Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennusten energiatehokkaat osat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennusten energiatehokkaat osat"— Esityksen transkriptio:

1 Rakennusten energiatehokkaat osat

2 Energiaa käyttävät tuotteet
Energiaa käyttävät tuotteet (EUP), jotka käyttävät, tuottavat, siirtävät tai mittaavat energiaa (sähköä, kaasua, fossiilisia polttoaineita), kuten kattilat, tietokoneet, televisiot, muuntajat, teollisuustuulettimet, teollisuusuunit jne. Muut energiaan liittyvät tuotteet (ERP), jotka eivät käytä energiaa mutta vaikuttavat energiaan ja näin ollen voivat osaltaan säästää energiaa, kuten ikkunat, eristemateriaalit, suihkut, hanat jne.

3 Rakennusten tuoteryhmät
Ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät Kuumavesikattilat Lämmityslaitteet Vesipumput

4 Ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät
Voimassa 1. tammikuuta 2016 – 1. tammikuuta 2018 Ei koske Ilmanvaihtojärjestelmiä, joiden sähkönottoteho on alle 30 W Kuuman ja kylmän ilman toimitusta (+100°C / -40°C) Toimintaa myrkyllisissä, syövyttävissä tai herkästi syttyvissä ympäristöissä Muut vaatimukset määritelty direktiivissä 2009/125/EC

5 Ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät
Kaikkiin ilmanvaihtojärjestelmiin, paitsi kaksoiskäyttöyksiköihin, tulee asentaa moninopeusohjaus tai hydraulivaihteisto. Kaikissa BVU-yksiköissä tulee olla HRS. HRS-järjestelmässä tulee olla lämpöohitustoiminto Energian ominaiskulutus (SEC) (ilmaistaan muodossa kWh/(m2.a)) on kerroin, joka ilmaisee ilmanvaihtoon käytetyn energian määrän asuintalon tai rakennuksen lämmitettyä huonepinta-alaa (m2) kohden. Kerroin lasketaan RVU-yksiköille Liitteen VIII mukaisesti. Mikäli laitokseen kuuluu suodatinyksikkö, tuotteen ohjausjärjestelmään lisätään visuaalinen signaali tai hälytys, joka aktivoituu, kun suodattimen paine-ero ylittää sallitun lopullisen paine-eron enimmäissuuruuden. ‘kaksisuuntainen ilmanvaihtoyksikkö’ (BVU) tarkoittaa ilmanvaihtoyksikköä, joka luo sisä- ja ulkotilojen välillä ilmavirran ja jossa on sekä otto- että poistotuulettimet; ‘lämmön talteenottojärjestelmä (HRS)’ ‘muiden kuin asuintalojen ilmanvaihtoyksikkö’ (NRVU)

6 Ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät Vertailuarvot
Asuintalojen ilmanvaihtoyksiköt: (a) SEC: 42 kWh/(m2.a) BVU-yksiköille, ja 27 kWh/(m2.a) UVU-yksiköille. (b) Lämmön talteenotto ηt: 90 % BVU-yksiköille. Muiden kuin asuintalojen ilmanvaihtoyksiköt: SFPint: 150 W/(m3/s) alle Tason 2 rajan NRVU-yksiköille tilavuusvirtauksen ollessa ≥ 2 m3/s, ja 250 W/(m3/s) alle Tason 2 rajan NRVU-yksiköille tilavuusvirtauksen ollessa < 2 m3/s (b) Lämmön talteenotto ηt_nrvu: 85 %, ja kierukkatyyppisissä lämmön talteenottojärjestelmissä 80 %. ‘kaksisuuntainen ilmanvaihtoyksikkö’ (BVU) tarkoittaa ilmanvaihtoyksikköä, joka luo sisä- ja ulkotilojen välillä ilmavirran ja jossa on sekä otto- että poistotuulettimet; ‘lämmön talteenottojärjestelmä (HRS)’ ‘muiden kuin asuintalojen ilmanvaihtoyksikkö’ (NRVU)

7 Brand = tuotemerkki Model outdoor unit = ulkokäyttöön tarkoitettu yksikkö Model indoor unit = sisäkäyttöön tarkoitettu yksikkö Number of indoor units= sisäkäyttöön tarkoitettujen yksiköiden määrä Cooling capacity = jäähdytyskapasiteetti Heating capacity = lämmityskapasiteetti Electricity costs (EUR in 10 years) = sähkökustannukset (euroa 10 vuodessa) SEER (cooling) = SEER (jäähdytys) SCOP (heating) = SCOP (lämmitys) Energia efficiency class (cooling/heating) = energiatehokkuusluokka (jäähdytys/lämmitys) Annual energy consumption (cooling/heating, kWh/year) = vuosittainen energiankulutus (jäähdytys/lämmitys, kWh/vuosi) Available in countries = saatavilla seuraavissa maissa On demand = pyydettäessä

8 Kuumavesikattilat On-demand water heater = tarpeen mukaan lämmitettävä vedenlämmitin Tank water heater = vedenlämmityssäiliö

