Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteistoiminnallinen kokous

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteistoiminnallinen kokous"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteistoiminnallinen kokous
Satu Kurvinen

2 Mihin asioihin sinä voit vaikuttaa ja miten?

3 Oppilaiden osallisuuden eri toimintatavat
Oppilaat tekevät kartoituksia ja mielipidekyselyjä Oppilaiden mielipidettä kuullaan Oppilaat ideoivat Oppilaat keskustelevat ja neuvottelevat yhdessä opettajien kanssa Oppilaat vaikuttavat päätöksentekoon Oppilaat tiedottavat ja saavat tietoa Oppilaat suunnittelevat Oppilaat ottavat vastuuta organisoinnista ja toteutuksesta Oppilaat jakavat kokemuksia ja arvioivat toteutusta Oulun kaupunki | Hallintokunta/ryhmä/tiimi | Diasarjan otsikko

4 Virittäytyminen Jakaannutaan ryhmiin ja jaetaan kokemuksia erilaisista kokouksista, miten ne toimivat, ajankäyttö, esityslista ja vuorovaikutus Kokemuksia huonoista kokouksista Millainen on hyvä kokous? Hyvän kokouksen tunnuspiirteet Oulun kaupunki | Hallintokunta/ryhmä/tiimi | Diasarjan otsikko

5 Oulun kaupunki | Hallintokunta/ryhmä/tiimi | Diasarjan otsikko

6 Puheenjohtajan rooli Puheenjohtaja vetää puhetta ja jakaa puheenvuoroja – yksi puhuu kerrallaan  tuppaa usein menemään päällekkäin puhumiseksi Jos käsiteltävänä on jokin uusi tai hankala aihe, joka vaatii keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa, niin pienet porinaryhmät ovat toimiva työkalu  oppilaat työstävät aihetta 3-4 henkilön ryhmissä ja jokainen ryhmä esittää keskustelun päätteeksi oman yhteisen kantansa  porinaryhmien ajatusten pohjalta tehdään päätös Oulun kaupunki | Hallintokunta/ryhmä/tiimi | Diasarjan otsikko

7 Sihteerin rooli Tekee esityslistan kokoukseen
Tekee aina pöytäkirjan hallituksen kokouksista Jos sihteeri ei ole paikalla, niin valitaan joku muu pitämään pöytäkirjaa Jos kokouksessa ei ole mitään salaista (esim. juhlien, yllätysten yms. suunnittelua), sihteeri laittaa pöytäkirjan hallituksen ilmoitustaululle kaikkien oppilaskunnan jäsenten nähtäville Oulun kaupunki | Hallintokunta/ryhmä/tiimi | Diasarjan otsikko

8 Kokous kutsutaan ajoissa koolle
Joskus asiat tulevat nopeastikin, eikä liene järkevää laittaa mitään tiukkaa aikarajaa Isoissa päätöksissä kuitenkin tärkeää valmistelu, ettei kokousaika tuhraannu turhiin kysymyksiin - esim. hankinnoissa voi sihteeri ja pj tai joku muu hallituksen jäsen etukäteen selvitellä hintoja, malleja yms. Oleellisinta on, että kaikki hallituksen jäsenet saavat asiasta tiedon etukäteen

9 Päätösvaltaisuus Kokouksesta on tiedotettu kaikkia, ja paikalla on yli puolet hallituksesta Tässä voidaan tehdä myös koulukohtainen päätös, esim. 2/3 oltava paikalla Oulun kaupunki | Hallintokunta/ryhmä/tiimi | Diasarjan otsikko

10 Tiedon kulku luokkiin ja luokista hallitukseen
Yksi osallisuuden oleellisimmista asioista on se, että kaikilla oppilaskunnan jäsenillä (=kaikilla oppilailla) on mahdollisuus todella vaikuttaa Useissa kouluissa tiedon kulku hallituksen ja luokkien välillä on havaittu ongelmaksi  hallituksen jäsenet usein epätietoisia mitä kertoa luokassa, ja luokasta tulleet viestitkin jäävät usein kertomatta kokouksessa

11 Yhteistoiminnallinen kokous
Kokouksen valmistautuminen Puheenjohtaja ja sihteeri kokoontuvat säännöllisesti viikkoa ennen kokousta. Kokoavat esityslistan ja jakavat sen hallituksen jäsenille. Esityslistaan tulee merkitä asiat, joita käsitellään jo etukäteen luokissa tai ryhmissä. 2. Aloitus Jäsenet istuvat 4 – 5 oppilaan ryhmissä. 3. Puheenjohtaja lukee edellisen kokouksen pöytäkirjan 4. Puheenjohtaja lukee esityslistan 5. Asioiden käsittely Asioista keskustellaan pöydittäin, ideointivaihe Kerätään käsiteltävät asiat pöydistä, tehdään päätös ja kopautetaan nuijaa Oulun kaupunki | Hallintokunta/ryhmä/tiimi | Diasarjan otsikko

12 Päästiinkö asioissa eteenpäin? Ilmaisivatko kaikki mielipiteensä?
6. Kokouksen arviointi Päästiinkö asioissa eteenpäin? Ilmaisivatko kaikki mielipiteensä? Kuunneltiinko toisten mielipiteitä? Olinko itse aktiivinen kokouksessa? 7. Jatkosta sopiminen Sovitaan, kuka tekee ja mitä seuraavaan kokoukseen mennessä. Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. Päätetään miten ja miten informoidaan omissa luokissa. Video Oulun kaupunki | Hallintokunta/ryhmä/tiimi | Diasarjan otsikko

13 ”Yhdessä olemme enemmän”
Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu Oulun kaupunki | Hallintokunta/ryhmä/tiimi | Diasarjan otsikko


Lataa ppt "Yhteistoiminnallinen kokous"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google