Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus"— Esityksen transkriptio:

1 Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus
Minna Olkinuora-Tauru Tiedonhallinnan ohjausryhmä

2 Kansallinen metatietovaranto Tilannekatsaus
Hankkeen tilanne Mukaantulon kynnys madaltuu Aurora-kirjastojen käyttöönotot Koha-kirjastojen käyttöönotot Seurantaraportti 08/2017: Hankkeen kokonaistilanne eMelinda -kehitysohjelma Kalvot 3-6 Kalvo 7 Kalvo 8 Kalvot 9-12 Kalvot 13-18

3 Kansallinen metatietovaranto Mukaantulon kynnys madaltuu
Uudet keinot käyttöön Eri mukaantulon mallit => kirjaston valintamahdollisuus Yleisten kirjastojen puolen osaaminen kasvanut Melinda-hankkeessa uusien rekrytointien myötä Yhteinen kieli, parempi ymmärrys puolin ja toisin Lisääntynyt resursointi mahdollistaa Kohdistetun viestinnän, tiedottamisen ja markkinoinnin Laajemman ohjeistuksen ja koulutuksen Tarpeen mukaan jalkautumisen kentälle Omat yhteyshenkilöt yleisille kirjastoille Eeva-Riitta Peltonen 8/2017 alkaen Minna Kantanen 5/2017 alkaen (RDA-koulutukset)

4 Kansallinen metatietovaranto Mukaantulon kynnys madaltuu
RDA-koulutusta mukaan tuleville kirjastoille lisätään RDA-kuvailusääntöjen kansallinen käyttöönotto vuonna 2016 on aiheuttanut keskustelua ja epävarmuutta yleisten kirjastojen kentällä ja nostanut Melindaan liittymisen kynnystä Jatkossa liittyville kirjastoille tarjotaan nykyistä laajempaa RDA-koulutusta Uutta koulutuskonseptia pilotoitiin Kuopion elokuun koulutuksessa ja kokemukset olivat myönteisiä. Koulutuskonseptia muokataan edelleen syksyn aikana siten, että se auttaa myös Koha-kirjastojen Melindaan liittymistä Koulutus toteutetaan yhteistyössä KK:n kuvailusääntöpalvelun kanssa Jatkossa mukautetaan keventyvään RDA-ohjeistukseen, jota Kuvailun standardiryhmä työstää parhaillaan

5 Kansallinen metatietovaranto Melinda Erilaiset mukaantulon mallit
”Kevyt” ”Pikku räätäli” ”Iso räätäli” (perinteinen) Liittymismalli Mukaan uusilla aineistoilla; paikalliskannan aineistoa ei siirretä liittymisen yhteydessä Melindaan Mukaan rajatulla aineistolla; paikalliskannasta siirretään vain osakohteetonta aineistoa tai helposti rajattavia kokoelmia liittymisen yhteydessä Melindaan Mukaan laajalla aineistolla; paikalliskannasta siirretään myös osakohteellista aineistoa (koko kanta) liittymisen yhteydessä Melindaan Optio: Suositeltavin Mallista toiseen siirtyminen myöhemmin

6 Kansallinen metatietovaranto Melindaan mukaantulo
Yleiset kirjastot Aurora ”putki” Piki, Anders, Vaski, Kuopio Perinteisen mallin mukaan kimppa kerrallaan Koha ”putki” Perinteistä mallia kevyempi malli, mukaan uusilla aineistoilla Koha-kirjastot liittyvät Melindaan yhdessä käyttöönotossa Koha/Täti luettelointiympäristö integroidaan Melindaan Muut yleiset kirjastot - tilanne auki Erikoiskirjastot Erilaiset mukaantulon mallit, hinnoittelumallia työstetty Esiselvitys (syksy/2017): kuinka paljon kiinnostusta tulla mukaan järjestelmien kartoitus (tutut järjestelmät helposti mukaan)

