Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eroosio.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eroosio."— Esityksen transkriptio:

1 Eroosio

2 Britannian rannikko

3 Määritelmä Geologinen eroosio on virtaavan veden, joen, jään ja tuulen tai painovoiman vaikutuksesta vyöryvien maamassojen (massaliikunnot) aikaan saamaa pinnanmuotojen kulutusta Kiihtynyt eroosio: Ihmisen toiminnasta johtuvaa

4 Eroosioon vaikuttavat tekijät
Pinnanmuodot ja maaperän kaltevuus Maaperän laatu Hiekka savi Kasvipeitteen laatu ja määrä Metsät Pensaikko Aro, savanni Sademäärä ja veden virtausvoimakkuus Tuulen voimakkuus Ihmisen toiminta Metsien hakkuut Puuntuotto, polttopuun keruu Raivaus maatalousmaaksi Lasketturinteiksi Teiden, kaivosten ym. Tieltä - Laitumesta pelloksi

5 Virtaava vesi Joen kulutus kohdistuu
pohjaan saa aikaan V-laakson joen reunoihin joen mutka syöpyy ulkokurvistaan ja kasautumista tapahtuu sisäkaarteeseen > meanderit Lopulta joki oikaisee mutkan ja vanhasta joen uomasta jää jäljelle juolua eli makkara järvi. Kun virtausnopeus alkaa hiljetä joen kuljettamat kappaleet alkavat painua pohjaan lajittuneet maalajit: sora, hiekka, hieta, hiesu ja lopulta savi, joka saostuu seisovaan veteen mereen tai järveen.

6 Jää Kun jään paksuus on niin suuri, että sen paine nesteyttää alimmat jääkerrokset ja jää alkaa liukua painovoiman vaikutuksesta alas. Syntyy laaksojää, joka uurtaa vuoren rinteisiin U-laaksoja. Jään etenemisvaiheen muodostumat Jään sulamisvaiheen muodostumat

7 Tuuli kuluttaa, kuljettaa ja kasaa
Kuljettaa hienointa ainesta pölyä ja lentohiekkaa tuulen kulutusvaikutus Tuulen kulutusmuotoja ovat sieni- ja pöytävuoret, kivikkoaavikot Tuuli kasaa lentohiekkaa dyyneiksi ja pölyä lössiksi eli pölymaaksi

8 Massaliikunnot Vuoren vierimät Kivivyöryt Mutavyöryt Lumivyöryt
Liukumat Aiheuttajia: rankkasateet, maanjäristys, tulivuorenpurkaus, metsien hakkuut, rinteiden louhinta, rakentaminen, laskettelurinteiden raivaus

9 Eroosio eri alueilla Vuoristot Sademäärä Virtaavavesi: Massaliikunnot:
Sora- ja kivivyöryt Kalliolohkojen liukumat Vuotomaailmiö Mutavyöryt lumivyöryt Jää: U-laaksot Tuuli: kuivat alueet Ihmisen toiminta: Viljely Metsien hakkuut Ks. Kirja s. 65 Nepal Seuraukset: -

10 Kuivat ja puolikuivat alueet

11 Eroosiotekijät Tuuli Hiekkamyrsky tai pölymyrsky on aavikolla tai puolikuivalla alueella esiintyvä ilmiö, jossa tuuli nostaa hiekkaa ja pölyä ilmaan ja puhaltaa sitä eteenpäin myrskyn voimalla Hiekkamyrskyjä esiintyy monesti muun muassa Saharassa, Arabian aavikoilla, Aasian kuivilla alueilla ja Australiassa. Pölymyrskyjä esiintyy Yhdysvaltain aavikoilla ja niiden reuna-alueilla. Massaliikunnot: - kivi- ja soravyöryt, vyörysorakeilat

12 Syitä Liika laidunnus ja liiallinen viljely
Uuden viljelymaan raivaaminen Suuret yhtenäiset peltoalueet Polttopuun keräys Ei huolehdita metsän uudistamisesta Ilmaston muutos Väestömäärä, väestönkasvu Epäsopivat viljelymenetelmät ESIMERKIT: KS S Seuraukset:

13 Rannikko alueiden eroosio
Aallokko Tuuli Rannikon muoto ja maa-aines/kallioperä Syitä: Myrskyjen yleistyminen Mangrovemetsien raivaus Ilmastonmuutos Rannikoiden asutus Luontaista kasvillisuutta poistettu

14

15 Eroosion torjunta Metsien hakkuiden vähentäminen ja uuden metsän istutus jyrkillä rinteillä, kuivilla ja puolikuivilla alueilla Kuiville ja vuoristoisille alueille maankäyttö- ja hoitosuunnitelmat metsänhoitosuunnitelma Maataloudessa: Monivuotiset kasvit Yksivuotisten tilalle tai niiden kanssa vuorottaisilla lohkoilla Lomittaisviljely, moni viljely Peltometsäviljely terassiviljely kesannot Oljet ym. kynnetään maaperään, ei polteta

16 Eläimet aitauksiin Karjamäärä kantokyvyn tasolle Lanta pelloille -> uutta maa-ainesta Alueelle sopivat viljelykasvit Ilmaston muutoksen hillitseminen Väestönkasvu minimiin Maanmuokkausmene-telmät alueelle sopivat Suojavyöhykkeet/kaistat Nopeakasvuisten polttopuiden, poltettavien ruohokasvien viljely ravintokasvien lomassa


Lataa ppt "Eroosio."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google