Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Näin arvioimme tiimin toimintaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Näin arvioimme tiimin toimintaa"— Esityksen transkriptio:

1 Näin arvioimme tiimin toimintaa
Lahdessa toteutettavan havainnoinnin ja arvioinnin kokonaisuus 2016 Sivistystoimiala

2 Lahden kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma
Toimintakulttuuri vaikuttaa sen piirissä oleviin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys ja vaikutukset vai ei. Lasten kanssa työskentelevien aikuisten on tärkeää tiedostaa, että heidän tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapsille. (Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet s.14) Henkilöstön asenteet, yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat luovat tunneilmapiiriltään myönteisen, turvallisen ja muita kunnioittavan oppimisympäristön. (Oppimisympäristöt esiopetuksessa s.16) Opetushenkilöstön tavoitteellinen itsearviointi ja yhteistyö on esiopetuksen laadun ylläpitämisen ja kehittämisen ehto. (Yhteistyö s.17, Arviointi s.20) Vasu-perusteet, luonnos Kasvattajalla on olennainen rooli toiminnan toteutuksessa, joten arviointi tulee kohdistaa myös kasvattajien toimintaan, kuten vuorovaikutukseen lasten kanssa, ryhmässä vallitsevaan ilmapiiriin, kasvattajien ohjaustapaan ja oppimisympäristöön. Sivistystoimiala

3 Työkaluja tiimin arviointiin
Kasvattajan reflektiivinen peili – tiimityökalu lasten keskeisten tarpeiden huomiointiin Oppimisympäristön arviointilomake Päivähoidon kontekstianalyysi Seuraavista arviointimenetelmistä valitaan yksi ja sitä käytetään johdonmukaisesti. Numeraalista arviointia tärkeämpää on tiimin keskustelut aiheeseen liittyen. Sivistystoimiala

4 Kasvattajan reflektiivinen peili – tiimityökalu
Karppinen & Tarvonen 2016 Syntyi osana Nepsy-koulutusta. Johdattaa reflektiiviseen ajatteluun ja pohdintaan. Työkalua tulee käyttää ratkaisukeskeisesti: tehdä lisää sitä, mikä toimii, ja pieniä muutoksia siihen, mikä ei toimi. Työkalun avulla esiopetusryhmissä voidaan panostaa aiempaa tietoisemmin myönteisen kasvattaja-lapsi –suhteen rakentumiseen ja lapsen keskeisten tarpeiden huomioimiseen. Työkalu sisältää kaksi osaa: Ensimmäisessä osassa selvität, kuinka pitkällä olet positiivisen pedagogiikan polulla. Toinen osa sisältää tiimityöskentelyyn tarkoitetun kysymyspatteriston, joka liittyy lasten keskeisiin tarpeisiin ja niiden huomiointiin. Liittyminen Kokemusten jäsentyminen Mahdollisuus mielekkääseen toimintaan Sivistystoimiala

5 Oppimisympäristön arviointilomake
Strain & Joseph 2004, suom. Suhonen 2004 Tilajärjestelyt Toiminta- ja siirtymätilanteet Ryhmätilan toiminnat: Koko ryhmä ja pienryhmä Tiimin työskentelyn suunnittelu Lapsen käyttäytymisen ohjaaminen Sivistystoimiala

6 Päivähoidon kontekstianalyysi
Pihlaja 2001 Tavoite: Varhaiskasvatuksen ympäristö, joka luo laadukkaan pohjan lapsikohtaiselle työlle. Laajan arvioinnin väline, jota voidaan käyttää kaikissa päivähoidon yhteisöissä. On tehty ajatellen mahdollisimman hyviä olosuhteita sosiaalis-emotionaaliselle kasvulle. Kasvatuksen fyysinen ja rakenteellinen konteksti Lasten perusturva Pedagogiikka ja toiminnan sisältö Työyhteisön ilmapiiri ja toimivuus Työntekijä kasvatustieto ja -tietoisuus Sivistystoimiala


Lataa ppt "Näin arvioimme tiimin toimintaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google