Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TERVEYS JA YMPÄRISTÖ Ympäristöterveys on terveystieteiden osa-alue, joka tutkii elinympäristön vaikutuksia ihmisen terveyteen, toimintakykyyn ja turvallisuuteen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TERVEYS JA YMPÄRISTÖ Ympäristöterveys on terveystieteiden osa-alue, joka tutkii elinympäristön vaikutuksia ihmisen terveyteen, toimintakykyyn ja turvallisuuteen."— Esityksen transkriptio:

1 TERVEYS JA YMPÄRISTÖ Ympäristöterveys on terveystieteiden osa-alue, joka tutkii elinympäristön vaikutuksia ihmisen terveyteen, toimintakykyyn ja turvallisuuteen Ihmisen elinympäristö koostuu rakennetusta ympäristöstä ja luonnonympäristöstä -voivat vaikuttaa terveyteen suoraan (kuten UV-säteily, ilman epäpuhtaudet, melu…) tai epäsuorasti (esim. toiminnallinen, sosiaalinen ja koettu ympäristö) -vaikutukset voivat olla terveyttä edistäviä tai heikentäviä

2 YMPÄRISTÖ KUORMITTAA PUOLUSTUSTA PSYYKKINEN, SOSIAALINEN, ESTEETTINEN JA FYYSINEN
ALTISTUMME YMPÄRISTÖN BIOLOGISILLE, KEMIALLISILLE JA FYSIKAALISILLE TEKIJÖILLE = altisteet -> terveyshaitat eli vasteet Teollisuudesta, liikenteestä, lämmityksestä, luonnosta elimistölle vahingollisia mikrobeja ja aineita -> ruoka, juomavesi, hengitysilma Ympäristökatastrofit Lisäksi monenlaiset säteilylähteet ja sähkömagneettiset kentät Työperäinen kemiallinen altistuminen Tupakointi

3 Bakteerit (esim. helikob.) Virukset Sienet Alkueläimet
RAVINNON MYRKYT JA LISÄAINEET Dioksiinit PCB Elohopea Kadmium Lyijy Kasvien torjunta-aineet PAH MIKROBIT Bakteerit (esim. helikob.) Virukset Sienet Alkueläimet SÄTEILY Radioakt. säteily Röntgen-säteily Gamma-säteily Radon UV-säteily Laset Infrapunasäteily Radiotaajuinen säteily Pientaajuiset sähkömagneettiset kentät YHDYSKUNTAILMAN EPÄPUHTAUDET Typen oksidit Häkä Hajurikkiyhdisteet Otsoni PAH YMPÄRISTÖ KUORMITTAA PUOLUSTUSTA FYSIKAALISET KUORMITTAJAT Melu Tärinä SISÄILMAN EPÄPUHTAUDET Tupakansavu Häkä Formaldehydi Asbesti Homesienet Eläinhilseet Pölypunkit

4 MIKROBIT Bakteerit (helikob.), virukset (hepatiitti), sienet, alkueläimet (malaria), madot (sukkula- ja heisimadot) Leviävät suoralla tartunnalla toisista ihmisistä tai eläimistä, hengitysteiden eritteiden ja ulosteiden välityksellä sekä kontaktissa infektoituneeseen vereen tai eritteeseen kuten virtsaan tai sylkeen Myös sisäilma, saastunut juomavesi tai ruoka levittävät infektioita Uimavedet - sinilevä EPIDEMIA kun jotakin infektiotautia esiintyy selvästi yli normaalin odotettavissa olevan esiintyvyyden Lääkkeille vastustuskykyisiä kantoja (resistenttejä)!!!

5 ILMANSAASTEET SUURET HIUKKASET (S): Jäävät kiinni nenään ja ylähengitysteiden värekarvoihin -> ärsytys, nuha KARKEAT HIUKKASET (K): Keuhkoputkiin, osa keuhkoihin asti -> hengityselinsairauksia PIENHIUKKASET (P): Keuhkorakkuloihin asti -> hengityselin- sekä sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia ULTRAPIENET HIUKKASET (U): keuhkorakkuloista verenkiertoon ja sieltä koko kehoon -> haitoista ei selvää tietoa LÄHTEINÄ liikenne (pakokaasut P/UP, katupöly S/K), energiantuotanto P, puun poltto P/UP, kaukolaskeuma P, siitepöly S, hiekka K Haitallisimpia pienhiukkaset (erityisesti liikenteen päästöistä), typpioksidi ja häkä (esim. keuhkosyöpää)

6 …ILMANSAASTEET Selluteollisuuden ja lämpövoimaloiden päästöistä hajurikkiyhdisteitä kuten rikkidioksidia ja metyylimerkaptaania -> yskää, silmien ärsytystä, päänsärkyä, pahoinvointia (erityisesti pakkaspäivinä) Genotoksisista eli perimälle myrkyllisistä aineista merkittävimpiä ovat PAH-yhdisteet, jotka muodostuvat polttoaineiden ja ruoka-aineiden epätäydellisessä palamisessa – tärkein lähde tupakansavu UP! Otsoni syntyy auringonvalon reagoidessa tuulen mukana kulkeviin ilmansaasteisiin -> silmät, ylähengitystiet

