Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arviointi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arviointi."— Esityksen transkriptio:

1 Arviointi

2 Syyslukukauden alku Opetuspalvelut tiedottaa huoltajille ja oppilaille Wilmassa arvioinnin käytänteet. OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö) Luokanopettaja antaa 5-6-luokkalaisille Wilma-tunnukset. Niiden käyttöä harjoitellaan ja tutustutaan Wilman eri toimintoihin.

3 Syyslukukauden puoliväli
Varmistetaan, että oppilaan Peda.net-tunnukset ovat itsellään tiedossa. Kasvun kansion julkisuusasetuksista oppilas antaa ylläpitäjän oikeudet kaikille häntä opettaville opettajille. Tehdään onnistumisen raportointi Kasvun kansioon. Oppilas voi lähettää linkin yksityisviestinä sille opettajalle, jolle onnistumisen raportoinnin haluaa osoittaa, jos opettaja on joku muu kuin oma luokanopettaja. Ryhmän opettaja luo Wilmassa Formatiivisen arvioinnin pohjan luokalleen käyttäytymisen arviointikirjaan. Sekä huoltaja että opettaja tekee formatiivisen arvioinnin Wilmaan käytöksestä ja työskentelystä. (Liukukytkin 4-10) 5-6-luokkalaiset tekevät itse oman arviointinsa, ei enää huoltaja.

4 Väliarviointi: Oppilaan osaaminen oppiaineissa (syyslukukauden loppuun mennessä)
Sekä huoltaja että opettaja tekee formatiivisen arvioinnin Wilmaan oppilaan osaamisesta syksyn oppiaineissa. (Liukukytkin 4-10) 5-6-luokkalaiset tekevät itse formatiivisen arvioinnin.

5 Väliarviointi: Arviointikeskustelut, ensimmäisen, kolmannen, neljännen ja viidennen luokan oppilaat ( ) Luokanopettaja muistuttaa huoltajia, että huoltaja ja oppilas tekevät itsearvioinnin Wilmassa ennen huoltajan ja oppilaan kanssa käytävää arviointikeskustelua. 5-6-luokkalaiset tekevät itse formatiivisen arvioinnin. Arviointikeskustelu: 1. Luokanopettaja luo Wilmassa luokkansa oppilaille arviointikeskustelupohjat. 2. Oppilas ja huoltaja täyttävät Wilmassa oman osansa arviointikeskustelulomakkeeseen ennen arviointikeskustelua. 3. Oppilas, huoltaja ja opettaja käyvät arviointikeskustelun. Keskustelun pohjana on arviointikeskustelulomake. Arviointikeskustelussa opettaja kirjaa tavoitetta lomakkeeseen ja oppilas kirjaa ne Kasvun kansioon. 4. Tarkistetaan Kasvun kansioon syksyllä tehdyt onnistumisen dokumentoinnit

6 Väliarviointi: Arviointikeskustelut, toisen ja kuudennen luokan oppilaat (1.11.-15.2.)
1. Luokanopettaja luo Wilmassa luokkansa oppilaille arviointikeskustelupohjat. 2. Oppilas ja huoltaja täyttävät oman osansa Wilman arviointikeskustelulomakkeeseen ennen arviointikeskustelua. 3. Oppilas ja opettaja käyvät arviointikeskustelun, jossa luodaan tavoitetta Kasvun kansioon. Keskustelun pohjana on arviointikeskustelulomake. Huoltajilla on mahdollisuus kommentoida tavoitteita.

7 Kevätlukukauden puoliväli
Sekä oppilas ja huoltaja että opettaja tekee formatiivisen arvioinnin Wilmaan käytöksestä ja työskentelystä. (Liukukytkin 4-10) 5-6-luokkalaiset tekevät itse formatiivisen arvioinnin. Oppilas tekee itsearvioinnin väliarvioinnissa luotuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyen. Itsearviointi tehdään Kasvun kansioon Omat tavoitteeni- sivulle. Vertaisarviointia tehdään Kasvun kansioon Vertaisarviointi-sivulle opettajan määrittelemällä tavalla. Oppilaita ohjataan tekemään vertaisarviointia yhteisestä työskentelystä antamalla rakentavaa ja kannustavaa palautetta toisilleen.

8 Kevätlukukauden loppu
2 lk: Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen nivelvaiheen arviointikeskustelu. 6 lk: Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen nivelvaiheen arviointikeskustelu.

9 Lukuvuosiarviointi Lukuvuositodistus
1. lk ja 2. lk: Sanallinen arviointi äidinkieleen, matematiikkaan ja käyttäytymiseen liittyen. Muut oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettaja huomioi ne lukuvuositodistuksessa. Käyttäytymisen arviointi on liitteenä. 3. lk ja 4. lk: Sanallinen arviointi äidinkieleen, matematiikkaan, englantiin ja käyttäytymiseen liittyen. Muut oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettaja huomioi ne lukuvuositodistuksessa. Käyttäytymisen arviointi on liitteenä.

10 Lukuvuosiarviointi 5. lk: Numeroarviointi lukuaineisiin ja käyttäytymiseen liittyen sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Taito- ja taideaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettajalla on mahdollisuus huomioida ne lukuvuositodistuksessa. 6. lk: Numeroarviointi sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettajalla on mahdollisuus huomioida ne lukuvuositodistuksessa.

11 Ohjeita Ohjeita arviointiin


Lataa ppt "Arviointi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google