Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lastaus kuorma-autoon

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lastaus kuorma-autoon"— Esityksen transkriptio:

1 Lastaus kuorma-autoon
Lastaus kuorma-autoon 46-vuotias autonkuljettaja asensi kipsilevynippujen reunoja suojaavat kulmasuojat paikoilleen ennen nipun siirtämistä lavan reunaan. Toisen nipun kohdalla autonkuljettaja seisoi lavalla asentaakseen kulmasuojat. Turvallisten työtapojen käyttö, Yhteistoiminta, Siirto- ja kuljetustöiden suunnittelu, Kuormien käsittely ja pinoaminen Epäselvä yhteistoiminta TOT 16/98 Kipsilevynippuja lastattiin kuorma-autoon trukilla. Lastattaessa nippuja oli trukin haarukoilla kaksi päällekkäin. Kuorma-auton kuljettaja asensi lavalla nippuihin kulmasuojia (kulmapaloja), joita käytetään estämään kipsilevyjen murtuminen kuorman kiinnityksessä käytettäviä sidosliinoja kiinnitettäessä. Ensimmäinen nippupari nostettiin keskelle lavaa, kulmasuojat asennettiin paikoilleen ja tämän jälkeen nippu työnnettiin paikoilleen. Tuodessaan toista nippuparia trukinkuljettaja työnsi kipsilevyniput suoraan paikoilleen. Hän ei nähnyt kuorma-autonkuljettajaa, joka odotti lavan takareunassa olettaen, että toisen nippuparin kanssa toimitaan samoin kuin edellisen kanssa. Kuorma-autonkuljettaja puristui kipsilevynipun ja lavan rungon väliin. Trukinkuljettaja työnsi seuraavan nipun suoraan lavan takareunaan asti huomaamatta autonkuljettajaa. Kuorma-auton kuljettaja puristui lavan tukirakenteen ja kipsilevynipun väliin. Trukkikoulutus

2 Tapaturmaan johtaneet tekijät
Tapaturmaan johtaneet tekijät Trukinkuljettaja ei nähnyt kuorma-autonkuljettajaa. Kuorma-autonkuljettaja oletti, että toisen nipun kohdalla toimitaan samoin kuin ensimmäisen kanssa. Trukinkuljettaja oletti autonkuljettajan olevan muualla. Työvaihetta ei ollut ohjeistettu ja työskentelyn säännöt ja ohjeet olivat epäselvät. Yhteistoiminnasta ei ollut sovittu. Turvallisten työtapojen käyttö, Yhteistoiminta, Siirto- ja kuljetustöiden suunnittelu, Kuormien käsittely ja pinoaminen Epäselvä yhteistoiminta TOT 16/98 Lastaustapa oli erilainen näissä kahdessa nippuparissa: ensimmäisen nippuparin siirto tehtiin kulmasuojien asentamisen jälkeen. Toista siirrettäessä avustamassa ollut autonkuljettaja oletti, että toisen kanssa menetellään samoin. Yhteistoiminnasta ei ollut sovittu eivätkä kuljettajien ajatukset kulkeneet yhdenmukaisesti. Trukinkuljettaja ei odottanut autonkuljettajan merkinantoa ennen nipun työntämistä lavan reunaa vasten. Hän uskoi autonkuljettajan olevan valmistelemassa perävaunua lastauskuntoon, mutta ei varmistanut tätä oletusta mitenkään. Trukinkuljettajalla ei ollut näkö- eikä puheyhteyttä autonkuljettajaan. Yrityksessä oli ohjeistettu nippujen käsittely vaurioiden estämiseksi, mutta ei lastauksen turvallista suorittamista. Trukkikoulutus

3 Vastaavien tapaturmien torjunta
Vastaavien tapaturmien torjunta Lavalla työskentelyä tulee välttää ja pyrkiä käyttämään muita menetelmiä. Lastaustilanteissa tulee sopia yhteistoiminnasta. Erityisesti tapauksissa, joissa toimitaan ilman näkö- ja puheyhteyttä, työvaiheet täytyy sopia etukäteen mutta myös ohjeistaa tarpeeksi hyvin. Tarvittaessa yhteydenpitoon voidaan käyttää radiopuhelimia. Turvallisten työtapojen käyttö, Yhteistoiminta, Siirto- ja kuljetustöiden suunnittelu, Kuormien käsittely ja pinoaminen Epäselvä yhteistoiminta TOT 16/98 Avustavan työntekijän työskentelyä lavalla on vältettävä. On pyrittävä löytämään muita työmenetelmiä sen sijaan. Työnantajan tulee huolehtia kuljetukseen osallistuvien työntekijöiden perehdytyksestä ja työnopastuksesta. Lastaustilanteessa tulee huomioida mm. seuraavat asiat: Yhteistoiminnasta on sovittava kuorman lastaajien kesken. Työvaiheet on ohjeistettava. Ohjeissa tulee käsitellä missä kulmasuojat asennetaan, milloin ja miten näkö- ja/tai puheyhteys on välttämätön ja milloin kuljettajan on sallittua olla lavalla. Lavalla työskenneltäessä työntekijän tulee seistä sellaisessa paikassa, jossa tapaturman vaara on mahdollisimman vähäinen ja josta hänet on helppo havaita. Tarvittaessa on puheyhteyteen käytettävä radiopuhelimia. Trukkikoulutus


Lataa ppt "Lastaus kuorma-autoon"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google