Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Konsernirakenne.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Konsernirakenne."— Esityksen transkriptio:

1 Konsernirakenne

2 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan konsernirakenne
LOPULLINEN päätös rakenteesta on saatava maakuntavaltuustossa alkuvuodesta 2019 JOTTA muu valmistelu pystytään toteuttamaan hallitusti ja tehokkaasti ja KOSKA ei ole olemassa mitään organisaatiota tai aikaisempaa alustaa, mihin organisaatiot, toiminnot ja henkilöstö siirrettäisiin. Valinta / päätös konsernirakenteesta tarvitaan, jotta MUUSSA valmistelussa voidaan edetä, mm.: Konsernihallinnon, liikelaitosten tai yhtiöiden sisäinen johtamis- ja ohjausjärjestelmä Konsernipalvelut / tukipalvelut (talous, henkilöstö, hallinto…) Järjestämisen toiminto ja järjestämisen ja tuottajien välinen ohjausjärjestelmä Palveluverkko Valtakunnalliset palvelukeskukset Maakunnan tukipalvelut (tahe, ict, tilat, ruoka/siivous…)

3 Mitä käsitteellä ”KONSERNIRAKENNE” tässä yhteydessä tarkoitetaan ja mitä ei ?
Konsernijohto ja –palvelut, liikelaitos/-kset, mahdolliset maakunnan yhtiöt Montako liikelaitosta? Onko omia yhtiöitä? Karkealla tasolla, mitä toimintoja kuuluu konsernijohtoon ja konsernipalveluihin Poliittinen / luottamuselin –ohjausjärjestelmä ko. konsernirakenteessa Mitä käsite ”Konsernirakenne” EI tässä vaiheessa valmistelua sisällä Pohjois-Pohjanmaalla Konsernihallinnon, liikelaitosten tai yhtiöiden sisäinen johtamis- ja ohjausjärjestelmä Järjestämisen toimintojen tarkempi toteuttaminen Tuottajien ohjausjärjestelmä Palveluverkko Valtakunnalliset palvelukeskukset Maakunnan tukipalvelut (tahe, ict, tilat, ruoka/siivous…)

4 Maakuntien tilapalvelut
Maakunnan tukipalvelut Kansalliset tukipalvelut Vaalilautakunta Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunta Maakuntahallitus Maakuntien tilapalvelut Konsernijaos Sotelautakunta TAHE-palvelukeskus Hetli Oy Monetra Konsernihallinto ICT-palvelukeskus Vimana Oy järjestäminen tuottaminen Nordlab Johtokunta Johtokunta Hallitus Keskuspesula Liikelaitos Liikelaitos Yhtiö/-t Tätä yo. osuutta ei käsitellä Konsernirakenteen valmistelussa vaan muussa valmistelussa

5 Maakuntavalmistelun tiekartta syksy 2017-
Konsernirakenne konsernijohto ja –palvelut, liikelaitokset, yhtiöt jne. poliittinen / luottamuselin –ohjausjärjestelmä Konsernin sisäinen johtamis- ja ohjausjärjestelmä Liikelaitosten tai yhtiöiden sisäinen johtamisjärjestelmä Maakuntastrategian ja palvelustrategiakokonaisuuden valmistelu Monialaisen maakunnan strategisen järjestämistoiminnon suunnittelu tuottajien ohjausjärjestelmät sisältäen lisäksi mm. valvonnan, strategisen hankinnan Monialaisen maakunnan palveluverkon ja saavutettavuuden yleiset periaatteet monikanavaisuus, fyysinen palveluverkko Vuoropuhelun ja kumppanuuksien rakenteet strateginen yhteistyö mm. kunnat, järjestöt Monialainen maakunnan substanssi- ja tukitoimintojen yhteensovittaminen palvelut, varautuminen ja erityistilanteet Ylimaakunnallisten tehtävien linjaukset

6 Konsernihallinto Konsernijohto
Strateginen ohjaus (maakuntastrategia MaakL 35 § ja muut strategiset valinnat) Osallisuus Strateginen vuoropuhelu Edunvalvonta Talouden ohjaus Omistajaohjaus Demokratia Kansainväliset asiat Investoinnit Henkilöstöpolitiikka Sisäinen tarkastus Lisätty toiminto Viestintä Strateginen hankinta Järjestäjätehtävät Tieto päätöksenteossa Turvallisuus Lisätty toiminto Kasvupalvelut ja aluekehitys, maaseutu ja ympäristö, sote, pelastus, maankäyttö, liikenne ja vesistöt Ennakointi Kehittäminen Päätöksen-teko? maksa-tus?, valvonta? Tieto-hallinto Talous-hallinto, hankinnat Hallinto ja juridiikka, tarkastus ja valvonta Koulutus, ja tutkimus Henkilöstöhallinto Välitettävät varat? Digistrategia ja arkkitehtuuri Konsernipalvelut Muut palvelut ? Viestintä

