Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Linkit Asterin toimijakuvailuun

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Linkit Asterin toimijakuvailuun"— Esityksen transkriptio:

1 Linkit Asterin toimijakuvailuun
Minttu Hurme Talonmiehen tuokio

2 Yleistä Melindan bibliografiset tietueet ja Asterin nimitietokannan toimijakuvailutietueet (auktoriteettitietueet) linkitetään toisiinsa Asteri-tunnisteiden perusteella. Dokumentaatiota löytyy Melinda-wikistä:

3 Mitä hyötyä linkkauksesta on
Linkkinä käytetty Asteri-tunniste tekee auktorisoiduista nimimuodoista yksiselitteisiä, riippumatta siitä, onko samaa nimeä käytetty jostain muusta lähteestä tulleessa tietueessa auktorisoimattomana Linkatut bibliografiset tietueet voidaan päivittää toimijakuvailutietueen muuttuessa automaattisesti Hakuindeksit voidaan rikastaa myös toimijatietueiden viittausmuodoilla (ensin Melindassa, mahdollisesti myöhemmin myös Finnassa)

4 Linkkiosakentät - Melinda
linkitys toimijakirjauskenttien linkkiosakentässä $0, jossa on (FIN11)-alkuinen Asterin nimitietokannan tietuetunniste käytössä kentissä 100, 110, 111, 700, 710, 711, 600, 610, 611 Älä poista linkkiosakenttiä Melindan tietueista! 1001 |a Aho, Elisabet, |d |e kirjoittaja. |0 (FIN11) 60014 |a Aaltonen, Satu, |d |0 (FIN11) |9 FENNI<KEEP> 7102 |a Aapiset (yhtiö) |0 (FIN11) 7112 |a Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi. |0 (FIN11)

5 Tekijä-nimekekirjaukset
Asteri-linkki tekijä-nimekekirjauksessa koskee vain tekijän osuutta, koska Asterissa ei ole teos- tai ekspressiokuvailuja 70012 |i Sisältää (teos): |a Jotuni, Maria, |d , |e kirjoittaja. |t Evakuoidut. |0 (FIN11) |i Sisältää (teos): |a Jotuni, Maria, |d , |e kirjoittaja. |t Palvelustytön romaani. |0 (FIN11)

6 Linkkiosakentät Asterissa
jotta linkkiosakenttä $0 poimiutuisi Alephin luettelointi-ohjelmalla oikein Melinda-tietueisiin, se on lisätty myös Asterin auktoriteettitietueiden 1XX -kenttiin Katso myös- viittausmuotojen 5XX-kentät sisältävät myös linkkiosakentän $0 1001 |a Jotuni, Maria, |d |0 (FIN11) 5102 |w a |a Helsingin yliopiston kirjasto ( ) |0 (FIN11)

7 Linkkiosakentän tunnisteen muoto
linkki Asterin nimitietokantaan on Alephissa muotoa (FIN11)<asteri-tietueen-tietuenumero> paikalliskannoissa ja muuten Alephin ulkopuolella on käytössä standardinmukainen, Asterin nimitietokannan ISIL-tunnuksella alkava muoto (FI-ASTERI-N)<asteri-tietueen-tietuenumero> Melinda-tietueita muualle poimittaessa (FIN11) prefiksi päivittyy automaattisesti muotoon (FI-ASTERI-N), ja tietueita Melindaan tallentaessa tapahtuu toisinpäin

8 Migraatio syksyllä 2017 ajettu päivitysajo, jossa Melindan, Asterin ja Voyager-Fennican tietueisiin on lisätty: $0 –osakenttien Asteri-linkkaukset, sekä tekijöiden syntymä- ja kuolinvuositietoja tekijäkenttien $d-osakenttiin migraatio on tehty Fennican linkkausten perusteella – linkit on lisätty vain niihin tietueisiin, joille löytyy vastintietue Fennicasta

9 Migraation jälkeinen indeksointi
migraatioajon viimeistelyjen valmistuttua indeksoidaan Melinda ja Asteri uudelleen (lokakuun lopulla?) tehdään paralleeli-indeksointitekniikalla, jolloin ei synny käyttökatkoja uudelleenindeksointi lisää Asterin viittausnimimuodot käytettäviksi myös Melindan sana- ja selaushakuihin erillinen indeksointi on tarpeen, jotta migraatioajo saatiin läpi mahdollisimman vähillä häiriöillä muuhun Melinda-käyttöön

10 Nimimuotojen poiminta Asterista
nimimuotojen poiminta Asterista toimii edelleen kuten ennenkin:  linkkiosakenttä $0 siirtyy Asterista nimimuodon mukana jos Asterista poimitaan viittausmuoto, Aleph päivittää tietueeseen ohjeellisen muodon (migraation läpikäyneistä nimistä) poiminta osaa säilyttää bibliografisen tietueen kentän osakentistä ne, jotka eivät ole osa auktorisoitua nimimuotoa (eli mm. suhdeosakentän $e, nimeketiedot ja replikoinnin ohjauskomennot)  Varmista, että julkaisuun liittyvä toimija on sama kuin Asterissa kuvailtu toimija - älä poimi kaimalle linkillistä nimeä Asterista!

