Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennusmies putosi 6 metriä avonaiselta porrastasolta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennusmies putosi 6 metriä avonaiselta porrastasolta"— Esityksen transkriptio:

1 Rakennusmies putosi 6 metriä avonaiselta porrastasolta
TOT-raportti 2 / 00

2 Valutopparin asennus 2. kerroksen porrastasolle
Asuinkerrostalon rakennusprojektissa oli vuorossa betonilaatan valu 2. kerroksen porrastasolle Valua varten kahden rakennusmiehen tehtävänä oli asentaa 50 x 200 x 2630 mm lankku valutoppariksi. Porrashuoneen eteen oli asennettu lämpösuojaksi kevytpeite, jonka saumakohta oli 2. kerroksessa Rakennusmiehet irrottivat suojakaiteen ja kiinnittivät em. lankun kiilaten sen molemmista päistään porrashuoneen sisäseiniin kiinni Samalla kevytpeite putosi noin cm alaspäin Putoamissuojaukset, suojakaiteet. Talonrakennus TOT 2/00 Tapahtumakuvaus Rakennuttaja/päätoteuttajan omana kohteena rakennettiin kolmatta 6–7 kerroksista täyselementtirakenteista asuinkerrostaloa. Kohteen rakennustyöt olivat alkaneet puolisen vuotta aiemmin, runko oli valmis, vesikatto melkein valmis. Kerrosala rakennuksessa on noin 2400 m2 ja tilavuus noin 7300 m3. Elementtiasennustöiden aikana rakennuksen porrastasojen ulkoreunoihin asennettiin suojakaiteet välijohteineen. Rakennuksen ulkopuolelle, porrashuoneen ikkuna-aukon eteen kiinnitettiin viikkoa ennen työtapaturmaa lämpösuojaksi kevytpeite, jossa oli saumakohta toisen kerroksen kohdalla (ks. kuva). Tapahtumapäivänä kahden rakennusmiehen tehtävänä oli kiinnittää toisen kerroksen porrastason ulkoreunaan ”valutoppariksi” lankku 50x200x2630 mm. Työparina toimineet rakennusmiehet irrottivat porrastason suojakaiteen. Samalla kevytpeite putosi noin 30–50 cm alaspäin. Työpari kiinnitti lankun porrastason ulkoreunaan kiilaten sen molemmista päistään porrashuoneen sisäseiniin kiinni. Tämän jälkeen rakennusmiehet ottivat kevytpeitteen yläreunan käsiinsä. Toinen rakennusmiehistä oli kiinnittämässä peitettä valutoppariin, kun peite putosi toisen käsistä alaspäin. Molemmat rakennusmiehet olivat polvillaan porrastason reunalla. Kun peitteen pudottanut rakennusmies kurottautui alaspäin saadakseen kevytpeitteen uudelleen käsiinsä, hän horjahti eteenpäin yrittäen saada kädellään kiinni työparistaan. Siinä kuitenkaan onnistumatta rakennusmies putosi selkä edellä porrastasolta noin 6 metrin matkan alas maahan nosturiradan päälle. Hänen jalkansa osuivat pudotessaan valutoppariin, joka irtosi paikaltaan ja putosi alas maahan. Pudonnut rakennusmies menehtyi matkalla sairaalaan. Rakennusmies oli 50-vuotias ja hän oli ollut ko. rakennusliikkeen palveluksessa kolmisen vuotta. Vastaavalla työnjohtajalla oli rakennusmestariksi valmistumisesta lähtien kokemusta lähes 20 vuotta ko. rakennusliikkeessä. Putoamissuunnittelu. Työmaalla oli laadittuna elementtien asennussuunnitelma, jonka yhteydessä oli myös putoamissuojaussuunnitelma. Työmaalla oli laadittuna myös vesikattotöitä koskeva suunnitelma, joka sisälsi putoamissuojauksen. Rakennuttajan ja suunnittelutoimiston välillä oli laadittu suunnittelusopimus. Työmaan omatoimista turvallisuusseurantaa oli kirjattuna mm. kunnossapitotarkastuspöytäkirjojen yhteyteen. Rakennusmiehet ottivat kevytpeitteen reunan käsiinsä, mutta toisen ote lipesi ja peite putosi uudelleen Toisen rakennusmiehen kurottuessa kevytpeitteeseen, hän horjahti eteenpäin ja putosi 6 metrin matkan alas maahan nosturiradan päälle. Rakennusmies menehtyi matkalla sairaalaan. Kuva rakennuskohteesta ja suojapeitteen sijainnista.