7 Kansallinen metatietovaranto Aurora-kirjastojen käyttöönotot
Vaski-kirjastot ovat tuotannossa Vaskin aineistoa siirretty Melindan tuotantokantaan yli 2 milj. tietuetta Luettelointi Melindaan alkoi toukokuun alussa Syksyn aikana tehdään aineistokartoitus Vaski vrs pilotit Kuopion kaupunginkirjaston käyttöönotto alkanut Kick off oli Elokuussa Uuden konseptin mukainen RDA-koulutus (KK) Paikalliskannan RDA-konversio (Axiell) RDA-luetteloinnin aloitus paikalliskantaan Koeajot (KK) voivat alkaa sen jälkeen, kun kirjasto on tarkistanut konversion. Oletus aloitukselle on syyskuu. Tuotantoon vuoden lopulla 2017/vuoden 2018 alussa Riippuu kirjaston valmiusasteesta Replikoinnin säätö paikallisjärjestelmän päässä (Axiell, Piki, Anders,Vaski) Vienyt odotettua enemmän aikaa

8 Kansallinen metatietovaranto Koha-kirjastojen käyttöönotot
Koha-Melinda kokouksia pidetty säännöllisesti vuoden aikana Edellinen oli ja seuraava on Yhteisymmärrys toimintamallista. Suunnittelua tehty. Kohan Täti-luettelointiympäristö integroidaan Melindaan Koha-testiympäristö pystytetty kesällä KK:n palvelimelle Koha-Melinda integraation aikataulu Tekninen toteutus alkaa loppusyksy/2017 Aloitusajankohta riippuvainen Koha-kirjastojen muista töistä (mm. Koha-järjestelmän versiopäivitys, joka on vielä kesken) RDA-koulutukset, aloitus syyskuussa 2017

9 Seurantaraportti 08/2017: Hankkeen kokonaistilanne

10 Metatietovaranto Melinda Työpakettien tilanne 08-2017
Vihreä = Ok Punainen = Ei ok Keltainen = Rajatapaus, selvitettävää/tarkennettavaa, lähes ok Harmaa = Suunnitelma puuttuu/kesken Tukityöpaketit Resurssit Sisältö Aikataulu Huom (Seuraava sivu) TP 1 Projektin hallinnointi Ok TP 2 Resurssienhallinta 2) TP 2.1 Resurssienhallinta (tekniikka) 2.1) TP 2.2 Resurssienhallinta (sisältö) 2.2) TP 4 Koulutukset ja viestintä Ok, 4) TP 5 Sisällölliset prosessit ja laatu TP 6 Tekniset prosessit ja yhteiset osat 6) TP 8 Massamuutokset ja konversiot Ok, 8) TP 10.1 Aurora-kirjastojen käyttöönotot 10.1) TP 13 Auktoriteettitietokanta Asterin kehitys 13)

11 Huomautukset (edell. sivulta)
2), 2.1), 2.2) Resurssivajaus on ollut huomattava kahden edellisen vuoden aikana. Poistuneiden resurssien tilalle ei saatu uusia rekrytointikiellon takia. Resurssitilanne parantunut vuoden 2017 aikana rekrytointikiellon poistumisen ja uusien rekrytointien johdosta. Rekrytoinnit ja perehdyttäminen vievät paljon aikaa, joten resursointi paranee viiveellä. 4) Niukat resurssit. Työtä jouduttu jakamaan. 6) Työpaketti uudelleensuunniteltu ja -priorisoitu. 8) Odottamattomia konversiopyyntöjä tullut ohi suunnitelmien. Linjauksia tarkistettava. 10.1) Vaski-kirjastot ovat aloittaneet toukokuun alussa luetteloinnin Melindassa. Kuopion käyttöönoton valmistelut käynnissä. Pilottikirjastojen replikoinnin viimeistely on vienyt odotettua enemmän aikaa pääasiassa paikallisjärjestelmässä havaittujen ongelmakohtien vuoksi. 13) Niukat resurssit, osaamisvajetta. Auktoriteetti ja bib-linkkaus työ Fennica-tietueille valmistunut.

