Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asiantuntijuus ammatillisessa koulutuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asiantuntijuus ammatillisessa koulutuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Asiantuntijuus ammatillisessa koulutuksessa
Täydennyskoulutus Haukirannan kuntayhtymä

2 Koulutuskokonaisuuden kuvaus
Aihe: Asiantuntijuus ammatillisessa koulutuksessa – täydennyskoulutus Kohderyhmä: Haukirannan kuntayhtymän ammatillisten oppilaitosten opetus-, ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstö (ammatilliset erityisopettajat, aineopettajat, psykologit ja kuraattorit) Laajuus: 10 op Kesto: syys- ja kevätlukukausi työn ohessa opiskeltaessa Hakumenettely: työnantaja valitsee osallistujat hakemusten perusteella, max. 15 osallistujaa Sisältö: koulutuksen aikana käydään läpi asiantuntijuuden käsitettä ja siihen liittyviä merkityssisältöjä ammatillisen koulutuksen näkökulmasta, kartoitetaan oman asiantuntijuuden käytäntöjä ja kehittämistarpeita osallistujan ja työnantajan näkökulmasta sekä laaditaan sähköinen portfolio, josta tulee oman osaamisen markkinoinnin kansio osallistujan ja työnantajan käyttöön. Tavoitteet: oman asiantuntijuuden tunnistaminen, asiantuntijana kasvaminen sekä asiantuntijana toimiminen vaihtelevissa tilanteissa

3 Opetusmenetelmät Ennakkotehtävät yksilö- ja ryhmäsuorituksena
Tehtävien laatiminen MS Office –ohjelmilla ja tallennus koulutuksen wiki- ympäristöön. Lähiopetusjaksot Opettajajohtoisia luentoja päivän teemoista. Ryhmäkeskustelut Oman osaamisen jakaminen ja syventäminen muiden osallistujien kanssa pohjaten aitoihin työelämässä kohdattuihin ongelmiin. Reflektoiva palaute lähiopetusjaksojen jälkeen Palautteen keräys Webpropol-kyselyillä jokaisen lähijakson jälkeen oman oppimisen seuraamiseksi sekä koulutuksen kehittämiseksi. Verkkomentorointi Ryhmällä kaksi kokenutta mentoria käytössään. Verkkomentorointitapaamiset neljän viikon välein Lync-yhteyden välityksellä ja tarpeen tullen sähköpostitse ja puhelimitse. Portfolion laatiminen Smart Notebook –ohjelmalla yhteiselle pohjalle ja tallennus Kyvyt.fi - verkkopalveluun. Harjoittelu Konsultaatio, opetustuokio tms. osallistujan osaamisalueen toimenpide, joka videoidaaan ja tallennetaan arviointia ja myöhempää käyttöä varten.

4 Kiitos!


Lataa ppt "Asiantuntijuus ammatillisessa koulutuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google