Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VaRrin käyttö aktiivisessa riskien hallinnassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VaRrin käyttö aktiivisessa riskien hallinnassa"— Esityksen transkriptio:

1 VaRrin käyttö aktiivisessa riskien hallinnassa
Taras Beletski

2 VaRrin käytön evoluutio
Passiivinen Riskin ilmoittaminen Defensiivinen Riskin ohjaaminen Aktiivinen Riskin kohdentaminen Suorituskyvyn arviointi Pääoman sijoittuminen Strategiset liikepäätökset

3 Riskipääoma Ajatellaan oman pääoman määrää, jota täytyy varata mahdollisien tappioiden kattamiseksi tietyllä luottamustasolla. Ottamalla huomioon pelkästään markkinariski tämä pääoma periaatteessa vastaa markkinoiden VaRria. Odottamattomia tappioita kattava kokonaispääoma = VaR

4 Omapääoma VaRrin mittana
$10:n VaR 99%:n luottamustasolla  suurin tappio, mikä pankki on valmis kärsimään

5 Luottamistason valinta
Oletetaan, että tietylle pankille kaikki mahdolliset riskit on kuvattu VaRrilla. Valittu yhden vuoden aikahorisontti olettaen, että tässä ajassa pankki pystyy sopeutumaan tiettyyn pääomatasoon, kasvattamaan omaa pääomaa. Mahdollisuus valita haluttua luottokelpoisuusluokitusta (Moody’s) vastaava luottamustaso

6

7 Riskisäädetty suorituskyvyn mittaaminen
Risk-Adjusted Performance Measurement (RAPM) Riskipääoman mittaamiseen suunnattu VaR mahdollista välittäjien, liiketoimintayksiköiden ja arvopaperisalkkujen vertaamisen. Miten verrata kaksi välittäjää, jotka ovat tehneet saman tuloksen viime vuonna? Mihin liiketoimintayksikköön on sijoitettava lisää riskipääomaa?

8 RAPM-esimerkki RAPM = Tuotto / Riskipääoma

9 Riskisäädetty pääoman tuottoaste
Bankers Trust, 70-luvun loppupuolella Risk-Adjusted Return On Capital (RAROC) RAROC = (Tuotto – Riskioikaisu) / Pääoma σw – viikkokeskihajonta  pohjimmiltaan VaR-mitta

10 Tulopohjaiset RAPM menetelmät
Earnings at Risk, EaR Tulopohjainen RAMP = Tulot / EaR

11

12 VaR-pohjaiset RAPM menetelmät
RAPMi = Tuottoi / VaRi Antaa ratkaisun moraaliseen ongelmaan, joka liittyy välittäjien bonuksien suhteuttamiseen tuloihin. Kannustaa välittäjiä tekemään kauppoja vain silloin kun heillä on vahvoja näkemyksiä markkinoista.

13 Yleistetty RAPM RAPM = (Tulot – Kustannukset – Odotettavissa Olevat Menetykset) / VaR VaR = markkina VaR + luotto VaR + operatiivinen VaR – hajauttaminen

14 Yrityslaajuinen suorituskyvyn mittaaminen
Raja RAPMi = Tuottoi / ΔVaRi Komponentti RAPMi = Tuottoi / CVaRi

15 RAPM Sisäisen suorituskyvyn mittaaminen
Palkitaan ne yksiköt, jotka toimivat parhaiten sallittujen parametrien puitteissa  tarvitaan riskimitta, joka ei ota huomioon muiden yksiköiden toimintaa  yksikkökohtainen VaR  RAPM Ulkoisen suorituskyvyn mittaaminen Pääoman sijoittaminen olemassa oleviin tai uusiin yksiköihin  raja tai komponentti VaR  raja tai komponentti RAPM

16 Johtopäätökset Riskisäädettyjen suorituskyvyn mittareiden on tuettava pääoman kohdentamispäätöksien tekoa Lähtökohtana on VaR, joka johtaa RAPM ja RAROC mittoihin Tämä lähestymistapa luo tehokaan mekanismin, joka antaa vastapainoa välittäjien rakenteelliseen pyrkimykseen ottaa enemmän riskiä kuin pitäisi. Työkalu yrityslaajuisten riskihallinta-analyysien suorittamiseen perustuen parhaimpaan tuotto-riski-suhteeseen.

17 Kotitehtävä Päättele mihin sijoittaisit lisää pääomaa


Lataa ppt "VaRrin käyttö aktiivisessa riskien hallinnassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google