3 Tapaturmaan johtaneet tekijät
Topparin asennus Ei suojakaidetta Ei henkilökohtaista putoamissuojausta Putoamissuojaukset, suojakaiteet. Talonrakennus TOT 2/00 Tapaturmaan johtaneet tekijät Topparin asennus. Rakennuksen lämmitysmuotona on lattialämmitys. Porrastasolle oli asennettu lämpöputkisto, seuraavaksi oli vuorossa 12,5 cm paksun betonilaatan valu, joka taas vaati reunatopparin asennuksen. Ei suojakaidetta. Porrastason ulkoreunaan asennettu suojakaide oli kiinnitetty paikalleen kahdella metallisella pystytolpalla (Vepe SK-600). Kaiteen vaakapuina käytettiin 50 mm paksuista ja 100 mm levyistä lankkua. Kaide oli poistettava topparin asennusta varten ja se oli tarkoitus asentaa porrastason ulkoreunaan uudelleen valutopparin kiinnityksen jälkeen, kiinnittämällä se porrashuoneen seinärakenteisiin. Ei henkilökohtaista putoamissuojausta. Porrastasanteella jouduttiin työskentelemään 5–10 min.ilman putoamissuojusta. Totutun rakennustavan mukaan ei tällaisessa lyhytkestoisessa putoamisvaarallisessa työssä edellytetty työmaalla käytettäväksi henkilökohtaista putoamissuojausta. Kuvassa lavastettu tilanne kurottamisesta.

4 Vastaavien tapaturmien torjunta 1 / 2
Palkkikengillä toteutettu kaideratkaisu Putoamissuojaus Kulkutiet Valvonta ja opastus Henkilökohtainen putoamissuojaus Putoamissuojaukset, suojakaiteet. Talonrakennus TOT 2/00 Vastaavien tapaturmien torjunta 1 / 2 Palkkikengillä toteutettu kaideratkaisu. Rakennusliike kehitti työtapaturman jälkeen suojausratkaisua siten, että porrastason seiniin asennettiin palkkikengät ja niihin kaiteet (ks. kuva). Tämä suojaus toimii asennuksen jälkeen putoamissuojauksena siihen saakka kunnes lopullinen julkisivurakenne on valmis. Putoamissuojaus. Korkealla (yli kolme metriä) tehtävässä työssä tai sinne siirryttäessä on käytettävä putoamisen estävällä suojauksella varustettuja työtasoja, käsituilla varustettuja kulkuteitä tai erillisiä henkilönostolaitteita tai muita rakenteisiin kiinnitettäviä putoamisen estäviä suojarakenteita. Kulkutiet. Rakennustyömaalla tulee olla rakenteeltaan turvalliset kulku- ja kuljetustiet, jotka on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Nousuteiden rakenteellisia vaatimuksia ja käyttöturvallisuutta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota mm. nousutien käyttötarpeen määrään, kestoaikaan ja toistuvuuteen, nousukorkeuteen, tarvikkeiden ja työkalujen mukana kuljettamisen tarpeeseen, käyttöolosuhteisiin (sää)sekä muihin vastaaviin näkökohtiin. Rakennuksen pysyviksi käyttö- ja huoltoteiksi suunnitellut kattosillat ja lapetikkaat tulee asentaa niin varhain, että niitä voidaan käyttää myös kattorakenteiden viimeistelyssä ja katolle sijoitettavien ilmastointi- ja antennilaitteiden asennuksessa. Lapetikkaiden käyttö rakennustyömaan nousutienä on suositeltavaa. Lapetikkaat on suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi, että niiden käyttö on turvallista kaikissa olosuhteissa. Valvonta ja opastus. Työmaan työnjohdon tulee valvoa opastetun putoamissuojauksen toteutumista. Havaittaessa laiminlyöntejä on ryhdyttävä aina toimenpiteisiin, joilla putoamisvaarallinen tilanne poistetaan. Henkilökohtainen putoamissuojaus. Henkilökohtaisen putoamissuojauksen käyttö on opastettava, annettava ohjeet käytöstä ja käyttöä valvottava. Kuvassa porrastaso ja suojakaiteen kiinnitys seiniin.

