenvaihto/jako-osuustodistus) Tilinumero jako-osuutta varten

39 Esimerkki konkurssivalvontakirjelmästä

40 Jälkivalvonta Velkoja voi valvoa saatavansa tai esittää lisävaatimuksen vielä valvontapäivän jälkeen (jälkivalvonta), jos velkoja suorittaa konkurssipesälle maksun, jonka suuruus on yksi prosentti valvotun saatavan tai lisävaatimuksen määrästä. Maksu on kuitenkin aina vähintään 600 ja enintään euroa.  Jakoluettelon vahvistamisen jälkeen jälkivalvontaa ei enää oteta huomioon.

41 Konkurssin jälkeen vakuusvelkoja / tavallinen velkoja,
Konkurssissa velkojille ei kerry välttämättä täyttä suoritusta/mitään velkojen keskinäisen maksunsaantijärjestyksen vuoksi, vakuusvelkoja / tavallinen velkoja, pesän varattomuuden vuoksi, valvonnan laiminlyönnin johdosta (huom. jälkivalvontamahdollisuus) Jos konkurssi raukeaa pesän varattomuuden vuoksi - Oy poistetaan kaupparekisteristä - saatavan perintää voidaan jatkaa takaajalta tai vastuunalaiselta yhtiömieheltä

42 Lyhyt toimintaohje velkojalle
Ilmoita pesänhoitajalle saatavan määrä ja valvo konkurssissa Pyydä pesänhoitajalta konkurssiin liittyvä jako- osuustodistus

43 Lopuksi

44 Keskeistä tehokkaassa perinnässä
Suhteuta toimenpiteet saatavan suuruuden mukaan Huomioi lainsäädäntö ja yrityksesi luottopolitiikka Ole aktiivinen ja huolehdi, että perintäprosessi etenee vaiheesta toiseen

45 Jos haluat tehostaa ja kehittää, mieti näitä:
Mitä toimintoja yritys haluaa hoitaa itse? Mihin oma aika ja resurssit riittävät? Onko nykyinen perintämalli yrityksessäsi etenevä vai jääkö prosessi jumittamaan johonkin vaiheeseen? Vaiheita, joissa useimmiten on tehostamisen mahdollisuus on muistutusvaihe ja perinnän aloittaminen Toistuvatko samat reklamaatioiden aiheet usein? Saatko mahdollisilta yhteistyökumppaneilta riittävästi tietoa ja tukea omaan toimintaasi? Onko yrityksessäsi kirjallinen luottopolitiikka?

46 Yhteystiedot Terhi Hakkarainen Varanotaari, LTS Puhelin 050 4429 699

47 Tulevat webinaarit Tulevia webinaareja: ALV:n käsittely matkalaskuissa ja edustuskuluissa (L/XL) Ti klo 9-10 ALV:n käsittely henkilökuntaeduissa ja oman käytön vero (L/XL) Ti klo Mitä kirjanpitäjän pitäisi tietää IFRS:stä? (L/XL) Ti klo 13-15 Ajankohtainen verotuskatsaus, lokakuu 2016 (S/M/L/XL) Ke klo Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa (L/XL) Ke klo 13-15 Osakevaihto ja liiketoimintakauppa (L/XL) To klo 9-11 Talouslukujen hyödyntäminen johdon päätöksenteossa (L/XL) To klo 13-15 Webinaaritallenteet katsottavissa muutaman arkipäivän kuluttua pidetystä webinaarista. Lisää webinaareja sekä webinaarien tarkempi sisältö ja kuvaukset löytyvät osoitteesta:

48 Opinahjo Oy Opinahjo Oy Tekniikantie Espoo Finland Muistatko sen OIVALTAMISEN RIEMUN?


Lataa ppt "Terhi Hakkarainen varanotaari, LTS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google