Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Finanssiakatemian kyselyn tuloksia 2017

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Finanssiakatemian kyselyn tuloksia 2017"— Esityksen transkriptio:

1 Finanssiakatemian kyselyn tuloksia 2017
Finanssiosaaminen ja -koulutus Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

2 Taustaa Finanssiakatemian perustamisen yhteydessä hyvä tilaisuus koota yhteen alan asiantuntijoiden näkemyksiä Mitkä ovat finanssialan tulevaisuuden osaamistarpeet? Mikä on alan toimijoiden tietämys eri koulutusvaihtoehdoista? Miten osaamista ja Finanssiakatemian toimintaa voisi kehittää? Selvitystyö koetaan hyödylliseksi, tilausta jatkotutkimuksille, uusinta tietyn ajan jälkeen.

3 72 asiantuntijaa osallistui
Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

4 Mitkä osaamiset nousevat kärkeen seuraavista osaamiskokonaisuuksista?
Liiketoimintaosaaminen Palveluosaaminen Kansainvälisyystaidot Luovuus ja innovatiivisuus Teknologiaosaaminen Verkosto-osaaminen Ympäristöosaaminen

5 Liiketoimintaosaamisen kärjet
Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

6 Palveluosaamisen kärjet
Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

7 Kansainvälisyystaitojen kärjet
Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

8 Luovuuden ja innovatiivisuuden kärjet
Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

9 Teknologiaosaamisen kärjet
Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

10 Verkosto-osaamisen kärjet
Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

11 Vastuullisuusosaamisen kärjet
Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

12 Tulevaisuuden osaamistarpeita
Datan hyödyntäminen Data-analytiikka Tekoäly Robotiikka Tiedon louhinta Big Data Digi Uusi lainsäädäntö Talousjohtaminen ja –ohjaus Vakavaraisuus Tasehallinta Sääntely Poimintoja ” kyky oppia asioista myös oman ydinosaamisen ulkopuolelta” ” työ on oppimista ja oppiminen työtä” ” negatiivisen korkomallin ansaintalogiikan ymmärtäminen” ” riittävän nopeiden muutosten tekeminen hallitusti” ” luottamuksen rakentaminen” ” yhteiskunnallinen ymmärrys Coachaustaidot Fasilitointitaidot Tiedon jakaminen Kokonaisuuksien hallinta Itsensä johtaminen Kansainvälisyystaidot Kumppanuuksien kehittäminen Sosiaalitilanteet Henkilökohtainen kohtaaminen Palvelumuotoilu Muotoilu/Design -osaaminen Kyberturvallisuus Henkilötietojen käsittely

13 Uusien osaamistarpeiden tunnistaminen
Alan työnantajat ja toimijat: Markkina- ja kilpailija-analyysit, asiakastutkimus ja asiakaspalaute, sisäiset kehittämiskyselyt ja osaamiskartoitukset, koulutustarvekyselyt, trendit ja heikot signaalit. Osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut ovat pääasialliset keinot joita tehdään säännöllisesti. Osaamistarpeet tulevat esiin pääasiassa vuosittaisissa kehityskeskusteluissa, mutta nykyisin kun maailma muuttuu niin nopeasti, on tarpeiden kartoituskin jatkuvaa. Vahva perustaitojen osaaminen tulisi tulla koulutuksen kautta Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

14 Uusien osaamistarpeiden tunnistaminen
Alan kouluttajat: Vuotuiset uudet opiskelijat. Alan asiantuntijajärjestöt ja tapahtumat. Tunnistus syntyy yleensä yhteistyössä yritysten kanssa - yhteiset projektit ja opinnäytetyöt yrityksille. Tulevaisuustutkimusten seuraaminen. Enemmän pitäisi olla koulutusta/foorumeita juuri omalta substanssialalta. Olen työntekijänä kiinnostunut ihan kaikesta. On haastavaa tunnistaa, mistä osaamisesta työnantaja arvioi olevan hyötyä. Tästä toivoisin ohjeistusta ja yleistä keskustelua. Vuorovaikutus oppitunneilla ja finanssialan SoMe kokeiluissa. Seuraamalla markkinoiden ja ylipäätään toimintaympäristön kehitystä voi helposti havaita osaamistarpeita. Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

15 Mistä finanssialan osaaminen syntyy?
Yritykset (n 48) Oppilaitokset (n 24) Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