5 Vastaavien tapaturmien torjunta 2 / 2
Telinepäätös (STMp 156/1998) putoamissuojaus velvollisuudet opetus ja ohjaus TOT 2/00 Vastaavien tapaturmien torjunta 2 / 2 STM:n päätös (156/1998) on seikkaperäinen ja sen määräyksiä noudattamalla voidaan putoamisvaaratekijä hallita niin organisatorisesti kuin teknisestikin. Seuraavassa on lainattu niitä keskeisiä kohtia, joissa on käsitelty toimenpiteet putoamisonnettomuuksien estämiseksi. Rakennuttajan tai muun velvollisuudet, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta (31 §). Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoorakennushanketta, on: 1) toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa sekä töiden ja työvaiheiden ajoituksessa huolehdittava työtelineiden ja suojarakenteiden käytön yleisistä edellytyksistä; 2) turvallisuusasiakirjassa esitettävä putoamissuojauksen järjestämistä varten turvallisuustiedot vaaroista, jotka aiheutuvat rakennuskohteesta, rakennustyöstä, rakennushankkeelle ominaisista työolosuhteista ja työympäristöstä; 3) urakoitsijoiden töiden ja työvaiheidenyhteensovittamisen säännöissä määritettävä työtelineiden ja suojarakenteiden suunnittelu ja tarkastusmenettelyt, yhteistyön toteuttaminen ja kunkin osapuolen tehtävät työtelineiden ja suojarakenteiden turvallisuuden varmistamisessa. Päätoteuttajan velvollisuudet (32 §). Päätoteuttajan on huolehdittava 5) töiden ja työvaiheiden ajoituksesta ja yhteensovittamisesta siten, että työtelineet ja suojarakenteet ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia ja turvallisia. Työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet (33 §). ...on osaltaan huolehdittava, että hänen työmaalla toimittamansa työtelineet ovat työmaalla edellytettävien turvallisuusvaatimusten mukaisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia ja että työssä käytetään tarpeellisia suojarakenteita....on huolehdittava, että tämän työntekijät eivät työskentele paikoissa, joissa työtelineet tai suojarakenteet puuttuvat tai ovat keskeneräiset. Työntekijän velvollisuudet (34 §). Työntekijän on käytettävä työtelineitä siten, että hän ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille työntekijöille. Lisäksi työntekijän on asennettava työn tekemisen ajaksi mahdollisesti poistamansa suojarakenne tai työtelineen osa paikoilleen. Työntekijän on havaittuaan työtelineissä tai suojarakenteissa vaarantavia vikoja tai puutteita viipymättä ilmoitettava niistä työnantajalle tai tämän edustajalle. Opetus ja ohjaus työtelineiden ja suojarakenteiden käyttöön (35 §). Työtelineiden ja suojarakenteiden käytöstä on annettava työntekijöille opetusta ja ohjausta. Opetusta ja ohjausta on annettava erityisesti turvallisista työmenetelmistä ja työtavoista sekä eri työvaiheiden vaaroista ja niiden ehkäisystä ja torjunnasta. Lisäksi sitä on annettava elementtitelineiden käyttöohjeista ja työtelineen rakennussuunnitelmista.Työtelineitä pystyttävillä, muuttavilla ja työtelineitä purkavilla työntekijöillä sekä työtä välittömästi valvovalla henkilöllä on oltava riittävä pätevyys ja kokemus työn eri vaiheiden tekemisestä.


Lataa ppt "Rakennusmies putosi 6 metriä avonaiselta porrastasolta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google