Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

3. Luokat, oliot ja metodit Java-kielessä (Lausekielinen ohjelmointi I ja II –kursseilla opitun kertausta.)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "3. Luokat, oliot ja metodit Java-kielessä (Lausekielinen ohjelmointi I ja II –kursseilla opitun kertausta.)"— Esityksen transkriptio:

1 3. Luokat, oliot ja metodit Java-kielessä (Lausekielinen ohjelmointi I ja II –kursseilla opitun kertausta.)

2 Luokat Java on olioperustainen ohjelmointikieli: lähes kaikki koodi sijoitetaan luokkiin. Luokat tunnistetaan varatusta sanasta class. Määrittely koostuu luokan otsikosta ja lohkosta: public class LuokanNimi { // Attribuutit ja metodit luokan lohkon sisässä. } Suorituskelpoisessa Java-luokassa oltava pää-ohjelmametodi main.

3 Oliot Oliot ovat viitetyyppisiä (luokkatyyppisiä) muuttujia.
Tunnuksen esittely varaa muistia vain viitteelle. Olion tiedoille varataan muistia new-operaatiolla. Yleisesti: LuokanNimi olionNimi; olionNimi = new LuokanNimi(); tai LuokanNimi olionNimi = new LuokanNimi(); Esim. String nimi = new String("Rontti");

4 Metodit Määrittely = otsikko + runko:
määreet metodinNimi(parametrilista) { // Lauseita. } missä määreet koostuvat muun muassa näkyvyysmääreistä (esim. private ja public) ja metodin tyypistä (esim. void, int ja String). Esim. public static int laskeKertoma(int n) { … }

5 Metodit Mahdollistavat osaltaan modulaarisuuden (modularity), jossa koodi jaetaan helposti hallittaviksi ja hyvin määriteltyjen liittymien kautta kommunikoiviksi osakokonaisuuksiksi. Osakokonaisuus: Nimettyyn lohkoon eristetty luokan osa, joka on olio-ohjelmoinnissa metodi. Liittymä: Parametrilista, jonka kautta metodille välitetään arvoja (sekä mahdollinen paluuarvo).

6 Metodit Kutsutaan luokan sisällä suoraan nimellä.
Kutsuminen luokan ulkopuolelta joko olion tai luokan tunnuksen kautta pistenotaation avulla. Esim. int n = In.readInt(); if (nimi.equals("Mörkö")) … Lohkon tunnukset eivät näy metodin ulkopuolelle. Tyypittömistä (void-tyyppisistä) metodeista palataan automaattisesti. Tyypitetyt metodit palauttavat paluuarvoja return-lauseella.

7 sayHello-metodi public class HelloWorld {
/* Tulostaa tervehdyksen koko maailmalle. */ public static void sayHello() { System.out.println("Hello World!"); } public static void main(String[] args) { sayHello(); // Metodikutsu Huom! Ei käänny ilman metodin static-määrettä, koska kutsutaan main-metodista.


Lataa ppt "3. Luokat, oliot ja metodit Java-kielessä (Lausekielinen ohjelmointi I ja II –kursseilla opitun kertausta.)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google