Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JulkICTLab 8.1.2015 Mikael Vakkari, VM.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JulkICTLab 8.1.2015 Mikael Vakkari, VM."— Esityksen transkriptio:

1 JulkICTLab Mikael Vakkari, VM

2 Viitekehys hallinnossa
Avoimen tiedon ohjelma

3 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä
FVH HRI OKF Apps4finland COSS Jne.

4 JulkICTLab pähkinänkuoressa
Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Tarjoaa pilotointi- ja kokeiluympäristön julkisen hallinnon palveluiden kehittämiseen Tarjoaa kehittäjäyhteisöille: suorituskyvyltään skaalautuvan alustan (FORGE hankkeen osa), menettelytapoja, käytäntöjä ja malleja työvälineitä, tukea ja ajan myötä valmiita komponentteja palveluiden kehittämiseen ja pilotointiin Labissä voidaan konkretisoida eri projektien kehittämistoimintaa pilotoimalla niiden tuottamia ideoita/synnyttämiä eri palveluita Tarjoaa konkreettisen paikan eri toimijoille (yritykset, yksittäiset kehittäjät, käyttäjät) esittää näkemyksensä julkishallinnon palvelutoteutuksista pilottien avulla

5 Tavoitteet Viedä kehittämisympäristö tuotantokäyttöön
Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten luomista tuomalla yhteen tekijät, käyttäjät, avoimet aineistot Tekemisen ja hyötyjen jakaminen verkostojen kautta Toimintatapojen ja hallintamallien kehittäminen Lisenssit Avoimen tuotteen hallintamalli Palveluiden tuotantoon siirron tukeminen (Rahoitusmallit ja hankintatavat ja -mallit) Sallii myös Labin ulkopuolella kehitetyn palvelun pilotoinnin, testaamisen, ja esim. skaalautuvuuden haasteiden tutkimisen. EI salli tuotantokäyttöä Labissä.

6 Toimintatapa Jos tätä halutaan käyttää, pitää kirjoittaa Labs kontekstissa auki…

7 Verkon yli pilottipalveluita hyödyntävät tahot
JulkICTLab Pilotti1: paikkatiedon ekosysteemi ja palvelut Pilotti2: Palveluväylän pilotoinnin tukeminen Pilotti x -n FORGE:n muut pilotit Tukea palvelukehittäjille Referenssitoteutuksia avoimen koodin komponenteilla Palvelumuotoilun tuki ja muu lisäarvo FORGE:lta FORGE IAAS : resurssit pilviympäristöstä

8 JulkICT Lab nyt JUHTA:n puoltama rahoitus momentilta 28.90.20
9/13 – 12/14 asti (300,000 €) Hankearviointi 10 – 11/2014 Päätös jatkosta arvioinnin pohjalta JulkICT Labin toiminta jatkuu vuonna 2015 Kehittämisalusta tuotantokäytössä Jatkossa toiminta ja rahoitus osana kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa JulkICT Labin hyödyntäminen KaPassa

9 Mitä on opittu? Julkinen hallinto kykenee ketterään kokeiluun ja palvelukehittämiseen (!) Ympäristölle ja nopeille kokeiluille selkeä tarve Labilla muodostunut käyttäjäkunta mm. virastojen ja kuntien projekteista Esim. HRI, MML jne. Avatuilla tietovarannoilla selkeä käyttöpotentiaali Avaamista tulee laajentaa myös jatkossa

