Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiedon hallinnan viitearkkitehtuurin osa-alueet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiedon hallinnan viitearkkitehtuurin osa-alueet"— Esityksen transkriptio:

1 Tiedon hallinnan viitearkkitehtuurin osa-alueet
Julkaisu (publishing), jakelu (distribution), tietopalvelut (information services) Asiakirjallinen tieto Operatiivinen tieto Ryhmätyö, sosiaalinen tiedon muodostus (collaboration, social media) Julkishallinnon tietovarantojen hallinta - tietopääoma Hankinta Taltiointi (capture) Analysointi Jalostaminen (value creation) Tuottaminen (authoring) Tietoaineistojen hallinta (content management) Arkiston hallinta (archive management) Lainsäädäntö, tehtävät ja tavoitteet Tietojohtaminen, tiedon käsitteet Asiakirjatiedon hallinta (records management) Tiedon hyödyntäminen, tiedon arvo Strateginen tieto Rekisteritieto Palvelut henkilöille ja järjestelmille (services) Prosessinhallinta, tiedon ohjaus (workflow) Avoimen tiedon hallinta (open data management) Tiedon hallinnan suunnitteluprojektin tavoitteena on luoda ja jäsentää julkisen hallinnon yhteinen tavoitetila kansallisesti ylläpidettäville tiedoille (tietoaineistoille) ja eri sisältöformaateissa olevien tietojen hyödyntämiselle yhteiskunnassa. Pääpaino tiedon hallinnan kokonaisuuden kuvaamisessa. Tarkoituksena on luoda yhtenäinen rakenne julkishallinnon tuottaman tiedon käsitteille,, tiedon hyödyntämiselle ja ylläpidolle. Rakenen toimii perustana julkisen hallinnon organisaatioiden sisältöjen hallintaan liittyvien palvelujen kehittämiselle. Tiedon hallintaa tarkastellaan sisällön hallinnan käsitteiden ja viitekehyksen pohjalta. Sisällöillä tarkoitetaan dokumentteja, kuvia, videoita, www-sivuja ja muita ymmärrettäviä tiedostoja. Sisällön hallinta voi kattaa siten myös asioiden ja asiakirjojen hallinnan. Sisällön hallinnan kohteisiin liittyuy metatietoa ja kyseisten kohteiden julkaisemiseen, sälilytykseen ja arkistointiin halutaan määrittää periaatteita. Laaditaan Tiedon hallinnan yleinen käsitteistö ja jäsennys Tietojohtamisen viitearkkitehtuurin toteutussuunnitelma - Asianhallinnan viitearkkitehtuurin toteutussuunnitelma - Sisältöjen hallinnan viitearkkitehtuurin toteutussuunnitelma - Arkistoinnin viitearkkitehtuurin toteutussuunnitelma Metatietojen hallinta (metadata management) Sisältöyksiköiden tietovaranto (repository) Yhteiset tekniset ja toiminnalliset tukipalvelut


Lataa ppt "Tiedon hallinnan viitearkkitehtuurin osa-alueet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google