Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PERSOONALLISUU-DEN TUTKIMUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PERSOONALLISUU-DEN TUTKIMUS"— Esityksen transkriptio:

1 PERSOONALLISUU-DEN TUTKIMUS
Peruskäsitteitä PERSOONALLISUU-DEN TUTKIMUS YKSILÖIDEN VÄLISET EROT (luonne) PSYYKEN TOIMINTA KOKONAISUUTENA MINUUS SUBJEKTIMINÄ kokemuksellinen miltä tuntuu olla minuus tietoisuus ja itse-tietoisuus OBJEKTIMINÄ representatiivinen millainen minä minä olen identiteetti ja minäkäsitys

2 Suuria kysymyksiä Johtuuko toiminta jossakin tilantees-sa enemmän SISÄISISTÄ vai ULKOI-SISTA tekijöistä? yksilön vaikutukset tilanteisiin: REAKTIIVINEN: yksilön tekemät erilaiset tulkin-nat tilanteesta PROAKTIIVINEN: yksilön omat valinnat ohjaavat hänet erilaisiin tilanteisiin YKSILÖ TILANNE EVOKATIIVINEN: yksilön käyttäytyminen herättää muissa tiettyjä reaktioita

3 Onko persoonallisuus suhteellisen PYSYVÄ vai MUUTTUVA elämänkaa-ren aikana?
muutokset voivat olla: absoluuttisia – suhteellisia laadullisia – määrällisiä perustavanlaatuisia – ulkokohtaisia tasaisia – hyppäyksellisiä ITSEARVIOT KOROSTAVAT PYSYVYYTTÄ ULKOPUO-LISTEN HAVAINTOJA ENEMMÄN YKSILÖN TARVE YLLÄPITÄÄ EHEÄÄ MINÄKOKEMUSTA

4 Onko inhimillinen toiminta DETER-MINOITUNUTTA vai VAPAATA?
Vaikuttaako persoonallisuuden kehi-tykseen enemmän PERIMÄ vai YM-PÄRISTÖ? sama genotyyppi voi saada erilaisen fenotyypin eri ympäristöissä Onko inhimillinen toiminta DETER-MINOITUNUTTA vai VAPAATA?

5 Tutkimusmenetelmät KVANTITATIIVINEN eli määrällinen tutkimus
mitattujen muuttujien väliset yhteydet KVALITATIIVINEN eli laadullinen tutkimus merkitysten ymmär-täminen KOKEELLINEN Aiheuttaako vähäinen yöuni aggressiivisuutta? KORRELATIIVINEN Voiko impulsiivi-suudella ennustaa aggressiivisuutta? KUVAILEVA Millaisia tulevai-suudenodotuksia lukiolaisilla on? TAPAUS- TUTKIMUS Miten herra Möt-tösen psykoosi kehittyy?

6 Testit tiedonkeruu-menetelminä
STANDARDOINTI (vakiointi): testi-kysymykset on jo aiemmin esitetty laajalle ihmisryhmälle, jolloin yksittäisen ihmisen tuloksia voidaan verrata keskimääräisiin tuloksiin arviointi RELIABILITEETTI (luotettavuus): antaako samanlaisia tuloksia kerrasta toiseen VALIDITEETTI (pätevyys): mittaako juuri sitä mitä on tarkoitus mitata

7 persoonallisuuspsykologiassa kaksi tyyppiä A ITSEARVIOINTIKYSELYT
usein korkea reliabiliteetti ja validiteetti validiteettia heikentää tutkittavan taipumus antaa itsestään suotuisa vaikutelma voidaan mitata (esim. ”En koskaan naura tuhmille vitseille.”) B PROJEKTIIVISET TESTIT perustuvat oletukseen, että tutkittava projisoi eli heijastaa testimateriaaliin omia tiedostamattomia toiveitaan tai pelkojaan esim. Rorschach (mustetahrat), TAT (kuvan tulkinta) ja Wartegg (täydennys) heikompi reliabiliteetti ja validiteetti


Lataa ppt "PERSOONALLISUU-DEN TUTKIMUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google