Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Puutavaranippujen purkaminen junavaunusta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Puutavaranippujen purkaminen junavaunusta"— Esityksen transkriptio:

1 Puutavaranippujen purkaminen junavaunusta
Puutavaranippujen purkaminen junavaunusta Ahtaaja siirtyi junanvaunun päähän pyöräkuormaajan peruuttaessa Ahtaaja lähti liikkeelle ja jäi pyöräkuormaajan alle Junavaunusta purettiin puutavaranippuja pyöräkuormaajalla ja trukilla 30-vuotias kokenut ahtaaja avusti pyöräkuormaajaa toisen ahtaajan kanssa Pyöräkuormaaja lähti viemään lastia purkauspaikalle Yhteistoiminta avustavien työntekijöiden kanssa, Turvallisten työtapojen käyttö, Siirto- ja kuljetustöiden suunnittelu, Ohjeet ja muut määräykset Työskentely vaara-alueella TOT 21/02 Satama-alueella purettiin puutavaranippuja junavaunusta. Purkutyössä oli mukana trukki ja trukin haarukalla varustettu pyöräkuormaaja. 30-vuotias, kokenut, vakituisessa työsuhteessa oleva ahtaaja avusti pyöräkuormaajaa. Purkutyötä oli avustamassa myös toinen ahtaaja. Pyöräkuormaaja nosti kolme kokonaista ja yhden puolikkaan puutavaranipun haarukoiden päälle ja peruutti taaksepäin kääntyen radan suuntaan. Trukinkuljettaja laski lastin ajoasentoon. Lasti oli yli kaksi metriä korkea estäen näkemisen aivan pyöräkuormaajan eteen. Kuljettaja näki avustavan ahtaajan poistuvan junanvaunun päähän. Ahtaaja antoi radiopuhelimella komennon ”aja pois”. Tuntemattomasta syystä ahtaaja joutui liikkuvan pyöräkuormaajan eteen jääden sen alle. Työhön osallistuneen trukin kuljettaja havaitsi tilanteen hetken kuluttua.

2 Tapaturmaan johtaneet tekijät
Tapaturmaan johtaneet tekijät Toinen ahtaajista joutui tuntemattomasta syystä pyöräkuormaajan lastin eteen Korkea lasti esti kuljettajan näkyvyyden pyöräkuormaajan eteen Alle jäänyt ahtaaja liikkui pyöräkuormaajan vaara-alueella Yhteistoiminta avustavien työntekijöiden kanssa, Turvallisten työtapojen käyttö, Siirto- ja kuljetustöiden suunnittelu, Ohjeet ja muut määräykset Työskentely vaara-alueella TOT 21/02 Ahtaaja joutui tuntemattomasta syystä pyöräkuormaajan lastin eteen sen lähtiessä viemään lastia purkupaikalle. Avustaja oli poistunut peruutusreitiltä, mutta lähtenyt sitten liikkeelle. Ilmeisesti hän oli lähtenyt suorittamaan seuraavaa työtehtäväänsä. Lastin ja junanvaunun väli saattoi olla tavanomaista kapeampi. Pyöräkuormaajassa oli lastina kolme kokonaista ja yksi puolikas puutavaranippu. Lasti oli yli kaksi metriä korkea ja kuljettaja ei nähnyt kuin kymmenen metrin päähän lastin ylitse. Ahtaaja saattoi jäädä tapaturmahetkellä katvealueelle. Työssä ei käytetty näyttäjää eikä radiopuhelinyhteys ollut jatkuvasti auki.

3 Vastaavien tapaturmien torjunta
Vastaavien tapaturmien torjunta Työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät on selvitettävä ja tunnistettava On ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin työturvallisuuden varmistamiseksi Työympäristö täytyy suunnitella ottaen huomioon työntekijöiden turvallisuus Pyöräkuormaajaa avustavan henkilön turvallisuuden varmistaminen näyttäjän käyttäminen vaara-alueella varmistettava jatkuva näköyhteys ahtaajiin näkyvyyden varmistamiseksi matalammat lastit pyöräkuormaajan kuljettaja ei saa liikuttaa pyöräkuormaajaa, ellei näe/varmuudella tiedä missä ahtaajat ovat Yhteistoiminta avustavien työntekijöiden kanssa, Turvallisten työtapojen käyttö, Siirto- ja kuljetustöiden suunnittelu, Ohjeet ja muut määräykset Työskentely vaara-alueella TOT 21/02 Työnantajan tulee selvittää ja arvioida työn vaarat. Silloin kun niitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työturvallisuuteen ja suunniteltava tarvittaessa tapaturmien torjunnan kannalta tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä. Työympäristön suunnittelu huomioiden turvallisuus edellyttää liikennesuunnittelua eli satama-alueella olevien rautateiden, raskaiden ajoneuvojen sekä kevyen liikenteen ja liikenneväylien suunnittelua työturvallisuuden näkökulmasta. Vaihtoehtoinen tapa parantaa työturvallisuutta on käyttää näyttäjää. Lastatun pyöräkuormaajan kuljettajan tulee tietää ehdottoman varmasti ja koko ajan missä avustaja kulloinkin on, mitä hän tekee sekä mihin suuntaan hän on liikkumassa. Erityisen tärkeää tämä on työskenneltäessä työkoneen vaara-alueella. Näkyvyyttä voi parantaa pienemmillä lasteilla. Lastin haitatessa näkyvyyttä avustavaan henkilöön tulee olla jatkuva radioyhteys tai kameratekniikkaan perustuva järjestelmä.


Lataa ppt "Puutavaranippujen purkaminen junavaunusta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google