7 SISÄILMAN EPÄPUHTAUDET
Sisäilman laatuun vaikuttavat IHMISTEN TOIMINTA (ihminen itse suurin sisäilman bakteerien lähde), ELÄIMET, RAKENNUS- JA SISUSTUSMATERIAALIT, ILMANVAIHTO- JA LÄMMITYSLAITTEET, MAAPERÄ, ULKOILMA HÄKÄ, joka sitoutuu hemoglobiiniin huomattavasti helpommin kuin happi -> hapenpuute + myrkky (tupakka, auton tyhjäkäynti suljetussa tilassa, puulämmitys huonosti ilmastoidussa tulisijassa, polttoaineella tai kaasulla käyvät lämmityslaitteet -> päänsärky, väsymys, pahoinvointi, tajuttomuus

8 …SISÄILMAN EPÄPUHTAUDET
PAH-yhdisteet SAVU SIENTEN JA BAKTEERIEN ITIÖT – eläinperäinen hilse, pölypunkit, homesienet, viherkasvit Ilmankostuttimet, ilmavaihtokanavat, asuntojen seinät ja eristeet (kosteusvauriot -> ”sairas rakennus-oireyhtymä”) ->hengitysärsytys,-infektiot, allergiset sairaudet, iho-oireet FORMALDEHYDI - pistävänhajuinen kaasu -> silmien ja limakalvojen ärsytys (nenän ja sen sivuonteloiden syöpä) Lastulevyt, maalit, liimat, puhdistusaineet, muovit, ihovoiteet, kynsilakat, tekstiilien viimeistelyaineet

9 …SISÄILMAN EPÄPUHTAUDET
RADON kts. säteily! ASBESTI (riskiä kasvattaa moninkertaiseksi samanaikainen altistuminen tupakansavulle)– käytetty lämpöeristeenä rakennusmateriaaleissa (rakennus- ja purkutyöt), erityisesti työperäinen altiste -> keuhko- ja vatsaontelon syöpä TYÖPAIKAT – esim. jauhopöly leipomoteollisuudessa -> hengitysoireet. Monet erilaiset sisäilman pölyt ja kemikaalit -> herkistyminen -> allergiaoireet Riittämätön ilmanvaihto, kosteus, lämpötilaongelmat

10 SÄTEILY IONISOIVA SÄTEILY (syöpäriski, keskenmenoriski, lapsettomuusriski): RADIOAKTIIVISELLE SÄTEILYLLE, RÖNTGEN- JA GAMMASÄTEILYLLE altistuvat ydinvoimalaitosten työntekijät, röntgenhoitajat ja –lääkärit sekä teollisuuskuvaajat -> syöpää (vältä turhia röntg.tutkimuksia) RADONSÄTEILY (väritön, hajuton, mauton jalokaasu, jota vapautuu uraanin hajoamisen seurauksena kallioperästämme) ylivoimaisesti tärkein radioaktiivinen altistus Suomessa -> kertyy pientalojen sisäilmaan, jos se on huonosti eristetty maaperästä, mutta muutoin tiivis -> mutaatioita soluissa -> keuhkosyöpä (200/v) - TUULETUS, ILMANVAIHTO, RAKENNUSTEKNIIKKA

11 SÄTEILY IONISOIMATON SÄTEILY: OPTINEN SÄTEILY Lasersäteily
Infrapunasätiely ULTRAVIOLETTISÄTEILY (auringonvalo, solarium, hitsaus) Auringonvalon ultraviolettisäteily heikentää ihon sidekudosrakenteita + aiheuttaa melanoomaa eli tummasolusyöpää (UVB) - UVA voi myös edistää ihosyövän syntyä – erityisen haitallista palaminen! Haitat myös silmille Myös hyödyt – D-vitamiini RADIOTAAJUINEN SÄTEILY (mikroaaltouunit, lääkinnälliset hoitolaitteet, tutkat, matkapuhelimet?) - lämpövaikutuksia PIENTAAJUISIA SÄHKÖMAGNEETTISIA KENTTIÄ esiintyy tasavirtalaitteissa sekä verkkotaajuisissa sähkölaitteissa – näyttöpäätteet? -> mahdollisia iho-oireita, sähköyliherkkyyttä (ei näyttöä)

12 RUOAN JA JUOMAVEDEN MYRKYT JA LISÄAINEET
Puolet juomavedestä pohjavettä (ei tarvitse desinfioida) ja puolet pintavettä (puhdistettava ja desinfioitava -> klooriyhdisteet lisäävät kemiallista terveysriskiä) Veden puute, veden laatu Ruokamyrkytykset, -taudit Puhtaat raaka-aineet – katkeamaton kylmäketju – säilyvyyttä kuvaavat pakkausmerkinnät – hygieniapassi – valvonta EVIRA – ruoan turvallisuusvalvonta

