Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Savonia-ammattikorkeakoulu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Savonia-ammattikorkeakoulu"— Esityksen transkriptio:

1 2003-2005 Savonia-ammattikorkeakoulu
ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella Savonia-ammattikorkeakoulu Projektipäällikkö Raija Hirvonen

2 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005
                                                                                      Projektipäällikkö Raija Hirvonen

3 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005
A R V O A = ammattikorkeakoulu R = rikastaminen V = vanhus O = opettaminen, opettajuus Projektipäällikkö Raija Hirvonen

4 Projektin tarkoitus ja tavoitteet
Tarkoituksena on kehittää ammattikorkeakoulun tulosalueiden yhteistyötä ja toimintaa sekä moniammatillista opettajuutta ja oppimista yhteisen toiminnan kautta  yhteinen toiminta on eri tulosalueiden opettajien ja opiskelijoiden sekä elinkeinoelämän (vanhustyön toimijat, teknologiayritykset) välistä vuorovaikutusta Tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, joka vahvistaa opettajuuden ja oppimisen kehittymistä moniammatilliseksi toiminnaksi Tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulun eri tulosalueiden opettajien ja opiskelijoiden tieto-taitoa kohdata tulevaisuuden haasteita ja kehittää toimintoja vanhustyön alueella ESR –rahoitteinen Yhteistyökumppanit Projektipäällikkö Raija Hirvonen

5 Projektin toimintamuodot
1) uusien toimintamallien kehittäminen 2) tuotekehitys 3) hyvinvointi- ja informaatioteknolgian hyödyntäminen 4) verkostoituminen Toteutetaan moniammatillisena toimintana Projektipäällikkö Raija Hirvonen

6 Yleistä projektin etenemisestä
Mukana olevat Savonia-amk:n yksiköt: - liiketalous, muotoiluala, musiikki ja tanssi (mukaan s -04), ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala Iisalmi, tekniikka Kuopio, terveysala Muut toimijat: - Savon ammatti- ja aikuisopisto / sosiaali- ja terveysala - Kuopion yliopisto - Kuopion kaupungin ja lähikuntien julkisen sektorin vanhustyön toimijat - yksityinen hoiva-ala (4 yritystä) - vanhustyön järjestöjä ja yhdistyksiä (Kuopio ja lähikunnat) Projektille haettu jatkoaikaa toukokuun -06 loppuun saakka Projektipäällikkö Raija Hirvonen

7 Projektin toteutusmuodot
Toimintapäivät Toimintatuokiot Koulutus a) amk:n sisäinen b) vanhustyön henkilöstökoulutus Moniammatillinen harjoittelu Opintojaksot Informaatioteknologian hyödyntäminen Tuotekehitys Opinnäytetyöt Projektin toiminnan mallinnus Projektissa tehtävä tutkimus (itsearviointi, arviointitutkimus) Verkostoituminen / yhteistyö muiden projektien kanssa Tiedotustoiminta Projektipäällikkö Raija Hirvonen

8 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 27.1.2005
Opinnäytetyöt Amk:n opinnäytetöitä 26, joista valmistunut 2004 loppuun mennessä 7 Yliopiston opinnäytetöitä 2 (gradu) Yksi ammatillisen opettajakorkeakoulun kehittämistyö Moniammatillisuuden toteutuminen - yhteistyö ohjauksen tasolla (18 työtä ohjaajat eri koulutusaloilta, 5 työtä toinen ohjaaja työelämästä eri koulutusalalta) - yhteistyö eri koulutusammateista olevien opiskelijoiden kesken (2 työtä) Tuotekehitykseen liittyviä opinnäytteitä 4 Projektipäällikkö Raija Hirvonen

9 Projektin toiminnan mallinnus
Moniammatillisen toiminnan mallintamisprosessi aloitettu lokakuussa -04 (mallintaja liiketalouden yksiköstä / projektityöntekijä) toimintaa mallinnetaan projektin teemaryhmän (koostuu amk:n eri koulutusalojen opettajista) toiminnan ja ensimmäisen toimintapäivän suunnittelu- ja toteutusprosessin kuvaamisen avulla mallinnuksen raportti valmistuu maaliskuun -05 aikana Projektipäällikkö Raija Hirvonen

10 Toiminnan mallintaminen… Mallintamiskuvio: Kati Tuovinen
Projektipäällikkö Raija Hirvonen

11 Teema(+ydin)ryhmän toiminta
edustajat kaikista toiminnassa mukana olevista yksiköistä kokoontuu vähintäin x 1 / kk (lukukausien aikana) - kokoontui vuoden -04 aikana 19 kertaa - hyödyntää kokoontumisien lisäksi työskentelyvälineenä Verkkosalkku –oppimisympäristöä (tiedotuskanava, keskusteluympäristö, arviointiympäristö) toiminta * pohtinut moniammatillista toimintaa suunnittelee, visioi, tekee linjaukset vierittää toteutuksen eri aloille linkittää toimijoita verkostomaisesti alojen välillä yhteen Projektipäällikkö Raija Hirvonen

12 Teemaryhmän toiminta… / verkostoituminen
Terveysala Ravitsemus- ala Muotoiluala Teemaryhmä suunnittelu, visiointi, koordinointi Liiketalous Musiikki ja tanssi Tekniikka Sosiaali- ja terveysala Iisalmi Projektipäällikkö Raija Hirvonen


Lataa ppt "Savonia-ammattikorkeakoulu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google