11 migraation jälkeisen indeksoinnin tapahduttua otsikkomuotopoiminnan *View Docs* -valinta tulee näyttämään ne Melinda-tietueet, jotka ovat linkattuina toimijatietueeseen huom: #Docs -sarakkeessa on nimimuotoja Asterista poimittaessa aina luku 1 - tämä lukumäärä on niiden Asteri-tietueiden määrä, joissa nimimuoto esiintyy

12 Osakenttien järjestys
joissain tapauksissa kentän aikaisemmat tiedot saattavat aiheuttaa sen, että linkkiosakenttä $0 poimiutuu väärään kohtaan kenttää, esim. tekijäsuhde-osakentän edelle. osakentät $e ja $0 saa halutessaan oikeaan järjestykseen seuraavilla tavoilla: tee Asteri-poiminta ennen $e-osakentän lisäämistä, tai pakota Aleph laittamaan osakentät oikeaan järjestykseen lisäämällä $e-osakentän jälkeen (tyhjä) $0-osakenttä ennen poimintaa, tai siirrä osakenttiä leikkaamalla (*Edit Text* > *Cut Subfield(s)* ) ja liimaamalla (*Edit Text* > *Paste Subfield(s)*)

13 Caretaker Melindassa ja Asterissa pyörii taustalla Caretakeriksi nimetty ohjelmisto, joka ylläpitää ohjeellisia nimimuotoja kun ohjeellista nimimuotoa päivitetään toimijakuvailutietueessa, Caretaker päivittää sen kaikkiin kyseiseen toimijakuvailutietueeseen linkattuihin tietueisiin (sekä bibliografisiin, että muihin toimijakuvailutietueisiin) kun bibliografinen tietue tallennetaan Melindassa, Caretaker tarkistaa linkattujen kenttien nimimuodot, ja korjaa ne auktoriteettitietueen mukaisiksi, jos tähän on tarvetta

14 ”Record updated by user CARETAKER” ???
koska Alephin luettelointiohjelma ei seuraa auki olevan tietueen muutoksia tietokannassa, Caretakerin tekemä muutospäivitys estää tietueen uudelleentallentamisen Alephin luettelointiohjelmasta, kunnes tietue on suljettu ja avattu uudelleen

15 … mitä tehdä? sulje tietue, avaa se uudelleen (Caretakerin päivittämässä asussa) ja tee muutokset uudelleen, tai kopioi työn alla olevan tietue talteen uudeksi tietueeksi *Duplicate Record* -komennolla, sulje alkuperäisen tietue, avaa se uudelleen (Caretakerin päivittämässä asussa), ja poimi siihen talteen kopioimastasi "uudesta" tietueesta tekemäsi muutokset

16 Replikointi ne paikalliskannat, jotka vastaanottavat kaikki Melindassa tehdyt päivitykset, saavat Caretakerin tekemät päivitykset automaattisesti auktoriteettitietueet (sekä kuvailijoiden, että Caretakerin päivittämät) replikoituvat niihin paikalliskantoihin joihin ne replikoituvat normaalien replikointisääntöjen mukaan

17 Replikointi – Caretakerin tekemät muutokset
bibliografisten tietueiden replikoinnissa on mahdollista ottaa käyttöön filtteri, joka replikoi Caretakerin tekemistä päivityksistä ainoastaan toimijanimimuotojen muutokset paikalliskantaan toiminto vaatii Asteri-linkkauksen paikalliskannan tietueessa Voyager-Fennican tietueet on päivitetty migraatiossa sisältämään Asteri-linkkaukset muihin paikalliskantoihin linkkejä valuu vähitellen, kun Melindassa linkattuja tietueita replikoituu paikalliskantoihin muiden päivitysten jälkeen mahdollisuuksia lisätä linkkejä muihin paikalliskantoihin migraatioajona voidaan tarvittaessa selvittää

18 Replikointi - $0 osakenttien suodattaminen
replikointiin on kehitetty filtteri, jolla voidaan käsitellä paikalliskantaan replikoituvia $0-osakenttiä esimerkiksi niin, että: ainoastaan Asteri-tunnisteen sisältävät $0-osakentät replikoidaan paikalliskantaan, tai jonkin tietyn tunnisteen sisältävät $0 karsitaan, tai kaikki $0-osakentät karsitaan filtterin dokumentaatio Melinda-wikissä:

19 Voyager Voyager ei lähtökohtaisesti näytä linkkiosakenttää $0 OPACin viitenäytöissä, eikä indeksoi sitä selaushakuindekseihin Voyagerissa linkkaukset bibliografisten ja auktoriteettitietueiden välillä rakentuvat edelleen pelkän nimimuotomerkkijonon perusteella

20 Ohje Melinda-wikissä

21 Kiitos!


Lataa ppt "Linkit Asterin toimijakuvailuun"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google