13 …RUOAN JA JUOMAVEDEN MYRKYT JA LISÄAINEET
Ympäristömyrkyt (syöpää): DIOKSIINIT –Itämeren kalat PCB eli polyklooratut bifenyylit – Itämeren kalat Raskasmetallit (keskushermostovaikutuksia) METYYLIELOHOPEA – sisävesien petokalat KADMIUM – hirvien ja porojen maksa -> kertyvät ravintoketjun huipulle -> vaikutukset sikiöön KALAN SYÖNTIÄ EI KUITENKAAN PIDÄ LOPETTAA, KOSKA SE SISÄLTÄÄ TERVEELLISIÄ RAVINTOAINEITA!

14 RUOAN JA JUOMAVEDEN MYRKYT JA LISÄAINEET
TORJUNTA-AINEET (hedelmät, vihannekset, vilja) PAH-yhdisteet (käristys) SÄILÖNTÄ- JA LISÄAINEET Pyritään takaamaan elintarvikkeiden turvallisuus, koostumus, hyvä ulkonäkö ja maku sekä säilyttämään ravitsemuksellinen laatu Lisäainesäädöksillä (EU-direktiivit) rajoitetaan lisäaineiden käyttöä Lisäaineita pidetään usein tarpeettomina ja unohdetaan niiden edullinen vaikutusruoan laatuun -> voitu välttää vahva suolaus, savustus

15 FYSIKAALISET YMPÄRISTÖN HAITTATEKIJÄT
MELU – voi vaurioittaa korvan rakenteita Pitkäaikainen altistus -> supistaa korvan verisuonia – kuulosolujen aineenvaihdunta heikkenee - kuulosolujen rappeutuminen -> kuulon heikkeneminen Erittäin voimakas melu, esim. räjähdys, -> tärykalvon rikkoutuminen -> kuulokynnys nousee pysyvästi Taajuus (matalaa siedetään paremmin) Muutoksia sydämen lyöntitiheydessä, verisuonten supistuminen, verenpaineen kohoaminen Haitallinen vaikutus vireystilaan, oppimiseen, kommunikaatiokykyyn, päätöksentekoon, unen saantiin ja laatuun -> onnettomuusriski kasvaa Melun haitoista tiedottaminen, lait melun torjuntaan, seuranta työpaikoilla, kuulosuojaimet TÄRINÄ -> tärinätauti –> käsiin kohdistuva tärinä (verenkierron, hermoston ja tukikudosten vauriot), selkärangan välilevyjen vauriot –> työkoneesta koko kehoon, näöntarkkuuden, koordinaatiokyvyn ja yleisen suorituskyvyn häiriöt -8h:n riskiraja 85dB -> voimakkuuden lisääntyessä 3 dB riskiaika puolittuu! -Sikiön kuulo!

16 ILMASTONMUUTOS = globaali ilmaston lämpeneminen
Suurelta osin ihmisen toiminnan tulosta Fossiilisten polttoaineiden käyttö -> hiilidioksidi + kasvihuonekaasut lisääntyvät -> estävät lämmön poistumista maapallolta avaruuteen Myös ruoan hiilijalanjälki

17 …ILMASTONMUUTOS HAITTOJA: HYÖTYJÄ: ÄÄRIMMÄISET SÄÄILMIÖT:
HELLEJAKSOT -> kuivat alueet laajenevat (maanviljelys, tuhohyönteiset -> aliravitsemus), vuoristojäätiköiden kuivuminen (vesipula), metsäpalot, merenpinnan nousu, lämpöhalvaukset RANKKASATEET -> viljelyvahingot, tulvat, mutavyöryt MYRSKYT -> viljelysmaat, metsät, sähköongelmat, eläimet, ihmiset MALARIA leviää uusille alueille + kolera ja ripulitaudit (rankkasateet, tulvat) Suomessa TBE ja BORRELIOOSI lisääntyvät (punkki) PAKOLAISAALLOT johtuen edellisistä -> tartuntataudit, väkivalta, rikollisuus HYÖTYJÄ: Pohjoisilla alueilla KASVUKAUSI PITENEE SATO SUURENEE VILJELYSALA LISÄÄNTYY MUTTA MYÖS KASVITAUDIT JA TUHOHYÖNTEISET pohjoisemmaksi LAIT päästöistä, TIETEEN KEINOT muutoksen torjumiseksi, YMPÄRISTÖSUUNNITTELU, VALISTUS


Lataa ppt "TERVEYS JA YMPÄRISTÖ Ympäristöterveys on terveystieteiden osa-alue, joka tutkii elinympäristön vaikutuksia ihmisen terveyteen, toimintakykyyn ja turvallisuuteen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google