Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Polku luontoon Soveltavan luontoliikunnan verkostotapaaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Polku luontoon Soveltavan luontoliikunnan verkostotapaaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Polku luontoon Soveltavan luontoliikunnan verkostotapaaminen
Riikka Mansikkaviita, Metsähallitus Luontopalvelut Haltia

2 Metsähallitus Valtion maa- ja vesialueita hallinnoiva liikelaitos
Sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä kolmasosa Suomen pinta-alasta Luontopalvelut luonnonsuojelualueet ja kulttuuriperintökohteet, hoito ja retkeilypalvelut Ulkoilupalvelut luonnossa liikkujille; 40 kansallispuistoa, satoja muita luonto- ja historiakohteita, 6000 km ulkoilureittejä ja huollettua taukopaikkaa, yhteistyö Retkeilyn verkkopalvelut; luontoon.fi, retkikartta.fi Tärkeä kehittämisteema terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen luonnon avulla

3 Luontoympäristö Palauttaa stressistä (elvyttää)
Lisää fyysistä aktiivisuutta Parempi unirytmi Lisää psyykkistä hyvinvointia Lisää onnellisuutta Sosiaaliset vaikutukset, yhteisöllisyys ja suhtautuminen toisiin ihmisiin (Maas 2009, Mitchell 2008, Hanski 2012, Tyrväinen 2013, (Ismo Miettisen esitys (2015), Tourula& Rautio 2013)

4 Näkeminen ja havainnointi (kuvat, äänet, maisemat)
Positiivinen vaikutus mielialaan Rauhoittava vaikutus Lisää keskittymiskykyä Vähentää fyysisiä oireita Voi lisätä luovuutta ja tuottavuutta Aistimukset tärkeitä hyvinvointivaikutusten saamisiksi (O’Brien ym. 2007, Matsuoka 2008, Stigsdotter ym , Dillon 2011)(Ismo Miettisen esitys 2015), Tourula & Rautio 2013)

5 Luontoliikunta Liikunnan positiiviset terveysvaikutukset yhdistyvät luonnossa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin Luonto houkuttelee liikkumaan uudestaan Liikunta luonnossa tuntuu kevyemmältä ja luonnossa liikunta voi olla reippaampaa Vaikutukset mielialaan ja itsetuntoon (Ulrich 1991, Pretty 2005, Hartig ym. 2002, Lee 2013, Hansmann ym , de Vries ym. 2003, Focht 2006, Tyrväinen 2005, Han 2009, Kaplan 2003 (Ismo Miettisen esitys 2015) Tourula & Rautio 2013)

6 Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen hyvinvointiohjelma 2025
Lähiluonnosta kansallispuistoihin Rohkeasti luontoon Viestinnällä ja yhteistyöllä tuloksiin

7 Rohkeasti luontoon → Polku luontoon
Palveluiden tunnettuuden ja soveltuvuuden arviointi Soveltavan liikunnan yhteistyön edistäminen Viestinnän ja kohdekuvausten arviointi ja kehittäminen Luontoliikuntaan kannustaminen → palveluiden tunnettuus, viestintä → soveltavan luontoliikunnan yhteistyön lisääminen, roolien täsmentäminen → tapoja suunnitella tulevaisuuden luontoliikuntapalveluja yhdessä → mielekkään luontoliikunnan lisääminen → terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten lisääminen → Polku luontoon

8 Polku luontoon (2017−2019) www.metsa.fi/polkuluontoon
Toteuttaja Metsähallitus, pääyhteistyökumppani SoveLi ry Rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset Kohderyhminä sekä apuvälineellä liikkuvat liikkujat että liikkujat, joiden vamma tai sairaus ei näy päällepäin, perheet ja yhteisöt Tärkeät yhteistyötahot hankkeessa mm. terveyden edistämisen ja soveltavan liikunnan ammattilaiset ja asiantuntijat sekä luontoliikuntapalveluita tuottavat yritykset, julkiset toimijat ja järjestöt.

9 Polku luontoon Luonnollisesti hyvinvoiva Luontoliikunta
Yhdenvertaisuus Yhteistyö ja verkostot Palvelumuotoilu Tulosten sovellettavuus

10 Päätavoitteita Selvitetään luontoliikkujien polkuja soveltavan liikunnan näkökulmasta. Eri toimijoiden roolit, luontoliikuntaa rajoittavien ja liikkumaan kannustavien tekijöiden tunnistaminen. Liikkeen lisääminen. Luodaan edellytyksiä lisätä pitkällä aikavälillä merkittävästi omatoimista ja yhteisöjen luontoliikuntaa sekä virkistys ja kuntoutustoimintaa luonnossa. Luontoliikunnan viestintä ja verkostot. Varmistetaan, että luontoliikuntaa tukevia viestinnän ja yhteistyön toimintamalleja muodostuu hankkeen aikana. Tavoitteena on luoda syntyneistä toimintamalleista pysyviä toimintatapoja hankkeen jälkeen. 

11 Päätoimenpiteitä Järjestetään palvelumuotoilutilaisuuksia luontoliikuntakohteilla eri painotuksilla ja teemoilla. Luodaan sujuva suunnittelumalli luontoliikkujien polun selvitykseen.   Kootaan soveltavan luontoliikunnan valtakunnallisia ja paikallisia poikkisektorisia yhteistyöverkostoja ja osallistutaan liikunnan valtakunnalliseen edistämiseen. Ideoidaan uusia tapoja toimivaan ja kannustavaan viestintään. Testataan parhaita ideoita. Tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja hyödynnetään kansainvälisiä malleja ja toimintatapoja.

12 Kiitos! www.metsa.fi/polkuluontoon
jahyvinvointialuonnosta

13 Riikka Mansikkaviita riikka.mansikkaviita@metsa.fi
Heidi Lumijärvi Kuvat: Eeva Mäkinen, Markus Sirkka, Teemu Tretjakov/Vastavalo, Sari Olkkonen/Vastavalo, Saara Olkkonen, Jorma Pöllänen/Vastavalo, Minna Koramo


Lataa ppt "Polku luontoon Soveltavan luontoliikunnan verkostotapaaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google