Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Teknillinen geologia ja sovellettu geofysiikka

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Teknillinen geologia ja sovellettu geofysiikka"— Esityksen transkriptio:

1 Teknillinen geologia ja sovellettu geofysiikka
Rakennustekniikan laitos Department of Civil Engineering Harjoitus 2. Kivien tunnistaminen Teknillinen geologia ja sovellettu geofysiikka

2 Mitä kivet ovat? Kivi on luonnollisten prosessien tuloksena syntynyt mineraalien yhdistelmä. Kivet luokitellaan niiden syntytavan mukaan kolmeen eri luokkaan: metamorfisiin kiviin, sedimenttikiviin sekä magmakiviin. Kivet ovat jatkuvassa kiertokulussa, jossa ne syntyvät, rapautuvat, sedimentoituvat ja metamorfoituvat Laitoksen nimi

3 Kivien syntytavat Laitoksen nimi

4 Magmakivet Syväkivet: Syntyvät magmasta kiteytymällä syvällä maankuoressa, missä kiteytyminen voi kestää miljoonia vuosia. Juonikivet: Juonikivet kiteytyvät maankuoren yläosassa syvä- ja pintakivien välimailla, jolloin kiteytyminen on nopeampaa kuin syväkivillä, mutta hitaampaa kuin pintakivillä. Pintakivet (vulkaaniset) Muodostuneet tulivuorista maanpinnalle tai merenpohjalle purkautuneesta kivisulasta. Kiteytyminen ja jäähtyminen on tapahtunut nopeasti. Laitoksen nimi

5 Sedimenttikivet Kivien fysikaalinen rapautuminen ja kallioperän eroosio tuottavat kiviä, soraa, hiekkaa ja savea, jotka kerrostuvat uudelleen muodostaen sedimenttikerrostumia. Kun sedimenttikerrostuma kovettuu, sitä aletaan kutsua sedimenttikiveksi. Kovettumisen aiheuttaja on diageneesi-prosessi, joka käynnistyy päällä olevan veden ja sedimenttien painon sekä veden katalysoiman mineraalien liukenemisen ja uudelleenkasvun ansiosta. Laitoksen nimi

6 Metamorfiset kivet Metamorfoosi on kiinteässä tilassa tapahtuva prosessi, jossa kiven mineraalit, koostumus ja/tai mikrorakenne muuttuvat. Tämä johtuu pääosin siitä, että kivi pyrkii sopeutumaan sen ympärillä vallitseviin olosuhteisiin, jotka ovat erilaiset kuin ne, joissa se on muodostunut Kivessä tapahtuviin muutoksiin vaikuttavat lämpötila, paine, mekaaninen puristus, venytys tai hierto sekä fluidien läsnäolo. Protoliittina (alkuperäisenä kivenä) voi toimia sedimenttikivi, magmakivi tai ennestään metamorfoitunut kivi. Laitoksen nimi

7 Harjoitukset Tehkään ensin laatikko 9 (silikaattimineraalit)
Tämän jälkeen voitte tehdä loput laatikot vapaavalintaisessa järjestyksessä Kiinnittäkää huomiota eri kiviluokkien välisiin eroihin. Kivien syntytapa tulee tietää tentissä Yrittäkää myös opetella eri kivilajien päämineraalit! Laitoksen nimi


Lataa ppt "Teknillinen geologia ja sovellettu geofysiikka"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google