Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TK- johdon ja PPSHP:n yhteistyöseminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TK- johdon ja PPSHP:n yhteistyöseminaari"— Esityksen transkriptio:

1 UUSI POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUSSTRATEGIA 2017–2021 - Mihin se meitä velvoittaa?
TK- johdon ja PPSHP:n yhteistyöseminaari Leena Lang, PPSHP:n laatupäällikkö

2 Mitä potilas- ja asiakasturvallisuus on?
Potilas-/asiakasturvallisuus on keskeinen osa sote -organisaation kulttuuria, toiminnan laatua ja suorituskykyä, riskienhallintaa ja julkista palvelulupausta Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon, hoivan ja palvelujen turvallisuus sekä suojata asiakkaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Seuraavien diojen lähde Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia , STM Julkaisuja 2017:9; nostot luennoitsijan valinta

3

4 Ketä velvoittaa? Julkinen ja yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto
Järjestäjät ja tuottajat < potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen ei ole riippuvainen rakenteista Johto ja työntekijät Asiakkaat /läheiset

5 Mihin velvoittaa? 1/3 YHTEISTYÖHÖN ASIAKKAIDEN MUKAANOTTOON
Potilas- ja asiakasturvallisuutta edistetään kansallisesti. Hoito, hoiva ja palvelut suunnitellaan sujuvina prosesseina, palveluketjuina ja -kokonaisuuksina ilman viivytyksiä ja ilman päällekkäisiä tai tarpeettomia vaiheita Työnjako eri ammattiryhmien välillä huomioi potilas- ja asiakasturvallisuuden. ASIAKKAIDEN MUKAANOTTOON Potilaat ja asiakkaat osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja prosessien suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. < Tarvitsevat tietoa! RESURSSOINTIIN Vaaratapahtumia ei voida välttää ilman kokonaisvaltaista ja resurssoitua laadun ja turvallisuuden hallintaa. Turvalliseen hoitoon, hoivaan ja palveluihin tarvittavat henkilö- ja muut resurssit sekä osaaminen määritellään ja varmistetaan organisaatioiden omissa ja hankituissa palveluissa.

6 Mihin velvoittaa? 2/3 VASTUUNOTTOON ARVIOINTIIN JA SEURANTAAN
Palveluprosessit ja toimintatavat ovat turvallisia ja suojaavat potilaita ja asiakkaita vaaratapahtumilta. Hoito, hoiva ja palvelut suunnitellaan sujuvina prosesseina, palveluketjuina ja -kokonaisuuksina ilman viivytyksiä ja ilman päällekkäisiä tai tarpeettomia vaiheita ARVIOINTIIN JA SEURANTAAN Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen perustuu monipuoliseen ja yhtenäiseen seurantaan organisaatioissa. Organisaation käyttämät mittarit potilas- ja asiakasturvallisuuden seurantaan on määritelty. Vakavien vaaratapahtumien tarkempaan tutkintaan on sovittu menettelytapa, riittävät voimavarat ja osaaminen. Toiminnan kehittämiseen vaaratapahtumien tutkinnan pohjalta ! Potilas- ja asiakasturvallisuutta sekä hoidon ja hoivan laatua parannetaan tutkimukseen sekä seuranta- ja valvontatietoon perustuen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoista ja rekistereistä on saatavissa laatua ja potilasturvallisuutta ilmentävää indikaattoritietoa. Tieto on julkisesti nähtävillä.

7 Mihin velvoittaa? 3/3 RISKIEN HALLINTAAN JOHTAMISEEN
Muutosprosessien suunnittelussa arvioidaan ennalta riskit ja päätetään tarvittavista toimista toiminnan turvallisuuden ja laadun varmistamisesta muutoksessa. Menettelytavat riskien arviointiin ja hallintaan on kuvattu laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmassa tai omavalvontasuunnitelmassa. Organisaatiossa on sovitut menettelytavat riskien merkittävyyden arviointiin ja riskirekisterin ylläpitoon JOHTAMISEEN Palvelutuotannon organisaation johtamiseen kuuluu näkyvä vastuunotto potilas- ja asiakasturvallisuudesta ja sen edellytyksistä Turvallisuuskulttuurin kehittäminen syyllistämättömyyttä ja avoimuutta kohti


Lataa ppt "TK- johdon ja PPSHP:n yhteistyöseminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google