16 Koulutuksen tunnettuus
Koulutuskentän tunnettuus Keskiarvo Yliopistot 3,47 Ammattikorkeakoulut 3,36 Ammatilliset oppilaitokset 2,90 Muut täydennyskoulutusten järjestäjät Lukiot 2,58 Peruskoulut (yläkoulut) 2,37 Peruskoulut (alakoulut) 2,35 Finanssialalle valmentavien koulutusten sisällöt/osaamiset Keskiarvo Tradenomi 3,49 Vakuutusalan tutkinnot (VTS ja YVTS) 3,13 Maisteri 3,11 Kandidaatti 3,00 Merkonomi 2,97 Finanssialan ammattitutkinto (näyttötutkinto) 2,90 Sijoituspalvelualan tutkinnot (APV1, ja APV2) 2,79 Tohtori 2,67 Executive MBA tutkinnot 2,62 Ylioppilastutkinto 2,35 Sijoitusanalyytikkojen tutkinnot (CEFA/CIIA/CEESGA) 2,21 Peruskoulu (ala- ja yläkoulu) 2,06 Tietoa haetaan verkosta, koulutusorganisaatioiden sivuilta, omasta yksiköstä Tunnen 1=erittäin huonosti; 2=melko huonosti; 3=ei hyvin eikä huonosti; 4=hyvin; 5= erittäin hyvin Lähde: Haaga Helia, Finanssiakatemiakysely

17 Toiveita Finanssiakatemialle
Aktiivista yhteistyötä Sitoutumista molemmin puolin, ollaan mukana ja ”tehdään yhdessä” Erilaiset tapahtumat, verkostoitumistilaisuudet, webinaarit, keskustelut Digitaalisuuden hyödyntäminen, helppous Finanssiakatemia näkyvämmäksi. Yrityksille ja oppilaitoksille mainontaa ja viestintää s- postitse, intrassa, verkkosivuilla jne. Yhteistyön tekeminen kaikkien finanssialan toimijoiden kanssa, mukaan lukien ammattiliitot. Kaikki me ollaan tässä samassa veneessä ja matkantekoa ei auta, jos kaikilla ei ole airoja tai tietoa suunnasta. Innostaa koko talousopettajakuntaa kiinnostumaan Finanssialasta. Oikeaa tietoa opiskelijoiden mahdollisuuksista, parempaa tietoa, enemmän tekoja ja vähemmän hypetystä. Proaktiivisuus. Suunnitellaan koulutusta , ja kerrotaan jäsenyrityksille mitä siellä on tulossa jolla vastataan haasteisiin.

18 Toiveita Finanssiakatemialle
Osaamisprofiilit näkyvämmäksi ”Olisi hyödyllistä luoda yhdessä osaamisprofiileja, jotka alkavat ammatillisen perustutkinnon tasolta, jatkuvat sitten ammattikorkeakoulun ja/tai yliopiston tasolle, josta työkokemusten kautta voidaan saavuttaa ammatillisia muita pätevyyksiä. Eri oppilaitostasojen ylittävät osaamisprofiilit, jotka ovat työelämän odotuksia vastaavia, tarvitaan, jotta opiskelijat saisivat kuvaa finanssialan tehtävistä ja samalla heidän motivaationsa kasvaisi entisestään.” Tiedottaminen ”Osaamistarpeiden tiedotuksessa Finanssiakatemia on suorin väline. Yhteistyö alan oppilaitosten ja työelämän välillä on keskeistä. Myös virallinen polku osaamisen ennakointifoorumeissa opetus- ja kulttuuriministeriön ja OPH:n kanssa on tärkeää.”

19 Esimerkkejä hyvästä yhteistyöstä
Käytännön läheiset ja työelämään liittyvät projektit Esim. Laurean projektitiimin ”finanssialan perusteet” uudistusprojekti on erinomainen esimerkki. Opiskelijoiden kanssa innovointi. Esim. Haaga-Helian vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa oli erinomaista, mm. ”keepitrolling” sivun uudistustyössä. Perinteet yhteistyössä esim. SLKn kanssa. Opiskelijoiden harjoittelupaikat ja näytöt työelämän kanssa. Sitä kautta opiskelija näkee, vastaako työ mielikuvaa ja soveltuuko hän tehtävään.

20 Remove the old barriers! And dance more.
”Kun hakutilanteita mahtuu iltaan vain muutama kymmenen, iso osa ajasta kuluu tuttujen kanssa.”


Lataa ppt "Finanssiakatemian kyselyn tuloksia 2017"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google