Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

USKONTOTIETEEN PERUSTEET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "USKONTOTIETEEN PERUSTEET"— Esityksen transkriptio:

1 USKONTOTIETEEN PERUSTEET
UST/USH 111 (4op) 6.9. – Ti ja to 14-16 Pr SL1

2 Uskontotieteen perusteet
Opettaja: Yliopistonlehtori Heikki Pesonen Tavattavissa uskontotieteen tiloissa (Unioninkatu 38 E, huone 323) keskiviikkoisin klo 14-15 Sposti: P Info: weboodi, uskontotieteen www-sivut flammassa, matskut.helsinki.fi

3 Kurssin suorittaminen
Luennot ja kirjallisuus Fingerroos, Opas & Taira 2004 (toim.): Uskonnon paikka. Sivut ja (Pyysiäisen, Mikkolan, Fingerroosin, Salmelan, Jylhänkankaan, Puurosen ja Hovin artikkelit); K. Ketola et al: Näköaloja uskontoon. Uskontotieteen ajankohtaisia suuntauksia, artikkelit "Mitä on uskontotiede", "Uskontotiedettä tekemässä", "Kertokaa lisää jumalasuhteestanne", "Uskonto ja moderni yhteiskunta" sekä "Uskonto ja vaietut naiset”; V. Anttonen: Uskontotieteen maastot ja kartat ss Tentitään tiistaina klo , P I Rästitentit: tiedekuntatentti tai ensimmäisessä kesätentissä 29.6., ilmoittautuminen weboodissa

4 Uskontotieteen suuntaukset: uskontopsykologia
Jung havaitsi samankaltaisuuksia myyttien ja unien välillä ajatus kollektiivisesta alitajunnasta historiaton ja muuttumaton myytit sen ilmauksia arkkityypit kollektiiviseen alitajuntaan sijoittuvia symboleja; esim. sankarin arkkityyppi tai mandala

5 Uskontotieteen suuntaukset: uskontopsykologia
Amerikkalainen monomyytti Joseph Campbell 1990 (1949): Sankarin tuhannet kasvot Lawrence & Jewett 2002: The myth of the American superhero. Länsimaisessa populaarikulttuurissa (erityisesti elokuvassa) vallalla oleva myyttinen rakenne Valkoihoinen mies voittaa pahan, pelastaa maailman, palauttaa kosmoksen ja saa palkkion Kuitenkin (enenevässä määrin) poikkeuksia ja vastakulttuurisia sankareita ja sankarittaria

6 Uskontotieteen suuntaukset: uskontopsykologia
Jungin merkitys uskontotieteelle uskonnon merkitys tämän päivän ihmiselle positiivinen suhtautuminen uskontoon vaikutus Mircea Eliadeen IanMcKellen, vai Gandalf, vai vanha viisas mies?

7 Uskontotieteen suuntaukset: uskontososiologia
Fundamentalismi? Paluu perusteisiin, joita pidetään uskonnon perusteina. Ajatus siitä, että yhteiskunnan laajemmin pitäisi palata näihin perusteisiin. Kaikkien pitäisi noudattaa näitä periaatteita. Myös ei-uskonnollista fundamentalismia. Kunhan arvot joustamattomia Usko fundamentaaliseen tekstiin voi olla joustamatonta On tarkka joustamaton tulokulma, ei tilaa kriittiselle ajattelulle, ei punnita

8 Fundamentalismi? Ei punnita eri näkökulmia
On dogmaattista. Säännöt ovat itsessään sääntöjä, oikeuttavat itsensä, seurauksilla ei väliä. Radikaalifuntamentalistinen tieto-opillinen kanta: on perususkomuksia olemassa, joita ei tarvitse perustella/oikeuttaa  perusfundamentit Perusfundamenttien ei tarvitse olla perustavanlaatuisia muiden mielestä: uudelleenmäärittely Haluttomuus muuttaa uskomuksiaan tai ajatteluaan millään rationaalisiin tai empiirisiin todisteluihin rakentuvilla tavoilla Voimakas yhteisöllisyys

9 Fundamentalismi? Uskomukset arvotetaan moraalisesti tai tiedollisesti arvokkaammaksi kuin muut käsitykset Vahvat jaot meihin tai teihin, miehiin tai naisiin Onko jokainen ihminen oman näkemyksensä fundamentalismi?  on vaikea muuttaa sisäisiä mallejamme; ympäristöllä suuri merkitys sille, miten ajattelemme Jokaisessa on uinuva fundamentalismi, joka pitää herättää Yhteiskunnallinen konservatismi; voidaan mielivaltaisesti valita tietyt arvot ja pitäytyä niissä Paternalismi, eli ajatus moraalin ohjailusta

10 Uskontotieteen suuntaukset: uskontososiologia
Fundamentalismi Erilaiset (kuitenkin risteävät ymmärrykset): 1. Itsemäärittelyt  sitoutuminen tiettyihin uskonnon peruslähtökohtiin, luovuttamattomiin periaatteisiin, fundamentteihin 2. Median (ja arkikielen) määrittelyt  negatiiviset sisällöt ja mielikuvat 3. Akateemiset (uskonto)sosiologiset määrittelyt  tietynlaisen, joka puolella maailmaa, useissa uskontoperinteissä esiintyvän samankaltaisen uskonnollisen ilmiön tarkastelu ja jäsentäminen tiettyjen perheyhtäläisten kriteerien kautta  vertailevan näkökulman mahdollistaminen

11 Uskontotieteen suuntaukset: uskontososiologia
Fundamentalismi: lähtökohdat 1900-luvun alun protestanttiset liikkeet Aikakauden liberaalin hengen vastustaminen Pamfletit 1910-luvulla The Fundamentals: A Testimony of Truth Fundamentaalisten perusoppien puolustus: Raamatun kirjaimellisesti tulkittu erehtymättömyys, Kristuksen sovituskuolema, ruumiin ylösnousemus ja Kristuksen toinen tuleminen

12 Uskontotieteen suuntaukset: uskontososiologia
Piirteitä: Pyhän kirjan kirjaimellisesti tulkittu erehtymättömyys Kreationismi ja evoluutioteorian kritiikki Uhkakuvat Erottautuminen ”maailmasta” ja valtavirran uskonnollisuudesta Millennialismi Autoritäärinen johtajuus Käyttäytymisvaatimukset Menneisyyden radikaali uudistaminen nykyisiin tarpeisiin ”The Fundamentalism Project”

13 Uskontotieteen suuntaukset: uskontososiologia
Mitä on uskontososiologia? uskonnon ja yhteisön välisten vuorovaikutussuhteiden tarkastelua Kaksi näkökulmaa: 1. rakenteellinen perustuu uskontokritiikkiin; Karl Marx ( ) yhteiskunnan rakenteiden vaikutus uskontoon esim. miten sosiaaliset taustatekijät vaikuttavat ihmisten uskonnolliseen käyttäytymiseen

14 Uskontotieteen suuntaukset: uskontososiologia
2. institutionaalinen uskonnon vaikutus ihmisten käyttäytymiseen ja yhteiskuntaan Max Weber ( ) ja protestanttinen etiikka Kansalaisuskonto


Lataa ppt "USKONTOTIETEEN PERUSTEET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google