7 Ymmärretäänkö asiat samalla tavalla? tarvitaanko ”sanakirja”
Konsernihallinto = konsernijohto ja konsernipalvelut ? Konserni ja liikelaitokset ovat samaa Y-tunnusta = liikelaitokset ovat konsernin ”omaa” toimintaa ja viranomaistoimintaa; kyse sisäisestä organisoinnista; yksi ja sama työnantaja eli kyseessä ei ole sama asia kuin nykyinen kuntayhtymä tai liikelaitoskuntayhtymä Halutaanko vahva konsernijohto (sisältäen järjestämistoiminnon) ? jos ei ole vahva, niin häviää koko konsernin idea, on vain erillisiä organisaation osia miten onnistuu johtaminen suhteessa liikelaitoksiin ja yrityksiin ja kansallisiin palvelukeskuksiin, jos ei ole vahva jos halutaan vahva, niin tuoko sen... kyky, osaaminen ja keskittyminen strategiseen johtamiseen monialaisuuden johtaminen ja toimialojen integraatio vai... ??? Onko ”arvo”asetelmaa toteutuuko toiminto konsernijohdossa, konsernipalveluissa vai liikelaitoksissa? Viranomaistoimintaa voidaan toteuttaa myös liikelaitoksessa ellei erikseen laissa kielletty Konserniorganisaation sisään tulee rajapintoja joka tapauksessa, kaikissa vaihtoehdoissa tarvitaan matriisimaista johtamista

8 Konsernijohdon muodostamisen periaatteita
Konsernijohdon muodostamisen periaatteita ?? Tarvitaan alustavia linjauksia valmistelun pohjaksi Konsernijohto on strategisen tason toimija ja vahva? konsernijohto edustaa maakuntavaltuustossa ja maakuntahallituksessa maakunnan virkamiestoimintoa, näiden luottamuselinten ”ainoa” virkamiesyhteistyökumppani konsernijohto on maakunnan pääasialliset ”virkamieskasvot” ulospäin konsernijohdossa on vankka asiantuntemus ja vahva johtamisrooli, ”natsat” konsernijohtoon kootaan ne tehtävät, jotka ovat johtamiselle ehdottoman tärkeitä eli niitä ei voida toteuttaa konsernipalveluissa, maakunnan liikelaitoksissa, maakunnan yrityksissä tai ostopalveluna Konsernijohdon koko pidetään ytimekkäänä? Konsernijohdon rakenne pidetään yksinkertaisena kuitenkin otettava huomioon mm. järjestämisen ja omistajaohjauksen erillisyys (sote/ lakisääteinen järjestämisen ja tuottamisen erottaminen)

9 Konsernirakenne Valmistelun alustava aikataulu Johtoryhmä
Poliittinen seurantaryhmä XX.XX. Yhteiskokous jory ja pol. sr Laaja poliittinen seurantaryhmä 10.11. 23.11. 24.11. 13.12. 21.12. 25.1. XX.XX. 22.2. XX.XX. 22.3. XX.XX. 19.4. XX.XX. 17.5. 2017 2018 2019 2020 12/2017–5/2018 Valmistelu erillisessä työryhmässä ja myös osana muuta valmistelua Rakennetta käsitellään johtoryhmässä ja poliittisessa seurantaryhmässä. Konsernirakenteen valmisteluun rekrytoidaan projektipäällikkö (esim. ajalle 1/2018–6/2018) 5/2018 Vaihtoehtoiset versiot rakenteesta valmiit ja esitys valittavasta mallista 6/2018 Valinta / linjaus rakenteesta muun valmistelun pohjaksi v alkukuukausina (1-3/2019) Lopullinen päätös hallintosäännöstä ml. konsernirakenteesta maakuntavaltuustossa

10 Konsernivalmistelun eteneminen –poliittinen seurantaryhmä 10. 11
Konsernivalmistelun eteneminen –poliittinen seurantaryhmä ja johtoryhmä Konsernin rakenne ja johtamisjärjestelmä saatava päätettyä nopeasti heti kun uusi maakuntavaltuusto aloittaa – virallinen päätös heti alkuvuonna 2019 valmistelun oltava jo tehty käytännössä valmiiksi alkuvuoteen 2019 mennessä tarvitaan paljon johtoryhmän / vate:n linjauksia ja poliittista keskustelua Rekrytoidaan projektipäällikkö konsernirakennetta sekä johtamis- ja ohjausjärjestelmää valmistelemaan alkaen ”Konsernia kasaan” –työryhmän valmistelu, kokous Nimetty ; kokoonpano päivitetään Projektipäällikkö koordinoi työskentelyä


Lataa ppt "Konsernirakenne."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google