12 Ei-aktiiviset työpaketit
Odottaa toteutuksen alkamista, suunnitteluvaiheessa: TP10.2 Koha-kirjastojen käyttöönotot ja rajapinnat Odottaa päätöksiä: TP15 Violan kuvailutuotannon siirto Melindaan TP 16 Erikoiskirjastojen käyttöönotot ja rajapinnat Varautuminen tulevaan, suunnitteluvaiheessa: TP 14 Melindan yhteydet ulkoisiin metatiedon tuottajiin Liittyy kuvailun ekosysteemin kehittämiseen TP 17 Teknisen alustan uusiminen Melindan vaatimusmäärittely nivoutuu osaksi laajempaa kirjastojen taustajärjestelmän uusimista

13 Kehitysohjelma eMelinda

14 eMelinda –kehitysohjelma Tausta
E-aineistokysely Melinda-kirjastoille Kirjastojen näkökulman kartoitus Vastauksia saatiin 42 kpl Erittäin hyvä vastausprosentti, yli 98% Laadukkaat sanalliset vastaukset Kyselyn pohjalta tehtiin raportti sekä kartoitettiin jatkotoimet Raportti löytyy Melinda-wikistä: Jatkotoimenpiteet on niputettu ja käynnistetty eMelinda –kehitysohjelma ja talkoot Melindaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen muuttuviin tarpeisiin

15 eMelinda –kehitysohjelma Toimenpiteet (Vaihe 1)
Kotimaiset e-aineistot kattavasti kansalliseen metatietovarantoon. Kirjastot hyödyntävät toistensa tekemää työtä. Kutsu kirjastoille tulla mukaan eMelinda-talkoisiin Kirjastot alkavat kuvailla e-aineistoja nykyistä enemmän Melindaan Kirjastot tarkistavat e-aineistojen kuvailuprosessinsa Ulkomaiset tietämyskannat eivät tuo apuja tähän Uusia työkaluja Melinda-ympäristöön kuvailutyön tueksi Fennican käyttöön on rakennettu e-tietue -työkalun proto, joka helpottaa e-aineiston kuvailutyötä Työkalu hyödyntää vastaavan painetun aineiston kuvailutietoja Työkalua kehitetään sopivaksi myös muille Melinda-kirjastoille Selvitetään myös muiden apuvälineiden mahdollisuuksia

16 eMelinda –kehitysohjelma Toimenpiteet (Vaihe 1)
E-aineistojen linjaukset ja ohjeistus kuntoon, sitoutuminen Yhteiset tavoitteet ja linjaukset (johdon foorumit) Käytäntöjen yhtenäistäminen, ohjeistus (asiantuntijaryhmät) Melindan e-aineistot talonmiehen tarkkailuun E-aineistojen laadun seuranta, massakorjaukset Ongelmakohtien esiin tuonti, talonmiehen tuokiot ja paimenkirjeet

17 eMelinda –kehitysohjelma Toimenpiteet (Vaihe 2)
FinELib –aineistot Melindaan –selvitys Mitkä FinELibin kautta saatavien e-aineistojen metatiedoista Melindaan Metatietoa, joka tuottajan/välittäjän luvalla sallittua tuoda yhteisiin palveluihin Lisäselvitystä Metatiedon laatu ja muoto Tutkiminen testiaineistojen avulla Kuinka kirjastot käyttävät näitä aineistoja Miten paljon metatietoa muokataan ja korjataan, vai pelkkä SFX aktivointi ja käyttö Finnan kautta Vaiheen 2 jatkotoimenpiteistä päätetään selvitystyön pohjalta

18 e-aineistokysely Melinda-kirjastoille Kirjastosektoreiden näkemyksissä on eroja ...
Kaikkien Melinda-kirjastojen sitoutuminen uusiin käytäntöihin? Viestintä, tiedottaminen Tärkeää! Keskustelun paikka? Yhteiset tavoitteet, linjaukset, ohjeistus Porkkana? Työn säästö

19 Metiva-wiki on nyt Melinda-asiakaswiki
Kiitos! Metiva-wiki on nyt Melinda-asiakaswiki Palveluposti


Lataa ppt "Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google