Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yliopiston koulutusalat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yliopiston koulutusalat"— Esityksen transkriptio:

1 Yliopiston koulutusalat

2 Kauppatieteellinen ala
Johtaminen ja organisaatiot Markkinointi ja jakelu Taloushallinto ja laskentatoimi Yhteiskunnallis-taloudelliset tehtävät (esim. kansantaloustiede) Tietohallinto ja tietojohtaminen Tekniikan ja talouden asiantuntemus (logistiikka, tuotantotalous) Yritysjuridiikka, talousoikeus, vero-oikeus Vakuutusala Talousviestintä

3 Oikeustieteellinen ala
Oikeusnotaari Oikeustieteen maisteri

4 Maanpuolustusala Upseeri Yleisesikuntaupseeri

5 Teologian ala Kirkkojen ja yhteiskunnan teologiset tehtävät
Koulun uskonnonopettajan tehtävät Ortodoksisen teologian tehtävät

6 Yhteiskuntatieteellinen ala
Kulttuuripolitiikan koulutus Kunnallisalan koulutus (kunnallispolitiikka, -oikeus tai –talous) Sosiaaligerontologian koulutus ( ikääntyvien ihmisten asiat) Yhteiskuntatieteellinen naistutkimus

7 Pääaineita yhteiskuntatieteiden alalla
Aluetiede Filosofia Johtaminen Kansainvälinen oikeus Kansantaloustiede Matkailututkimus Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipedagogiikka Sosiaalipsykologia ja kehityspsykologia Sosiologia Tiedotusoppi, viestintä ja jounalistiikka Valtio-oppi Yhteiskuntamaantiede Finanssihallinto Hallintotiede Julkisoikeus Kansainvälinen politiikka Kehitysmaatutkimus Poliittinen historia Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipolitiikka ja yhteiskuntapolitiikka Sosiaalityö Talous-ja sosiaalihistoria Tilastotiede Vero-oikeus Yksityisoikeus Ympäristöpolitiikka

8 Kasvatustieteellinen ala
Aikuiskasvatus Erityispedagogiikka Kasvatustiede, kasvatuspsykologia, kasvatussosiologia Opettajan koulutus ( erityisopettaja, luokanopettaja, lastentarhanopettaja, käsityönopettaja) Opettajan pedagogiset opinnot

9 Psykologian ala Aine kuuluu yhteiskunta tieteelliseen alaan ja voi yhdistyä myös kasvatustieteisiin Psykologia Kehityspsykologia, sosiaalispykologia

10 Humanistinen ala Filosofia Historiatieteet Toereettinen filosofia
Käytännöllinen filosofia Historiatieteet Suomen historia, yleinen historia Aate- ja kulttuuri- ja taloushistoria Arkeologia Arkisto- ja museokoulutus

11 Kielet Suomenkieli ja sen sukukielet Pohjoismaiset kielet
Vieraat kielet Klassiset kielet ja kirjallisuus Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit Kääntäminen ja tulkkaus

12 Lingvistiset tieteet ja informaatiotutkimus
Kielitiede Fonetiikka Kieliteknologia (kielten atk-käsittely ja –sovellukset) Kognitiotiede Informaatiotutkimus

13 Perinteen ja kulttuurintutkimus
Folkloristiikka Kansatiede ( etnologia) Kulttuuriantropologia Uskontotiede Viestintätieteet Yhteisöviestintä Viestintä, journalistiikka Puheviestintä Logopedia

14 Taiteiden tutkimus Kirjallisuustiede
Suomen kirjallisuus, pohjoismainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuus Estetiikka Teatteritiede Media- elokuva- ja televisiotieteet Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus Taidehistoria, taidekasvatus Musiikkitiede, musiikkikasvatus ja musiikkiterapia

15 Lääketieteet ja farmasia
Eläinlääketiede Farmasia (farmaseutti, proviisori) Hammasläketiede Lääketiede

16 Maa- metsä- ja luonnontieteet
Biotieteet Biokemia Biotekniikka, bioteknologia Biologia Limnilogia Ympäristötiede -ekologia, -biologia, -teknologia

17 Fysikaaliset tieteet Fysiikka, teoreettinen fysiikka, soveltava fysiikka, materiaalitiede Biofysiikka, elektroniikka Geofysiikka Meteorologia Tähtitiede Geologia, mineralogia, paleontologia Kemia Maantiede

18 Matemaattiset tieteet
Teoreettinen matematiikka, sovellettu matematiikka Tilastotiede Tietojenkäsittelytoede Tietotekniikka

19 Maatalous-metsätieteellinen ala
Biotekniikka Elintarvikeala Kotitalousala Maatalous Metsäekonomia Ympäristönhoito Metsä- japuuteknologia Metsäsuunnittelu ja –ekonomia Metsäympäristön hoito ja suojelu

20 Liikuntatieteellinen ala
Biomekaniikka (hermo- ja lihasjärjestelmän toiminnan tutkiminen) Liikuntafysiologia Liikuntapedagogiikka Liikuntasosiologia Liikuntasuunnittelu Valmennus- ja testausoppi

21 Terveystieteiden ala Fysioterapia Hoitotiede Kansanterveystiede
Ergonomia Gerontologia ja kansanterveys Hyvinvointitekniikka Kliininen laboratoriotiede Radiografia Terveyshallintotiede, terveystaloustiede Terveystieteiden opettajan koulutus Fysioterapia Hoitotiede Kansanterveystiede Liikuntalääketiede Ravitsemustiede Terveyskasvatus Toimintaterapia

22 Teknistieteellinen ala
Arkkitehtuuri Bioinformaatioteknologia Geomatiikka (maanmittaus) Kemian tekniikka Konetekniikka Materiaali- ja kalliotekniikka Puunjalostustekniikka Sähkötekniikka Automaatio- ja systeemitekniikka Elektroniikka- ja sähkötekniikka, energiatekniikka Informaatioverkostot Kiinteistötalous Maisema-arkkitehtuuri Prosessitekniikka

23 Rakennus- ja ympäristötekniikka
Kiinteistöjohtaminen Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Ympäristö- ja energiatekniikka Teknillinen fysiikka ja teknillinen matematiikka Tekstiili- ja vaatetustekniikka Tietoliikennetekniikka Tietojohtaminen Tietotekniikka Tuotantotalous Ympäristötekniikka

24 Kuvataideala Kuvanveisto Maalaustaide Taidegrafiikka
Tila-aikataide ( video- ja elokuvataide)

25 Musiikin ala Esittävä säveltaide Jazzmusiikki Kansanmusiikki
Kirkkomusiikki Laulumusiikki Musiikkiteknologia Musiikkikasvatus Orkisterin ja kuoronjohto Sävellys ja musiikin teoria Taidehallinto

26 Taideteollinen ala Elokuvataide Keramiikka ja lasisuunnittelu
Audiovisuaalinen mediakulttuuri Graafinen suunnittelu Kuvataidekasvatus ja opetus Käsi- ja taideteollisuus Taideteollinen muotoilu Teollinen muotoilu Valokuvataide Elokuvataide Keramiikka ja lasisuunnittelu Kuvataiteet Lavastustaide Sisustusarkkitehtuuri ja huonekalu- kaluste- ja tilasuunnittelu Tekstiili- ja pukutaide, vaatesuunnittelu

27 Tanssiala Taidetanssi, tanssi ja koreografia Tanssinopettaja

28 Teatteriala Dramaturgia Esitystaide ja teoria
Näyttelijäntyö ja teatterityö Ohjaus Teatteri-ilmaisun opettaja Valo- ja äänisuunnittelu


Lataa ppt "Yliopiston koulutusalat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google