10 Pilotti: Paikkatiedon ekosysteemin kehittäminen
Osapuolet: MML, HRI, OKF MLL pystyttää JulkICTLabiin avoimella lähdekoodilla toteutettu paikkatiedon palvelualustan (oskari.org), sekä siirtää ympäristöön muiden toimijoiden testattavaksi osan keskeisiä avoimia paikkatietoaineistoja sekä toteuttaa niihin standardit avoimet rajapintapalvelut. Pilotilla luodaan edellytykset tiedon tuottajille, ohjelmistokehittäjille ja palveluntarjoajille testata paikkatietojen viitearkkitehtuuria ja sen mukaisten palvelujen hyödyntämistä sekä saada tiedon tuottajille kokemuksia tietoaineistojen ylläpidon vaatimuksista pilvipalveluympäristössä. Pilotoitavat palvelut ensi vaiheessa: Hallinnon karttapalvelu Tietojohtamisen palveluiden kehittäminen Open Ahjo - datan yhteentoimivuuden edistäminen ja käytänteiden levittäminen muiden kaupunkien käyttöön Aikataulu: aloitus 12/2013 Hallinnon karttapalvelu: viranomaiset voivat palvelualustan avulla toteuttaa verkkopalveluihinsa räätälöityjä karttapalveluja suoraan avoimista palvelurajapinnoista ilman ohjelmointia. Pilotin lopputuloksena voidaan arvioida hallinnon karttapalvelun siirtokelpoisuutta TORI:n palveluvalikoimaan. Tietojohtamisen palveluiden kehittäminen, jossa selvitetään miten palvelualusta ja toteutetut analysoinnin ja visualisoinnin palvelut sisällöllisesti, toiminnallisesti ja käytettävyydeltään soveltuvat tietojohtamisen tarpeisiin sekä millaisia toimintoja palvelualusta ja karttaliittymän pitäisi tietojohtamiseen tarjota. Tietojohtamisen tarpeita arvioidaan MML:n ja Aluehallintovirastojen yhteistyössä toteuttaman tilastoaineistojen teemakarttaliittymän ja esim. eduskunnasta muodostetun käyttäjäryhmän avulla. Open Ahjo - datan yhteentoimivuuden edistäminen täydentää kahta edellä mainittua pilottiaihiota. Tässä kokonaisuudessa Helsinki Region Infosharen (HRI) palkkaama kumppanikoodari -resurssi on käytettävissä selvittämään eri toimialojen käyttäjäryhmien tarpeita, työstämään tarpeiden pohjalta paikkatietoa hyödyntävää dataa, luomaan kokeellisia rajapintoja siitä, miten paikkatiedolla voidaan yhdistää kaupunkien päätöksenteossa olevaa dataa esim. palvelupisteeseen, talouteen ja väestöön sekä havainnollistaa tietoja kartalla. Pilotin tavoitteena on edistää palveluiden yhteentoimivuutta, lisätä kaupungin läpinäkyvyyttä sekä palvella kehitettävillä piloteilla niin virkamiehiä kuin työntekijöitä. Tuloksia pyritään levittämään muiden kaupunkien alueelle linkittyvien yhteistyöhankkeiden kautta. Pilotissa hyödynnettäviä datalähteitä voivat olla esim. kaupungin päätöksentekorajapinta, väestötilastot, muut tilastot, hallinnolliset alueet, huoltoalueet, talousdata, palvelupistedata, kiinteistödata, kaavoitusdata, maa-aluedata, kaupungin palauterajapintadata, jne. Konkreettisella tasolla pilotissa yhteensovitetaan datoja (huomioidaan standardit), kytketään datat paikkatietoon, luodaan/valitaan työkalut joilla yhteen sovitetaan datoja, huomioidaan metatiedot, toteutetaan tietokanta, luodaan rajapinnat, kehitetään mekanismi datapalautteen keräämiseksi, sekä testataan ympäristössä kehitettyjä sovelluksia. Pilotoinnissa keskitytään lisäksi tutkimaan miten testattavien toteutusten monistettavuus ja jaettavuus onnistuu, ja miten kohderyhmän muutos kansalaisista virkamieskuntaan muuttaisi palvelun kehittämisen fokusta. Lisäksi HRI tilaa OKF:n toteuttajaverkostojen kautta keväällä 2014 erilaisten palveluaihioiden (protojen) toteutuksia, ja esim. maalis- tai toukokuun 2014 palvelukehityskierroksen tekemisessä voidaan kutsua datan käyttäjiä JulkICTLab ympäristöön osana paikkatiedon ekosysteemin kehittämisen pilottia. Pilotin tuotoksena saadaan JulkICTLabin käyttöön ja sen kautta muille kehittäjille hyödynnettäviksi uusia avoimia rajapinta- ja ohjelmistokomponenttitoteutuksia.

11 Pilotti: Palveluväylän pilotin tukeminen
Tavoite: luoda palveluväylän rajapintamäärittelyiden mukaisesti pilottiin osallistujille tarpeellinen määrä liityntäpalvelimia, tarjota ne tiedon tuottajien ja palveluiden kehittäjien käyttöön, ja sitä kautta mahdollistaa palveluväylää hyödyntävien palveluiden kehittäminen, demonstrointi, pilotointi, sekä tietovarantojen liittämisen testaus.   Osapuolet: VM: Vastaa kansallisen Palveluväylän testiympäristön luomisesta, sen dokumentoinnista, ja tuottaa ohjeistusta JulkICTLab pilotin hyödynnettäväksi Palvelukehittäjät: Toteuttavat palvelupilotteja ympäristöön JulkICTLab: Edistää tiedontuottajien mukaan saamista pilottiin, toimii konsultatiivisessa roolissa tiedontuottajaorganisaatiolle (esim. liityntäpalvelimien sovellustason asennuksiin liittyvä konsultointi JulkICTLabin kautta palveluväylää pilotoiville tiedontuottajaorganisaatioille), tarjoaa asiantuntijatason teknistä tukea piloteille, aktivoi ja tukee palvelukehittäjiä esim. organisoimalla kilpailuja tms. teeman ympärillä.

12 Jatkokehittäminen 2015 Projektin asettamispäätöstä jatkettu
Toimintakonseptin ja tukiprosessin kehittäminen Konseptointi – testaus – tuotteistaminen Tuotanto-ohjeistus Käyttäjälähtöisyys ja nopea reagointi tarpeisiin Sopimuksia jatketaan FORGE:n kanssa Uusia kokeiluja vuonna 2015 Mm. avoimen palvelukehittämisen kilpailu


Lataa ppt "JulkICTLab 8.1.2015 Mikael Vakkari, VM."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google