9 Kuumavesikattilat Uusia, nestemäisillä tai kaasumaisilla polttoaineilla toimivia kuumavesikattiloita koskevat vaatimukset, kun kattiloiden mitoitustoisioteho on vähintään 4 kW ja enintään 400 kW Type of boiler = kattilatyyppi Range of power output = antoteho Efficiency at rated output = nimellisantotehon tehokkuus Efficiency at partload = osittaisen kuorman tehokkuus Average boiled-water temperature (in °C) = keitetyn veden keskilämpötila (°C) Efficiency requirement expressed (in %) = vaadittava tehokkuus (%) Standard boilers = standardikattilat Low-temperature boilers = matalalämpökattilat Gas condensing boilers = kaasukondenssikattilat *Including condensing boilers using liquid fuels = mukaan lukien nestemäisiä polttoaineita käyttävät kondenssikattilat ** Temperature of boiler water-supply = kattilan vedenhankinnan lämpötila 4 to 400 =

10 Ilmalämmittimet ja yhdistelmälämmittimet 2. elokuuta 2013
Kattilalämmittimet Vastapainelämmittimet Lämpöpumppulämmittimet Kattilayhdistelmälämmittimet ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet, jotka toimittavat lämpöä vesipohjaisiin keskuslämmitysjärjestelmiin käyttävät kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, kuten biomassaa (ellei valtaosin), sähköä ja huonelämpöä tai hukkalämpöä.

11 Ilmalämmittimet ja yhdistelmälämmittimet 2. elokuuta 2013
KAUSILÄMMITYKSEN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 26. syyskuuta 2015: Polttoainekattiloita käyttävät ilmalämmittimet, joiden mitoituslämpöteho on ≤ 70 kW ja polttoainekattiloita käyttävät yhdistelmälämmittimet, joiden mitoituslämpöteho on ≤ 70 kW, pois lukien tyypin B1 kattilat, joiden mitoituslämpöteho on ≤ 10 kW ja tyypin B1 yhdistelmäkattilat, joiden mitoituslämpöteho on ≤ 30 kW: Kausilämmityksen energiatehokkuus ei saa pudota alle 86 prosenttiin.

12 Ilmalämmittimet ja yhdistelmälämmittimet 2. elokuuta 2013
KAUSILÄMMITYKSEN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 26. syyskuuta 2015 : Polttoainekattiloita käyttävät ilmalämmittimet, joiden mitoituslämpöteho on > 70 kW ja ≤ 400 kW, ja polttoainekattiloita käyttävät yhdistelmälämmittimet, joiden mitoituslämpöteho on > 70 kW ja ≤ 400 kW: Mitoituslämpötehon 100 % hyötytehokkuuden ei tule laskea alle 86 prosentin, eikä mitoituslämpötehon 30% hyötytehokkuuden tule laskea alle 94 prosentin.

13 Ilmalämmittimet ja yhdistelmälämmittimet 2. elokuuta 2013
KAUSILÄMMITYKSEN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 26. syyskuuta 2015 / 2017: Sähkökattiloita käyttävät ilmalämmittimet ja yhdistelmälämmittimet: Kausilämmityksen energiatehokkuuden ei tule laskea alle 30 prosentin (36%). Vastapainelämmittimet: Kausilämmityksen energiatehokkuuden ei tule laskea alle 86 prosentin (100%). Lämpöpumppulämmittimet ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet, pois lukien matalalämpöpumput: Kausilämmityksen energiatehokkuuden ei tule laskea alle 100 prosentin (110%). Matalalämpöpumput: Kausilämmityksen energiatehokkuuden ei tule laskea alle 115 prosentin (125%).

14 Lämpöpumput kesäkuu 2012 Tehokkaimmissa kiertopumpuissa on hydraulivaihteisto ja kestomagneettimoottori. Tarkka mitoitus – ylisuuren pumpun asentamisen välttäminen – on yhtä tärkeää kuin itse pumpun tehokkuus. Pumput, joiden EEI on < 0.27, täyttävät vuoden 2013 EcoDesign-direktiivin vähimmäistehokkuutta koskevat vaatimukset. Pumput, joiden EEI on < 0.23, täyttävät jo vuoden 2015 vaatimukset. Energiatehokkaiden pumppujen energian hyötysuhdeindeksi (EEI) voi olla jopa niin alhainen kuin 0.2.

15 Brand = tuotemerkki Model = malli Energy efficiency index = energian hyötysuhdeindeksi Flow rate = virtausnopeus Head = pää Max. Power input = enimmäisottoteho Electricity consumption (kWh/period) = sähkönkulutus (kWh/kausi) Available in countries = saatavilla seuraavissa maissa Additional information = lisätietoja Europe = Eurooppa France, Italy, Sweden, UK = Ranska, Italia, Ruotsi, Iso-Britannia All others from CH = CH:n kaikki muut Download PDF = lataa PDF


Lataa ppt "Rakennusten energiatehokkaat osat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google